https://www.storyboardthat.com/nl/create/pesten-werkbladen

Pas Werkbladen Tegen Pesten aan


Als u dit aan uw leerlingen toewijst, kopieert u het werkblad naar uw account en slaat u het op. Selecteer bij het maken van een opdracht deze gewoon als sjabloon!bullying-example

Wat is pesten?

Er is sprake van pesten wanneer iemand opzettelijk een andere persoon pijn doet, schaadt of bang maakt, fysiek of emotioneel, herhaaldelijk en in de loop van de tijd. Er is sprake van een machtsevenwicht, waarbij de pester zijn kracht of invloed gebruikt om het slachtoffer onder controle te houden of schade toe te brengen.

Het blijft een urgent probleem in de huidige samenleving, met gevolgen voor kinderen en jongeren in scholen en gemeenschappen. Het is essentieel om dit probleem direct aan te pakken en docenten en ouders uit te rusten met effectieve hulpmiddelen, zoals werkbladen tegen pesten en andere gratis werkbladen en hulpmiddelen om leerlingen te onderwijzen, te betrekken en aan te moedigen deze situaties te identificeren en aan te pakken.


Soorten pesten

Voordat u zich verdiept in het maken van werkbladen en activiteiten, is het van cruciaal belang om de verschillende soorten pesten te begrijpen die er bestaan.

Fysiek pesten

Hierbij wordt geweld gebruikt om anderen schade toe te brengen en te intimideren. Voorbeelden hiervan zijn slaan, schoppen, duwen of beschadigen van persoonlijke eigendommen. Het maken van werkbladen waarmee kinderen scenario's van fysiek pesten en de gevolgen ervan leren identificeren, kan een effectieve manier zijn om het bewustzijn over deze vorm van agressie te vergroten.

Verbaal pesten

Dit type veroorzaakt emotionele pijn door middel van beledigingen, schelden, treiteren en het verspreiden van geruchten. Werkbladen voor pesten voor kinderen die hen aanmoedigen kwetsende woorden te herkennen en de impact ervan op anderen te bespreken, kunnen empathie bevorderen en geweldloze communicatie bevorderen.

Relationeel (sociaal) pesten

Relationeel pesten heeft tot doel sociale relaties te manipuleren door anderen uit te sluiten, geruchten te verspreiden of groepsdruk te gebruiken om iemands reputatie te schaden. Werkbladen kunnen worden ontworpen om deze situaties te helpen identificeren, en door deel te nemen aan rollenspelactiviteiten kan de juiste conflictoplossing en empathie worden geleerd.

Cyberpesten

In het digitale tijdperk is cyberpesten een groot probleem geworden. Werkbladen over cyberpesten kunnen leerlingen leren over verantwoordelijk onlinegedrag en hoe ze incidenten met cyberpesten aan volwassenen kunnen melden.

Tips voor het maken van een pestwerkblad

Leraren en ouders kunnen samenwerken om boeiende en interactieve werkbladen en activiteiten te creëren om het bewustzijn over pesten te vergroten.

 1. Definieer de focus: Begin met het identificeren van de specifieke leerdoelen voor het werkblad, zoals het begrijpen van verschillende soorten pesten of het herkennen van voorbeelden van scenario's.
 2. Kies een boeiend format: Selecteer een format dat leerlingen aanspreekt, zoals invuloefeningen, meerkeuzevragen of activiteiten met korte antwoorden. Werkbladen over pestactiviteiten kunnen bijvoorbeeld scenario's uit het echte leven bevatten waarin leerlingen gevallen van pesten identificeren.
 3. Relevante inhoud opnemen: Neem informatie op over de verschillende typen, de effecten op slachtoffers en strategieën voor preventie en interventie.
 4. Moedig kritisch denken aan: Ontwerp vragen die leerlingen ertoe aanzetten na te denken over de impact van pesten en hoe zij kunnen bijdragen aan een positieve en respectvolle omgeving.
 5. Empathie bevorderen: Neem activiteiten op die kinderen aanmoedigen om zichzelf in de schoenen van anderen te verplaatsen om de emoties en gevolgen van dit soort gedrag te begrijpen.
 6. Gebruik voorbeelden uit het echte leven: Geef voorbeelden van pestsituaties waar jongeren in hun dagelijks leven mee te maken kunnen krijgen, zoals incidenten op de speelplaats of online intimidatie.
 7. Neem rollenspeloefeningen op: Integreer rollenspelactiviteiten waarbij leerlingen verschillende rollen spelen in verschillende scenario's om de perspectieven van alle betrokken partijen te begrijpen.
 8. Voeg visuals toe: gebruik relevante afbeeldingen of illustraties om de concepten te versterken en het werkblad visueel aantrekkelijk te maken.
 9. Voeg discussiepunten toe: voeg vragen toe die discussies in de klas stimuleren, zodat leerlingen hun gedachten en ervaringen met betrekking tot pesten kunnen delen.
 10. Sluit af met een oproep tot actie: sluit af met een oproep tot actie, waarbij u leerlingen aanmoedigt pestincidenten te melden en een cultuur van respect en vriendelijkheid op hun school en in de gemeenschap te bevorderen.

Relevante activiteiten en bronnen

 • Afdrukbare activiteiten ontwerpen: Ontwikkel werkbladen en afdrukbare activiteiten die aanleiding geven tot discussies over de gevolgen van pesten en hoe dit de beoogde personen beïnvloedt. Neem scenario's op waarin leerlingen verschillende typen moeten identificeren en over passende oplossingen moeten brainstormen.

 • Rollenspel in kleine groepen: Moedig leerlingen aan om deel te nemen aan rollenspellen in kleine groepen, waarbij verschillende pestsituaties worden gesimuleerd. Door verschillende rollen aan te nemen, kunnen ze empathie ontwikkelen voor zowel het slachtoffer als de agressor, en leren hoe ze conflicten vreedzaam kunnen oplossen.

 • Regels en gedrag aanleren: Integreer regels en richtlijnen voor respectvol gedrag in de pestwerkbladen. Leer het belang van vriendelijkheid, empathie en het opkomen tegen dit negatieve gedrag.

 • Bewustzijn vergroten en actie aanmoedigen: Om pesten effectief te bestrijden, is het essentieel om het bewustzijn te vergroten en actie van alle leden van de schoolgemeenschap aan te moedigen.

 • Leraren en ouders betrekken: Leraren en ouders moeten samenwerken om een ​​veilige en inclusieve schoolomgeving te creëren. Geef ze anti-pestwerkbladen en middelen om kinderen te betrekken bij gesprekken over pesten en om empathie en vriendelijkheid te bevorderen.

 • Leerlingen betrekken: Leer uw klas hoe ze pesten kunnen herkennen en hen in staat stellen actie te ondernemen. Moedig hen aan om incidenten aan leraren of ouders te melden, waardoor een gevoel van verantwoordelijkheid wordt bevorderd bij het veilig houden van hun schoolgemeenschap.

 • Gemeenschapsinitiatieven: Organiseer gemeenschapsinitiatieven en evenementen die het bewustzijn over pesten vergroten. Nodig ouders, leerkrachten en leerlingen uit om deel te nemen en zo een verenigd front tegen pesten te creëren.

Pesten is een complex probleem dat van invloed is op het welzijn van leerlingen en jongeren op scholen. Door effectieve werkbladen en activiteiten te creëren, kunnen we jongeren leren over de verschillende soorten pesten, empathie en begrip aanmoedigen en positief gedrag bij het oplossen van conflicten bevorderen. Het vergroten van het bewustzijn en het betrekken van de hele schoolgemeenschap zijn cruciale stappen in de richting van het uitroeien van pesten en het bevorderen van een veilige en inclusieve omgeving voor iedereen.


Hoe Maak je een Werkblad Pesten

1

Kies een van de Kant-en-klare Sjablonen

We hebben veel sjablonen om uit te kiezen. Bekijk ons ​​voorbeeld voor inspiratie!

2

Klik op "Sjabloon kopiëren"

Zodra u dit doet, wordt u doorverwezen naar de maker van het storyboard.

3

Geef je Werkblad een Naam!

Zorg ervoor dat u het iets noemt dat verband houdt met het onderwerp, zodat u het in de toekomst gemakkelijk kunt vinden.

4

Bewerk uw Werkblad

Hier voegt u aanwijzingen, specifieke afbeeldingen toe en brengt u eventuele esthetische wijzigingen aan die u maar wilt. De opties zijn eindeloos!

5

Klik op "Opslaan en afsluiten"

Wanneer u klaar bent, klikt u op deze knop in de rechter benedenhoek om uw storyboard te verlaten.

6

Volgende Stappen

Vanaf hier kun je printen, downloaden als pdf, bij een opdracht voegen en digitaal gebruiken, en meer!Veel plezier bij het maken!


Veelgestelde Vragen Over Pesten

Hoe moet ik reageren als ik of iemand die ik ken gepest wordt?

Als jij of iemand die je kent te maken krijgt met pesterijen, is het van cruciaal belang om gepast te reageren en stappen te ondernemen om de situatie aan te pakken. Reageer op de juiste manier door kalm te blijven, erover te praten met iemand die u vertrouwt en de incidenten aan de autoriteiten te melden. Voorkom vergelding en documenteer elk incident. Zoek steun bij hulplijnen en bouw een ondersteunend netwerk op. Oefen assertiviteit, ontwikkel coping-strategieën en betrek indien nodig hogere autoriteiten. Focus op zelfzorg en moedig anderen aan om op te staan ​​tegen pestgedrag. Bedenk dat hulp zoeken moedig is en essentieel om de situatie aan te pakken. Hulpbronnen zijn te vinden via verschillende bronnen, waaronder gratis werkbladen voor pesten voor kinderen.

Wat zijn de langetermijneffecten van pesten op het slachtoffer?

De langetermijneffecten van pesten op slachtoffers kunnen ernstig zijn en de mentale en fysieke gezondheid, relaties en academische/professionele resultaten aantasten. Een voorbeeld van pesten kan zijn wanneer een leerling herhaaldelijk wordt gepest en uitgesloten van sociale activiteiten door zijn klasgenoten. Gevolgen kunnen zijn: angst, depressie, PTSS, zelfbeschadiging, sociale terugtrekking en middelenmisbruik. Pesten snel aanpakken met ondersteuning, advies en een veilige omgeving is van cruciaal belang om de impact ervan te verzachten en de veerkracht te bevorderen. Het creëren van een cultuur van vriendelijkheid en empathie op scholen en in gemeenschappen kan deze blijvende gevolgen helpen voorkomen.

Is cyberpesten net zo schadelijk als traditioneel pesten?

Cyberpesten kan net zo schadelijk zijn als traditioneel pesten en in sommige gevallen zelfs ernstiger vanwege de unieke kenmerken ervan. Het gebeurt 24/7 op verschillende online platforms, waardoor het voor slachtoffers lastig is om te ontsnappen. Cyberpesters kunnen anoniem blijven, wat leidt tot agressiever gedrag. De wijdverbreide aard van cyberpesten veroorzaakt diepgaande emotionele problemen bij de slachtoffers, en kwetsende inhoud kan een blijvende impact hebben vanwege de permanente aard ervan online. Een gebrek aan face-to-face interactie kan de empathie van pesters verminderen, en slachtoffers kunnen in sociaal isolement terechtkomen. Voortdurende blootstelling aan cyberpesten kan leiden tot geestelijke gezondheidsproblemen en de academische prestaties belemmeren. Preventieve maatregelen, zoals voorlichting over verantwoord onlinegedrag en het bevorderen van open communicatie, zijn essentieel voor het bestrijden van cyberpesten en het creëren van een veiligere digitale omgeving voor iedereen.

Bekijk alle werkbladsjablonen!
Bekijk Alle Bronnen Voor Docenten
*(Hiermee start u een gratis proefperiode van 2 weken - geen creditcard nodig)
https://www.storyboardthat.com/nl/create/pesten-werkbladen
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rechten voorbehouden.
StoryboardThat is een handelsmerk van Clever Prototypes , LLC , en geregistreerd bij het US Patent and Trademark Office