Aramak
  • Aramak
  • Storyboardlarım
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/karakter-haritası


Karakter Haritası Nedir ve Neden Kullanılır?

Karakter haritalama hem okuduğunu anlamada hem de yazmada paha biçilmez bir araçtır. Bir hikayedeki karakterlerin ayrıntılı analizini içerir; onların kişilikleri, motivasyonları, ilişkileri ve gelişimleri hakkında fikir verir. Karakter haritası yalnızca bir isim listesi değildir; bir anlatıdaki karakterlerin karmaşık örgüsünü ve aralarındaki ilişkileri ortaya çıkaran kapsamlı bir araçtır. Bu teknik, okuyucunun hikayeyi anlamasını ve hikayeye katılımını geliştirerek onu özellikle eğitimciler, yazarlar ve hevesli okuyucular için faydalı kılar.


Haritalarla Anlaşılırlığı Artırma

Görsel öğrenenlere hitap eden öğrenciler, özellikle karmaşık karakter dinamiklerine sahip hikayelerde okuduklarını anlamalarını önemli ölçüde geliştirmek için karakter haritalarını kullanırlar. Öğrenciler karakter haritalarını anlama ve analize yardımcı olmak için kullanırlar çünkü görsel bir yardım görevi görürler, çeşitli karakter kümelerini, özelliklerini, geçmişlerini ve başlangıçtan orta noktaya kadar birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını takip etmeye yardımcı olurlar. Okuyucular bu hikaye unsurlarını parçalara ayırarak genel temaları ve anlatının gidişatını ve ayrıca her karakterin özel ihtiyaçlarını daha iyi kavrayabilirler.


Haritalarla Karakter İlişkilerini Görselleştirme

Çoklu pencere karakter haritası grafik düzenleyicisi, karakterler arasındaki ilişkilerin görselleştirilmesinde özellikle etkilidir. Geniş oyuncu kadrosuna veya karmaşık ilişkilere sahip anlatılarda bu düzenleyiciler, karakterlerin nasıl etkileşimde bulunduğunun açık ve görsel bir temsilini sağlayarak anlayışı basitleştirebilir. İster bir aile ağacı, ister bir bağlantı ağı, ister basit bir diyagram olsun, bu araçlar bir anlatının karmaşıklıklarına daha kolay erişilmesini sağlar.


Haritalarla Karakter Gelişimini Takip Etme

Hikaye haritasının en önemli avantajlarından biri, bir karakterin gelişimini ve gelişimini takip edebilme yeteneğidir. Okuyucular bu haritalar aracılığıyla karakterlerin hikaye boyunca nasıl değiştiğini, geliştiğini ve çeşitli olaylara nasıl tepki verdiğini gözlemleyebilir. Bu izleme, özellikle kahramanları ve düşmanları analiz etmek, onların motivasyonları veya özel ihtiyaçları ve anlatının başından orta ve sonuna kadar olan dönüşümlerin daha net anlaşılmasını sağlamak için faydalıdır.


Farklı Harita ve Düzenleyici Türleri

Her biri farklı anlatı türlerine ve amaçlara uygun çeşitli format ve harita stilleri vardır. Bazı haritalar basit ve anlaşılırdır, bazıları ise daha ayrıntılı ve ayrıntılıdır.


Basit Karakter Tabloları

Temel haritalar genellikle karakterleri birincil özellikleri, hikayedeki rolleri ve diğer karakterlerin ortamı ve temasıyla olan ilişkileriyle birlikte listeleyen basit grafiklerdir. Öğrenciler bu tabloları daha az karmaşık anlatımlar için veya daha derin analizler için bir başlangıç ​​noktası olarak kullanırlar.


Ayrıntılı Karakter Storyboard'ları

Ayrıntılı storyboard'lar gibi daha karmaşık haritalar, her farklı karakter hakkında resimler, doğrudan alıntılar ve kapsamlı notlar içerebilir. Bunlar genellikle daha karmaşık hikayeler veya derinlemesine çalışmalar için kullanılır ve her karakterin rolünün ve gelişiminin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına olanak tanır.


Etkili Bir Harita Oluşturma: Adım Adım Kılavuz

Etkili bir hikaye haritası oluşturmak, karakterlerin ortamı ve tema gibi anlatı hikayesi öğelerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir.


Doğru Karakter Düzenleyici Formatını Seçmek

Harita formatındaki grafik düzenleyicinin seçimi, hikaye öğelerinin karmaşıklığına ve hedef kitleye dayalı olmalıdır. Basit hikayeler basit hikayeler için yeterli olabilirken, karmaşık anlatılar daha ayrıntılı bir karakter haritası grafik düzenleyicisi gerektirebilir.


Haritanızda Ana ve İkincil Karakterleri Listeleme

Bir hikaye haritası oluştururken, hem ana hem de ikincil karakterleri listelemek, onları hikayedeki önemlerine ve rollerine göre kategorilere ayırmak önemlidir. Bu, öğrencilerin özel karakterlerin anlatı yapısını ve dinamiklerini anlamalarına yardımcı olabilir.


Karakter Etkileşimlerini ve İlişkileri Belgelemek

Etkili bir hikaye haritası yalnızca bireysel karakterleri belgelememeli, aynı zamanda onların etkileşimlerini, ilişkilerini, çatışmalarını ve ittifaklarını da takip edebilmelidir. Bu, anlatının sosyal ve ilişkisel dinamiklerine bütünsel bir bakış sağlar.


Karakter Analizi Faaliyetinizi Güncelleme

Karakterler anlatı ve ilişki biçiminde yeni yerlere gittikçe hikaye haritasını güncellemek çok önemlidir. Bu sürekli güncelleme, haritanın okuma veya yazma süreci boyunca ilgili ve doğru bir araç olarak kalmasını sağlar.


Karakter Haritası Nedir? Literatür Örnekleri

Çeşitli edebi eserler mükemmel bir hikaye karakter haritası uygulaması sağlar. Bu karakter haritası örnekleri, farklı anlatı türlerini ve karakter karmaşıklıklarını analiz etmek için haritaların nasıl etkili bir şekilde kullanılacağını göstermektedir.


Anlayışınızı geliştirmek için literatürden çeşitli örnekleri keşfedin:Öğretmenler için İpuçları

Bu haritalar eğitimciler için edebiyat ve yazma öğretimine yardımcı olan mükemmel bir araçtır.


Öğrencilere Çevrimiçi Karakter Haritası Kullanımının Tanıtılması

Öğretmenler öğrencilere çevrimiçi karakter haritaları karakter listeleri sunabilir, bunların yararlarını açıklayabilir ve yardımcı karakterler, ana karakter ve karakter setleri gibi karakterlerin yanı sıra çeşitli karakterlerini takip ederek okuduğunu anlama ve analitik becerileri geliştirmek için bunların nasıl kullanılabileceğini gösterebilir. karakter özellikleri.


Karakter Projelerinin Farklı Okuma Seviyelerine Uyarlanması

Bu haritalar, farklı yaş gruplarına veya okuma seviyelerine hitap edecek şekilde uyarlanabilir ve bunların her yaştan öğrenci için erişilebilir ve faydalı olması sağlanır. Bu uyarlanabilirlik, bu haritaları eğitim araç setinde çok yönlü bir araç haline getirir.


Çevrimiçi Karakter Haritası Kullanımı için Ders Planı Seçenekleri

Pek çok edebi eser, özellikle de romanlar için karakter gelişimi çok önemlidir. Edebi karakterler aksiyonu ve çatışmayı yönlendirir; bir hikayenin var olması için bir neden yaratırlar. Karakterleri haritalamak, öğrencilerden karakterlerin önemli yönlerini takip eden tabloları doldurmalarını istemek kadar basit veya onları bir arketip olarak kategorize eden karakter özelliklerini not etmek kadar karmaşık olabilir. Bir başka harika karakter analizi stratejisi, bir storyboard içinde üç sütun notu kullanmaktır: romanın üç farklı bölümünde bir karakterin duygularını, eylemlerini ve önemli diyaloglarını detaylandıran ayrı storyboard'lar.Önerilen Ders Planımız

Derse Genel Bakış

Sınıf Düzeyi: 3-12

Süre: Giriş için 10 Dakika, Okuma Boyunca Devam Edecektir

Karakterler hemen hemen her hikayede çok önemli olduğundan ve olay örgüsünün merkezinde yer aldığından, öğrencilerin karakterleri tanımlamalarını ve metne atıfta bulunurken onları haritalandırmalarını sağlamak yararlı olacaktır. Hikaye haritası şablonunun en önemli yönü öğrencilerin karakterleri, özellikleri ve motivasyonları düzenli tutmalarına yardımcı olmaktır. Öğrenciler karakterleri yanlış yorumladıklarında olay örgüsünü kaybederler ve sıklıkla eleştirel okuma hataları yaparlar.


Hedefler

Öğrenciler olay örgüsü üzerindeki etkilerini anlamak için belirli karakterlerin önemli özelliklerini okuyabilecek, çıkarabilecek ve listeleyebilecektir. Ayrıca kişiliğine dayanarak bir karakterin ne yapabileceğini çıkarabilecek ve tahmin edebilecekler.


Standartlar

Bu ders birçok sınıf seviyesi için kullanılabilse de aşağıda 9-12. Sınıflar için Ortak Temel Devlet Standartları bulunmaktadır. Sınıfa uygun doğru şeritler için Ortak Çekirdek Devlet Standartlarınıza bakın.

  • ELA-Literacy.RL.9-10.1: Cite strong and thorough textual evidence to support analysis of what the text says explicitly as well as inferences drawn from the text
  • ELA-Literacy.RL.9-10.3: Analyze how complex characters (e.g., those with multiple or conflicting motivations) develop over the course of a text, interact with other characters, and advance the plot or develop the theme
  • ELA-Literacy.SL.9-10.4: Present information, findings, and supporting evidence clearly, concisely, and logically such that listeners can follow the line of reasoning and the organization, development, substance, and style are appropriate to purpose, audience, and task
  • ELA-Literacy.SL.9-10.5: Make strategic use of digital media (e.g., textual, graphical, audio, visual, and interactive elements) in presentations to enhance understanding of findings, reasoning, and evidence and to add interest

Temel Karakter Soruları

  1. Karakterler bir olay örgüsünü nasıl yönlendirir?
  2. Bir karakterin özelliklerini ve motivasyonlarını bilmek neden önemlidir?
  3. Kafa karıştırıcı karakterlerden nasıl kaçınılabilir?


Okumadan önce

Okumadan önce öğrencilerinize bir karakter listesi tanıtmak iyi olur. Bu, özellikle birden fazla karakter grubu ve olay örgüsünün yer aldığı romanlar veya oyunlar için faydalıdır. Öğrencilere okumadan önce tamamlamalarını istediğiniz karakter çalışma sayfasını verin. Bir karakter haritası sağlamak, öğrencilerin karakter adlarını tanımalarına ve okurken onları izlemelerine olanak tanır.

Okuma Sırasında

Öğrenciler okurken karakterleri takip etmeli ve onlar hakkındaki bilgileri doldurmalıdır. Bunu yapmanın harika bir yolu, her perde veya bölümden sonra durmak ve onlardan öğrendikleri yeni bilgileri doldurmalarını istemektir. Öğrencilerin basılı bir çalışma sayfasında yeri kalmazsa, not defterlerine veya kağıdın arka yüzüne bakarak devam edebilirler.

Okuduktan sonra

Okuduktan sonra, öğrencilerin tamamlanmış hikaye tahtalarını bir sınıf arkadaşlarıyla karşılaştırmalarını ve kaçırmış olabilecekleri bilgileri kaydetmelerini sağlayın. Bu mükemmel bir çalışma rehberi sağlar ve öğrencilerin karakter analizine dayalı bir yazma projesi tamamlamalarını sağlayabilirsiniz!Beklenen Öğrenci Ön Kavramları/Yanlış Kavramları

Karakter motivasyonlarını veya niteliklerini doldururken, öğrencilerin bir karakteri nasıl analiz edecekleri konusunda bilgi tazelemeye ihtiyaçları olabilir. Bir karaktere ilişkin tüm bilgiler anlatıcı/yazar tarafından açıkça belirtilmeyecektir; bazı bilgiler eylemler ve diyalog yoluyla öğrenilir. OSCAR, doğrudan ve dolaylı karakterizasyon için yararlı bir stratejidir.


Önerilen Değişiklikler ve Uyarlamalar

Çok Az veya Hiç Uyarlama Yok

Tüm öğrenciler bir karakter grafiği düzenleyicisinden yararlanabilir, ancak hepsinin kendileri için önceden tamamlanmış bilgiler içeren bir şeye ihtiyacı olmayacaktır. Bu öğrenciler için harika bir karakter analizi stratejisi, boş karakter haritası şablonudur. Bu, öğrencileri, hangi bilgilerin konuyla ilgili olduğunu bağımsız olarak belirlemek için eleştirel düşünme becerilerini kullanmaya teşvik eder. Öğrenciler ayrıca kendi karakterlerini seçebilir veya basılı bir storyboard üzerine elle çizebilirler. Bu süreç, ekstra planlama yapmaya gerek kalmadan çoklu duyusal bir yaklaşımı içerir. Elbette öğrencilere faydalı olacaksa bu uyarlama diğer seviyelerde de yapılabilir.


Hafif Uyarlamalar

Bazı öğrencilerin karakter ilişkileri haritaları söz konusu olduğunda biraz daha fazla bilgiye ve yönlendirmeye ihtiyaçları olacaktır. Bu, halihazırda bir karakter temsiline sahip olmayı ve karakter hakkında bilmeleri gereken bilgilere ilişkin belirli istemleri içerebilir. Maniac Magee storyboard mükemmel bir karakter haritalama örneğidir. Zaten her biri için özel istemlerle birlikte tüm ana karakterlere sahiptir. Öğrenci her birinin adını görebilir ve belirli karakterlerin her biri hakkında ne öğrenmeleri gerektiğini görebilir. Biraz daha açık davranarak öğrenciler ilgisiz bilgilere odaklanmıyor veya ana noktalar üzerindeki odaklarını kaybetmiyorlar. Öğrenciler veya ders için değerliyse öğretmen, öğrencilerin kendi karakterlerini oluşturmaları için storyboard'daki karakterleri kolayca kaldırabilir.


Orta Konaklama

Sık sık, bir tür müdahale veya strateji olmaksızın, anlamanın zor olduğu noktaya kadar okumada zorluk çeken en az bir öğrenci olacaktır. Storyboard oluşturma, karakter ilişkisi haritası şablonunun formatını bir bütün olarak değiştirmeden bunu etkili bir şekilde yapmak için mükemmel bir araçtır. Bu öğrenciler genellikle daha açık öğretimden yararlanırlar ve bu durumda , Fareler ve İnsanlar hikaye haritasındaki ilk hücre gibi, hikaye haritalarına nelerin dahil edilmesi gerektiğine dair örnekler de içerebilir. Bir adım daha ileri gitmek için, öğretmen ya karakterlere ilişkin daha fazla bilgi sağlamayı seçebilir ve öğrencinin storyboard'u bir grafik düzenleyici yerine bir referans kılavuzu olarak kullanmasına izin verebilir. Veya öğretmenler, öğrencilerin yeteneklerini karşılayacak şekilde yönlendirmeleri değiştirmekte özgür olabilirler.Sunum Ekle

Öğrencilere hikaye taslaklarını romandaki bir öğenin derinlemesine açıklanmasını gerektiren bir kağıda eklemelerini sağlayın veya bu ödevi bir Google slayt sunumu veya PDF şövale etkinlik görünümü projesiyle birleştirmelerini sağlayın. Örneğin, öğrencilerden PDF ile oluşturulmuş haritalarını yazdırıp görüntülemelerini isteyin ve öğrencilerin PDF ile oluşturulmuş haritalarını bir PDF şövale etkinlik görünümü veya "müze galerisi" yürüyüşü aracılığıyla birbirlerine sunmalarına olanak tanıyan bir PDF şövale etkinliğini kolaylaştırın. Google slaytları aracılığıyla sunma seçeneğiyle birlikte bir storyboard'un nasıl sunulacağına ilişkin makalemize bakın.


Çalışma Sayfalarını Özelleştirin!

Başka bir adım veya alternatif bir ödev arıyorsanız, sınıfınızda kullanmak üzere oluşturulan bir word belgesi dosyası aracılığıyla karakter çıktıları oluşturabilirsiniz! Sizin için oluşturulan bu çalışma sayfası dosyaları, öğrencilerin kalemle doldurması için özelleştirilebilir ve PDF oluşturulmuş bir sayfa veya word belgesi dosyası olarak yazdırılabilir veya Storyboard Oluşturucu'da PDF oluşturulmuş bir dijital çalışma sayfası gibi tamamlanabilir. Hatta biraz ekstra yardıma ihtiyaç duyan öğrenciler için birden fazla sürüm oluşturabilir ve bunları ileride kullanmak üzere bir word belgesi dosyası olarak el altında tutabilirsiniz! Üzerinde çalışmanız veya boş bir tuvalle başlamanız için oluşturulmuş çok sayıda PDF oluşturulmuş şablon ve dosya bulun. Storyboard That kullanmaya bugün başlayın ve e-posta adresinizle ücretsiz kaynak güncellemelerine, özelleştirilebilir şablonlara ve siz ve öğrencileriniz için oluşturulan önceden hazırlanmış çalışma sayfalarına abone olun.


Boş Karakter Haritası Karakter Haritası Şablonları

İlgili aktiviteler

Kurallar , Harikalar ve Romeo ve Juliet'in Trajedisi kılavuzlarımızdan bu haritalama etkinliklerine göz atın.
Etkili Karakter Analizi İçin Karakter Haritası Çalışma Sayfaları Nasıl Kullanılır?

1

Karakterleri Tanıtın (Okumadan Önce)

Öğrencilere edebi eserde karşılaşacakları karakterlerin adlarını ve özelliklerini tanımaları için bir karakter listesi ve karakter haritası çalışma sayfası verin.

2

Bilgileri Takip Et ve Doldur (Okuma Esnasında)

Öğrencilere okurken karakterleri izlemelerini ve karakter haritasını her karakter hakkında önemli bilgilerle doldurmalarını söyleyin. Onları her perde veya bölümden sonra haritayı güncellemeye teşvik edin.

3

Karşılaştırın ve İnceleyin (Okuduktan Sonra)

Öğrencilere tamamlanmış karakter haritalarını bir sınıf arkadaşıyla karşılaştırmalarını ve gözden kaçan bilgileri not etmelerini sağlayın. Bu bir çalışma kılavuzu görevi görür ve karakter analizine dayalı bir yazı ödevi için kullanılabilir.

4

Önyargıları/Kavram Yanılgılarını Ele Alın

Öğrencilere karakterleri nasıl analiz edeceklerini ve tüm karakter bilgilerinin açıkça belirtilmediğini hatırlatın. Karakter özelliklerini analiz etmek için OSCAR stratejisini (Amaç, Konuşma, Düşünceler, Eylemler, Tepkiler) öğretin.

5

Adım 5: Uyarlamalar (İsteğe Bağlı)

Çalışma sayfasını, bağımsız düşünme için boş şablonlar sağlamak veya farklı yetenekler için istemleri değiştirmek gibi öğrenci ihtiyaçlarına göre uyarlamayı düşünün.

6

Sunumları ve Özelleştirmeyi Geliştirin (İsteğe Bağlı)

Öğrencileri, tamamlanmış karakter haritalarını sunumlar için kullanmaya veya derinlemesine karakter analizi gerektiren kağıtlara eklemeye teşvik edin. Daha fazla çeşitlilik ve kişiselleştirme için Storyboard Creator'ı kullanarak çalışma sayfalarını özelleştirin.

Karakter Haritası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular: Ders Planları ve Şablonları

Karakter haritası nedir?

Karakter haritası, edebi bir eserdeki karakterlerin gelişimini izlemek ve analiz etmek için kullanılan bir araçtır. Her karakterin özellikleri, eylemleri ve diyalogları hakkında önemli bilgileri kaydeden bir tablo, çalışma sayfası veya film şeridi olabilir.

Edebiyatta karakter gelişimi neden önemlidir?

Karakter gelişimi, çekici bir hikaye oluşturmak için çok önemlidir. Karakterler olay örgüsünü ve çatışmayı yönlendirir ve onların motivasyonları ve eylemleri, hikayenin var olması için bir neden oluşturur. Bir edebi eseri tam olarak anlamak ve analiz etmek için bir karakterin özelliklerini ve motivasyonlarını anlamak çok önemlidir.

Karakter haritası şablonlarından bazı örnekler nelerdir?

Karakter haritası şablonları çizelgeleri, grafik düzenleyicileri ve storyboard'ları içerebilir. Grafikler, karakter adları, fiziksel açıklamalar, kişilik özellikleri ve önemli alıntılar için sütunlar içerebilir. Grafik düzenleyiciler, karakter ilişkilerini temsil eden çizgilerle birbirine bağlanan baloncuklar veya ağlar içerebilir. Storyboard'lar, bir roman boyunca bir karakterin eylemlerini, düşüncelerini ve diyaloğunu gösteren resimler ve altyazılar içeren bir dizi hücre içerebilir.

Tüm Öğretmen Kaynaklarını Görüntüle
*(Bu 2 Hafta Ücretsiz Deneme başlatacak - Kredi Kartı Gerekli değil)
https://www.storyboardthat.com/tr/articles/e/karakter-haritası
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Tüm hakları Saklıdır.
StoryboardThat , Clever Prototypes , LLC ticari markasıdır ve ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne kayıtlıdır.