https://www.storyboardthat.com/nl/create/sociale-verhalen-sjablonen

Pas Werkbladen Voor Sociale Verhalen aan


Als u dit aan uw leerlingen toewijst, kopieert u het werkblad naar uw account en slaat u het op. Selecteer bij het maken van een opdracht deze gewoon als sjabloon!social-stories-example

Onderzoek naar het gebruik van werkbladen voor sociale verhalen

Op het gebied van het speciaal onderwijs zijn sociale verhalen naar voren gekomen als een game-changer voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) die door de complexiteit van interacties met anderen willen navigeren. Deze narratieve interventies, gecreëerd door Carol Gray in de jaren negentig, bieden een gestructureerde en effectieve manier om verschillende situaties te begrijpen, coping-strategieën te ontwikkelen en gepast gedrag te bevorderen.

Wat zijn sociale verhalen?

Het zijn zorgvuldig opgebouwde verhalen die zijn ontworpen om individuen, vooral kinderen met autisme, te helpen de fijne kneepjes van verschillende sociale situaties te begrijpen. Ze bestaan ​​meestal uit foto's of illustraties en tekst en bestaan ​​uit verschillende belangrijke componenten, waaronder:

 • Beschrijvende zinnen: Beknopte, beschrijvende taal waarin de details van de situatie worden uiteengezet.

 • Perspectiefzinnen: Inzichten in hoe anderen de situatie zouden kunnen waarnemen en wat zij zouden kunnen voelen.

 • Directieve zinnen: duidelijke instructies over hoe u op de juiste manier kunt reageren.

 • Controlezinnen: individuen het gevoel geven controle te hebben over hun daden.

 • Bevestigende zinnen: geruststelling en positieve bekrachtiging voor het beoefenen van het gewenste gedrag.

Sociale verhalen afstemmen op individuen

De magie ligt in hun personalisatie. Door sjablonen te maken die aansluiten bij de behoeften, voorkeuren en uitdagingen van elk kind, worden deze verhalen krachtige hulpmiddelen om cruciale levensvaardigheden bij te brengen. Deze sjablonen kunnen een scala aan onderwerpen bestrijken, van dagelijkse routines en schoolinteracties tot het beheersen van emoties en coping-strategieën.

Dit is terug te zien in talloze voorbeelden van verbeterde vaardigheden en gedrag. Het is echter essentieel om de variabiliteit tussen individuen te erkennen. Terwijl sommigen misschien positief reageren, vereisen anderen misschien een andere aanpak. Voor docenten of ouders die op zoek zijn naar hulpmiddelen en ideeën is er online een schat aan gratis sjablonen, afbeeldingen en tips voor sociale verhalen beschikbaar.

Sociale verhalen creëren en implementeren

Samenwerking tussen leraren, ouders en verzorgers is van cruciaal belang als het gaat om het onderwijzen van de waarde van en het ontwikkelen van impactvolle verhalen. Met gemakkelijk toegankelijke sjablonen en tools voor het maken van sociale verhalen die online beschikbaar zijn, wordt het creëren van uw eigen sociale verhaal een gezamenlijke en creatieve onderneming. Deze hulpmiddelen bieden een waardevolle hulpbron die het proces vereenvoudigt van het opstellen van verhalen en sociale scripts die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een kind. Het opnemen van beschrijvende zinnen en het integreren van eigen afbeeldingen binnen het sociale verhaal vergroot de betrokkenheid en het begrip van jonge leerlingen verder. Dit visuele element is vooral belangrijk als we ernaar streven kinderen te helpen de scenario's die in de verhalen worden afgebeeld, te visualiseren en te begrijpen.

Bovendien mag de rol van voorbeelden van sociale verhalen niet over het hoofd worden gezien. Ze dienen als een bron van inspiratie en begeleiding en demonstreren effectieve verteltechnieken en de integratie van essentiële elementen die een kind als gids kan gebruiken. Leraren zijn goed toegerust om leerlingen door de complexiteit van verschillende situaties te leiden door deze voorbeelden als waardevolle leermiddelen te gebruiken. Door de juiste taal te kiezen en het sociale verhaal op de juiste manier te structureren, kunnen docenten leerlingen vakkundig door de complexiteit van menselijke interacties loodsen en zo bijdragen aan hun emotionele ontwikkeling.

Activiteitsideeën

Basisschoolniveau: kunst- en taalkunsten

Begin bij deze voorgestelde klassikale activiteit door kinderen een werkblad te laten kiezen dat speciaal voor kinderen is ontworpen. Moedig ze aan om verschillende opties te verkennen totdat ze een verhaal vinden dat hen aanspreekt of een situatie waarmee ze misschien worstelen. Zodra ze hun keuze hebben gemaakt, begeleid je ze om hun creativiteit de vrije loop te laten door hun eigen fantasierijke illustraties te maken of door afbeeldingen te vinden die aansluiten bij het thema van het verhaal. Door deze artistieke onderneming verdiepen leerlingen zich niet alleen in de wereld van sociale verhalen voor kinderen, maar maken ze ook gebruik van hun visuele expressievaardigheden. Stimuleer tijdens het proces een discussie over de krachtige rol van beelden bij het vergroten van het begrip van complexe sociale situaties en emoties – een vaardigheid die van vitaal belang is voor een persoon van elke leeftijd. Geef als laatste stap de leerlingen de kans om trots aan de klas te presenteren.

Middelbare schoolniveau: gezondheidseducatie

Activiteit: Persoonlijke sociale verhalen schrijven

Bied leerlingen gratis sjablonen voor sociale verhalen met betrekking tot veelvoorkomende uitdagingen waarmee adolescenten worden geconfronteerd. Leg uit dat ze hun eigen sociale verhaal moeten voorbereiden met behulp van de sjablonen, waarbij de nadruk ligt op coping-strategieën en gepast gedrag. Laat kinderen in paren of kleine groepen delen en bespreken hoe zij deze strategieën in het echte leven zouden toepassen.

Middelbaar schoolniveau: Psychologie

Activiteit: Workshop sociale verhalen

Verdeel de klas in tweetallen of kleine groepjes. Geef elke groep een andere sociale situatie of scenario dat relevant is voor het leven op de middelbare school. Geef ze de opdracht om voor dat scenario een sociaal verhaal te creëren, waarin elementen als beschrijvende zinnen en perspectief worden verwerkt. Elke groep presenteert hun verhaal aan de klas, gevolgd door een discussie over de strategieën en vaardigheden die in het verhaal worden benadrukt.

Klasse speciaal onderwijs: levensvaardigheden

Activiteit: Gepersonaliseerde sociale verhalen creëren

Werk individueel of in kleine groepen met leerlingen. Concentreer u op hun specifieke sociale vaardigheden en levensvaardighedendoelen. Gebruik lege sjablonen om gepersonaliseerde verhalen te creëren die inspelen op hun unieke uitdagingen en doelstellingen. Voeg hun eigen foto's toe om de verhalen herkenbaar en boeiend te maken.

Taalkunsten: schrijfworkshop

Activiteit: Sociale verhalen schrijven

Bespreek het doel en de impact ervan op het aanleren van emotionele intelligentie en communicatie. Laat kinderen een veel voorkomende sociale situatie of emotionele uitdaging kiezen. Geef ze de opdracht een sociaal verhaal te schrijven vanuit het perspectief van iemand die voor die uitdaging staat. Kinderen zullen dan hun verhalen delen en feedback geven om empathie en begrip te verbeteren.

Schoolbegeleiding: Groep sociale vaardigheden

Activiteit: Rollenspel met sociale verhalen

Selecteer een paar relevante situaties of creëer nieuwe op basis van de behoeften van de groep. Lees het als groep door en bespreek de belangrijkste punten. Betrek de leerlingen bij rollenspelactiviteiten waarbij ze de scenario's uit de verhalen naspelen. Begeleid hen bij het oefenen van passend gedrag, het toepassen van coping-strategieën en het begrijpen van verschillende perspectieven.

Deze activiteitensuggesties integreren de verstrekte trefwoorden en zinsneden om leerlingen op dynamische en interactieve manieren te betrekken en tegelijkertijd hun begrip, coping-strategieën en passend gedrag te verbeteren.

Tips voor het maken van een sjabloon voor sociale verhalen

 1. Selecteer een relevant onderwerp: Kies een specifieke sociale situatie of scenario dat u wilt behandelen in uw sjabloon voor sociale verhalen. Houd rekening met de behoeften en interesses van de persoon voor wie u het verhaal maakt.
 2. Identificeer sleutelelementen: Breek de situatie op in zijn essentiële componenten. Denk na over de emoties die erbij betrokken zijn, mogelijke reacties en het gewenste gedrag dat je wilt benadrukken.
 3. Schrijf beschrijvende zinnen: Maak duidelijke en beknopte zinnen die de situatie op een feitelijke manier beschrijven. Gebruik taal die de persoon gemakkelijk kan begrijpen.
 4. Integreer perspectief: Voeg zinnen toe die inzicht bieden in de gevoelens en perspectieven van de betrokken mensen. Dit helpt het individu de standpunten van anderen te begrijpen.
 5. Geef richtlijnen: bied richtlijnen over hoe je op de juiste manier kunt reageren in de gegeven situatie. Geef een overzicht van specifieke acties of gedragingen die u wilt dat het individu leert.
 6. Voeg controlezinnen toe: Voeg zinnen toe die het individu kracht geven door manieren te suggereren waarop hij controle kan uitoefenen over de situatie of zijn reacties.
 7. Voeg bevestigende uitspraken toe: Integreer positieve en geruststellende uitspraken om het zelfvertrouwen van het individu te vergroten en de beoefening van het gewenste gedrag aan te moedigen.
 8. Gebruik beeldmateriaal: Als u een werkblad maakt, neem dan relevante afbeeldingen of tekeningen op die het scenario weergeven. Beeldmateriaal verbetert het begrip, vooral voor visuele leerlingen.
 9. Personaliseren: stem de sjabloon af op de voorkeuren, taalvaardigheden en unieke behoeften van het individu. Dit maatwerk vergroot de betrokkenheid en het begrip.

Meer Storyboardthat-bronnen en gratis printables

Leraren kunnen afdrukbare werkbladen met sociale verhalen gebruiken als interactieve hulpmiddelen om leerlingen te betrekken bij het begrijpen van complexe sociale interacties en het ontwikkelen van essentiële levensvaardigheden. Storyboardthat biedt de mogelijkheid om uw eigen sjablonen te maken en te gebruiken.


Een Sjabloon Voor Sociale Verhalen Maken

1

Kies een van de Kant-en-klare Sjablonen

We hebben veel sjablonen om uit te kiezen. Bekijk ons ​​voorbeeld voor inspiratie!

2

Klik op "Sjabloon kopiëren"

Zodra u dit doet, wordt u doorverwezen naar de maker van het storyboard.

3

Geef je Werkblad een Naam!

Zorg ervoor dat u het iets noemt dat verband houdt met het onderwerp, zodat u het in de toekomst gemakkelijk kunt vinden.

4

Bewerk uw Werkblad

Hier voegt u aanwijzingen en specifieke afbeeldingen toe en brengt u eventuele esthetische wijzigingen aan die u maar wilt. De opties zijn eindeloos!

5

Klik op "Opslaan en afsluiten"

Wanneer u klaar bent, klikt u op deze knop in de rechter benedenhoek om uw storyboard te verlaten.

6

Volgende Stappen

Vanaf hier kun je printen, downloaden als pdf, bij een opdracht voegen en digitaal gebruiken, en meer!Veel plezier bij het maken!


Veelgestelde Vragen Over Sociale Verhalen

Hoe werken sociale verhalen?

Ze werken door complexe sociale scenario's op te splitsen in duidelijke en beknopte verhalen. Ze bieden individuen een beter inzicht in wat ze kunnen verwachten, passend gedrag en mogelijke resultaten, waardoor de sociale vaardigheden worden verbeterd en angst wordt verminderd.

Kan ik mijn eigen sociale verhalen maken?

Met de beschikbaarheid van sjablonen voor sociale verhalen en voldoende hulpmiddelen kunt u gepersonaliseerde sociale verhalen creëren die zijn afgestemd op specifieke situaties en individuen.

Hoe vaak moeten sociale verhalen worden gebruikt?

De gebruiksfrequentie hangt af van de individuele behoeften. Sommige individuen hebben baat bij regelmatige blootstelling om het leerproces te versterken, terwijl anderen dit misschien minder vaak nodig hebben.

Bekijk alle werkbladsjablonen!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/create/sociale-verhalen-sjablonen
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office