https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/az-irodalmi-műfaji

Az irodalmi műfajok az irodalom kategóriái, amelyeket általában a technika, a terjedelem, a hangnem és a tartalom határoz meg. Ha tágabb értelemben soroljuk fel az irodalmi műfajokat, akkor lehetnek elvontabbak, rugalmasabbak és lazábban meghatározottak. Ahogy azonban egyre konkrétabbak és alkategóriákba kerülünk, a műfaj megkülönböztetései és szabályai kristálytisztákká válnak.

Melyek a különböző irodalmi műfajok? Bár azt gondolhatjuk, hogy többféle irodalmi műfaj létezik, valójában csak 3 irodalom műfaj létezik. Felmerülhet benned az a kérdés, hogy mi az irodalom három műfaja? Költészet, dráma és próza. Úgy van. Az összes többi műfajtípus e három kategória valamelyikébe illeszkedik. A diákok általában találkoznak ezekkel az angol nyelvű irodalom műfajokkal, amikor az iskolában olvasnak és írnak. Ezért képesnek kell lenniük arra, hogy az irodalom műfajaira példákat találjanak, ismerjék azok legfontosabb jellemzőit, és sorolják fel az irodalom műfajait.Folytassa az olvasást, hogy többet tudjon meg a különböző irodalmi műfajok példáiról, valamint arról, hogy a diákok és a tanárok hogyan írhatják le az irodalmi példákat. Az alábbi irodalmi műfajok táblázatában a forgatókönyvek és példák mindegyike lemásolható, és felhasználható egy feladatban a tanulókkal.

Példák irodalmi műfajokra

Íme néhány példa az irodalmi műfajokra, amelyeket érdemes megnézni. A különböző irodalmi műfajoknak különböző céljai vannak. A példák olvasása közben figyelje meg, hogyan változnak a technikák, a hosszak, a hangok és a tartalom.

Az irodalom műfaja sokféleképpen besorolható. Ebben a részben az irodalom 3 műfaját fogjuk közelebbről megvizsgálni: a költészetet, a drámát és a prózát. Az irodalmi műfajok megértése az angol irodalomban nemcsak javítja a tanulók olvasási élményét, hanem javítja az íráskészségüket is.

Az irodalmi műfajok típusai

Költészet

A költészet az irodalom olyan műfaja, amely a nyelv esztétikai és ritmikai tulajdonságait – például fonesztétikát, hangszimbolikát és mérőeszközt – használja fel, hogy a szó szerinti vagy hétköznapi jelentés mellett vagy helyett jelentést keltsen. A költészet nagyon hosszú múltra tekint vissza, egészen a történelem előtti időkig nyúlik vissza, vadászénekek és temetkezési énekek létrehozásával.

A költészetet sokan a legintenzívebb irodalmi műfajnak tartják. Lehetővé teszi az író számára, hogy nagyon személyes módon fejezze ki legmélyebb érzelmeit és gondolatait. Erősen támaszkodik a figuratív nyelvezetre, a ritmusra és a képekre, hogy üzenetét közvetítse az olvasókhoz. A költészet egyfajta írás, amely gyönyörű nyelvet használ mély gondolatok és érzések kifejezésére. A költészet segíthet jobban megérteni érzelmeit és gondolatait, és segít megtanulni kifejezőbben írni.

A költészet alműfajai

 • Dalok és balladák
 • Lírai
 • Epikus
 • Drámai
 • Elbeszélés


Dráma

A dráma a fiktív ábrázolás módja párbeszéden és előadáson keresztül. Ez az egyik olyan irodalom, amely magában foglalja az epikus költészetet, a lírai költészetet és a regényt. Arisztotelész poétikája a drámát úgy határozza meg, mint „egy egész és teljes cselekvés reprezentációját, amelynek van kezdete, közepe és vége”.

A drámát gyakran a színpadon adják elő élő közönség előtt, de más formában is bemutatható, például rádióban, filmben vagy televízióban. Általában drámaíró írja, bár más forrásokból, például regényekből, novellákból, versekből vagy akár valós eseményekből is adaptálható. Vagy az egyének csendben is elolvashatják.

Párbeszédeket tartalmaz, és a színészek megszemélyesítik a karaktereket. Általában felvonásokra vagy jelenetekre oszlik, és kellékekre vagy ötletes párbeszédekre támaszkodik, hogy vizuális élményt hozzon létre a közönség számára. A dráma jó kiindulópont, mivel általában meglehetősen könnyen érthetőek, és lebilincselő eseményekkel és elmélyült eseményekkel ragadja meg a közönséget.

A dráma alműfajai

 • Tragédia
 • Komédia
 • Történelem
 • Melodráma
 • Zenei


 • Próza

  A próza a nyelv olyan formája, amelynek nincs formális metrikus szerkezete. A beszéd természetes áramlását és a hétköznapi nyelvtani szerkezetet alkalmazza, nem pedig ritmikus szerkezetet, mint például a hagyományos költészet esetében. A prózát jellemzően bekezdésekben írják, bár van néhány kivétel, például dráma vagy szépirodalom esetében.

  A próza megtalálható könyvekben, magazinokban, újságokban, online cikkekben, blogokban stb. Ez az írás leggyakoribb formája. A híres prózai művek közé tartozik például Harper Lee To Kill a Mockingbird és EB White Charlotte's Web című műve. A próza egyszerű, egyenes nyelvezet. Lehet szépirodalom vagy ismeretterjesztő . A próza jellemzően bekezdésekre tagolódik, és szabályos nyelvtant használ. Lehet komoly vagy vicces.

  Kitaláció

  A szépirodalom olyan narratív írás, amely a szerző képzeletéből indul ki. Szórakoztatásra készült, de inspirálhat, tájékoztathat vagy meggyőzhet.

  Szépirodalmi műfajok

  • Regény
  • Novella
  • Elbeszélés
  • Mítoszok és legendák
  • Mesék
  • Történelmi fikció

  Nem fikció

  A szépirodalom olyan írás, amely valós eseményeken, embereken, helyeken és tényeken alapul. Tájékoztatásra és néha szórakoztatásra készült.


  A szépirodalom alműfajai

  • Önéletrajz
  • Életrajz
  • Esszé
  • Naplók és naplók
  • Narratív szépirodalom

  Mi az irodalom három műfaja?

  Az irodalom műfajainak fő példái a költészet, a dráma és a próza. A költészet egy olyan műfaj az irodalomban, amely a nyelv esztétikai és ritmikai tulajdonságait használja fel a prózai látszólagos jelentés mellett vagy helyett jelentések felidézésére. A dráma a fiktív ábrázolás módja párbeszéden és előadáson keresztül. A próza a nyelv olyan formája, amelynek nincs formális metrikus szerkezete. A beszéd természetes áramlását és a hétköznapi nyelvtani szerkezetet alkalmazza, nem pedig ritmikus szerkezetet, mint például a hagyományos költészet esetében. Az angol nyelvű irodalom műfajai ezután alkategóriákba sorolhatók, amelyek az irodalom három műfaját alkotják.


  Az irodalmi példák formái:

  • Költészet: balladák, lírai, epikus, drámai, narratív
  • Dráma: tragédia, vígjáték, történelem, melodráma, musical
  • Próza: szépirodalom (regény, novella, novella), ismeretterjesztő (önéletrajz, életrajz, esszé)

  Az irodalom műfajai táblázat

  A műfajtípusok alkategóriái a következőképpen magyarázhatók:

  típus

  Meghatározás

  Ballada A ballada egy olyan vers, amely egy történetet mesél el. A balladák gyakran szerelemről, veszteségről vagy gyilkosságról szólnak.
  Lírai A líra egy olyan vers, amely a költő érzelmeit vagy gondolatait fejezi ki.
  Epikus Az eposz egy hosszú, narratív költemény, amely egy hősi alak történetét meséli el.
  Drámai A drámai költészet egyfajta költészet, amelyet előadni kell.
  Elbeszélés Az elbeszélő vers egy olyan vers, amely egy történetet mesél el.
  Tragédia A tragédia egy olyan dráma, amely a főszereplő számára katasztrófával végződik.
  Komédia A vígjáték egyfajta dráma, amely boldogan vagy humorosan végződik.
  Történelem A történelemjáték egy olyan dráma, amely egy történelmi esemény történetét meséli el.
  Melodráma A melodráma egyfajta dráma, amely túlzott érzelmeket és karaktereket tartalmaz.
  Zenei A musical egyfajta dráma, amely dalokat és táncszámokat tartalmaz.
  Regény A regény egyfajta fikció, amely hosszú, összetett történetet mesél el.
  Novella A novella olyan fikció, amely rövidebb, egyszerűbb történetet mesél el, mint egy regény.
  Elbeszélés A novella egy olyan fikció, amely egy rövid, önálló történetet mesél el.
  Mítosz és legenda A mítosz egyfajta történet, amely megmagyarázza egy kultúra vagy természeti jelenség eredetét. A legenda egyfajta történet, amely egy hősi alak történetét meséli el.
  Mese A mese egyfajta novella, amelyben állatok szerepelnek a főszerepekben.
  Történelmi fikció A történelmi fikció egyfajta fikció, amely a múltban játszódik, és történelmi eseményeket és személyeket tartalmaz.
  Önéletrajz Az önéletrajz egyfajta ismeretterjesztő irodalom, amely a szerző életének történetét meséli el.
  Életrajz Az életrajz egy olyan szépirodalom, amely valaki más életének történetét meséli el.
  Esszé Az esszé egyfajta nonfiction, amely kifejezi a szerző véleményét egy témáról.

  Az irodalomtípusok és műfajok ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük az összes rendelkezésre álló írásos műfajt. Minden típusnak megvan a maga célja és stílusa. Akár könnyed olvasmányt keres, akár valami súlyosabb és informatívabbat, minden bizonnyal létezik az Ön számára megfelelő irodalmi műfaj.  Megjegyzés a beszédekről...


  Noha a beszédek nem tartoznak az irodalom elsődleges műfajai közé, a beszédek fontos történelmi dokumentumok vagy mozzanatok és irodalom, és nem mindig illeszkednek pontosan a három elsődleges műfaji kategória valamelyikébe. A beszéd a hallgatósághoz intézett hivatalos beszéd. A beszédek megtalálhatók prózában, drámában és költészetben, és elsődleges céljuk az olvasó, a közönség vagy más szereplők meggyőzése, tájékoztatása, bemutatása vagy szórakoztatása. Céljuktól és felhasználásuktól függően szépirodalomban és szépirodalomban is felhasználhatók.  Miért használja a Storyboarding-ot az irodalmi műfajok megismeréséhez?

  A storyboard a tökéletes módja annak, hogy megtanuljuk és emlékezzünk az irodalom különböző műfajaira. A storyboard készítésekor vizuálisan láthatja, hogy az egyes irodalmi műfajok miben térnek el a másiktól. Nyomon követheti és összehasonlíthatja a műfajokon belüli alkategóriákat, azonosíthatja mindegyik fő jellemzőit, és még a műfajok közötti kapcsolatokat is felfedezheti. Mindez segít abban, hogy jobban megértsd és emlékezz az irodalom műfajaira, így könnyebben azonosíthatod őket, ha olvasás közben találkozol velük.


  Hogyan javíthatja Storyboard That az irodalom három műfajának tanulási élményét?

  Storyboard That segíthet a tanulóknak jobban megérteni az irodalom három műfaját azáltal, hogy mindegyiket vizuálisan ábrázolja. A storyboard segítségével a tanulók azonosíthatják az egyes műfajok legfontosabb jellemzőit, és láthatják, hogy ezek miben különböznek egymástól. Ezenkívül Storyboard That nagyszerű módja a műfajok összehasonlításának és szembeállításának, valamint a köztük lévő kapcsolatok feltárásának. Mindez segít a tanulóknak abban, hogy jobban emlékezzenek az irodalom műfajaira, és azonosítani tudják azokat, amikor olvasás közben találkoznak velük.

  Szeretnél egy kis kreatív hangulatot kölcsönözni irodalomórádnak? Nézze meg Storyboard That könnyen használható, online storyboard készítőjét! Fogd és vidd szoftverünkkel lebilincselő, tetszetős grafikai rendszerezőket hozhat létre, amelyek segítségével tanulói megismerhetik az irodalom különböző műfajait. Ezenkívül egyszerűen használható eszközeinkkel egyszerűen hozzáadhat szöveget, képeket és multimédiás tartalmakat a storyboardokhoz, így valóban életre keltheti leckéit.


  Hol kezdje az irodalmi műfajok megismerését

  Ha csak most kezdi megismerni az irodalmi műfajokat, a legjobb hely a három fő műfajjal kezdeni: a próza, a dráma és a költészet. Ezek a műfajok képezik az irodalom összes többi műfajának alapját, ezért döntő fontosságú, hogy alaposan megértsük őket, mielőtt bármi másra térnénk.

  Ami a három közül való választást illeti, a költészetet általában a legnehezebb megérteni, mivel szembemegy a nyelvtan szokásos törvényeivel. A költészeten belül sok mélyebb jelentés található, így kezdőként nehéz lehet lebontani. Kezdje néhány rövid, egyszerű prózai cikkel, például újságcikkekkel és kisregényekkel.

  Amikor elkezdi megérteni a próza mögött meghúzódó jelentéseket, elkezdhet belemerülni egy egyszerű drámába. Tekintse meg a görög tragédiákat és Shakespeare-darabokat, mivel ezek nagyszerű kiindulópontot jelentenek. Ezek a műfajok jobban megértik az alapokat, mielőtt továbblépnének.

  Ha készen állsz, hogy mélyebbre menj, a költészet a következő lépcsőfok. A gyermekköltészet remek kiindulópont ahhoz, hogy jó alapot adjon a költői szerkezethez és jelentéshez. Ezután továbbléphet a bonyolult költészetbe, például az Erzsébet- és a viktoriánus költészetbe.

  Ha jól érzi magát a három elsődleges műfajban, elkezdheti felfedezni az egyes műfajokban létező számos alműfajt. Az irodalmi műfajok terén végtelen lehetőségek rejlenek, így nem kell sietni.

  Kapcsolódó tevékenységek

  Olvasóanyag a kezdéshez

  Kezdje az első számú cikkel, és haladjon lefelé a listán. Ha elégedett, hogy megértette az egyes cikkeket a műfajon belül, lépjen tovább a következő cikkekre.

  Próza

  1. A Washington Post újságjelentése az Ian hurrikánról
  2. Edgar Allan Poe "The Fall of the Usher House" című novellája
  3. Christopher Paul Curtis történelmi fikciós regénye: Bud, Not Buddy.

  Dráma

  1. William Gibson "A csodatevő".
  2. Az egyetlen William Shakespeare híres darabja, a „Rómeó és Júlia”
  3. "Egy eladó halála", Arthur Miller

  Költészet

  1. Robert Frost "The Road Not Taken".
  2. "A Poison Tree" William Blake
  3. "Still I Rise", Maya Angelou


  Hogyan szerezzünk mélyebb megértést

  Az egyes műfajok mélyebb értelmezéséhez készítse elő a tollat és a papírt, és kezdje el kiemelni a kulcsfontosságú ötleteket. Segíthet megérteni az írásokat, ha mindegyikhez készít egy összefoglalót. Ha ezt megtette, kezdjen el gondolkodni a következő kulcsfontosságú dolgokon minden műfajhoz:

  Próza

  • Mi a szerző célja?
  • Ki a közönség?
  • Mik a fő gondolatok?
  • Hogyan segíti a szerkezet a cél hangsúlyozását?
  • Milyen irodalmi eszközöket használnak és miért?
  • Hogyan járul hozzá a szerző stílusa a szöveg értelméhez?

  Dráma

  A játékok bonyolultabbak lehetnek, mivel nem mindig támaszkodhat az írott szóra, amely minden információt megad. Itt jól jöhet, ha megnézed a darab előadását, mert így sokkal jobban megértheted. A fentieken kívül egy darab nézésekor a következőkre is gondolnia kell:

  • Hogyan járul hozzá a színpadkép a darab értelméhez?
  • Mit árulnak el a jelmezek és a sminkek a karakterekről?
  • Hogyan segít a világítás a hangulat és a hangulat megteremtésében?
  • Mit adnak hozzá a játékhoz a hangeffektusok és a zene?

  Költészet

  Versolvasás közben elengedhetetlen a szavak szó szerinti és átvitt jelentésére egyaránt gondolni. Ez kezdetben nehéz lehet, de van néhány hasznos stratégia, amelyet használhat. Megpróbálhatja például felolvasni a verset, vagy többször is elolvasni. Megkeresheti azokat a szavakat is, amelyeket nem ért, és megpróbálhatja kisebb darabokra bontani a verset. A fentieken túlmenően a versek olvasása közben a következőkre is gondolnia kell:

  • Milyen a hangszóró hangja?
  • Milyen hangulata van a versnek?
  • Melyek a vers fő témái?
  • Hogyan használja a költő az irodalmi eszközöket jelentésteremtésre?
  • Milyen formája van a versnek, és hogyan járul hozzá a jelentéshez?

  Hogyan rakjuk össze az egészet

  Egy storyboard gyakorlat, például a StoryBoard That használata hasznos lehet a műfajok megértéséhez. Mindegyikhez feltérképezheti a legfontosabb ötleteket és eseményeket, valamint a felhasznált irodalmi eszközöket. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy egymás mellett nézze a műfajokat, összehasonlítsa és szembeállítsa őket, és jobban megjelenítse a dolgokat.  Hogyan Építsük be a Multikulturális Perspektívákat az Irodalmi Műfajok Tanulmányozásába

  1 Válasszon Szövegeket Különböző Szerzőktől és Kultúráktól

  Válasszon olyan szövegeket, amelyek különféle kultúrákat és nézőpontokat képviselnek, és amelyek betekintést nyújtanak a különböző irodalmi hagyományokba és stílusokba. Ez magában foglalhatja az Önétől eltérő szerzőktől és kultúráktól származó szövegek olvasását és kutatását, valamint kollégák, könyvtárak vagy online források ajánlásainak kikérését.

  2 Beszéljétek meg a Kulturális Kontextust és a Történelmi Hátteret

  Minden szöveghez adjon meg háttérinformációkat és történelmi kontextust, beleértve a szerzőre, valamint a szöveg megírásának kulturális és történelmi kontextusára vonatkozó információkat is. Ez segíthet a tanulóknak megérteni az egyes szövegekben képviselt egyedi nézőpontokat és irodalmi hagyományokat.

  3 Fedezze fel a Témákat és az Irodalmi Eszközöket Multikulturális Szemszögből

  Ösztönözze a tanulókat, hogy különféle kulturális nézőpontokból fedezzék fel a témákat és az irodalmi eszközöket, például vizsgálják meg a család vagy a közösség szerepét a különböző kultúrákban, vagy elemezzék, hogyan használják a nyelvet és a történetmesélést a különböző irodalmi hagyományokban.

  4 Elősegíti a Megbeszélést és az Együttműködést

  Bátorítsa a diákok közötti nyílt vitát és együttműködést, és teremtsen lehetőséget számukra, hogy megosszák saját nézőpontjukat és tapasztalataikat. Ez segíthet a tanulóknak empátiát és megértést kialakítani a különböző kultúrák és nézőpontok iránt.

  5 A Független Kutatás és Feltárás Ösztönzése

  Ösztönözze a tanulókat, hogy önállóan kutassanak és fedezzenek fel további szövegeket és szerzőket különböző kultúrákból és nézőpontokból. Biztosítson forrásokat és ajánlásokat a tanulóknak az önálló olvasáshoz és kutatáshoz.

  6 Multimédia és Egyéb Erőforrások Integrálása

  Integráljon multimédiás és egyéb forrásokat, például videókat, podcastokat vagy vendégelőadókat, hogy a tanulók jobban megértsék a különböző kultúrákat és nézőpontokat. Ez segíthet életre kelteni a szöveget, és relevánsabbá és vonzóbbá teheti a tanulók számára.


  Gyakran Ismételt Kérdések az irodalmi műfajokról

  Melyek az irodalmi műfajok fő típusai?

  Az irodalmi műfajok három fő típusa a próza, a dráma és a költészet. Akár hiszi, akár nem, az irodalom minden típusa ebbe a kategóriába tartozik, beleértve a szépirodalmat és a szépirodalmat is!

  Milyen példák vannak a különböző típusú fikciókra?

  Néhány jól ismert fikciótípus: rejtély, realista fikció, történelmi fikció, mesék és mesék, költészet, kaland és sci-fi.

  Milyen példák vannak a különféle ismeretterjesztő művekre?

  A szakirodalom néhány gyakori típusa az életrajzok, önéletrajzok, beszédek, levelek és tájékoztató szövegek.

További ehhez hasonló óraterveket és tevékenységeket talál angol nyelvű művészeti kategóriánkban!
Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/az-irodalmi-műfaji
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában