https://www.storyboardthat.com/nl/create/label-werkbladen
Pas het aan en Gebruik het Vandaag Nog!

Als u dit aan uw leerlingen toewijst, kopieert u het werkblad naar uw account en slaat u het op. Selecteer bij het maken van een opdracht deze gewoon als sjabloon!Etiketten Werkbladen | Aangepaste Klaslabels

What are Labels Worksheets?

Label worksheets are perfect to use for making classroom labels for all sorts of objects. Teachers can select the perfect editable classroom labels theme for their classroom! All they have to do is customize, print, and use however they would like; they can even be saved in Microsoft Word or as a PowerPoint file!

Why Are They Important and How Are They Best Used?

With several themes to choose from, teachers can use our labels all year long that fit their classroom theme. Use the labels for name tags, classroom décor, classroom bins, lockers, coat hangers, signs, desks, books, classroom resource labels, and so much more! Simply enter your personalized text, print, and laminate!

Using Classroom Label Templates in Classroom Lessons

Research suggests that labeling worksheets can also be an effective tool for teaching vocabulary and improving literacy skills in the classroom. Labeling worksheets made with a classroom label maker can be used in the following ways:

 • Vocabulary Development: Labeling worksheets can help students learn new words and expand their vocabulary. By labeling different objects or parts of a picture, students can learn the names of those objects and their functions.
 • Reading Comprehension: Labeling worksheets can also help students understand the meaning of words and phrases used in texts. By labeling key words and concepts in a text, students can better understand the text as a whole.
 • Writing Skills: Labeling worksheets can also be used to improve writing skills. Students can practice writing sentences or short paragraphs using the vocabulary they gained from participating in labeling activities.
 • Science and Social Studies: Labeling worksheets can also be used in science and social studies classes to help students understand the parts of different systems or to label maps and diagrams.
 • Visual and Kinesthetic Learners: Labeling worksheets can be particularly effective for visual and kinesthetic learners who learn best through hands-on activities and visual aids.

Overall, labeling worksheets can be a valuable addition to any classroom space, helping students develop vocabulary, keep them organized, improve reading comprehension, and enhance writing skills.

Labeling Activity Suggestions

Labeling cards are versatile and can be used for various activities in the classroom, including language learning. Here are some common, hands-on, practical activities that teachers use labeling cards for:

 • Vocabulary Building: Teachers can use labeling cards to help students learn new vocabulary words. They can create cards with pictures and words, and students can match the correct word to the picture.
 • Sentence Building: Teachers can create labeling cards with individual words on them and have students use them to build sentences. This activity can help students practice their grammar and sentence structure.
 • Categorization: Teachers can create labeling cards with different categories written on them, and students can sort objects or pictures into the correct category.
 • Labeling Diagrams: In science or anatomy class, teachers can use labeling cards to help students label diagrams of the human body, plants, or other scientific concepts.
 • Sequencing: Teachers can create labeling cards with words or pictures that represent a sequence of events. Students can arrange the cards in the correct order to practice sequencing skills.
 • Spelling: Teachers can use labeling cards to help students practice spelling. They can create cards with pictures and the corresponding word, and students can use the cards to practice spelling the words correctly.

Overall, labeling activities are beneficial in the classroom because they engage students in hands-on learning, promote vocabulary acquisition, and improve students' comprehension and understanding of the subject matter. At different age-levels, different labeling activities can be incorporated into the lessons.

Suggested Labeling Activities by Grade Level

Classroom label templates can be as versatile as you want to make them by adding just a bit of creativity. Use Storyboard That to make some editable labels for classroom activities and get your students engaged.

Preschool

Labeling Body Parts: Provide a large poster of the human body and have students label different body parts, such as arms, legs, eyes, nose, etc.

Labeling Classroom Objects: Provide pictures of objects in the classroom, such as chairs, tables, and pencils, and have students label each object with its name.

Elementary

Labeling a Plant: Provide a diagram of a plant and have students label the different parts, such as roots, stem, leaves, and flowers.

Labeling a Map: Provide a map of a region, state, or country and have students label different cities, bodies of water, and landmarks.

Middle School

Labeling a Microscope Diagram: Provide a diagram of a microscope and have students label the different parts, such as eyepiece, objective lenses, and stage.

Labeling a Diagram of the Human Brain: Provide a diagram of the human brain and have students label the different parts, such as the frontal lobe, temporal lobe, and cerebellum.

High School

Labeling a Genetic Diagram: Provide a diagram of a genetic sequence and have students label the different parts, such as genes, chromosomes, and DNA strands.

Labeling a Technical Diagram: Provide a technical diagram of a machine or process and have students label the different parts and steps involved.

Research shows that labeling activities can help students better understand and remember the material being taught. It also encourages students to pay close attention to details and to develop their vocabulary and language skills.

Additional Detailed Labeling Activity Suggestions by Subject:

Science

 • Label the parts of a plant or animal
 • Label the parts of a microscope
 • Label the phases of the moon
 • Label the different layers of the earth's crust
 • Label the different types of rocks

Math

 • Label the different types of angles
 • Label the different geometric shapes
 • Label the different parts of a graph
 • Label the different parts of a fraction
 • Label the different measurements on a ruler or protractor

Social Studies

 • Label the different regions or states on a map
 • Label the different branches of government
 • Label the different parts of a community or city
 • Label the different landforms found in a region
 • Label the different parts of a historical event or document

Language Arts

 • Label the different parts of speech in a sentence
 • Label the different elements of a story (characters, setting, plot)
 • Label the different parts of a sentence (subject, predicate, etc.)
 • Label the different literary devices used in a poem or story (metaphor, simile, etc.)
 • Create book labels

Art

 • Label the different colors on a color wheel
 • Label the different parts of a painting or drawing (background, foreground, etc.)
 • Label the different elements of design (line, shape, texture, etc.)
 • Label the different parts of a sculpture or other art form
 • Label the different art supplies to help with classroom organization

Reasons to Use Labeling Activities in the Classroom

Labeling activities are important for students because they:

 1. Improve Cognitive Development: Labeling activities help students learn to categorize, organize, and make connections between new information and existing knowledge. This improves their cognitive development and enhances their ability to learn and retain information.
 2. Develop Language Skills: Labeling activities involve naming and identifying objects, which can help students develop their vocabulary and language skills.
 3. Enhance Fine Motor Skills: Labeling activities often require students to write or draw, which can help develop their fine motor skills.
 4. Encourage Critical Thinking: Labeling activities require students to think critically about the characteristics and properties of objects and how they relate to each other, which can help improve their problem-solving skills.
 5. Foster Creativity: Labeling activities can also be creative and fun, allowing students to express themselves through their drawings and labels.

Labeling activities are best used as a supplement to other classroom activities, such as reading, music, and science experiments. They can be incorporated into lessons in various ways, including as a pre-reading activity, a post-reading activity, or as part of a science experiment. By making connections between words, images, and objects, students can deepen their understanding of concepts and enhance their overall learning experience.

Hoe Maak je een Werkblad met Etiketten1

Kies een van de Vooraf Gemaakte Labelsjablonen

We hebben veel staande of liggende sjablonen om uit te kiezen. Bekijk ons labelvoorbeeld voor inspiratie!

2

Klik op "Sjabloon kopiëren"

Zodra u dit doet, wordt u doorverwezen naar de maker van het storyboard.

3

Geef je Werkblad een Naam!

Zorg ervoor dat u het iets noemt dat verband houdt met het onderwerp, zodat u het in de toekomst gemakkelijk kunt vinden.

4

Bewerk uw Werkblad

Hier voegt u aanwijzingen, specifieke vragen en afbeeldingen toe en brengt u eventuele esthetische wijzigingen aan die u maar wilt. De opties zijn eindeloos!

5

Klik op "Opslaan en afsluiten"

Wanneer u klaar bent met uw labels-werkblad, klikt u op deze knop in de rechterbenedenhoek om uw storyboard te verlaten.

6

Volgende Stappen

Vanaf hier kun je printen, downloaden als pdf, bij een opdracht voegen en digitaal gebruiken, en meer!


Even More Storyboard That Resources and Free PrintablesVeel plezier bij het maken!


Veelgestelde Vragen Over Werkbladen met Labels

Wat is het doel van labelactiviteiten in de klas?

Labelactiviteiten zijn ontworpen om studenten te helpen nieuwe woordenschat en concepten te leren, en om hun begrip van onderwerpen die al in de klas zijn behandeld, te versterken.

Hoe kunnen labelactiviteiten worden aangepast aan verschillende leerstijlen en vaardigheden?

Labelactiviteiten kunnen op verschillende manieren worden aangepast om aan de behoeften van verschillende leerlingen te voldoen. Visuele leerlingen kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij labelactiviteiten die afbeeldingen en diagrammen bevatten, terwijl tactiele leerlingen misschien liever werken met 3D-modellen of manipulatieve middelen.

Zijn labelactiviteiten geschikt voor leerlingen van alle leeftijden?

Ja, labelactiviteiten kunnen worden aangepast voor leerlingen van alle leeftijden, van de vroege kinderjaren tot de middelbare school en daarna.

Wat zijn enkele voorbeelden van labelactiviteiten voor het leren van talen?

Labelactiviteiten voor het leren van talen kunnen bestaan uit het labelen van huishoudelijke voorwerpen met hun naam in de doeltaal, het maken van flashcards met woordenschatwoorden en hun vertalingen, of het labelen van een kaart met de namen van verschillende landen en steden.

Hoe kunnen etiketteringsactiviteiten worden opgenomen in verschillende vakgebieden?

Labelactiviteiten kunnen worden opgenomen in vrijwel elk vakgebied, van wetenschap en sociale studies tot wiskunde en taalkunde. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld de delen van een plant labelen in de wetenschapsklas, een kaart van de Verenigde Staten labelen in sociale studies, of verschillende geometrische vormen labelen in wiskunde.

Bekijk alle werkbladsjablonen!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/create/label-werkbladen
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office