Szukaj
 • Szukaj
 • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusz-kalkulacyjny

Dostosuj Szablony Konspektu


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!Arkusze Szablonów Konspektu | Arkusze Konspektu

Co to jest arkusz konspektu?

Jako student, pisanie esejów jest istotną częścią twojej akademickiej podróży. Od esejów badawczych po eseje argumentacyjne, napisanie dobrze zorganizowanego i przemyślanego eseju może być zniechęcającym zadaniem. I tu przydają się konspekty esejów. Konspekty esejów to kluczowy krok w procesie pisania, który pomaga uczniom uporządkować myśli, sformułować jasny pomysł, stworzyć centralny punkt i upewnić się, że wszystkie kwestie, które chcą poruszyć, zostaną omówione, gdy zaczną pisać . Wiele prac badawczych i innych rodzajów pism wyjaśniających wymaga konspektu, aby podkreślić kluczowe idee, które uczeń będzie omawiał w swoim artykule.

Dlaczego arkusze konspektu są ważne i jak najlepiej się z nich korzysta?

Tworzenie konspektu jest istotnym elementem procesu pisania, szczególnie jeśli chodzi o prace badawcze i semestralne. Chociaż prawdą jest, że niektórzy nauczyciele nie wymagają już od uczniów tworzenia konspektów pisania akademickiego, nadal jest to niezbędne narzędzie, które zapewnia, że ​​​​uczniowie pozostają na właściwej drodze i są zorganizowani podczas pisania. Dostępnych jest wiele zasobów do nauczania uczniów, którzy nie są pewni, jak je utworzyć, w tym arkusze robocze, które zawierają wskazówki krok po kroku. Twórcy i twórcy konspektów esejów są również dostępni online, aby pomóc uczniom w tworzeniu skutecznego konspektu.

Zarys eseju badawczego lub zarys eseju informacyjnego jest szczególnie ważny, ponieważ służy pisarzowi jako mapa drogowa, pomagając mu zidentyfikować i uporządkować swoje myśli, badania i pomysły w jasną i zwięzłą strukturę. Przykład konspektu badań można znaleźć w Internecie lub udostępnić go nauczyciel i służy jako przydatne odniesienie dla uczniów, którzy dopiero zaczynają. Dobrze sporządzony plan zawiera szczegółowe wyjaśnienie celu i kierunku pracy oraz pomaga autorowi sformułować mocne stwierdzenie, wybrać odpowiednie przykłady i sformułować mocne wnioski.

Konspekty mogą być szczególnie przydatne do nauczania studentów podstaw pisania esejów, w tym struktury eseju składającej się z pięciu akapitów, eseju z analizy literackiej i eseju z historii. Organizator graficzny może być doskonałym narzędziem dla wzrokowców, pomagając im uporządkować własne myśli i pomysły w jasny i logiczny sposób. Podkreślając znaczenie przedstawiania i dostarczania szczegółowych instrukcji, nauczyciele mogą pomóc swoim uczniom rozwinąć silne umiejętności pisania i osiągnąć sukces w nauce.

Pisanie idealnego szablonu konspektu

Szablon eseju jest pomocnym narzędziem dla uczniów, którzy mają trudności z uporządkowaniem myśli i pomysłów na początku pisania. Korzystanie z szablonu konspektu eseju może pomóc w stworzeniu dobrze ustrukturyzowanego eseju, który logicznie przepływa od jednego punktu do drugiego.

Istnieją różne rodzaje szablonów konspektów esejów, w tym przykłady konspektów artykułów naukowych, konspekty prac dyplomowych, szablony konspektów historii i wiele innych. Wybór odpowiedniego szablonu konspektu eseju do zadania może być pierwszym krokiem do udanego eseju.

Jak zrobić konspekt: ​​przewodnik krok po kroku

Tworzenie arkusza może wydawać się dodatkowym krokiem, ale na dłuższą metę może zaoszczędzić czas i wysiłek. Oto przewodnik krok po kroku, jak napisać konspekt eseju:

 1. Wybierz temat: zanim stworzysz konspekt, musisz wiedzieć, o czym chcesz pisać.
 2. Zidentyfikuj punkt centralny: Twoim punktem centralnym jest główna idea lub argument, wokół którego będzie się obracał Twój esej.
 3. Utwórz oświadczenie dotyczące pracy dyplomowej: Twoje oświadczenie dotyczące pracy magisterskiej powinno jasno określać główny pomysł.
 4. Uporządkuj kluczowe punkty: Uporządkuj kluczowe punkty w punkty wspierające, które zostaną omówione w akapitach ciała.
 5. Dodaj dowody potwierdzające: Dodaj dowody potwierdzające dla każdego punktu potwierdzającego.
 6. Napisz zdania tematyczne: Napisz zdania tematyczne dla każdego akapitu głównego, który połączy twoje punkty wspierające z punktem centralnym. Upewnij się, że są to kompletne, pełne zdania.
 7. Dodaj szczegóły pomocnicze: Dodaj szczegóły pomocnicze do każdego akapitu treści, aby uzyskać więcej szczegółów.
 8. Napisz wniosek: Podsumuj swoje główne punkty i przeanalizuj swoją tezę.

Arkusze konspektu eseju: bezpłatne zasoby pomagające uczniom w nauce

Nauczenie uczniów, jak tworzyć skuteczne konspekty esejów, może być trudne, ale arkusze robocze mogą pomóc; są to bezpłatne zasoby, które zapewniają studentom wskazówki krok po kroku dotyczące tworzenia idealnego zarysu.

Korzystanie z arkuszy konspektu eseju może pomóc uczniom nauczyć się organizować swoje myśli, rozwijać silny punkt centralny i tworzyć dobrze poparte akapity. Dostępne są różne rodzaje arkuszy konspektów esejów, w tym eseje przyczynowo-skutkowe, konspekty esejów kontrastowych, konspekty esejów analizy retorycznej, konspekty esejów narracyjnych, konspekty esejów perswazyjnych, konspekty esejów informacyjnych, konspekty esejów ekspozycyjnych i wiele innych.

Zarys eseju argumentacyjnego: klucz do napisania zwycięskiej argumentacji

Esej argumentacyjny to rodzaj eseju, który wymaga od pisarza zajęcia stanowiska w temacie i przedstawienia dowodów na poparcie tego stanowiska. Napisanie argumentacyjnego eseju wymaga silnego punktu centralnego, dobrze popartych akapitów głównych i przekonującego wniosku.

Kłótliwy zarys eseju może pomóc ci uporządkować myśli i zapewnić, że uwzględnisz wszystkie punkty, które chcesz przedstawić w swoich argumentach. Kłótliwy zarys eseju zazwyczaj zawiera wprowadzenie, akapity zawierające główne punkty i dowody potwierdzające oraz wniosek.

Przykład konspektu eseju argumentacyjnego

Wstęp

 • Haczyk: Zacznij od chwytliwego stwierdzenia, które przyciągnie uwagę czytelnika.
 • Informacje podstawowe: Podaj kontekst i podstawowe informacje na dany temat.
 • Twierdzenie tezy: Podaj główny punkt argumentacji.

Akapit główny 1

 • Temat zdania: Przedstaw pierwszy punkt wspierający twoją argumentację.
 • Dowody potwierdzające: Podaj dowody na poparcie swojej tezy.
 • Analiza: przeanalizuj dowody i wyjaśnij, w jaki sposób wspierają one twoją argumentację.
 • Przejście: Połącz swój punkt z następnym akapitem.

Ciało Akapit 2

 • Temat zdania: Przedstaw pierwszy punkt wspierający twoją argumentację.
 • Dowody potwierdzające: Podaj dowody na poparcie swojej tezy.
 • Analiza: przeanalizuj dowody i wyjaśnij, w jaki sposób wspierają one twoją argumentację.
 • Przejście: Połącz swój punkt z następnym akapitem.

Akapit główny 3

 • Temat zdania: Przedstaw pierwszy punkt wspierający twoją argumentację.
 • Dowody potwierdzające: Podaj dowody na poparcie swojej tezy.
 • Analiza: przeanalizuj dowody i wyjaśnij, w jaki sposób wspierają one twoją argumentację.
 • Przejście: Połącz swój punkt z następnym akapitem.

Akapit kontrargumentów

 • Uznaj przeciwny punkt widzenia i podaj kontrargumenty.
 • Dowody wspierające: Podaj dowody na poparcie swoich kontrargumentów.
 • Analiza: przeanalizuj dowody i wyjaśnij, w jaki sposób obalają przeciwny punkt widzenia.

Wniosek

 • Restate Thesis: Przeanalizuj swoją tezę w nowy sposób.
 • Podsumuj główne punkty: Podsumuj główne punkty, które poczyniłeś w akapitach głównych.
 • Wezwanie do działania: zakończ wezwaniem do działania lub ostatnią myślą.

Zarys eseju badawczego

Zarys eseju badawczego to narzędzie, które może pomóc uczniom zachować organizację i koncentrację podczas prowadzenia badań i pisania eseju. Służy jako mapa drogowa, która prowadzi autora przez proces badawczy, zapewniając, że obejmuje on wszystkie niezbędne informacje, pozostając w temacie. Zwykle zawiera centralny punkt eseju (stwierdzenie tezy), zdania tematyczne dla każdego akapitu głównego oraz punkty wspierające i dowody potwierdzające argumentację pisarza.


Jak Zrobić Arkusz Konspektu

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowaniaMiłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Konspektu

Co to jest konspekt arkusza i dlaczego jest niezbędny dla uczniów w klasie?

Arkusz konspektu to narzędzie, które pomaga uczniom uporządkować myśli i pomysły przed napisaniem. Pomaga im pozostać w temacie, zapewnić uwzględnienie wszystkich niezbędnych informacji oraz zachować jasną i logiczną strukturę ich pisania. Jest to niezbędne dla uczniów, ponieważ może sprawić, że proces pisania będzie mniej zniechęcający i łatwiejszy w zarządzaniu, pomagając im w tworzeniu bardziej efektywnych i dobrze zorganizowanych prac pisemnych.

W przypadku jakich rodzajów zadań pisemnych arkusze konspektu są najbardziej przydatne?

Arkusze konspektu są pomocne przy każdym rodzaju zadania pisemnego, od krótkich esejów po dłuższe artykuły naukowe. Mogą być szczególnie przydatne w zadaniach, które wymagają od uczniów opracowania jasnej argumentacji lub stwierdzenia tezy, ponieważ pomagają uczniom uporządkować swoje pomysły i wspierać dowody w logiczny i spójny sposób.

W jaki sposób nauczyciele mogą skutecznie włączać konspekty do swoich planów lekcji?

Nauczyciele mogą skutecznie włączać konspekty do swoich planów lekcji, wprowadzając je na wczesnym etapie procesu pisania i stosując je konsekwentnie przez cały czas trwania zadania. Mogą również udzielać wskazówek i informacji zwrotnych na temat konspektów uczniów, pomagając im udoskonalić ich pomysły i opracować bardziej efektywną strukturę pisania.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusz-kalkulacyjny
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA