https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/back-to-školní-s-sbt

Jak si se Studenty Stanovit Cíle pro Nadcházející Školní rok

1

Představte Svým Studentům Koncept Stanovování Cílů

Vysvětlete svým studentům důležitost stanovení cílů a jak jim to může pomoci dosáhnout požadovaných výsledků. Poskytněte jim příklady ze skutečného života, jak stanovení cílů fungovalo u jiných lidí.

2

Podívejte se na Výkon za Předchozí rok

Udělejte si čas na zhodnocení loňského výkonu se svými studenty. Diskutujte o tom, co fungovalo dobře a co je třeba zlepšit. Použijte to jako základ pro stanovení cílů pro nadcházející rok.

3

Brainstorm Cíle

Poskytněte studentům seznam možných cílů nebo je požádejte, aby vymysleli vlastní. Požádejte je, aby se zamysleli nad tím, čeho chtějí během školního roku dosáhnout akademicky, sociálně a emocionálně.

4

Kategorizovat Cíle

Rozdělte cíle na krátkodobé a dlouhodobé. Diskutujte o tom, jak mohou krátkodobé cíle pomoci při dosahování dlouhodobých cílů.

5

Stanovte si Cíle SMART

Pomozte studentům, aby jejich cíle byly SMART (konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově omezené). To pomůže studentům zůstat soustředění a motivovaní.

6

Vytvořte Akční Plán

Pomozte studentům vytvořit akční plán pro dosažení jejich cílů. Rozdělte cíl na menší kroky a diskutujte o tom, jak mohou jednotlivé kroky splnit. Povzbuďte studenty, aby si napsali svůj akční plán.

7

Sledovat Průběh

Nastavte si pravidelné kontroly, abyste mohli sledovat pokrok studentů při plnění jejich cílů. Oslavujte dosažené úspěchy a využijte neúspěchy jako příležitost naučit se a upravit akční plán.

8

Podporujte Reflexi

Nechte studenty na konci školního roku přemýšlet o svých cílech a pokroku. Diskutujte o tom, co se naučili, čeho dosáhli a co by mohli příště udělat lépe.

Často kladené otázky o aktivitách Zpátky do školy

Jaké jsou cíle roční aktivity a jak může být přínosná pro studenty?

Cílem aktivity pro tento rok je příležitost pro studenty představit si své akademické, sociální a osobní cíle pro nový školní rok. Studenti mohou zahrnout jak samotný cíl, tak kroky k dosažení tohoto cíle. Tato aktivita je nejen zábavná, ale také pomáhá studentům udržet si motivaci a zodpovědnost po celý rok. Na konci roku mohou znovu navštívit svůj scénář, aby zjistili, zda splnili to, co si předsevzali.

Jak lze Storyboard That využít pro projekt letní četby?

Storyboard That lze pro projekt letní četby využít různými způsoby. Studenti si mohou vybrat knihu, která jim byla přidělena, nebo knihu, kterou si přečetli sami, a vytvořit scénář, který představí shrnutí, témata, analýzu postav, slovní zásobu a oblíbenou část knihy. Mohou také vytvářet plakáty, které zdůrazňují důležité prvky příběhu, jako je děj a témata.

Jaké typy aktivit „All About Me“ mohou studenti vytvářet pomocí Storyboard That?

Studenti mohou vytvářet různé aktivity „Vše o mně“ pomocí Storyboard That, včetně plakátu „Vše o mně“, plakátu na sociálních sítích DIY, pavoučí mapy s fakty, oblíbenými věcmi nebo místy, T-grafu s lajky a zápory, osobního vyprávění a časovou osu jejich života. Tato aktivita pomáhá studentům představit se svým spolužákům a učiteli a upozornit na jejich minulé příběhy, vtipy, oblíbené věci, koníčky a talenty.

Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/back-to-školní-s-sbt
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA