https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/társadalmi-történetek-as-direct-használati


A legtöbb ember megtanulja, hogyan kell megfelelő módon viselkedni - vagyis betartja a szabályokat, elvárásokat, rutinokat és a bevezetett társadalmi normákat -, figyelemmel kíséri a körülvevő embereket és beállítja viselkedésüket a másoktól kapott visszajelzések alapján. Ez egy folyamat, amely természetesen történik a fejlesztési szakaszokban. Természetesen a szabályok, következmények és társadalmi útmutatások vezérlik, de néha ezek a határok nem elégségesek a szociális készségek fejlesztéséhez. Azokat, akik természetesen nem tudják megtanulni ezt a viselkedést, meg kell tanítani. A matematika vagy az ELA célzott oktatásához hasonlóan egyes hallgatók közvetlen tanítást igényelnek a viselkedésről.


Társadalmi történetek használata az osztályteremben

A fogyatékosság, például az autizmuspektrum-zavar (ASD), a figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenesség (ADHD), a magatartási rendellenesség, a hangulati zavarok és a tanulási rendellenességek akadályozhatják a gyermek képességét a helyzetek pontos érzékelésében, másokkal való együttérzésben és a viselkedés szabályozásában. Ezek a hiányok megnehezítik a gyermekek számára a megfelelő viselkedés megtanulását. Azok a hallgatók, akik ezen kihívásokkal szembesülnek, részesülnek a közvetlen társadalmi ismeretek oktatásából. A társadalmi történetek a szociális készségek tantervének sok elemét képezik, amelyek segítik ezeket a hallgatókat a konkrét helyzetekre való felkészülésben és a pozitív viselkedés erősítésében.

A társadalmi történeteket eredetileg az ASD-vel rendelkező gyermekek egyének támogatására tervezték. A gyakorlók azonban felismerték ezen történetek alkalmazásának előnyeit azokkal a gyermekekkel, akik társadalmi okokból küzdenek különféle okok miatt, mind egyénileg, mind egész csoportban.

Társadalmi történetek az átmenetekhez

A társadalmi történetek használata az egész csoport oktatásában akkor hatékony, ha az egész csoportban hasonló készséghiány van. Például, ha az egész csoportnak nehéz ideje van a tereputazás során a viselkedést szabályozni, akkor az egész csoport számára egy társadalmi történet arról szól, hogy mire számíthat, és hogyan kell viselkedni.

Yetz úr társasági történetet készített a Storyboard That on, amely támogatja az osztályt a megfelelő viselkedés kialakításában a speciális akciókra való áttérés során. A történet osztályként elolvasása a reggeli rutin részévé vált. Miután elolvasta a történetet, gyakorolja velük a viselkedést. A gyakorlat lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megtapasztalják az elolvasást, és lehetőséget ad Yetz úrnak, hogy visszajelzést adjon. Amikor a hallgatók haladást mutatnak, Yetz úr csökkenti részvételét a folyamatban. Először arra készteti a diákokat, hogy önállóan elolvassák a történetet, mielőtt csoportként gyakorolnák. Végül, mivel az osztály képes folyamatosan áttérni események nélkül, Yetz úr teljesen elvonja az osztályt a történetből. Fenntartja a következetességet, miközben továbbra is követi a történetben ismertetett eljárást, és visszajelzést nyújt minden alkalommal, amikor átmennek.

Yetz úr úgy készítette el társadalmi történetét, hogy először azonosította a feladatot, amelyet elvégezni kíván. Noha a hallgatói csoport egész nap viselkedési kihívásokkal szembesül, úgy találta, hogy az átmenetek egyszerre minden diák számára problémát jelentenek. Ezután azonosította a célzott viselkedéseket - a viselkedést, amelyet el akarja távolítani -, és meghatározta, hogy mit szeretne a hallgatói helyette. Yetz úr iskolájában a „biztonságos test” kifejezést használja, azaz azt jelenti, aki nem menekül a személyzet elől, az egyik, aki nem bántja magát, és azt, aki nem árt másokat. A „nyugodt test” az, aki nem izgat és stabil az ülésén vagy a helyiségben. A „csendes hang” azt jelenti, hogy nem beszélünk. A hallgatók nagyon ismerik ezt a három mondatot, mivel részei a napi elvárásoknak. Yetz úgy dönt, hogy ragaszkodik ahhoz, amit a gyerekek már tudnak, hogy megerősítse a korábbi elvárásokat és fenntartsa a folytonosságot az iskola egész területén. Ezután felvázolta azokat a lépéseket, amelyeket a hallgatóknak elvégezniük kellett. Mindegyik lépéshez egy-két mondatot írt, amely leírja, mire számíthatnak, és milyen lépéseket kell tenniük. Mivel sok olyan diáknak, akik nehezen tudják megtanulni a társadalmi és magatartási elvárásokat, szintén nehezen tud empatírozni vagy látni viselkedésének következményeit, belefoglalta a viselkedésük másokra gyakorolt hatását. Végül Mr. Yetz készített egy képet a Storyboard That segítségével, amely minden lépést kísér. A kép azt szemlélteti, hogy mit várnak el a hallgatók.

Társadalmi történetek a társadalmi fejlődéshez

Yetz úr társadalmi történeteket használ az egyes hallgatók társadalmi fejlődésének támogatására is. Stefanie diákja számára nehéz idő alatt kezelni haragját és frusztrációját strukturálatlan időkben - jellemzően átmenetek során -, a folyosón sétálni, és a buszról felszállni. Nehéz idő is van ebéd, szünet és választási idő alatt az osztályban.

Yetz úr Stefanie-vel dolgozott a megküzdési képességek fejlesztésén. A legnagyobb sikert aratott helyzetektől és öt mély lélegzetet vett, amikor dühös vagy frusztrált. Yetz úr társasági történetet készített, amely megerősíti ezen stratégiák alkalmazását. Minden reggel önálló olvasás közben elolvassa vele a történetet, majd áttekinti a megküzdési stratégiákat. Amikor Stefanie képes ezeket a stratégiákat következetesebben alkalmazni, Yetz úr fokozatosan csökkenti szerepét a folyamatban, hogy növelje Stefanie önhatékonyságát. Felszólítja őt, hogy elolvassa a történetet, majd találkozzon vele, hogy gyakorolja a megküzdési képességeit. Végül Mr. Yetz megengedi neki, hogy a teljes gyakorlatot önállóan elvégezze. Amikor Stefanie bebizonyítja, hogy képes követni a társadalmi történetében leírt lépéseket, Yetz úr teljesen elválasztja őt a történetről.

Amikor Stefanie társasági történetét fejlesztette, Yetz először azonosította célzott viselkedését. Stefanie agresszív cselekedetei leginkább károsak az iskolai sikerei számára, mind tudományos, mind társadalmi szempontból. Azonosította azokat a helyzeteket, amelyekben a nő viselkedik. Ahelyett, hogy konkrét idõket fogalmazott volna meg, mint például „mélyedés” vagy „a folyosón”, a „dühös” és „frusztrált” kifejezéseket használta, mivel ezeket az érzelmeket Stefanie képes volt azonosítani, miután érezte magát közvetlenül a célzott viselkedése elõtt. Yetz úr azonosította viselkedését, viselkedésének következményeit, megküzdési stratégiáit és a megküzdési stratégiáinak felhasználásából származó pozitív eredményeket. Ezen elemek mindegyikére Yetz egy-két mondatot készített. Végül Storyboard That a Storyboard That segítségével készített képek felhasználásával.

Hogyan Lehet Hatékonyan Felhasználni a Közösségi Történeteket a Szociális Készségek Oktatására

1

Azonosítsa a Megcélzott Szociális Készségeket

Határozza meg azokat a speciális szociális készségeket, amelyeket a tanulóknak fejleszteniük vagy javítaniuk kell. Vegye figyelembe az egyéni tanulói igényeket, az osztálytermi dinamikát és az életkornak megfelelő elvárásokat. Határozza meg, mely készségek a legalkalmasabbak a társadalmi történeteken keresztül történő tanításhoz.

2

Hozzon Létre Lebilincselő Társadalmi Történeteket

Lebilincselő társadalmi történetek kidolgozása, amelyek a megcélzott szociális készségekre összpontosítanak. Bontsa le az összetett készségeket kisebb, kezelhető lépésekre a megértés és a tanulás megkönnyítése érdekében. A tanulók életkorához, fejlettségi szintjéhez és kulturális hátteréhez illeszkedő megfelelő nyelvezet, hangnem és szókincs beépítése.

3

Integrálja a Vizuális Támogatásokat

Használjon vizuális támogatásokat, például illusztrációkat, fényképeket vagy piktogramokat, hogy javítsa a társadalmi történetek megértését és elkötelezettségét. Győződjön meg arról, hogy a látványelemek hatékonyan képviselik a megcélzott szociális készségekkel kapcsolatos kulcsfogalmakat és cselekvéseket.

4

Az Általánosítás Előmozdítása

Tervezze meg a társadalmi történeteket oly módon, hogy elősegítse a szociális készségek általánosítását a különböző kontextusokban és helyzetekben. Tartalmazzon változatos forgatókönyveket és példákat, amelyekkel a tanulók valós helyzetekben találkozhatnak. Beszélje meg és fedezze fel a tanulókkal, hogy a történetekben bemutatott szociális készségek hogyan alkalmazhatók különféle helyzetekben, az osztálytermen belül és azon kívül egyaránt.

5

Scaffold Learning Progression

A tanulás előrehaladását egyszerűbb társadalmi történetekkel kezdje, amelyek az alapvető szociális készségekre összpontosítanak, és fokozatosan haladnak a bonyolultabb készségek felé. Lehetőséget kell biztosítani a hallgatók számára a célzott szociális készségek gyakorlására és alkalmazására ellenőrzött körülmények között, mielőtt fokozatosan áttérnének a függetlenebb és valós élethelyzetekre.

6

Értékelje és Erősítse meg a Tanulást

Rendszeresen mérje fel, hogy a tanulók megértik és alkalmazzák a szociális történeteken keresztül tanított szociális készségeket. Használjon megfigyelést, ellenőrző listákat vagy egyéb értékelési eszközöket az előrehaladás nyomon követésére. Adjon megerősítést és pozitív visszajelzést, hogy elismerje a tanulók erőfeszítéseit és sikereit a megcélzott szociális készségek bemutatása terén.

Gyakran ismételt kérdések a társadalmi történetekről az osztályteremben

Hogyan használhatók a társadalmi történetek közvetlen oktatásként az osztályteremben?

A társadalmi történetek az osztályteremben közvetlen oktatási formaként használhatók, ha világos és strukturált módon tanítják a tanulókat a szociális készségekre és a megfelelő viselkedésre. A tanárok közösségi történeteket használhatnak, hogy kifejezett útmutatást adhassanak azokról a társadalmi helyzetekről, amelyekkel a tanulók találkozhatnak, például hogyan szerezzenek barátokat vagy hogyan reagáljanak a kötekedésekre. Azáltal, hogy ezeket a készségeket apró, kezelhető lépésekre bontják és vizuális segédeszközöket használnak, a társas történetek segíthetnek a tanulóknak megérteni, mit várnak el tőlük, és hogyan viselkedjenek különféle társadalmi helyzetekben. Ezenkívül a társadalmi történetek felhasználhatók az érzelmi szabályozás és a megküzdési készségek elsajátítására, amelyek támogathatják a tanulók mentális egészségét és jólétét.

Használhatók-e a társadalmi történetek más tanítási módszerekkel együtt, és melyek a leghatékonyabb módszerek?

Igen, a társadalmi történetek más tanítási módszerekkel együtt használhatók a tanulók tanulásának és készségfejlesztésének támogatására. A társadalmi történetek mellett használható hatékony tanítási módszerek közé tartozik a szerepjáték, a modellezés és a közvetlen oktatás. A szerepjáték során a tanulók biztonságos és ellenőrzött környezetben gyakorolják a szociális készségeket, ahol különböző stratégiákat próbálhatnak ki és visszajelzést kaphatnak. A modellezés során a tanárok vagy más tanulók bemutatják a kívánt viselkedést, ami segíthet a tanulóknak megfigyelés útján tanulni. A közvetlen oktatás során a tanárok kifejezetten megtanítják a készséget vagy viselkedést, apró, kezelhető lépésekre bontva. A társadalmi történetek és a többi tanítási módszer kombinálásával a tanárok átfogó és multimodális megközelítést biztosíthatnak a szociális készségek oktatásához, amely különösen hatékony lehet a különféle tanulási igényű tanulók számára. Fontos, hogy a tanárok azt a tanítási módszert válasszák, amely a legjobban megfelel az általuk tanított készségeknek és diákjaik egyéni igényeinek.

A társadalmi történetek minden tanuló számára hatásosak, vagy csak azok számára, akik bizonyos fogyatékossággal élnek?

A társadalmi történetek minden tanuló számára hatékonyak lehetnek, nem csak a fogyatékkal élők számára. Különösen hasznosak azok számára, akik szociális készségekkel küzdenek, vagy nehezen tudják szabályozni érzelmeikat. A közösségi történetek testreszabhatók az egyes tanulók igényeihez, és többféle életkorban és képességben felhasználhatók.

Hogyan mérhetem a társadalmi történetek hatékonyságát az osztálytermemben?

A közösségi történetek osztálytermi hatékonyságának mérésére különféle módszereket használhat, például megfigyelést, adatkövetést, valamint a diákoktól és szülőktől származó visszajelzéseket. Keressen változásokat a tanulói viselkedésben és a szociális-érzelmi fejlődésben, és szükség szerint módosítsa társas történeteit, hogy azok megfeleljenek a tanulók igényeinek.

Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/társadalmi-történetek-as-direct-használati
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában