Szukaj
 • Szukaj
 • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-etykiet

Dostosuj Szablony Etykiet


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!



Arkusze Etykiet | Niestandardowe Etykiety Klasowe

What are Labels Worksheets?

Label worksheets are perfect to use for making classroom labels for all sorts of objects. Teachers can select the perfect editable classroom labels theme for their classroom! All they have to do is customize, print, and use however they would like; they can even be saved in Microsoft Word or as a PowerPoint file!

Why Are They Important and How Are They Best Used?

With several themes to choose from, teachers can use our labels all year long that fit their classroom theme. Use the labels for name tags, classroom décor, classroom bins, lockers, coat hangers, signs, desks, books, classroom resource labels, and so much more! Simply enter your personalized text, print, and laminate!

Using Classroom Label Templates in Classroom Lessons

Research suggests that labeling worksheets can also be an effective tool for teaching vocabulary and improving literacy skills in the classroom. Labeling worksheets made with a classroom label maker can be used in the following ways:

 • Vocabulary Development: Labeling worksheets can help students learn new words and expand their vocabulary. By labeling different objects or parts of a picture, students can learn the names of those objects and their functions.
 • Reading Comprehension: Labeling worksheets can also help students understand the meaning of words and phrases used in texts. By labeling key words and concepts in a text, students can better understand the text as a whole.
 • Writing Skills: Labeling worksheets can also be used to improve writing skills. Students can practice writing sentences or short paragraphs using the vocabulary they gained from participating in labeling activities.
 • Science and Social Studies: Labeling worksheets can also be used in science and social studies classes to help students understand the parts of different systems or to label maps and diagrams.
 • Visual and Kinesthetic Learners: Labeling worksheets can be particularly effective for visual and kinesthetic learners who learn best through hands-on activities and visual aids.

Overall, labeling worksheets can be a valuable addition to any classroom space, helping students develop vocabulary, keep them organized, improve reading comprehension, and enhance writing skills.

Labeling Activity Suggestions

Labeling cards are versatile and can be used for various activities in the classroom, including language learning. Here are some common, hands-on, practical activities that teachers use labeling cards for:

 • Vocabulary Building: Teachers can use labeling cards to help students learn new vocabulary words. They can create cards with pictures and words, and students can match the correct word to the picture.
 • Sentence Building: Teachers can create labeling cards with individual words on them and have students use them to build sentences. This activity can help students practice their grammar and sentence structure.
 • Categorization: Teachers can create labeling cards with different categories written on them, and students can sort objects or pictures into the correct category.
 • Labeling Diagrams: In science or anatomy class, teachers can use labeling cards to help students label diagrams of the human body, plants, or other scientific concepts.
 • Sequencing: Teachers can create labeling cards with words or pictures that represent a sequence of events. Students can arrange the cards in the correct order to practice sequencing skills.
 • Spelling: Teachers can use labeling cards to help students practice spelling. They can create cards with pictures and the corresponding word, and students can use the cards to practice spelling the words correctly.

Overall, labeling activities are beneficial in the classroom because they engage students in hands-on learning, promote vocabulary acquisition, and improve students' comprehension and understanding of the subject matter. At different age-levels, different labeling activities can be incorporated into the lessons.

Suggested Labeling Activities by Grade Level

Classroom label templates can be as versatile as you want to make them by adding just a bit of creativity. Use Storyboard That to make some editable labels for classroom activities and get your students engaged.

Preschool

Labeling Body Parts: Provide a large poster of the human body and have students label different body parts, such as arms, legs, eyes, nose, etc.

Labeling Classroom Objects: Provide pictures of objects in the classroom, such as chairs, tables, and pencils, and have students label each object with its name.

Elementary

Labeling a Plant: Provide a diagram of a plant and have students label the different parts, such as roots, stem, leaves, and flowers.

Labeling a Map: Provide a map of a region, state, or country and have students label different cities, bodies of water, and landmarks.

Middle School

Labeling a Microscope Diagram: Provide a diagram of a microscope and have students label the different parts, such as eyepiece, objective lenses, and stage.

Labeling a Diagram of the Human Brain: Provide a diagram of the human brain and have students label the different parts, such as the frontal lobe, temporal lobe, and cerebellum.

High School

Labeling a Genetic Diagram: Provide a diagram of a genetic sequence and have students label the different parts, such as genes, chromosomes, and DNA strands.

Labeling a Technical Diagram: Provide a technical diagram of a machine or process and have students label the different parts and steps involved.

Research shows that labeling activities can help students better understand and remember the material being taught. It also encourages students to pay close attention to details and to develop their vocabulary and language skills.

Additional Detailed Labeling Activity Suggestions by Subject:

Science

 • Label the parts of a plant or animal
 • Label the parts of a microscope
 • Label the phases of the moon
 • Label the different layers of the earth's crust
 • Label the different types of rocks

Math

 • Label the different types of angles
 • Label the different geometric shapes
 • Label the different parts of a graph
 • Label the different parts of a fraction
 • Label the different measurements on a ruler or protractor

Social Studies

 • Label the different regions or states on a map
 • Label the different branches of government
 • Label the different parts of a community or city
 • Label the different landforms found in a region
 • Label the different parts of a historical event or document

Language Arts

 • Label the different parts of speech in a sentence
 • Label the different elements of a story (characters, setting, plot)
 • Label the different parts of a sentence (subject, predicate, etc.)
 • Label the different literary devices used in a poem or story (metaphor, simile, etc.)
 • Create book labels

Art

 • Label the different colors on a color wheel
 • Label the different parts of a painting or drawing (background, foreground, etc.)
 • Label the different elements of design (line, shape, texture, etc.)
 • Label the different parts of a sculpture or other art form
 • Label the different art supplies to help with classroom organization

Reasons to Use Labeling Activities in the Classroom

Labeling activities are important for students because they:

 1. Improve Cognitive Development: Labeling activities help students learn to categorize, organize, and make connections between new information and existing knowledge. This improves their cognitive development and enhances their ability to learn and retain information.
 2. Develop Language Skills: Labeling activities involve naming and identifying objects, which can help students develop their vocabulary and language skills.
 3. Enhance Fine Motor Skills: Labeling activities often require students to write or draw, which can help develop their fine motor skills.
 4. Encourage Critical Thinking: Labeling activities require students to think critically about the characteristics and properties of objects and how they relate to each other, which can help improve their problem-solving skills.
 5. Foster Creativity: Labeling activities can also be creative and fun, allowing students to express themselves through their drawings and labels.

Labeling activities are best used as a supplement to other classroom activities, such as reading, music, and science experiments. They can be incorporated into lessons in various ways, including as a pre-reading activity, a post-reading activity, or as part of a science experiment. By making connections between words, images, and objects, students can deepen their understanding of concepts and enhance their overall learning experience.

Jak Zrobić Arkusz Etykiet



1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów Etykiet

Do wyboru mamy wiele szablonów portretów lub krajobrazów. Spójrz na przykładowe etykiety, aby uzyskać inspirację!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz z arkuszem etykiet, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Even More Storyboard That Resources and Free Printables



Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Etykiet

Jaki jest cel etykietowania czynności w klasie?

Ćwiczenia z etykietami mają na celu pomóc uczniom w nauce nowego słownictwa i pojęć, a także wzmocnić ich zrozumienie tematów, które zostały już omówione na zajęciach.

W jaki sposób można dostosować działania związane z etykietowaniem do różnych stylów uczenia się i umiejętności?

Ćwiczenia związane z etykietowaniem można dostosować na różne sposoby, aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów. Na przykład wzrokowcy mogą odnieść korzyści z etykietowania, które zawierają obrazy i diagramy, podczas gdy uczniowie dotykowi mogą preferować pracę z modelami 3D lub elementami manipulacyjnymi.

Czy zajęcia z etykietowaniem są odpowiednie dla uczniów w każdym wieku?

Tak, zajęcia z etykietowaniem można dostosować do uczniów w każdym wieku, od wczesnego dzieciństwa po szkołę średnią i nie tylko.

Jakie są przykłady działań związanych z etykietowaniem w nauce języka?

Czynności związane z oznaczaniem przedmiotów do nauki języka mogą obejmować oznaczanie przedmiotów gospodarstwa domowego ich nazwami w języku docelowym, tworzenie fiszek ze słownictwem i ich tłumaczeniami lub oznaczanie mapy nazwami różnych krajów i miast.

W jaki sposób można włączyć działania związane z etykietowaniem do różnych obszarów tematycznych?

Ćwiczenia z etykietowaniem można włączyć do praktycznie każdego przedmiotu, od nauk ścisłych i nauk społecznych po matematykę i języki obce. Na przykład uczniowie mogą oznaczać części rośliny na lekcjach przedmiotów ścisłych, oznaczać mapę Stanów Zjednoczonych na lekcjach społecznych lub oznaczać różne kształty geometryczne na matematyce.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-etykiet
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA