Vyhledávání
 • Vyhledávání
 • Moje Příběhy
https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/interpunkce


Storyboards nejsou jen pro čtení porozumění. Mohou být využity ve třídě pro výuku důležitých gramatických a interpunkových hodin. Vyučováním interpunkce pomocí storyboardu mají studenti možnost psát a ilustrovat jejich význam. To dává učitelům jasný a rychlý způsob, jak posoudit pochopení koncepce studentem.

Pokud se podíváte na následující scénáře, ilustrují typy interpunkce (perioda, čárka, vykřičník, dvojtečka a polokoulek) a pak poskytují skvělé příklady použití každého.
Pochopení a správné používání všech typů interpunkce je nezbytnou dovedností. Nicméně složitost čárky a středník je obtížná i pro středoškoláky. Často je třeba tyto dovednosti posílit, aby mohli studenti efektivně využívat jejich práci. Zkoumáním těchto typů interpunkce a poté, kdy studenti dokončí storyboard, mají učitelé rychlý a účinný způsob, jak posílit koncepty.


Ale scénáře nemusejí být jen pro recenze. U pokročilejších studentů mohou učitelé používat storyboardy k vysvětlení nebo vytváření úkolů pro koncepty jako "oxfordská čárka" nebo začlenit nestandardní interpunkci jako interrobang (!?). Dá se dokonce použít scénáře, které slouží k odstranění interpunkce, která se zneužívá častěji než ne, jako je elipsa.


Praktické interpunkce v učebně

 1. Nechte studenty definovat a ilustrovat každý typ značky ve své vlastní buňce.

 2. Řekněte studentům, aby vytvořili svůj vlastní příběh pomocí storyboardů a přidejte je, aby používali určitý počet čár, polokonců, vykřičníků atd.

 3. Použijte scénář jako předběžný test, abyste posoudili aktuální znalosti studentů o interpunkčních znaménkách a přímých tématech pro budoucí lekce.

 4. Použitím vzorových storyboardu nebo vytvořením jednoho z vašich vlastních prezentujte to třídě jako jednoduchý, vizuální způsob, jak přezkoumat koncepty interpunkce.

 5. Společné jádro

  Společné základní standardy diktují, že studenti střední školy mohou "používat různé přechody a struktury věty pro propojení hlavních částí textu ..." (ELA-Literacy.WHST.9-10.2a) a "udržovat formální styl" ve svém psaní (ELA-Literacy.WHST.9-10.2e a 11-12.1d). Všechny tyto standardy vyžadují zvládnutí interpunkce, takže studenti postupující na střední škole mají větší schopnost měnit a upravovat syntaxi.


  Jak Rozvíjet Povědomí o Interpunkci ve Čtení

  1

  Představte Důležitost Interpunkce

  Začněte tím, že studentům vysvětlíte význam interpunkce v psaném textu. Pomozte jim pochopit, že interpunkční znaménka slouží jako signály pro pozastavení, zdůraznění a objasnění významu. Diskutujte o tom, jak interpunkce přispívá k celkovému tónu a plynutí textu.

  2

  Naučte se Různá Interpunkční Znaménka

  Seznamte studenty s různými interpunkčními znaménky, včetně teček, čárek, otazníků, vykřičníků, uvozovek, středníků, dvojteček, pomlček, závorek a elips. Vysvětlete účel a použití každé značky a uveďte příklady pro ilustraci jejich funkcí.

  3

  Analyzujte Texty pro Interpunkci

  Vyberte poutavé texty nebo pasáže a veďte studenty při analýze interpunkce, kterou autor použil. Povzbuďte je, aby identifikovali a diskutovali o dopadu interpunkce na význam, tón a celkovou efektivitu psaní. Pokládejte otázky, abyste podnítili kritické přemýšlení o autorově rozhodnutí.

  4

  Zapojte se do Interpunkčních Cvičení

  Poskytněte studentům interpunkční cvičení, která zahrnují vkládání nebo opravu interpunkčních znamének do vět nebo odstavců. Tato cvičení se mohou zaměřit na konkrétní interpunkční znaménka nebo vyzvat studenty, aby správně použili řadu interpunkčních znamének. Nabídněte zpětnou vazbu a vysvětlení k posílení učení.

  5

  Prozkoumejte Interpunkci v Kontextu

  Veďte studenty, aby prozkoumali různé žánry a typy psaní, jako je beletrie, literatura faktu, poezie a dialogy, a analyzujte, jak se v každém z nich používá interpunkce. Diskutujte o tom, jak se mohou konvence interpunkce lišit mezi žánry a jaký to má dopad na porozumění a interpretaci čtenářů.

  6

  Přemýšlejte a Diskutujte

  Usnadněte reflexivní diskuse, které pomohou studentům lépe si uvědomit, s jakými interpunkčními znaménky se setkávají při čtení. Povzbuďte je, aby se podělili o své postřehy a interpretace autorových záměrů na základě použité interpunkce. Podporujte kritické myšlení a povzbuzujte studenty, aby analyzovali účinnost interpunkce při předávání významu.

  Často kladené otázky o výuce interpunkce pomocí scénářů

  Jaký je význam používání storyboardů k výuce interpunkce?

  Storyboardy poskytují studentům vizuální a poutavý způsob, jak se dozvědět o interpunkci, díky čemuž je pro ně zapamatovatelnější a zábavnější. Začleněním vizuálních prvků mohou studenti vidět, jak interpunkce ovlivňuje význam a tok věty a jak může změnit tón nebo náladu psaného textu.

  Jak lze scénáře použít k výuce různých typů interpunkce, jako jsou čárky a apostrofy?

  Storyboardy lze použít k ilustraci použití různých typů interpunkce ve větě. Scénář může například ukázat, jak lze čárku použít k oddělení položek v seznamu nebo jak se apostrof používá k zobrazení vlastnictví. Tato vizuální reprezentace může studentům pomoci pochopit správné použití každého interpunkčního znaménka.

  Jak lze scénáře použít, aby studentům pomohly porozumět vztahu mezi interpunkcí a významem při psaní?

  Storyboardy mohou ukázat, jak interpunkce ovlivňuje význam a tón věty nebo odstavce. Tím, že studenti ilustrují, jak různá interpunkční znaménka mění tok a důraz věty, mohou vidět, jak interpunkce přispívá k celkovému významu psaného textu.

Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/interpunkce
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA