Zoekopdracht
 • Zoekopdracht
 • Mijn Storyboards
https://www.storyboardthat.com/nl/create/sociale-studies-grafische-organisatoren

Pas de Grafische Organisator-sjablonen Voor Sociale Studies aan


Als u dit aan uw leerlingen toewijst, kopieert u het werkblad naar uw account en slaat u het op. Selecteer bij het maken van een opdracht deze gewoon als sjabloon!


Grafische Organisator-werkbladen Voor Sociale Studies

Wat zijn grafische organisatoren voor sociale studies?

Ze zijn een zeer effectief en aantrekkelijk hulpmiddel om in de klas te gebruiken. Ze presenteren informatie op een visueel duidelijke en beknopte manier en kunnen, indien toegepast, studenten helpen informatie over complexe onderwerpen, termen en ideeën te leren en te onthouden. Grafische organisatoren voor zijn specifiek afgestemd op dit onderwerp en kunnen worden bewerkt om de specifieke tijdsperiode en het onderwerp dat u onderwijst weer te geven! Deze visuele representaties helpen studenten bij het organiseren, illustreren en communiceren van ideeën die in sociale studies worden gepresenteerd.

Waarom zijn ze belangrijk en hoe kunnen ze het beste worden gebruikt?

Het zijn creatieve vormen van visuele hulpmiddelen die studenten helpen bij het begrijpen en analyseren van complexe onderwerpen. Sommige typen van deze organisatoren omvatten conceptkaarten, tijdlijnen, Venn-diagrammen en ankerdiagrammen. Ze dienen als raamwerk voor studenten om hun kennis te ordenen, over ideeën te brainstormen en informatie te categoriseren. Wanneer leerlingen nieuwe informatie leren over een plaats, cultuur of historisch onderwerp, kan het voor hen nuttig zijn om een ​​plek te hebben waar ze belangrijke informatie kunnen bijhouden. Het maakt het beoordelen van quizzen en tests, onderzoeksprojecten en het maken van aantekeningen eenvoudiger en minder stressvol!

Tips voor het gebruik van grafische organisatoren voor sociale studies voor docenten

 • Gebruik een variëteit: gebruik creatieve werkbladen die speciaal zijn ontworpen voor sociale studies. Dit kunnen conceptkaarten, tijdlijnen, Venn-diagrammen, oorzaak-en-gevolggrafieken en KWL-grafieken (Know, Want to Know, Learned) omvatten. Het gebruik van een reeks organisatoren helpt om tegemoet te komen aan verschillende leerstijlen en vergroot de betrokkenheid van studenten.
 • Afstemmen op relevante onderwerpen: Selecteer grafische organisatoren die aansluiten bij specifieke sociale studies-onderwerpen of thema's. Een tijdlijnorganisator kan bijvoorbeeld worden gebruikt om historische data in kaart te brengen, terwijl een Venn-diagram kan worden gebruikt om verschillende culturen of beschavingen te vergelijken en te contrasteren. Door de organisatoren af ​​te stemmen op de inhoud die wordt bestudeerd, worden het begrip en het kritisch denkvermogen vergroot.
 • Bevorder actief leren en samenwerken: Moedig leerlingen aan om actief deel te nemen aan het invullen van het werkblad. Gebruik samenwerkingsstrategieën zoals groepswerk of denk-paar-deel-activiteiten om onderlinge discussie en het delen van informatie te bevorderen. Hierdoor kunnen studenten samen kennis construeren en verschillende perspectieven verwerven.
 • Scaffold: Bied sjablonen of handleidingen voor grafische organisatoren van sociale studies waarmee studenten hun gedachten effectief kunnen navigeren en ordenen. Bouw het proces op door te modelleren hoe de organisator moet worden voltooid, waarbij de belangrijkste elementen worden benadrukt en voorbeelden worden gegeven. Geef de verantwoordelijkheid geleidelijk aan de leerlingen over, naarmate zij vaardiger worden in het zelfstandig gebruiken van de organisatoren.
 • Voeg visuele elementen en kleurcodering toe: Verbeter de visuele aantrekkingskracht door relevante afbeeldingen, symbolen of pictogrammen op te nemen. Moedig leerlingen aan om kleurcodering te gebruiken om verschillende categorieën of thema's binnen de organisator weer te geven. Visuele elementen helpen bij het vasthouden van geheugen en het organiseren van informatie.
 • Moedig kritisch denken en analyseren aan: stimuleer leerlingen om verder te gaan dan het eenvoudig herinneren van informatie en zich bezig te houden met denken van een hogere orde. Gebruik de hand-outs om leerlingen te begeleiden bij het analyseren van primaire bronnen, het evalueren van historische perspectieven of het identificeren van oorzaak-en-gevolgrelaties. Dit ontwikkelt het denkvermogen en moedigt studenten aan om dieper in specifieke onderwerpen te duiken.
 • Gebruik als studiehulpmiddel: Moedig studenten aan om hun voltooide grafische organizers te bekijken en te bestuderen als studiehulpmiddel vóór beoordelingen of examens. De visuele organisatie van informatie helpt studenten de belangrijkste termen, verbanden en details te beoordelen, waardoor hun begrip van de inhoud wordt versterkt.
 • Zorg voor flexibiliteit en aanpassingsvermogen: zorg voor flexibiliteit in de manier waarop leerlingen deze werkbladen gebruiken. Sommigen geven misschien de voorkeur aan digitale versies, terwijl anderen misschien de voorkeur geven aan pen en papier. Bied opties aan die passen bij individuele voorkeuren en leerstijlen, waardoor eigenaarschap en personalisatie van de leerervaring worden bevorderd.

Voordelen van het gebruik van grafische organisatoren in de klas

 1. Verbetering van begrip en retentie: Ze helpen studenten informatie te visualiseren, waardoor het gemakkelijker voor hen wordt om het hoofdidee en de ondersteunende details te begrijpen en te onthouden. Door ideeën ruimtelijk te organiseren, kunnen leerlingen de relaties tussen verschillende stukjes informatie zien, waardoor een dieper begrip van het onderwerp wordt bevorderd.
 2. Bevordering van kritische denkvaardigheden: ze moedigen dit aan terwijl leerlingen primaire bronnen analyseren, historische data vergelijken en contrasteren en oorzaak-en-gevolgrelaties evalueren. Studenten categoriseren informatie, identificeren patronen en leggen verbanden.
 3. Faciliteren van samenwerkend leren: Ze stellen studenten in staat samen te werken en deel te nemen aan zinvolle discussies. Ze kunnen ideeën delen, perspectieven vergelijken en samenwerken om uitgebreide grafische organisatoren te creëren. Deze gezamenlijke aanpak bevordert actieve betrokkenheid en een dieper begrip.
 4. Ondersteuning van studenten met leerproblemen: Ze bieden een visuele structuur die studenten met leerproblemen helpt hun gedachten beter te ordenen en informatie te begrijpen. De visuele aard van grafische organisatoren helpt studenten bij het verwerken en begrijpen van complexe onderwerpen.
 5. Grafische organisatoren voor sociale studies integreren in instructie

  Activiteiten vóór de les

  Ze kunnen worden gebruikt als activiteiten voorafgaand aan de les om de voorkennis van leerlingen te activeren en brainstormen te stimuleren. Studenten kunnen lege grafische organisatoren voor sociale studies invullen, waarbij ze noteren wat ze al weten en wat ze willen leren.

  Aantekeningen maken en samenvatten

  Tijdens hoorcolleges of lezingen kunnen studenten grafische organisatoren gebruiken om georganiseerde aantekeningen te maken en de belangrijkste punten samen te vatten. Ze kunnen kaarten of stroomdiagrammen maken om belangrijke informatie vast te leggen en te ordenen.

  Vergelijk en contrasteer

  Organisatoren zoals Venn-diagrammen en T-diagrammen zijn handig voor leerlingen om historische tijden, beschavingen of culturen te vergelijken en contrasteren. Studenten kunnen de overeenkomsten en verschillen tussen verschillende onderwerpen identificeren en illustreren.

  Oorzaak-en-gevolganalyse

  Organisatoren zoals stroomdiagrammen of oorzaak-en-gevolgdiagrammen helpen studenten de relaties tussen factoren in sociale studies te begrijpen. Studenten kunnen de oorzaken en gevolgen van tijden in de geschiedenis analyseren, waardoor ze complexe sociale verschijnselen kunnen begrijpen.

  Beoordeling en reflectie

  Leraren kunnen grafische organisatoren gebruiken als beoordelingsinstrumenten om het begrip van studenten van relevante concepten te peilen. Studenten kunnen lege grafische organisatoren invullen om hun kennis te demonstreren, hun gedachten te ordenen en hun begrip te laten zien.

  Tips voor het maken van grafische organisatoren

  1. Bepaal het doel en het onderwerp: Begin met het identificeren van het doel en het specifieke interdisciplinaire onderwerp dat het zal behandelen. Denk na over de belangrijkste concepten en verbanden die u wilt benadrukken.
  2. Kies het juiste type grafische organisator: Selecteer een sjabloon die het beste bij het doel en onderwerp past. Tot de opties behoren conceptkaarten, tijdlijnen, Venn-diagrammen en oorzaak-en-gevolg-grafieken. Elk type biedt unieke voordelen voor het organiseren van informatie en het benadrukken van relaties.
  3. Ontwerp de structuur: Creëer een duidelijke en logische structuur. Gebruik kopjes, subkoppen en labels om leerlingen te helpen de verschillende secties en categorieën te begrijpen. Dit zorgt ervoor dat de informatie overzichtelijk en gemakkelijk te volgen is.
  4. Voeg visuele elementen toe: maak ze visueel aantrekkelijk door kleuren, pictogrammen of relevante afbeeldingen op te nemen. Visuele aanwijzingen kunnen leerlingen helpen informatie beter te begrijpen en te onthouden, terwijl ze de grafische organisator aantrekkelijk en gedenkwaardig maken.
  5. Voeg secties voor verschillende disciplines toe: Om interdisciplinair onderzoek te vergemakkelijken, kunt u secties in het werkblad opnemen die overeenkomen met verschillende disciplines die verband houden met het onderwerp. Hierdoor kunnen studenten informatie uit verschillende onderwerpen opnemen en de onderlinge verbondenheid van kennis zien.
  6. Onderscheid secties om verschillen te benadrukken: Creëer secties die specifiek zijn bedoeld om te benadrukken hoe disciplines verschillend zijn. Dit kan worden gedaan door middel van contrasterende kleuren, labels of specifieke aanwijzingen. Door dit te benadrukken worden leerlingen gestimuleerd om verschillende perspectieven te analyseren.
  7. Bied ruimte voor communicatie en samenwerking: Wijs ruimte toe aan leerlingen om hun ideeën te schrijven of te tekenen. Dit maakt communicatie en samenwerking tussen groepsleden mogelijk of bij het bespreken van de organisator als klas. Moedig leerlingen aan om hun inzichten en interpretaties te delen.
  8. Gebruik primaire bronnen: Neem, indien van toepassing, primaire bronnen op, zoals historische documenten of artefacten. Dit helpt studenten rechtstreeks verbinding te maken met de bronnen en deze binnen de interdisciplinaire context te analyseren. Voeg spaties toe om deze bronnen te citeren of ernaar te verwijzen.
  9. Beoordeel het begrip: Evalueer het begrip van het interdisciplinaire onderwerp door hun vermogen te beoordelen om de grafische organisatoren nauwkeurig en effectief in te vullen. Overweeg om feedback te geven om leerlingen te helpen hun organisatie te verbeteren.

  Meer Storyboardthat-bronnen en gratis printables


  Grafische Organisatoren Maken Voor Sociale Studies

  1

  Kies een van de Kant-en-klare Sjablonen

  We hebben veel sjablonen om uit te kiezen. Bekijk ons ​​voorbeeld voor inspiratie!

  2

  Klik op "Sjabloon kopiëren"

  Zodra u dit doet, wordt u doorverwezen naar de maker van het storyboard.

  3

  Geef je Werkblad een Naam!

  Zorg ervoor dat u het iets noemt dat verband houdt met het onderwerp, zodat u het in de toekomst gemakkelijk kunt vinden.

  4

  Bewerk uw Werkblad

  Hier voegt u aanwijzingen, specifieke afbeeldingen toe en brengt u eventuele esthetische wijzigingen aan die u maar wilt. De opties zijn eindeloos!

  5

  Klik op "Opslaan en afsluiten"

  Wanneer u klaar bent, klikt u op deze knop in de rechter benedenhoek om uw storyboard te verlaten.

  6

  Volgende Stappen

  Vanaf hier kun je printen, downloaden als pdf, bij een opdracht voegen en digitaal gebruiken, en meer!  Veel plezier bij het maken!


  Veelgestelde vragen over grafische organisatoren voor sociale studies

  Hoe kunnen grafische organisatoren worden gebruikt om studenten te ondersteunen bij het leggen van verbanden tussen primaire bronnen en historische gebeurtenissen?

  Deze organisatoren kunnen krachtige hulpmiddelen zijn om kinderen te ondersteunen bij het leggen van verbanden tussen primaire bronnen en historische gebeurtenissen in sociale studies. Een effectieve aanpak is het gebruik van een tijdlijn grafische organizer. Studenten kunnen primaire bronnen langs de tijdlijn plaatsen, gebruikmakend van lege grafische organizers voor sociale studies, en elke bron annoteren met relevante details. Dit proces stelt kinderen in staat om visueel de relatie tussen de bronnen en de gebeurtenissen te zien, waardoor een beter begrip ontstaat van hoe primaire bronnen ons begrip van de geschiedenis informeren. Het is vermeldenswaard dat er verschillende bronnen beschikbaar zijn die gratis grafische organizers voor sociale studies bieden die leraren in de klas kunnen gebruiken.

  Zijn er specifieke grafische organisatoren die goed werken voor het promoten van vergelijk- en contrastactiviteiten in sociale studies?

  Ja. Een effectieve grafische organizer is het Venn-diagram. Het Venn-diagram bestaat uit twee of meer overlappende cirkels, waarbij elke cirkel een specifiek onderwerp of concept vertegenwoordigt. Leerlingen kunnen de kenmerken of kenmerken van elk onderwerp in de overeenkomstige cirkel opsommen en de gedeelde kenmerken in het overlappende gebied identificeren. Hierdoor kunnen studenten de kenmerken van verschillende onderwerpen visueel vergelijken en contrasteren, waardoor ze overeenkomsten en verschillen kunnen identificeren. Een andere grafische organizer die goed werkt voor vergelijkings- en contrastactiviteiten is de T-kaart of een grafiek met twee kolommen. Kinderen kunnen de kenmerken of kernpunten van elk onderwerp in afzonderlijke kolommen opsommen en vervolgens de informatie naast elkaar analyseren en vergelijken. Dit maakt een heldere vergelijking van de overeenkomsten en verschillen tussen de onderwerpen mogelijk. Door deze grafische organizers te gebruiken, kunnen studenten kritische denkvaardigheden ontwikkelen, meerdere aspecten van verschillende onderwerpen analyseren en een beter begrip krijgen van de verbanden en verschillen daartussen.

  Wat zijn enkele voorbeelden van creatieve grafische organisatoren die specifiek voor deze onderwerpen kunnen worden gebruikt?

  Er zijn verschillende voorbeelden van creatieve grafische organisatoren die specifiek kunnen worden gebruikt voor sociale studies. Een voorbeeld is de conceptmap, waar leerlingen verschillende concepten, gebeurtenissen of historische figuren visueel kunnen ordenen en verbinden. Ze kunnen pijlen, lijnen of verbindingslijnen gebruiken om relaties tussen de verschillende elementen aan te tonen. Een ander voorbeeld is het Frayer-model, dat bestaat uit een kaart met vier vierkanten. Studenten kunnen het hoofdconcept of de belangrijkste term in het middelste vierkant schrijven en de andere vierkanten invullen met definities, voorbeelden en niet-voorbeelden die verband houden met het concept. Dit helpt het begrip en de context ervan binnen sociale studies te verdiepen. Bovendien kan de PMI-grafiek (Plus, Minus, Interessant) worden gebruikt om verschillende aspecten van een onderwerp over sociale studies te analyseren. Studenten kunnen de positieve aspecten of voordelen, negatieve aspecten of nadelen, en interessante of tot nadenken stemmende elementen met betrekking tot het onderwerp identificeren. Dit stimuleert kritisch denken en uitgebreide analyse. Deze creatieve grafische organisatoren bieden studenten alternatieve manieren om informatie weer te geven en te verwerken, waardoor betrokkenheid en een dieper begrip van sociale studies worden bevorderd.

Afbeelding Attributies
 • 3312546 • GDJ • Licentie Free for Most Commercial Use / No Attribution Required / See https://pixabay.com/service/license/ for what is not allowed
Bekijk alle werkbladsjablonen!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/create/sociale-studies-grafische-organisatoren
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office

Beperkte tijd. Alleen nieuwe klanten

Terug naar school speciaal!

Aankooporders MOETEN vóór 6-09-24 zijn ontvangen!

Inclusief:

 • 1 School
 • 10 leraren
 • 2 uur virtuele PD

30-dagen Geld Terug Garantie. Alleen Nieuwe Klanten. Volledige Prijs na Introductieaanbieding

Een offerte genereren

Meestal is dit vrij snel :)

Citaat verzonden!

Email verzonden naar