https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-manier

Dostosuj Arkusze Manier


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!manners-example

Czym są maniery?

Maniery, mówiąc najprościej, odnoszą się do sposobu, w jaki jednostki zachowują się w sytuacjach społecznych. Obejmują zestaw zachowań, słów i działań, które okazują szacunek, życzliwość i uwagę dla innych. Nauczanie dzieci na ten temat obejmuje zaszczepianie wartości, które promują pozytywne interakcje i zdrowe relacje.

Znaczenie dobrych manier dla dzieci

 • Życzliwość i empatia: Dobre maniery są zakorzenione w życzliwości i empatii. Dzieci, które uczą się brać pod uwagę uczucia innych, zwykle rozwijają silniejsze więzi i budują trwałe przyjaźnie.

 • Szacunek dla innych: Poszanowanie przestrzeni osobistej, opinii i granic innych jest kluczowym aspektem dobrych manier. Kształtuje u dzieci poczucie tolerancji i akceptacji.

 • Budowanie pozytywnych umiejętności społecznych: Zrozumienie i praktykowanie dobrych manier pomaga dzieciom rozwijać podstawowe umiejętności społeczne, takie jak aktywne słuchanie, skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów.

 • Odzwierciedlanie wartości: Maniery są odzwierciedleniem wartości, jakie dzieci przekazują swoim rodzicom, nauczycielom i opiekunom. Promując dobre maniery, dorośli pomagają kształtować charakter i ramy etyczne dziecka.

Jakie są przykłady manier u dzieci?

 1. Mówienie „Proszę” i „Dziękuję”: zachęcanie dzieci do używania grzecznego języka, gdy o coś proszą („proszę”) i wyrażanie wdzięczności („dziękuję”) sprzyja szacunku i uznaniu.

 2. Dzielenie się i na zmianę: Pokazywanie, jak ważne jest dzielenie się zabawkami, przekąskami lub materiałami używanymi w klasie, uczy dzieci empatii i współpracy.

 3. Uważne słuchanie: Zachęcanie dzieci do aktywnego słuchania, gdy mówią inni, okazuje szacunek i promuje lepsze umiejętności komunikacyjne.

 4. Szczere przepraszanie: Naucz dzieci, jak przepraszać, gdy popełniają błędy lub nieumyślnie ranią innych, wzmacnia to ich odpowiedzialność i empatię.

 5. Zachowanie przy stole: Ćwiczenie dobrych manier przy stole, takich jak żucie z zamkniętymi ustami i prawidłowe używanie przyborów kuchennych, pomaga dzieciom z łatwością poruszać się w sytuacjach towarzyskich.

 6. Szanowanie przestrzeni osobistej: Nauczanie dzieci szanowania przestrzeni osobistej i granic innych osób tworzy podstawę zdrowych relacji.

Przykłady złych manier

 1. Przerywanie rozmów: Zilustrowanie, jak przerywanie innym w trakcie mówienia może być niegrzeczne i lekceważące.

 2. Używanie raniących słów: Podkreślenie negatywnego wpływu używania bolesnego lub obraźliwego języka wobec innych.

 3. Ignorowanie pozdrowień: Pokazanie, jak ważne jest potwierdzanie pozdrowień i uprzejme odpowiadanie.

 4. Napady złości: Omówienie tego, jak wpadanie w złość w miejscach publicznych lub prywatnych jest niewłaściwym zachowaniem.

 5. Nie sprzątanie po sobie: Nauczenie dzieci, jak ważne jest sprzątanie po zabawie lub korzystaniu ze wspólnych przestrzeni.

Dawanie przykładu to skuteczny sposób na nauczenie dzieci szacunku, życzliwości i umiejętności społecznych. Prezentując zarówno pozytywne, jak i negatywne przykłady, dzieci mogą lepiej zrozumieć wpływ, jaki ich zachowanie ma na innych i rozwinąć niezbędne umiejętności życiowe, które będą im dobrze służyć w różnych środowiskach społecznych. Jako rodzice i wychowawcy, pielęgnowanie dobrych manier u dzieci jest darem, który ukształtuje je na współczujące, troskliwe i wszechstronne osoby, które pozytywnie wniosą wkład w społeczeństwo.

Jak zaszczepiać wartości za pomocą naszych arkuszy ćwiczeń

Dobre maniery są podstawą pozytywnych interakcji społecznych i rozwoju osobistego. Uczenie dzieci o tym od najmłodszych lat nie tylko pomaga im z łatwością poruszać się w różnych sytuacjach społecznych, ale także kształtuje podstawowe wartości, takie jak szacunek, życzliwość i empatia. Skutecznym sposobem zaszczepienia dzieciom tych wartości jest wykorzystanie angażujących i interaktywnych materiałów informacyjnych.

Arkusze manier dla przedszkolaków: zabawne i edukacyjne narzędzie

Te arkusze ćwiczeń dla przedszkolaków służą jako zabawne i interaktywne medium służące zapoznaniu młodych uczniów z tą koncepcją. Te arkusze ćwiczeń zostały starannie zaprojektowane tak, aby były atrakcyjne wizualnie, zawierają zabawną grafikę i żywe kolory, aby zapewnić dzieciom zaangażowanie podczas nauki.

Bezpłatne arkusze ćwiczeń do wydrukowania: dostępne dla wszystkich

Aby zapewnić każdemu dostęp do cennych zasobów, liczne strony internetowe oferują bezpłatne arkusze ćwiczeń do wydrukowania. Obejmują szeroki zakres tematów, w tym pozdrowienia, udostępnianie, mówienie „proszę” i „dziękuję” i nie tylko. Dzięki łatwo dostępnym zasobom rodzice, nauczyciele i opiekunowie mogą z łatwością włączyć lekcje do codziennych zajęć swoich dzieci.

Gry i zabawy dotyczące manier: Uczynienie nauki przyjemną

Gry i zabawy zawarte w tych arkuszach ćwiczeń sprawiają, że nauka staje się dla dzieci przyjemnością. Dzięki interaktywnym ćwiczeniom, takim jak dopasowywanie, kolorowanie i uzupełnianie zdań, dzieci nie tylko lepiej przyswajają pojęcia, ale także dobrze się przy tym bawią. Działania te tworzą pozytywne środowisko uczenia się, które zachęca do uczestnictwa i aktywnego zaangażowania.

Scenariusze lekcji i integracja w klasie: wspieranie kultury szacunku

Włączenie tych materiałów do planów lekcji pozwala nauczycielom płynnie zintegrować nauczanie tego tematu z programem nauczania. Podkreślając znaczenie tego w klasie, nauczyciele tworzą kulturę szacunku, życzliwości i empatii, która może znacząco wpłynąć na ogólną dynamikę klasy i poprawić umiejętności społeczne uczniów.

Zaangażowanie rodzin: rozszerzenie nauki poza szkołę

Te arkusze ćwiczeń mogą służyć jako pomost między szkołą a domem, ponieważ dzieci mogą dzielić się tym, czego się nauczyły ze swoją rodziną. Zachęcanie rodziców i opiekunów do udziału w zajęciach związanych z dobrymi manierami pomaga wzmacniać te wartości w życiu codziennym. Rodziny mogą współpracować nad arkuszami ćwiczeń, zastanawiając się nad znaczeniem dobrych manier w swoich interakcjach ze sobą i szerszą społecznością.

Przykładowe zajęcia mające na celu włączenie arkuszy ćwiczeń do zajęć w klasie

Włączenie tych materiałów do zajęć lekcyjnych może być skutecznym sposobem na uświadomienie uczniom znaczenia tego tematu, a jednocześnie sprawić, że proces uczenia się będzie przyjemny i wciągający. Zajęcia te nie tylko wzmacniają podstawowe wartości, takie jak szacunek i życzliwość, ale także dostarczają dzieciom praktycznych przykładów stosowania dobrych manier w różnych sytuacjach. Przyjrzyjmy się ekscytującym i skutecznym sposobom wykorzystania arkuszy ćwiczeń w klasie, obejmujących dopasowywanie, zastanawianie się, uzupełnianie i nie tylko.

 • Gra w dopasowywanie: Utwórz grę w dopasowywanie, korzystając z arkuszy ćwiczeń, w której dzieci dopasowują scenariusze do odpowiednich manier. Na przykład mogą dopasować sytuację taką jak „Otrzymanie prezentu” do odpowiedniego sposobu, np. „Powiedz „dziękuję” z uśmiechem”. To ćwiczenie wzmacnia koncepcję i pomaga uczniom zapamiętać i zrozumieć odpowiednie reakcje w różnych sytuacjach.

 • Odgrywanie ról – kłopotliwe scenariusze: Podziel klasę na grupy i przydziel każdej grupie scenariusz problemu związany z brakiem manier. Przekaż im arkusz ćwiczeń odzwierciedlający prawidłowe zachowanie w danej sytuacji. Pozwól uczniom odgrywać scenariusze, wykorzystując swoją nowo zdobytą wiedzę, zachęcając ich do zastosowania tego, czego się nauczyli w rozwiązywaniu konfliktów.

 • Maniery Drukuj i koloruj: Zaoferuj przedszkolakom arkusze ćwiczeń, które mogą drukować i kolorować. To twórcze działanie nie tylko angażuje, ale także służy jako wizualne przypomnienie. Kolorując arkusze ćwiczeń, zachęcaj do dyskusji na temat znaczenia każdego ze sposobów, pomagając w głębszym zrozumieniu zachowań pełnych szacunku.

 • Uzupełnij zdania dotyczące manier: Rozdaj arkusze ćwiczeń niekompletnymi zdaniami i poproś uczniów, aby uzupełnili je odpowiednią odpowiedzią lub zachowaniem. Na przykład: „Kiedy ktoś do mnie mówi, powinienem ____________.” To ćwiczenie wzmacnia zrozumienie, jednocześnie zachęcając do krytycznego myślenia i ekspresji.

 • Dziennik refleksji na temat manier: Przydziel uczniom dziennik refleksji, w którym będą zapisywać przypadki, w których w ciągu tygodnia napotkali dobre lub złe maniery. Zachęć ich, aby zastanowili się i zapisali, jak się czuli i jak zareagowali w każdej sytuacji. To działanie promuje samoświadomość i pomaga uczniom internalizować wartości.

 • Skecz o doskonałych manierach: Pozwól uczniom pracować w małych grupach i tworzyć skecze prezentujące scenariusze z doskonałymi manierami. Aby zapewnić dokładność, przekaż im arkusz ćwiczeń jako punkt odniesienia. Po próbach każda grupa może wykonać swoje skecze przed klasą, demonstrując swoją naukę w działaniu.

 • Etykieta manier przy stole: Przedstaw specjalny arkusz ćwiczeń, który koncentruje się na etykiecie zachowania przy stole. Rozdaj uczniom arkusz zachowań przy stole, zawierający listę różnych scenariuszy, zarówno dobrych, jak i złych. W przypadku każdego scenariusza poproś uczniów o określenie odpowiednich zachowań lub działań, które należy zastosować.

Włączenie tych arkuszy ćwiczeń do zajęć lekcyjnych poprzez angażujące zajęcia może mieć ogromny wpływ na zrozumienie i stosowanie przez uczniów dobrych manier. Angażując je w gry w dopasowywanie, odgrywanie ról, kolorowanie, uzupełnianie zdań, pisanie dziennika i skecze, uczniowie nie tylko rozumieją tę koncepcję, ale także internalizują wartości takie jak szacunek i życzliwość.


Jak Zrobić Arkusz Maniery

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne obrazy i dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Manier

Jak uczyć przedszkolaków dobrych manier?

Korzystanie z arkuszy ćwiczeń dla przedszkolaków to doskonałe podejście. Arkusze ćwiczeń zostały zaprojektowane tak, aby były wciągające i interaktywne, dzięki czemu nauka stała się przyjemnością dla młodych uczniów.

Dla jakiej grupy wiekowej najlepiej nadają się te arkusze ćwiczeń?

Arkusze te są odpowiednie dla różnych grup wiekowych, w tym przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia i treści można dostosować do potrzeb rozwojowych różnych grup wiekowych.

Gdzie mogę znaleźć bezpłatne arkusze ćwiczeń do wydrukowania dla mojej klasy?

Storyboard That oferuje szeroką gamę bezpłatnych arkuszy do wydrukowania, dzięki czemu nauczyciele mogą łatwo uzyskać dostęp do cennych zasobów bez żadnych kosztów.

Jak włączyć arkusz manier do moich lekcji?

Możesz bezproblemowo zintegrować arkusze manier ze swoimi lekcjami, używając ich jako gier w dopasowywanie, odgrywania ról, uzupełniania zdań, a nawet jako ćwiczeń kolorujących, aby wzmocnić koncepcję dobrych manier.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-manier
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA