https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/tpcastt-tone-slova

Analýza literatury a poezie může být někdy obtížné pro studenty k pochopení. S pomocí zkratek, ale klíčová témata a myšlenky mohou být snadněji objevili a pochopili! Dva zkratku začít začlenit se svými studenty ELA jsou TWIST a TP-CASTT. Oba zvýraznění důležitých pojmů z práce a přispěje ke zvýšení celkové literární porozumění!


KROUTITTWIST je klíčovým metoda literární analýzy. Jak je znázorněno na obrázku výše, TWIST znamená Tone, Word Choice, Imagery, styl a téma. Všechny z těchto témat jsou důležité pro studenty pochopit při čtení a pomocí scénáře představit TWIST lze určitě zvýšit jejich porozumění.

Níže je uveden příklad analýzy TWIST pro „mateřské znaménko“ Nathaniel Hawthorne. Chcete-li se dozvědět více o způsobu TWIST a příklady tónových slovy, najít náš článek zdarma zde!


TP-CASTTDalším zkratka začít používat během ELA jednotek je TP-CASTT. Tato zkratka se tradičně používá s poezií, ale mohou být aplikovány na jiné typy literatury, včetně povídek a kapitol v románech.

TP-CASTT pomáhá studentům se podívat na literární dílo jako celek a zároveň potápění do specifických detailů. Analýzou titul dvakrát a včetně parafrázovat krok, studenti musí znovu myšlenku téma a praxe shrnující stejně!

Vezmi si to ještě o krok dále tím, že žádá své studenty k vytvoření scénáře pro jejich analýzu TP-CASTT! Storyboarding pomáhá studentům vizualizovat každé téma ve zkratce a zvyšuje celkové pochopení příběhu.

Zde je skvělým příkladem využití TP-CASTT akronym zkoumat „Sonnet 73“ od Williama Shakespeara. Vytvořte jeden dnes pomocí našeho článku TP-CASTT Poezie analýzy!


Časté dotazy týkající se vysvětlení zkratek: TWIST + TP-CASTT

Co je TWIST v literární analýze?

TWIST je zkratka, která znamená tón, výběr slov, snímky, styl a motiv. Je to klíčová metoda v literární analýze, která pomáhá studentům porozumět důležitým pojmům při čtení literárního díla.

Jak může použití scénáře zvýšit porozumění TWIST studentům?

Storyboarding může studentům pomoci představit si každé téma ve zkratce TWIST, což může zvýšit jejich celkové porozumění příběhu. Vytvořením scénáře mohou studenti lépe porozumět tónu, volbě slov, obraznosti, stylu a tématu práce, kterou analyzují.

Co je TP-CASTT a jak se používá v analýze literatury?

TP-CASTT je zkratka používaná v literární analýze, tradičně s poezií, ale lze ji použít i na jiné typy literatury. Znamená název, parafráze, konotace, postoj, posun, název (znovu) a téma. Tato zkratka pomáhá studentům podívat se na literární dílo obecně a zároveň se ponořit do konkrétních detailů.

Jak může vytvoření scénáře pomoci studentům s analýzou TP-CASTT?

Vytvoření scénáře pro jejich analýzu TP-CASTT může studentům pomoci vizualizovat každý krok zkratky, což usnadňuje analýzu názvu, parafrázování textu, zkoumání konotací, identifikaci posunů a určení tématu práce.

Přidělení Obrazu
  • clock face snip • sammydavisdog • Licence Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/)
Zobrazit Všechny Zdroje pro Učitele
*(Spustí se zkušební test zdarma na 2 týdny - není potřeba žádná kreditní karta)
https://www.storyboardthat.com/cs/articles/e/tpcastt-tone-slova
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Všechna práva vyhrazena.
StoryboardThat je ochranná známka společnosti Clever Prototypes , LLC a registrovaná v Úřadu pro patenty a ochranné známky USA