https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/karakter-elemzés


Karakterek nélkül nincs történet. Mélység nélkül a szereplők nem mindig járulnak hozzá eléggé a történethez, ha egyáltalán. Míg a karaktertérképek lehetővé teszik az olvasók számára, hogy olvasás közben nyomon kövessék az egyes karakterekkel kapcsolatos információkat, a karakterelemzés lehetővé teszi számukra, hogy mélyebben belemerüljenek a történetben játszott szerepükbe, a konfliktusokba, amelyek külső vagy belső tulajdonságaikba tartoznak.

Karakterelemzés írása

A karakterelemzések általában mélyebb feladatot vagy rövid esszét jelentenek, amelyek megkövetelik a hallgatótól, hogy kritikusan gondolkodjon egy vagy több karakterről, és következetes következtetéseket vonjon le a szöveg gondos olvasása során. Segít abban, hogy lehetősége legyen a karakterelemzés különböző részeinek vizuális rendezésére storyboardokkal, grafikus szervezőkkel vagy karakterelemző munkalap segítségével. Innentől kezdve a hallgató megfogalmazhatja esszéjét!A szerep

A karakter szerepének vagy funkciójának meghatározása fontos első lépés. Ők a főszereplő? Az antagonista? A mentor? Változnak? A végső elemzés során fontos lesz annak mérlegelése, hogy egy karakter miért változhat vagy sem, és hogy ez hogyan befolyásolja a jellemvonásokat és konfliktusokat. A hallgatóknak kérdéseket tehet fel, amelyek végigvezetik őket az alapos elemzés folyamatán.

 • Milyen típusú szerepet játszik a karakter a történetben?
 • Hogyan szolgálják a történetet vagy más karaktereket?
 • A karakter kezdeti olvasata alapján egyáltalán változnak, vagy teljesen ugyanazok maradnak, mint az elején?


A vonások

Ha a karakter leírására kérik, milyen szavakat használna leírására? Jól képzettek, impulzívak vagy csendesek? Ezek a válaszok hozzájárulnak a karakter személyiségéhez és viselkedéséhez. Betekintést nyújtanak abba, hogy egy karakter miért hozhat egy bizonyos döntést, és figyelmeztetnek minket, ha valami nem tűnik karakternek. Például egy csendes és gyáva karakter hirtelen impulzív vagy bátor döntést hozhat valamivel szemben. Miért változnának hirtelen?

 • Milyen fizikai tulajdonságok határozzák meg a karaktert?
 • Hogyan viselkednek?
 • Gyakran harcolnak más karakterekkel, vagy túlságosan segítőkészek?
 • Hogyan beszélnek? Milyen betekintést nyerhet a szavaikból?


A konfliktusok

Egy történet konfliktusa nélkül semmi sem változik. A konfliktusok, a típustól függetlenül, a karakter legalább egy, ha nem az összes szereplőjének karakterfejlődését ösztönzik. Ha egy elemzés kapcsán ellentmondást mérlegel, vegye figyelembe a következőket:


 • Milyen konfliktus (ok) ba kerül a szereplő?
 • Milyen típusú konfliktusról van szó?
 • Hogyan reagál a karakter?
 • Hogyan változtatja meg (vagy nem változtatja) a karaktert a konfliktus?


Mi a következő?

Ennek a három fő gondolatnak számos eleme befolyásolja egymást, hogy további betekintést nyújtsanak egy karakterbe. Ha létrehoznak egy sablont számukra, a diákok képesek lesznek nyomon követni a karaktert, miközben aktívan olvasnak, ahelyett, hogy végig kellene fésülniük. Könnyen megismerhetik, milyen összefüggések vannak az információk között, és szintetizálják ezeket egy átfogó esszévé. Hozzon létre állványos digitális munkalapokat, vagy használja kiindulópontként a fenti póktérkép sablonokat. Meg fog lepődni azon, hogy milyen hihetetlen dolgokat találnak a hallgatói.

Hogyan Írjunk Karakterelemző Esszét

1

Ismerje meg a Karakter Szerepét

Kezdje azzal, hogy meghatározza a karakter szerepét a történetben. Határozza meg, hogy ők a főszereplő, antagonista, mentor vagy más típusú karakter. Fontolja meg, hogy szerepük hogyan járul hozzá a teljes történethez és a többi karakterhez. Elemezze, hogy a karakter megváltozik-e a történet során, vagy ugyanaz marad-e.

2

Azonosítsa és Írja le a Karakter Tulajdonságait

Jellemezze a karakter tulajdonságait személyiségük, viselkedésük, fizikai tulajdonságaik és beszédük figyelembevételével. Használjon leíró szavakat a karakter tulajdonságainak ábrázolására, és magyarázza el, hogy ezek a tulajdonságok hogyan alakítják cselekedeteiket és döntéseiket. Elemezze a karakter viselkedésében bekövetkezett esetleges következetlenségeket vagy változásokat, és vizsgálja meg a mögöttes okokat.

3

Fedezze fel a Karakter Által Talált Konfliktusokat

Vizsgálja meg a szereplő konfliktusait és azok jelentőségét a történetben. Azonosítsa a konfliktusok típusát, például belső vagy külső, és elemezze, hogyan reagál a karakter ezekre a kihívásokra. Mérje fel a konfliktusok hatását a karakter fejlődésére, és azt, hogy átalakulnak-e, vagy változatlanok maradnak-e.

4

Hozzon Létre egy Karaktertérképet

Használjon karaktertérképet a karakterrel kapcsolatos információk vizuális rendszerezéséhez. Tartalmazzon részleteket a karakter fizikai tulajdonságairól, tulajdonságairól, más karakterekkel való interakciójáról és a felmerülő kihívásokról. Fontolja meg az előre megtervezett karaktertérkép-sablonok használatát, vagy készítsen egyéni térképet az elemzési követelményeknek megfelelően. A feladat konkrét igényeihez igazítsa a kérdéseket és a karaktertérkép elrendezését.

5

Szintetizálja az elemzést esszévé

Vegye át a karakterelemzésből összegyűjtött információkat, és szintetizálja átfogó esszébe. Használja a sablont vagy a karaktertérképet referenciaként a koherencia fenntartásához, és biztosítsa, hogy minden releváns kapcsolat és betekintés szerepeljen. Szerkezze fel az esszét egy bevezetővel, a karakterelemzés különböző szempontjait tárgyaló törzsbekezdésekkel és egy következtetéssel, amely összefoglalja a legfontosabb megállapításokat.

Gyakran ismételt kérdések a karakterelemző esszékkel kapcsolatban

Mi az a karakterelemző esszé?

A karakterelemző esszé egy olyan feladat, amely megköveteli a tanulótól, hogy kritikusan elemezzen egy vagy több karaktert a szövegben, és vonjon le következtetéseket a tulajdonságaik, a történetben betöltött szerepük és a konfliktusaik alapján.

Miért fontos egy karakter szerepének meghatározása a karakterelemzésben?

Egy karakter szerepének meghatározása azért fontos, mert segít a tanulónak megérteni a karakter történetbeli célját, és azt, hogy hogyan viszonyulnak más szereplőkhöz. Segíthet abban is, hogy a karakter megváltozik-e, és hogy ez hogyan befolyásolja tulajdonságait és konfliktusait.

Milyen kérdések segíthetik a tanulókat a karakter szerepének elemzésében?

Néhány kérdés, amelyek segítik a tanulókat egy karakter szerepének elemzésében: Milyen típusú szerepet játszik a karakter a történetben? Hogyan szolgálják ki a történetet vagy más szereplőket? A karakter kezdeti olvasata alapján változnak egyáltalán, vagy pontosan ugyanazok maradnak, mint az elején?

További óraterveket és ehhez hasonló tevékenységeket találhat angol nyelvű művészetek kategóriánkban!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/karakter-elemzés
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában