https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-informacyjne-do-pisania
Dostosuj i Używaj już Dziś!

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!informational-writing-example

Angażuj się, ćwicz i Excel dzięki arkuszom informacyjnym do pisania

W klasie opanowanie pisania informacyjnego jest podstawową umiejętnością dla uczniów. Poprzez pisanie informacyjne lub ekspozycyjne uczniowie ćwiczą przekazywanie wiedzy, wyjaśnianie pomysłów i skuteczne angażowanie czytelników. Pisanie informacyjne jest cenną umiejętnością dla dzieci, ponieważ wyposaża je w umiejętność skutecznego przekazywania informacji i pomysłów innym. W dobie informacji cyfrowej wspieranie rozwoju umiejętności pisania informacji u dzieci ma kluczowe znaczenie.

Co to jest pisanie informacyjne?

Przed zagłębieniem się w zawiłości pisania informacyjnego ważne jest ustalenie jasnej definicji pisma informacyjnego, która odnosi się do gatunku pisarstwa, którego celem jest dostarczanie czytelnikom treści opartych na faktach i informacjach w ustrukturyzowany i zorganizowany sposób. Dostarcza faktów, wspiera je dowodami i przykładami oraz wykorzystuje logiczną strukturę, aby zaangażować czytelników i poprawić ich zrozumienie. Od esejów ekspozycyjnych po raporty i artykuły, pisanie informacyjne wyposaża uczniów w umiejętności tworzenia dobrze ustrukturyzowanych i pouczających elementów.

Rodzaje pisma informacyjnego

Podczas odkrywania świata pisma informacyjnego ważne jest, aby zrozumieć różne istniejące typy. Oto kilka typowych typów:

 1. Pisanie opisowe: Ten rodzaj pisma informacyjnego żywo przedstawia osobę, miejsce lub przedmiot za pomocą bogatych szczegółów i języka zmysłów.
 2. Pisanie wyjaśniające: ten typ koncentruje się na wyjaśnieniu procesu, koncepcji lub pomysłu w jasny i zwięzły sposób, zapewniając czytelnikom głębsze zrozumienie.
 3. Pisanie porównań i kontrastów: ten typ podkreśla podobieństwa i różnice między dwoma lub więcej tematami, oferując wszechstronną analizę i pomagając czytelnikom w nawiązywaniu powiązań.
 4. Pisanie przyczynowo-skutkowe: Badając związek między działaniami a ich konsekwencjami, pisanie przyczynowo-skutkowe bada przyczyny pewnych zdarzeń i ich skutków.
 5. Pisanie z rozwiązaniami problemów: Odnosząc się do konkretnego problemu, ten rodzaj pisma informacyjnego proponuje potencjalne rozwiązania i zachęca czytelników do rozważenia alternatywnych perspektyw.

Zapoznanie się z tymi różnymi typami pism informacyjnych pozwala pisarzom dostosować swoje podejście do celu, przedmiotu i docelowych odbiorców, zapewniając skuteczne przekazywanie informacji i pomysłów.

Strategie nauczania dotyczące pisania informacyjnego

 • Wprowadzenie i definicja: Rozpocznij od wprowadzenia koncepcji pisma informacyjnego i jego cech. Użyj informacyjnego wykresu kotwicy do pisania, aby wizualnie przedstawić kluczowe elementy, w tym główną ideę, szczegóły wspierające i dobrze skonstruowane akapity.
 • Organizatorzy grafiki i arkusze robocze: Zatrudniaj organizatory grafiki i bezpłatne arkusze informacyjne do pisania jako cenne narzędzia, które pomogą uczniom w skutecznym organizowaniu pomysłów i wspieraniu szczegółów. Te materiały do ​​wydrukowania zapewniają uczniom wystarczająco dużo miejsca na burzę mózgów, szkicowanie i tworzenie własnych prac pisemnych.
 • Wciągające tematy: Zachęć uczniów do odkrywania interesujących, informacyjnych tematów pisania, które rezonują z ich zainteresowaniami. Takie podejście sprzyja entuzjazmowi i motywuje uczniów do głębszego zagłębiania się w tematykę, co skutkuje bardziej przekonującym pisaniem.
 • Instrukcja dotycząca procesu pisania: Naucz uczniów krok po kroku procesu pisania informacji, w tym wstępnego pisania, redagowania, poprawiania, edytowania i publikowania. Skoncentruj się na takich elementach, jak stworzenie mocnego wstępu, opracowanie spójnych akapitów i wykorzystanie odpowiednich przejść.
 • Pisanie wniosków: Poprowadź uczniów do tworzenia skutecznych wniosków do pisania informacji. Naucz ich streszczać główne punkty, wzmacniać znaczenie tematu i pozostawiać niezatarte wrażenie na czytelniku.

Korzystanie z arkuszy i przykładów pisania informacji

Aby zwiększyć biegłość uczniów w pisaniu informacyjnym, przydatne mogą być bezpłatne arkusze informacyjne online do wydrukowania. Te cenne zasoby zawierają ustrukturyzowane szablony, zachęcające do myślenia wskazówki i ilustracyjne przykłady, które pomagają uczniom zrozumieć i zastosować podstawowe pojęcia. Korzystając z tych arkuszy, uczniowie uzyskują pomoc w generowaniu pomysłów, organizowaniu szczegółów pomocniczych i doskonaleniu umiejętności pisania.

Wskazówki dotyczące tworzenia arkusza informacyjnego do pisania

 1. Zdefiniuj cel: Wyjaśnij cele nauczania i cele arkusza roboczego, koncentrując się na pisaniu informacji i praktyce.
 2. Wybierz temat: Wybierz odpowiedni i interesujący temat odpowiedni dla dzieci, zgodny z celami edukacyjnymi.
 3. Podaj jasne instrukcje: Jasno opisz instrukcje dotyczące zadania i żądany format pisma informacyjnego.
 4. Uwzględnij przykłady: Dołącz opatrzone adnotacjami przykłady pism informacyjnych, które będą służyć jako modele dla uczniów.
 5. Wykorzystaj organizer graficzny: Włącz graficzny organizator do pisania informacji, aby pomóc uczniom w efektywnym uporządkowaniu ich pomysłów.
 6. Prowadź wstęp, treść i wnioski: podaj podpowiedzi i wskazówki dotyczące każdej sekcji pisma informacyjnego, w tym konkluzji.
 7. Zaprojektuj atrakcyjny układ: stwórz atrakcyjny wizualnie i zorganizowany układ arkuszy roboczych, aby zapewnić czytelność.
 8. Zapewnij wystarczającą ilość miejsca do pisania: Przydziel uczniom wystarczająco dużo miejsca na zapisywanie pomysłów, wspieranie szczegółów i ostateczne wersje robocze.
 9. Zaoferuj szablon pisma informacyjnego: Podaj szablon, który określa strukturę i format pisma informacyjnego.
 10. Weź pod uwagę elementy wizualne: Dołącz odpowiednie elementy wizualne lub obrazy, aby zwiększyć zrozumienie i zaangażowanie.

Jeszcze więcej zasobów Storyboardthat i bezpłatnych materiałów do wydrukowania


Jak Zrobić Informacyjny Arkusz Roboczy

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne obrazy i dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Pisania Informacji

Czym pismo informacyjne różni się od innych rodzajów pisma?

Różni się od innych rodzajów pisania, takich jak pisanie narracyjne lub perswazyjne, tym, że jego głównym celem jest dostarczenie informacji lub wyjaśnienie tematu, a nie opowiedzenie historii lub przekonanie czytelnika do określonego punktu widzenia.

Jakie są przykłady pisma informacyjnego?

Przykłady obejmują artykuły, raporty, artykuły naukowe, eseje wyjaśniające, poradniki i podręczniki. Te formy pisania mają na celu edukowanie czytelników na określony temat. Inne przykłady obejmują pisanie opisowe, pisanie wyjaśniające, pisanie porównań i kontrastów, pisanie przyczyn i skutków oraz pisanie rozwiązań problemów.

Jakie są strategie nauczania pisania informacyjnego?

Wprowadzając pismo informacyjne dla dzieci, ważne jest, aby zacząć od wyjaśnienia pojęcia i podkreślenia jego znaczenia. Aby ułatwić im naukę, skorzystaj z różnych zasobów, takich jak arkusze informacyjne do pisania, które oferują ustrukturyzowane ćwiczenia do praktycznego pisania. Wraz z tymi arkuszami roboczymi dołącz atrakcyjne organizery graficzne, które pomogą uczniom skutecznie uporządkować myśli i pomysły. Ponadto zapewnij im wskazówki dotyczące pisania, które zachęcą do kreatywności i krytycznego myślenia, zaprezentuj przykłady modeli, stwórz wspierające środowisko oraz zapewnij obszerną praktykę i informacje zwrotne.

Jakie są strategie pisania wniosków do pisania informacji?

Aby napisać skuteczną konkluzję dla pisania informacyjnego, podsumuj główne punkty, powtórz tezę lub główną myśl, pozostaw trwałe wrażenie, połącz się ze wstępem, podkreśl znaczenie, utrzymuj odpowiedni ton, unikaj wprowadzania nowych informacji i zamknij czytelnik.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-informacyjne-do-pisania
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA