https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/szociális-érzelmi-tanulás

Mi az a szociális és érzelmi tanulás?

A Social and Emotional Learning vagy röviden SEL a nagy érzések kezeléséhez, kapcsolatok kialakításához, önismeret megszerzéséhez, problémák megoldásához, felelősségteljes döntések meghozatalához és célok kitűzéséhez szükséges készségek tanítása és fejlesztése. A SEL a nyitott kommunikációra, a társadalmi tudatosságra és az empátiára is összpontosít.

Tekintse meg ezeket a SEL-forrásokat!


A szociális és érzelmi tanulás (SEL) öt alapvető összetevőt foglal magában, amelyek az egyéneket alapvető életkészségekkel ruházzák fel. A SEL 5 összetevője szerves részét képezi az érzelmi intelligencia, az egészséges kapcsolatok és a személyes jólét előmozdításának. A SEL programok és gyakorlatok célja ezen kompetenciák ápolása, lehetővé téve az egyének számára, hogy rugalmasan és empátiával eligazodjanak az élet kihívásai között.A szociális és érzelmi tanulás 5 alapkompetenciája

Öntudatosság

Az önismeret az a képesség, hogy felismerjük saját érzéseinket, erősségeinket, gyengeségeinket és stresszorainkat. Az is, amikor az ember képes feltenni magának a kérdést, hogy miért érzek így? mi a célom? Hogyan változtathatom meg a viselkedésemet?


Önálló gazdálkodás

Az önmenedzselés az a képesség, hogy irányítani tudjuk saját cselekedeteinket. Néhány példa erre az önmotiváció, az önkontroll gyakorlása, a célok kitűzése önmaga számára, és annak felismerése, hogy mikor van szüksége egy kis szünetre, egyedüllétre vagy egy mély levegővételre.


Társadalmi tudatosság

A szociális tudatosság az a képesség, hogy megértsük a dolgokat mások szemszögéből, és empátiát érezzünk mások iránt. Ez egyben az a képesség is, hogy tiszteletet mutassunk mások iránt, és értékeljük és elfogadjuk a sokszínűséget.


Kapcsolattartási készségek

A kapcsolati készségek azt a képességet jelentik, hogy értelmes és egészséges kapcsolatokat alakítsunk ki és tartsunk fenn más egyénekkel. Lehetnek romantikusak, profik, csapattársak vagy baráti kapcsolatok. Bármilyen egészséges kapcsolat fontos összetevői közé tartozik a nyitott kommunikáció, a meghallgatás, a bizalom, az együttműködés, a kompromisszum és a problémamegoldás. Az is létfontosságú, hogy a gyerekek megértsék, hogyan néz ki az ENSZ egészséges kapcsolata.


Felelősségteljes döntéshozatal

A felelősségteljes döntéshozatal az a képesség, hogy konstruktív és átgondolt döntéseket hozzunk saját viselkedésünkkel és társas interakcióival kapcsolatban. Ennek néhány szempontja az ok és okozat mérlegelése, a helyzet és a döntés értékelése, a lehetséges kimenetelek, a másokra gyakorolt hatás és az önreflexió.


Példák SEL-komponensekre

Az illetékességi területekkel kapcsolatos további információkért feltétlenül nézze meg a CASEL-t!


Miért van szükségük a diákoknak szociális és érzelmi tanulásra?

Számos oka van annak, hogy a SEL miért fontos a gyermek fejlődése és emberi lény növekedése szempontjából. Az első ok a tanulmányi teljesítmény. A gyerekek keményen dolgoznak, hogy az iskolai munkára összpontosítsanak, és fontos, hogy kényelmesek, boldogok és érzelmileg jól kiteljesedjenek annak érdekében, hogy a legjobb tudásuk szerint teljesítsenek. Az érzelmileg stabil gyerekeknek kevésbé vannak viselkedési problémái, és jobban tudnak maradni a tanulásban. A második ok, amiért a diákoknak SEL-re van szükségük, az általános életminőség és jólét. Ha a diákokat kifejezetten megtanítják a szociális és érzelmi készségekre, akkor felnőttekké válnak, akik képesek kezelni az élet kihívásait és stresszes helyzeteit. A végső ok, amiért a SEL olyan fontos fiatal korban, a jövőbeni karrier és a munkaerőpiacon elért siker. A felnőttek állandóan kihívásokkal néznek szembe a munkájuk során, és a problémák és konfliktusok kezelésének képessége olyan készség, amellyel minden felnőttnek rendelkeznie kell; ennek fiatal korban való megtanulása kulcsfontosságú. Az empatikus, öntudatos és kommunikatív gyerekek empatikus, öntudatos és kommunikatív felnőttekké nőnek.

A tanulóknak szociális és érzelmi tanulási példákra is szükségük van, hogy segítsenek nekik megtanulni kezelni azokat a különböző típusú problémákat és kihívásokat, amelyekkel gyermekkoruk során esetleg szembesülhetnek. Gyakran azt várjuk el a gyerekektől, hogy természetesen tudják, hogyan kezeljék magukat bizonyos helyzetekben, amikor igazából valóban utat kell mutatni nekik. Néhány példa az ilyen helyzetekre: zaklatás, rasszizmus, kirekesztés, kötekedés, bármiféle visszaélés, nem megfelelő kapcsolatok, internetes zaklatás, közösségi média viselkedése és az internetes biztonság.

Azok a diákok, akiknek a múltjában SEL-integrációt alkalmaztak az oktatásban, általában jobb érzelmi ellenálló képességet, erősebb interperszonális kapcsolatokat és nagyobb felelősségteljes döntéshozatali képességet mutatnak, ami hozzájárul általános jólétükhöz és sikereikhez az iskolában és az életben egyaránt.


Hogyan tanítják kifejezetten a szociális és érzelmi tanulást?

Az osztálytermi SEL példái a napi bejelentkezésektől, ahol a tanulók megbeszélik érzelmeikat, a konfliktusok megoldására és empátiára tanító strukturált tevékenységekig terjedhetnek, amelyek mindegyike hozzájárul egy érzelmileg támogató és befogadóbb tanulási környezet kialakításához. Számos SEL-program közül választhatnak az iskolák és a kerületek. A szociális érzelmi tanulási témák osztálytermi feltárása segíthet a tanulóknak abban, hogy mélyebben megértsék saját érzelmeikat, és hogyan kell eligazodni a másokkal való kapcsolataikban. A szociális érzelmi tanulási példák tantermi oktatáson, szerepjátékokon, nyílt körös beszélgetéseken és projekteken keresztül mutathatók be, amelyek gyakorlati lehetőséget biztosítanak a tanulóknak olyan alapvető készségek fejlesztésére, mint az önismeret, az empátia, a kommunikáció és a csapatmunka. A szociális érzelmi tanulás példáinak tananyagba foglalása lehetővé teszi a tanulók számára, hogy olyan alapvető életkészségeket sajátítsanak el, mint például az érzelmi szabályozás és a hatékony kommunikáció, amelyek elengedhetetlenek a személyes és tanulmányi sikerhez.

A tanárok kezdhetik az évet néhány célmeghatározó, önmotiváló gyakorlattal és növekedési gondolkodásmóddal. Ez az alap segít a hallgatóknak abban, hogy kényelmesebben érezzék magukat tanulási környezetükben, így az oktatók nagyobb hangsúlyt kapnak. A SEL nagy részét „mi lenne, ha” forgatókönyvek és szerepjátékok segítségével tanítják. A SEL kapcsolati készségek osztálytermi tanítása felkészíti a tanulókat arra, hogy mások helyébe léphessenek, és ez egy nagyon erős készség, és segít a tanulóknak az empátia és a kommunikációs készségek elsajátításában. A tanulókat gyakran arra kérik, hogy otthoni beszélgetéseket folytassanak családtagjaikkal a tanultakról; Az önreflexió szintén a SEL egyik fontos összetevője. A szociális érzelmi példák, mint például az aktív hallgatás gyakorlása és a konfliktusok konstruktív kezelése, értékes illusztrációként szolgálnak arra vonatkozóan, hogyan lehet ezeket a készségeket a valós élethelyzetekben alkalmazni. Az érzelmi forgatókönyvek példái, mint például a frusztráció egészséges kifejezése vagy támogatás felajánlása egy rászoruló barátnak, segítik a tanulókat érzelmi intelligenciájuk fejlesztésében.

Példák szociális érzelmi tanulási tevékenységekre

 • A SEL nyitótevékenységei érzelmi charádokkal: Az Emotion Charades dinamikus módja annak, hogy a középiskolás diákok gyakorolják az érzelmi felismerést és kifejezést, fejlesztve szociális és érzelmi készségeiket. Ez a tevékenység zökkenőmentesen integrálható az osztálytalálkozókba, ahol a tanulók felváltva mutatják be az érzelmeket, miközben társaik találgatnak, elősegítve az empátiát, és javítva a szociális és érzelmi készségeik megértését.

 • Hálanaplók gyerekeknek és felnőtteknek: A hálanaplókat vezesse be érzelmi tanulási tevékenységként mind a gyerekek, mind a felnőttek számára az osztályteremben. Az osztálytalálkozókon kérje meg diákjait, hogy osszanak meg egy dolgot, amit a naplójukba írtak, és tanítsák meg a tanulóknak a hála és az öntudat gyakorlásának fontosságát.

 • Empátiás szerepjáték és kooperatív projektek: Az empátiás szerepjátékot kombinálja az együttműködési projektekkel, mint szociális érzelmi tanulási tevékenységekkel. A középiskolás diákok csoportokban dolgozhatnak, hogy olyan forgatókönyveket készítsenek, amelyek a szociális érzelmi készségeket hangsúlyozzák, és megkérhetik a tanulókat, hogy szerepjátékukon keresztül mutassák be az empátiát, a problémamegoldó képességet és a felelősségteljes döntéshozatalt.

 • Mindfulness Brain Breaks: Az éberségi gyakorlatokat iktassa be a napi rutinjába, mint agyi szüneteket, amelyek nagyszerű lehetőséget kínálnak a diákok érzelmi készségek elsajátítására, öntudat gyakorlására és érzelmeik hatékony kezelésére.

 • SEL-vitakörök és konfliktusmegoldó műhelyek: Rendszeres SEL-vitaköröket kell lebonyolítani az osztálytalálkozók során, ahol a tanulók megvitatják érzéseiket, tapasztalataikat és kihívásaikat, és konfliktusmegoldási stratégiákat tanítanak a diákoknak a konfliktusok hatékony megoldására.

 • Véletlenszerű kedves cselekedetek, mint szociális érzelmi tanulási tevékenységek: Támogassák a véletlenszerű kedvességeket az osztályteremben, és ösztönözzék a tanulókat, hogy osszák meg tapasztalataikat az osztálytalálkozókon. Ez a tevékenység szociális és érzelmi készségekre tanítja a tanulókat, hangsúlyozva a kedvesség pozitív hatását a kapcsolatokra.

 • Karakteroktatás hangos felolvasáson keresztül: Használja a felolvasást a fontos szociális és érzelmi készségekre összpontosító karakteroktatási órák bevezetésére. Ez egy nagyszerű módja annak, hogy a középiskolás diákok lebilincselő történetmesélésen keresztül megismerjék az értékeket és az etikai elveket.

Használja Storyboard That szociális és érzelmi tanuláshoz

A gyerekek néha nehezen tudnak társas helyzetekről és kényelmetlen témákról társaik előtt beszélni, néha pedig egyszerűen nem tudják, hogyan mondják el, amit mondani szeretnének. Gondolataik lejegyzése és érzéseik szemléltetése hasznos módja a gyerekeknek, hogy kifejtsék, amit gondolnak. Storyboard That egy kiváló platform, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy illusztrációkon és szavakon keresztül fejezzék ki magukat és érzelmeiket, amikor ez oly sokszor kihívást jelent sokak számára. Lehetővé teszi a tanárok számára, hogy megkülönböztessék a feladatokat, és lehetőséget adnak a diákoknak arra, hogy a számukra legmegfelelőbb elrendezést válasszák, miközben gondolataikat is titokban tartják, ha erre vágynak.

A forgatókönyvek kiváló módszert jelentenek az információk egyidejű rendszerezésére és bemutatására, és lehetőséget adnak a diákoknak arra, hogy kreatívak legyenek, és sok-sok móka, hogy kifejezzék magukat. A rendelkezésre álló számos különböző típusú forgatókönyv segítségével a tanárok különféle lehetőségeket kínálhatnak az egyéni igények, erősségek és tanulási stílusok alapján. A tanárok igénybe vehetik az előre elkészített óraterveket és forrásokat az egészségügy és a wellness, valamint a gyógypedagógia terén, és tetszés szerint személyre szabhatják.

Példa tevékenységek diákok számára

Felelősségteljes döntések meghozatala


A felelős döntéshozatalról szóló megbeszélés/lecke után a tanárok megkérhetik a tanulókat a következőkre:

 1. Gondolj egy olyan időszakra, amikor nehéz döntést kellett meghoznod.
 2. Hozzon létre egy 3 cellás storyboardot leíró cellákkal.
 3. Ismertesse és illusztrálja a döntés meghozatalának gondolatmenetét és a következtetést.
 4. Ha szükséges, adjon meg egy cellát, amely más lehetséges kimenetelét illusztrálja, ha más döntést hozott volna.

Ezeket a forgatókönyveket privátnak kell tartani, hogy a tanulók mélyre áshassanak, és őszinték legyenek önreflexiójukkal.

Navigálás a kapcsolatokban


A kapcsolatokról szóló megbeszélés/lecke után a tanárok megkérhetik a tanulókat a következőkre:

 1. Gondolj egy olyan alkalomra, amikor kihívásokkal teli helyzeted volt valakivel, akivel bármilyen kapcsolatban állsz.
 2. Hozzon létre egy 3 cellás storyboardot leíró cellákkal.
 3. Ismertesse és szemléltesse a kihívást jelentő helyzetet és annak mikéntjét. Használj párbeszédet.

Ezeket a forgatókönyveket privátnak kell tartani, hogy a tanulók mélyre áshassanak, és őszinték legyenek önreflexiójukkal.


Előre elkészített SEL-források

Mivel minden egyes tevékenység különböző helyzetekre és diákokra szabható, a tanárok kihasználhatják az előre elkészített forrásokat, hogy beépítsék Storyboard That a SEL tantervükbe. Az alábbiakban felsorolunk néhány forrást, amelyeket különféle korcsoportok számára ajánlunk. Ezen források közül sok segíteni fog a tanároknak abban, hogy forgatókönyveket készítsenek a tanulók számára, amelyek gyakorlati és megerősítési formát jelentenek.Kapcsolódó tevékenységek

Hogyan Használjuk az Irodalmat és a Történetmesélést a Szociális és Érzelmi Tanulási Fogalmak Tanítására

1

Válasszon egy Könyvet Vagy Történetet, Amely Megfelel a Kívánt SEL-koncepciónak

Válassz egy történetet, amelynek szereplői vagy helyzetei a tanítani kívánt szociális és érzelmi tanulási koncepciót modellezik vagy demonstrálják. Például, ha empátiát szeretne tanítani, válasszon egy történetet, amelynek szereplői empatikus viselkedést mutatnak.

2

Előnézet és Terv

Tekintse meg a történetet, és tervezze meg, hogyan fogja használni a SEL koncepció tanítására. Fontolja meg, milyen kérdéseket vagy vitakérdéseket fog használni, hogy bevonja a tanulókat a történetbe, és összekapcsolja a történetet a SEL koncepcióval.

3

Olvassa el a Történetet Hangosan

Olvassa fel a történetet a hallgatóinak, és kérje meg őket, hogy figyeljenek arra a SEL koncepcióra, amelyre összpontosít.

4

Beszéljétek meg a Történetet

Vonja be a tanulókat egy beszélgetésbe a történetről és az általa kiemelt SEL-koncepcióról. Tegyen fel nyitott kérdéseket, amelyek arra ösztönzik a tanulókat, hogy osszák meg gondolataikat, érzéseiket és reakcióikat a történettel kapcsolatban. Bátorítsa a tanulókat, hogy teremtsenek kapcsolatot a történet és saját életük között.

5

Modellezze a SEL Koncepciót

Modellezze a SEL-koncepciót a diákok számára a történetből és a saját életéből vett példák segítségével. Mutassa be, hogyan mutassa ki a kívánt viselkedést, vagy hogyan alkalmazza a koncepciót valós helyzetekben.

6

Gyakorold a SEL Koncepciót

Lehetőséget kell biztosítani a hallgatóknak a SEL-koncepció gyakorlására szerepjátékok, csoportmunkák vagy egyéb tevékenységek révén. Bátorítsa a tanulókat, hogy támogassák és bátorítsák egymást gyakorlás közben.

7

Reflect and Brief

Hagyjon időt a tanulóknak, hogy átgondolják a SEL-koncepció elsajátításával szerzett tapasztalataikat, és azt, hogyan alkalmazhatják azt saját életükben. Beszélgetés az osztállyal arról, hogy mit tanultak, és hogyan tervezik használni a SEL koncepciót a jövőben.

8

Nyomon Követés és Megerősítés

Kövesse nyomon a diákokat, hogy megerősítse a SEL koncepciót a jövőbeli órákon és tevékenységeken. Ösztönözze a tanulókat, hogy folytassák a fogalom gyakorlását mindennapi életükben.

Gyakran ismételt kérdések a szociális érzelmi tanulásról

Mi az a szociális és érzelmi tanulás (SEL)?

A Social and Emotional Learning vagy röviden SEL a nagy érzések kezeléséhez, kapcsolatok kialakításához, öntudatszerzéshez, problémák megoldásához, felelősségteljes döntések meghozatalához és célok kitűzéséhez szükséges készségek oktatása és fejlesztése. A nyitott kommunikációra, a társadalmi tudatosságra és az empátiára összpontosít.

Miért fontos a SEL a hallgatók számára?

A SEL fontos a tanulók számára, mert segíti őket olyan fontos életkészségek fejlesztésében, mint az érzelmeik kezelése, a pozitív kapcsolatok kialakítása és a felelősségteljes döntések meghozatala. Ezek a készségek elengedhetetlenek a sikerhez mind az iskolában, mind az életben.

Hogyan építhetik be a tanárok a SEL-t a tantervükbe?

A tanárok a SEL-t beépíthetik a tantervükbe, ha a storyboardokat eszközként használják a SEL-hez kapcsolódó megbeszélések és szerepjátékok megkönnyítésére. Storyboard That például platformot biztosít olyan storyboardok létrehozásához és megosztásához, amelyek felhasználhatók érzelmek, kapcsolatok, döntéshozatal és egyebek feltárására. A tanárok használhatják a storyboard készítőt arra, hogy a tanulókat párbeszédes gyakorlatokon irányítsák, konfliktusmegoldási stratégiákat gyakoroljanak, és olyan karakterprofilokat alakítsanak ki, amelyek elősegítik az önismeretet és a társadalmi tudatosságot. A storyboardok kreatív és lebilincselő módszert jelentenek a szociális és érzelmi tanulás elősegítésére az osztályteremben.

Mi a példa a SEL tanulásra?

A szociális érzelmi tanulás (SEL) egyik példája egy olyan osztálytermi gyakorlat, ahol a tanulók csoportos megbeszélést folytatnak egy karakter érzelmeiről és cselekedeteiről a történetben. Ez a tevékenység segíti őket az empátiával, a perspektíva kialakításával és a különböző nézőpontok megértésével kapcsolatos készségek fejlesztésében, amelyek mindegyike a SEL kulcsfontosságú összetevői. Arra is ösztönzi a tanulókat, hogy biztonságos és támogató környezetben fejezzék ki saját érzéseiket és gondolataikat, elősegítve az érzelmi tudatosságot és a szociális interakciót.

Hogyan használható a SEL az osztályteremben?

A SEL-t sokféleképpen lehet használni az osztályteremben. Íme néhány példa:

 1. Reggeli Találkozók
 2. Tantermi normák és megállapodások
 3. Konfliktusmegoldó
 4. Érzelemszabályozási tevékenységek
 5. Együttműködő tanulás
 6. Reflexió és célmeghatározás

Hogyan demonstrálja a szociális érzelmi tanulást?

Tanárként vagy facilitátorként cselekedeteivel, kommunikációjával és tanítási módszereivel demonstrálhatja a szociális és érzelmi tanulást (SEL). Íme a SEL modellezésének és bemutatásának módjai az Ön szerepkörében:

 1. Pozitív kapcsolatok ápolása
 2. Öntudatosság
 3. Érzelemszabályozás
 4. Felelősségvállalás és döntéshozatal
 5. Tanítsa meg és erősítse meg a SEL-koncepciókat
 6. Hozzon létre egy pozitív osztálytermi kultúrát Empátia ösztönzése Az inkluzivitás népszerűsítése

Az Összes Tanári Forrás Megtekintése
*(Ez egy 2 hetes ingyenes próbaverziót indít - nincs szükség hitelkártyára)
https://www.storyboardthat.com/hu/articles/e/szociális-érzelmi-tanulás
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Minden jog fenntartva.
A StoryboardThat a Clever Prototypes , LLC védjegye, és bejegyzett az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatalában