https://www.storyboardthat.com/nl/create/werkblad-maps

Als u dit aan uw leerlingen toewijst, kopieert u het werkblad naar uw account en slaat u het op. Selecteer bij het maken van een opdracht deze gewoon als sjabloon!Sjablonen Voor Kaartwerkbladen | Werkbladen Aardrijkskunde

Wat is een kaartwerkblad?

Een kaartwerkblad is een soort educatief hulpmiddel dat is ontworpen om kinderen te helpen meer te leren over aardrijkskunde en kaartvaardigheden. Het bevat meestal een kaart of een reeks kaarten, vergezeld van vragen, aanwijzingen of andere activiteiten die studenten vragen om op verschillende manieren met de informatie om te gaan.

Leren hoe kaarten te gebruiken, helpt bij het aanscherpen van de belangrijkste concepten van sociale studies en het vermogen om ruimtelijk te denken. Studenten kunnen meer leren over de geografische, economische, politieke en sociale kenmerken van een land of regio om hun algemene begrip van de geschiedenis en het heden te vergroten! Deze werkbladsjablonen hebben vooraf gemaakte kaarten die uw klas kan gebruiken voor het labelen van plaatsen of belangrijke gebeurtenissen, het beschrijven van fysieke kenmerken en meer. De werkbladen sociale studies kunnen u helpen meer te leren over maatwerk.

De inhoud van mapping-werkbladen kan sterk variëren, afhankelijk van het beoogde publiek en de leerdoelen. Een kaartwerkblad voor jonge kinderen kan bijvoorbeeld eenvoudige, kleurrijke kaarten bevatten met labels voor verschillende regio's of landen, terwijl een werkblad voor oudere leerlingen complexere kaarten kan bevatten waarbij leerlingen gegevens moeten interpreteren, patronen moeten analyseren of verbanden moeten leggen tussen verschillende regio's.

Ze kunnen worden gebruikt in verschillende educatieve omgevingen, waaronder klaslokalen, thuisonderwijsomgevingen en bijlessessies. Ze zijn vooral handig voor leraren die meer praktijkgerichte en interactieve leeractiviteiten in hun lessen willen opnemen.

Een van de voordelen van deze bladen is dat ze kunnen worden aangepast aan verschillende leerstijlen en -vaardigheden. Sommigen kunnen bijvoorbeeld baat hebben bij visuele hulpmiddelen zoals kaarten en diagrammen, terwijl anderen de voorkeur geven aan meer op tekst gebaseerde activiteiten of praktische projecten. Door verschillende soorten werkbladen aan te bieden, kunnen leraren ervoor zorgen dat iedereen in staat is om met de stof om te gaan op een manier die voor hen het beste werkt.

Waarom zijn ze belangrijk en hoe kunnen ze het beste worden gebruikt?

Geografie heeft een enorme impact op wetenschap en historische gebeurtenissen. Nauwkeurige kaarten zijn ook moeilijk te tekenen! Plaatsen en kenmerken kunnen worden gelabeld, maar kaarten kunnen nog nuttiger zijn als visuele referentie bij een analyse van historische of belangrijke gebeurtenissen, zeestromingen en huidige politiek. Ze kunnen worden gebruikt in combinatie met eenheden op inheemse volkeren , oude beschavingen , koloniaal Amerika en meer! De leraar kan een burgeroorlogkaart uitdelen waarop de belangrijkste veldslagen staan vermeld en de klas vragen om de locatie van elk gevecht te markeren en een korte samenvatting van het resultaat te schrijven. De studenten kunnen ook worden belast met het labelen van Spaanstalige landen, waaronder Argentinië, Spanje en Mexico, dit helpt hen om de regio's en de culturele diversiteit beter te begrijpen.

Kaartwerkbladen zijn om verschillende redenen belangrijke onderdelen van leermiddelen:

 1. Ze helpen hun kaart- en aardrijkskundevaardigheden te ontwikkelen: door onze werkbladen te gebruiken, kunnen kinderen leren hoe ze kaarten moeten lezen en interpreteren, verschillende soorten kaartprojecties begrijpen en belangrijke kenmerken identificeren, zoals politieke grenzen, natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering.
 2. Ze bevorderen ruimtelijk denken: ze vereisen dat leerlingen ruimtelijk denken, wat een belangrijke vaardigheid is voor een verscheidenheid aan academische en professionele gebieden. Ruimtelijk denken omvat het begrijpen hoe objecten, mensen en plaatsen in de ruimte zijn gerangschikt en hoe ze zich tot elkaar verhouden.
 3. Ze moedigen kritisch denken aan: ze bevatten vaak vragen of aanwijzingen waarbij studenten informatie moeten analyseren, interpreteren en synthetiseren. Dit helpt bij het ontwikkelen van kritische denkvaardigheden, zoals probleemoplossing, besluitvorming en evaluatie.
 4. Ze ondersteunen interdisciplinair leren: ze kunnen worden gebruikt om verschillende vakken te onderwijzen, waaronder geschiedenis, sociale studies, wetenschappen en wiskunde. Door verschillende vakgebieden te integreren in één werkblad met kaartactiviteiten, kunnen deze werkbladen helpen om de verbanden tussen verschillende studiegebieden te zien.

Voor optimaal gebruik is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:

 1. Stem de activiteit af op de leerdoelen: ze moeten worden ontworpen met specifieke leerdoelen in gedachten. Dit kan ervoor zorgen dat de activiteit relevant en boeiend is en dat ze in staat zijn om de gewenste leerresultaten te bereiken.
 2. Zorg voor duidelijke instructies: ze moeten duidelijke en beknopte instructies bevatten voor het invullen van de werkbladen met kaartactiviteiten. Dit kan de klas helpen gefocust te blijven en verwarring te voorkomen.
 3. Ondersteun de activiteit: afhankelijk van de complexiteit van de activiteit kan het nuttig zijn om extra ondersteuning te bieden. Dit kan bestaan uit het verbeteren van voorbeelden, het opsplitsen van het activiteitenwerkblad in kleinere stappen of het geven van hints of tips onderweg.
 4. Neem reflectie en feedback op: om studenten te helpen hun leerproces te consolideren, kan het nuttig zijn om tijd voor reflectie en feedback in te bouwen. Dit kan inhouden dat de denkprocessen worden gedeeld of dat kinderen worden gevraagd hun eigen werk en dat van hun leeftijdsgenoten te evalueren.

Over het algemeen zijn kaartwerkbladen een effectief hulpmiddel om ruimtelijk denken, kritisch denken en interdisciplinair leren te bevorderen. Door activiteiten te ontwerpen die zijn toegesneden op specifieke leerdoelen en duidelijke instructies en ondersteuning te bieden, kunnen docenten helpen waardevolle vaardigheden en kennis te ontwikkelen die hen tijdens hun academische en professionele loopbaan goed van pas zullen komen.

Soorten kaarten-werkbladen

Er zijn verschillende soorten werkbladen die docenten kunnen gebruiken om hun vaardigheden op het gebied van geografie in kaart te brengen. Enkele veel voorkomende typen van deze werkbladen zijn:

 • Labelen: Label specifieke kenmerken op een kaart, zoals staten, landen, oceanen of oriëntatiepunten. Ze kunnen worden gebruikt om studenten te helpen de namen en locaties van belangrijke geografische kenmerken te leren.
 • Matching: Match namen of beschrijvingen van objecten met hun locatie op een kaart. Ze kunnen worden gebruikt om hun ruimtelijk redeneervermogen te ontwikkelen en te begrijpen hoe verschillende kenmerken aan elkaar gerelateerd zijn.
 • Kleuren: kleur in verschillende regio's volgens specifieke criteria, zoals politieke grenzen, klimaatzones of natuurlijke hulpbronnen. Ze kunnen worden gebruikt om te helpen begrijpen hoe verschillende factoren de verdeling van mensen, hulpbronnen en landschappen beïnvloeden.
 • Analyse: gegevens interpreteren en conclusies trekken op basis van die gegevens. Ze kunnen worden gebruikt om studenten te helpen hun kritische denk- en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen en te begrijpen hoe kaarten kunnen worden gebruikt om complexe informatie weer te geven.
 • Creatie: maak kaarten op basis van specifieke criteria, zoals het tekenen van een kaart van een fantasiewereld of het in kaart brengen van hun dagelijkse woon-werkverkeer. Ze kunnen worden gebruikt om leerlingen te helpen hun creativiteit en ruimtelijk redeneervermogen te ontwikkelen en te begrijpen hoe kaarten kunnen worden gebruikt om persoonlijke ervaringen en perspectieven te begrijpen.
 • Gratis kaartwerkbladen

  Gratis kaartwerkbladen verwijzen naar werkbladen die gratis kunnen worden gedownload en gebruikt op verschillende educatieve websites en bronnen. Veel organisaties en individuen maken en delen werkbladen als een manier om leren te ondersteunen en geografische geletterdheid te bevorderen.

  Gratis werkbladen kunnen een breed scala aan onderwerpen behandelen en zijn er in verschillende formaten, waaronder afdrukbare pdf's, online interactieve activiteiten en digitale downloads. Ze kunnen kaarten bevatten van verschillende regio's, landen en continenten, maar ook kaarten die specifieke thema's illustreren, zoals klimaat, natuurlijke hulpbronnen en bevolkingsspreiding.

  Gratis werkbladen kunnen door docenten in verschillende omgevingen worden gebruikt, ze zijn ook handig voor docenten die op zoek zijn naar goedkope of gratis leermiddelen die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan de behoeften van iedereen in de klas.

  De belangrijkste overwegingen bij het gebruik van gratis werkbladen zijn ervoor te zorgen dat ze nauwkeurig en up-to-date zijn. Het is een goed idee om de informatie en bronnen op de werkbladen dubbel te controleren om er zeker van te zijn dat ze betrouwbaar en betrouwbaar zijn.

  Kaartenmaker

  Map maker is een gratis online kaartenmaker of softwaretool waarmee gebruikers kaarten voor verschillende doeleinden kunnen maken en aanpassen. Het is oorspronkelijk ontwikkeld door Google als een hulpmiddel voor het in kaart brengen van de gemeenschap, maar het is stopgezet en vervangen door Google Maps.

  De gratis kaartenmaker biedt een reeks gratis functies waarmee gebruikers geografische informatie kunnen bewerken en bijwerken, zoals wegennetwerken, interessante plaatsen en contouren van gebouwen. Met de bewerkbare versies konden gebruikers ook hun eigen informatie aanpassen en toevoegen aan de kaart, zoals bedrijfsvermeldingen en lokale oriëntatiepunten.

  Kaartmaker was vooral handig voor het in kaart brengen van gebieden die niet goed werden weergegeven op bestaande kaarten, zoals afgelegen of landelijke gebieden, of voor het maken van gespecialiseerde kaarten voor specifieke doeleinden, zoals rampenbestrijding of gespreksinspanningen.

  Een voordeel van de gratis kaartmaker is de mogelijkheid om met anderen samen te werken aan projecten, waarvan vele functies bieden waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde project kunnen werken, waardoor het gemakkelijker wordt om informatie te delen en ervoor te zorgen dat deze nauwkeurig en up-to-date is. datum.

  Kaartsoftwaretools bieden ook een breed scala aan aanpassingsopties, waardoor gebruikers kaarten kunnen maken die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en interesses. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld kiezen uit verschillende stijlen, waaronder topografische kaarten, satellietbeelden en stratenkaarten, of de kleuren, labels en symbolen aanpassen die op de kaart worden gebruikt.

  Maak uw eigen kaartwerkblad

  Om een volledig nieuw werkblad te maken, moet u de volgende stappen volgen:

  1. Bepaal het doel en de reikwijdte: voordat u begint met het maken van het werkblad, moet u het doel en de reikwijdte van de kaart bepalen. U kunt bijvoorbeeld een werkblad met labels maken waarmee u de namen en locaties van verschillende landen in een regio kunt leren, of een werkblad met kleuren waarin leerlingen worden gevraagd om in verschillende klimaatzones te tekenen.
  2. Selecteer een kaart die bij uw doel past: Nadat u het doel en de reikwijdte van het werkblad hebt bepaald, moet u een kaart selecteren die bij uw behoeften past.
  3. Aanpassen: Nadat u een kaart heeft geselecteerd, kunt u deze aanpassen aan uw wensen. Misschien wilt u labels, symbolen en kleurcoderingen toevoegen om de informatie op de kaart beter te begrijpen.
  4. Vragen of prompts maken: om de werkbladen interactief te maken, moet u vragen of prompts maken die leerlingen vragen om op de een of andere manier met de kaart om te gaan. U kunt de klas bijvoorbeeld vragen om specifieke landen of oriëntatiepunten op de kaart te markeren, of om verschillende regio's in te kleuren volgens specifieke criteria.
  5. Test: Nadat u het werkblad heeft gemaakt, moet u het testen om er zeker van te zijn dat het effectief en boeiend is. Misschien wilt u het delen met collega's of studenten en om feedback vragen over hoe goed het werkt en hoe het kan worden verbeterd.
  6. Delen: Tot slot kunt u het werkblad delen met anderen. Misschien wilt u het online plaatsen zodat anderen het kunnen downloaden en gebruiken, en verspreiden onder studenten in uw klas of bijlessessies.

  Door de bovenstaande stappen te volgen, kunt u uw eigen werkblad maken dat is afgestemd op uw specifieke behoeften en helpt bij het ontwikkelen van waardevolle kaart- en geografievaardigheden.

  Andere sjablonen voor gebruik

  • Maak een verhaalkaart : Verhaalkaartsjablonen zijn een manier om de belangrijkste elementen van een verhaalkaart visueel te ordenen, zoals de plot, setting, personages en thema's van het verhaal. Een verhaalkaartsjabloon kan vele vormen aannemen, maar bestaat meestal uit een diagram of grafiek die de stroom van het verhaal en de relaties tussen de verschillende elementen laat zien. Om een werkblad met een verhalenkaart te maken, zou men kunnen beginnen met het identificeren van de hoofdpersonen, de instellingen en de belangrijkste gebeurtenissen in het verhaal. Deze kunnen vervolgens worden georganiseerd in een grafiek of diagram dat illustreert hoe ze met elkaar verbonden zijn en hoe ze zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Verhaalkaartsjablonen kunnen in verschillende contexten worden gebruikt, zoals in literatuurlessen, creatieve schrijfworkshops of als planningstool voor auteurs en scenarioschrijvers. Onze werkbladen kunnen kinderen en schrijvers ook helpen om een beter begrip te krijgen van de structuur en elementen van een verhaal, en om mogelijkheden voor ontwikkeling en verbetering te identificeren.
  • Karakterkaartsjablonen : dit is een grafische organizer die helpt bij het analyseren en begrijpen van de persoonlijkheden en eigenschappen van fictieve personages in een boek, verhaal of film. Het bestaat meestal uit een diagram of een diagram dat ruimte biedt om verschillende details over een personage vast te leggen, zoals hun uiterlijk, persoonlijkheid, acties, relaties en motivatie. Het doel van deze sjablonen is om leerlingen te helpen bij het ordenen en synthetiseren van hun gedachten en observaties over een personage en om een beter begrip te ontwikkelen van hun rol in het verhaal. Door de sjablonen in te vullen, kunnen leerlingen de verschillende elementen die bijdragen aan de identiteit van een personage identificeren en analyseren, en deze informatie gebruiken om conclusies te trekken en voorspellingen te doen over hun gedrag en acties. De sjabloon is handig voor het uitvoeren van literaire analyse en het bevorderen van kritisch denkvermogen, evenals het verbeteren van hun begrip en waardering van fictieve teksten.
  • Spider map maker : Een spider map maker is een tool waarmee gebruikers spider maps kunnen maken, ook wel mind- of concept maps genoemd. Het is een visuele weergave van ideeën of concepten die zijn georganiseerd rond een centraal onderwerp of thema. Het centrale onderwerp wordt in het midden van de kaart geplaatst en gerelateerde ideeën of concepten worden eraan gekoppeld via takken en spaken. Een spidermap biedt doorgaans een gebruiksvriendelijke interface waarmee gebruikers spidermaps kunnen maken en aanpassen met behulp van verschillende vormen, kleuren, lettertypen en afbeeldingen. De software kan ook functies bevatten zoals de mogelijkheid om notities, hyperlinks en bijlagen aan elementen toe te voegen, evenals de mogelijkheid om de kaarten in verschillende formaten te exporteren, zoals pdf-bestanden, afbeeldingsbestanden of interactieve webgebaseerde formaten.
  • Leraarsjablonen : Leraarsjablonen verwijzen naar vooraf ontworpen documenten, werkbladen en andere materialen die specifiek zijn gemaakt voor gebruik door leraren in verschillende educatieve omgevingen. Deze sjablonen zijn ontworpen om tijd en moeite te besparen, omdat ze een raamwerk bieden voor het maken van lesplannen, opdrachten en ander materiaal. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van sjablonen voor docenten zijn sjablonen voor lesplannen, boeken of sjablonen op leerjaarniveau, sjablonen voor klasbeheer en gedragsgrafieken. Het gebruik van de docentensjablonen kan docenten tijd besparen bij het maken van hoogwaardig instructiemateriaal en lesmaterialen. Door gebruik te maken van sjablonen kunnen docenten zich meer richten op de inhoud van hun lessen en minder tijd besteden aan opmaak en vormgeving.

  Hoe Maak je een Aangepaste Kaart

  1

  Kies een van de Kant-en-klare Sjablonen

  We hebben sjablonen in kleur, zwart-wit, staand of liggend. Bekijk ons voorbeeld voor inspiratie!

  2

  Klik op "Sjabloon kopiëren"

  Zodra u dit doet, wordt u doorverwezen naar de maker van het storyboard.

  3

  Geef je Werkblad een Naam!

  Zorg ervoor dat u het iets noemt dat verband houdt met het onderwerp, zodat u het in de toekomst gemakkelijk kunt vinden.

  4

  Bewerk uw Werkblad

  Hier voegt u aanwijzingen, specifieke vragen en afbeeldingen toe en brengt u eventuele esthetische wijzigingen aan die u maar wilt. De opties zijn eindeloos!

  5

  Klik op "Opslaan en afsluiten"

  Wanneer u klaar bent met uw werkblad, klikt u op deze knop in de rechterbenedenhoek om uw storyboard te verlaten.

  6

  Volgende Stappen

  Vanaf hier kun je printen, downloaden als pdf, bij een opdracht voegen en digitaal gebruiken, en meer!  Veel plezier bij het maken!


  Veelgestelde vragen over kaartwerkbladen

  Wat is een kaartgenerator en hoe werkt het?

  Een kaartgenerator is een tool die automatisch kaarten maakt op basis van bepaalde parameters of invoergegevens. De online kaartgenerator omvat meestal algoritmen die terrein, oriëntatiepunten en andere kenmerken genereren, die door de gebruiker kunnen worden aangepast en verfijnd. Kaartgeneratoren worden vaak gebruikt in gaming, simulatie en cartografie.

  Hoe kan ik een aangepaste plattegrond maken voor mijn project of presentatie?

  Er zijn verschillende gratis online kaartenmakers of makers en hulpmiddelen waarmee u snel en eenvoudig online een kaart kunt maken. Storyboard That is een populaire optie voor het maken van aangepaste kaarten. De maker van de aangepaste kaart biedt een scala aan aanpassingsopties, zoals het toevoegen van markeringen, lagen, routes en het wijzigen van de kleuren, lettertypen en stijlen van de kaart.

  Wat zijn enkele voordelen van het gebruik van de online kaartmaker?

  De online kaartmaker biedt verschillende voordelen ten opzichte van traditionele kaarttools, zoals gebruiksgemak, overal toegankelijk met een internetverbinding en vaak gratis of tegen lage kosten. Ze maken ook real-time samenwerking en delen mogelijk, wat handig kan zijn voor groepsprojecten en opdrachten.

  Hoe kan ik een kaartopdracht maken voor mijn leerlingen?

  Het maken van een kaartopdracht kan een goede manier zijn om leerlingen te betrekken bij aardrijkskunde en geschiedenis, en bij de kaartwerkbladen voor sociale studies. Om een kaartopdracht te maken, zou je kunnen beginnen met het definiëren van de leerdoelen en de reikwijdte van het project. Vervolgens kunt u een tool voor het maken van kaarten kiezen die aan uw behoeften voldoet, en leerlingen voorzien van duidelijke instructies, richtlijnen en bronnen. Ten slotte kunt u de kaarten van de leerlingen evalueren op basis van specifieke criteria, zoals nauwkeurigheid, creativiteit en kritisch denkvermogen.

Bekijk alle werkbladsjablonen!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/create/werkblad-maps
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office