Szukaj
 • Szukaj
 • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusz-analizy-krytycznej

Dostosuj Szablony Arkuszy Analizy Krytycznej


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Co to jest esej analizy krytycznej?

Jest to zadanie akademickie, które wymaga analizy tekstu i oceny jego skuteczności. Wymaga wyjścia poza poziom powierzchni i zagłębienia się w sens i znaczenie tekstu.

Jednym z pomocnych zasobów dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z tego typu pisaniem, jest arkusz lub szablon do pisania krytycznego. Arkusze te często zawierają przykładowy konspekt pracy i wskazówki, które pomogą autorowi opracować jego tezę, zidentyfikować główne punkty i skutecznie zorganizować esej. Niektóre narzędzia online oferują nawet narzędzie do krytycznej analizy esejów, które może wygenerować podstawowy szablon eseju na podstawie wybranego przez pisarza tematu lub dzieła literackiego. Należy jednak pamiętać, że te eseje nie powinny być po prostu streszczeniami pracy i nadal potrzebujesz umiejętności krytycznego pisania esejów, aby oferować oryginalne pomysły i spostrzeżenia na temat analizowanej pracy. Aby wygenerować pomysły na eseje z analizy krytycznej, pisarze mogą rozważyć zbadanie tematów, rozwoju postaci, symboliki lub innych elementów literackich w pracy. Starannie rozważając te elementy, pisarze mogą opracować przekonujący i przemyślany esej krytyczny, który angażuje się w pracę na głębszym poziomie. Ponadto w Internecie można znaleźć bezpłatne szablony analizy krytycznej, które można wykorzystać jako przykłady ułatwiające proces pisania.

Przed napisaniem eseju dotyczącego analizy krytycznej ważne jest, aby zrozumieć kluczowe elementy, które należy uwzględnić. Obejmują one:

 1. Oświadczenie tezy: Oświadczenie tezy jest głównym argumentem lub punktem, który zostanie poruszony w eseju. Powinien być jasny i zwięzły oraz zawierać plan dalszej części eseju.
 2. Główne punkty: Główne punkty to idee i argumenty, które wspierają główny argument. Powinny one być zorganizowane logicznie i przedstawione w sposób łatwy do zrozumienia dla czytelnika.
 3. Analiza: To jest serce eseju. Tam zostanie przedstawiona szczegółowa ocena tekstu i wsparcie głównych punktów dowodami i przykładami.
 4. Analiza literacka: Podczas analizowania dzieła literackiego ważne jest uwzględnienie analizy literackiej. Obejmuje to analizę struktury, języka i tematów tekstu.

Zarys eseju analitycznego

Przy dobrym zrozumieniu kluczowych elementów eseju z analizy krytycznej można stworzyć zarys dokumentu z analizą krytyczną. Pomoże to zachować strukturę i spójność eseju. Oto przykładowy zarys:

Wstęp

 • Hak
 • Informacje podstawowe
 • Oświadczenie tezy

Główny punkt 1

 • Dowód potwierdzający
 • Analiza

Główny punkt 2

 • Dowód potwierdzający
 • Analiza

Główny punkt 3

 • Dowód potwierdzający
 • Analiza

Analiza literacka (jeśli dotyczy)

 • Struktura
 • Język
 • Motywy

Wniosek

 • Podsumowanie głównych punktów
 • Powtórz oświadczenie tezy
 • Końcowe przemyślenia

Pomocnym zasobem dla osób, które dopiero rozpoczynają analizę krytyczną, jest szablon analizy krytycznej. Te arkusze robocze często zawierają zarys krytycznej analizy i wskazówki, które pomagają autorowi rozwinąć główny pomysł, wyjaśnić główne punkty i skutecznie zorganizować pisanie. Niektóre narzędzia online oferują nawet narzędzia do krytycznej analizy esejów, które mogą wygenerować podstawowy szablon analizy esejów na podstawie wybranego przez pisarza tematu lub dzieła literackiego.

Co to jest arkusz konspektu eseju z analizy krytycznej?

Arkusz analizy krytycznej pomaga przygotować klasę do formalnej pracy na ich temat, przedstawiając ich pomysły i dowody tekstowe. Artykuły z analizy krytycznej proszą dzieci o przeanalizowanie 1-2 konkretnych tematów w tekście z krytycznego punktu widzenia i ocenę wpływu tego tematu na całość pracy, a także skuteczność autora w wyrażaniu tego tematu w całej pracy.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że eseje z analizy krytycznej nie powinny być po prostu streszczeniami pracy; powinni raczej oferować oryginalne pomysły i spostrzeżenia na temat analizowanej pracy. Aby wygenerować pomysły na analizę krytyczną, pisarze mogą rozważyć zbadanie znanych tematów, rozwoju postaci, symboliki lub innych elementów literackich w dziele. Starannie rozważając te elementy, pisarze mogą opracować przekonujący i przemyślany krytyczny tekst, który angażuje się w pracę na głębszym poziomie. Ponadto bezpłatne eseje z analizy krytycznej można znaleźć w Internecie i wykorzystać jako przykłady do kierowania procesem pisania.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

W artykule dotyczącym analizy krytycznej studenci muszą skupić się na 1-2 konkretnych tematach z tekstu i ustalić, jakie przesłanie lub teza autora dotyczy tego tematu, a następnie argumentować skuteczność tego przesłania lub tezy. Arkusz analizy krytycznej pomaga uczniom uporządkować swoje pomysły i argumenty za pomocą dowodów tekstowych. Kiedy zaczną pisać swoje prace, będą mieli wszystko, czego potrzebują.

Tworzenie arkusza przykładowego eseju z analizy krytycznej

 1. Określ cel arkusza: Pierwszym krokiem w tworzeniu arkusza przykładowego eseju z analizy krytycznej jest określenie celu arkusza. Zdecyduj, jaki tekst, wydarzenie historyczne lub inny temat będzie analizowany w arkuszu.
 2. Zidentyfikuj kluczowe elementy analizy: Wymień kluczowe elementy krytycznej analizy, które zostaną uwzględnione w arkuszu. Mogą one obejmować identyfikację autora i tytułu analizowanej pracy, podsumowanie głównych idei i tematów, identyfikację kluczowych środków literackich, szczegółową analizę tekstu i wyciągnięcie wniosków na podstawie analizy.
 3. Utwórz szablon: Utwórz szablon arkusza roboczego, który zawiera sekcje dla każdego z kluczowych składników określonych w kroku drugim. Pomoże to uczniom przejść przez cały proces i zapewni, że omówią wszystkie niezbędne elementy.
 4. Uwzględnij monity i pytania: Dołącz do arkusza monity i pytania, które poprowadzą uczniów przez każdą sekcję arkusza. Te podpowiedzi i pytania mogą pomóc skupić się na kluczowych pomysłach i zachęcić do krytycznego myślenia.
 5. Zapewnij miejsce na odpowiedzi uczniów: Zapewnij wystarczająco dużo miejsca, aby dzieci mogły odpowiedzieć na każdą sekcję arkusza. To pozwoli im uporządkować swoje myśli i pomysły podczas pracy.
 6. Rozważ zróżnicowanie: Zastanów się, jak możesz rozróżnić arkusz dla osób o różnych poziomach umiejętności. Możesz zapewnić startery zdań lub organizery graficzne, aby pomóc uczniom mającym trudności lub rzucić wyzwanie zaawansowanym uczniom, aby przeanalizowali tekst bardziej dogłębnie.
 7. Przetestuj arkusz: Przetestuj arkusz z małą grupą uczniów, aby upewnić się, że jest skuteczny i spełnia potrzeby uczniów. W razie potrzeby wprowadzaj poprawki w oparciu o opinie uczniów i innych nauczycieli.

Jak Zrobić Arkusz Analizy Krytycznej

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowaniaMiłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Analizy Krytycznej

Jakie są typowe pytania lub podpowiedzi zawarte w arkuszu analizy krytycznej?

Typowe pytania lub podpowiedzi zawarte w tych arkuszach mogą obejmować takie kwestie, jak określenie głównego tematu lub przesłania pracy, sugerowanie pomysłów na esej, analiza rozwoju postaci lub symboliki lub ocena ogólnej skuteczności pracy.

W jaki sposób arkusze analizy krytycznej mogą pomóc uczniom poprawić umiejętności pisania?

Korzystając z arkuszy analizy krytycznej, uczniowie mogą rozwijać umiejętność identyfikowania elementów literackich, analizowania ich i interpretowania oraz wyrażania swoich przemyśleń i opinii na temat utworu w jasny i uporządkowany sposób. Umiejętności te są kluczowe dla pisania skutecznych esejów z analizy literackiej i szerzej dla rozwijania silnych umiejętności krytycznego myślenia.

Czy arkusze analizy krytycznej można modyfikować dla różnych poziomów ocen lub poziomów umiejętności?

Tak, te przykładowe arkusze robocze można modyfikować, aby odpowiadały potrzebom różnych poziomów lub poziomów umiejętności. Na przykład arkusz roboczy dla młodszych uczniów może zawierać prostsze podpowiedzi lub skupiać się na bardziej podstawowych elementach literackich, podczas gdy arkusz roboczy dla starszych uczniów może zawierać bardziej złożone podpowiedzi lub wymagać bardziej dogłębnej analizy.

Jakie są skuteczne strategie pisania krytycznej analizy, która wyróżnia się i przykuwa uwagę czytelnika?

Skuteczne strategie pisania krytycznej analizy obejmują uważną analizę pracy, sformułowanie jasnej tezy, wykorzystanie dowodów z pracy i źródeł zewnętrznych, organizowanie analizy w jasny i łatwy do zrozumienia sposób, stosowanie skutecznych przejść, unikanie skomplikowanego języka lub żargonu i angażując czytelnika od samego początku. Łącząc te strategie, można opracować dobrze zbadaną, zorganizowaną i wciągającą analizę krytyczną z unikalną i wnikliwą perspektywą na ten temat.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusz-analizy-krytycznej
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA