https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-aluzji

Dostosuj Arkusze Aluzji


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!allusions worksheet

Odkrywanie wykorzystania arkuszy aluzji w klasie

Te arkusze ćwiczeń są narzędziami edukacyjnymi, które mają pomóc dzieciom zrozumieć i zidentyfikować aluzje w literaturze i innych środkach przekazu. Aluzje to pośrednie odniesienia do osoby, miejsca, rzeczy lub idei o znaczeniu historycznym, kulturowym, literackim lub politycznym, bez wyraźnej wzmianki o tym. Arkusze te zazwyczaj zawierają różnorodne ćwiczenia, takie jak:

 • Definicja i przykłady: Wprowadzenie pojęcia aluzji i podanie przykładów ze znanych tekstów.

 • Identyfikacja: Podano fragmenty literatury, poezji lub przemówień, a czytelnicy proszeni są o zidentyfikowanie zawartych w nich aluzji.

 • Interpretacja: Dzieci mogą zostać poproszone o wyjaśnienie znaczenia aluzji i tego, w jaki sposób wzmacnia ona znaczenie tekstu.

 • Tworzenie: działania, podczas których czytelnicy tworzą własne zdania lub akapity.

 • Analiza porównawcza: porównywanie i kontrastowanie, w jaki sposób różne teksty wykorzystują aluzje, aby osiągnąć podobne lub różne efekty.

 • Rozumienie kontekstowe: ćwiczenia skupiające się na zrozumieniu kontekstu historycznego, kulturowego lub literackiego, aby w pełni docenić jego znaczenie i wpływ.

Arkusze te są często wykorzystywane na zajęciach z języka angielskiego i literatury, aby poprawić umiejętność czytania ze zrozumieniem, rozwój charakteru, umiejętności analityczne oraz wiedzę o kontekstach kulturowych i historycznych. Można je dostosować do różnych poziomów nauczania, od szkoły podstawowej po szkołę średnią i później.

Pomysły na arkusze ćwiczeń

 • Cel Szekspira poprzez aluzje: Zaprojektuj arkusz aluzji, z którego uczniowie szkół średnich mogą korzystać, skupiając się wokół sztuk Szekspira. Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób Szekspir wykorzystuje aluzje do znanych wydarzeń historycznych lub postaci, aby osiągnąć swój cel w opowiadaniu historii, zwiększając ich zrozumienie i docenienie środków literackich.

 • Analiza porównawcza: Aby uzyskać bardziej zaawansowany arkusz ćwiczeń, porównaj aluzje w różnych dziełach literackich, identyfikując cele autorów i omawiając, w jaki sposób kontekst każdego z nich przyczynia się do tych celów. Ćwiczenie to zachęca do krytycznego myślenia i głębszego zrozumienia analizy literackiej.

 • Tworzenie aluzji dla dzieci: Arkusz aluzji dla uczniów gimnazjów może obejmować komponowanie własnych opowiadań lub zdań. To ćwiczenie pomoże im zrozumieć, w jaki sposób aluzje wzbogacają opowieść i w jaki sposób pisarz zakłada, że ​​czytelnicy znają wspomniane odniesienia.

Wskazówki dotyczące tworzenia arkusza ćwiczeń

 1. Wybierz grupę docelową: Weź pod uwagę poziom wiedzy ogólnej i umiejętności kulturowych odpowiedni dla danej grupy wiekowej. Na przykład arkusze aluzji, z którymi uczniowie szkół średnich mogliby się zapoznać, mogą obejmować analizę złożonych tekstów literackich, takich jak powieści, sztuki teatralne lub długie opowiadania, w porównaniu z arkuszami ćwiczeń z gimnazjum, które mogą skupiać się bardziej na prostszych i bardziej bezpośrednich przykładach występujących w literaturze dziecięcej.

 2. Kompiluj przykłady aluzji: uwzględnij różnorodne aluzje literackie z literatury, poezji, odniesień biblijnych, odniesień mitologicznych i kultury popularnej. Aby zwiększyć różnorodność, upewnij się, że obejmują one historię, sławnych ludzi i dzieła takich autorów jak William Szekspir.

 3. Twórz ćwiczenia identyfikacyjne: Projektuj ćwiczenia, w których dzieci identyfikują aluzje w zdaniach lub fragmentach. Powinny one stanowić wyzwanie dla czytelników, aby rozpoznali każdy inny środek literacki i zrozumieli kontekst, w którym autor zakłada, że ​​czytelnicy znają aluzję.

 4. Uwzględnij interpretację i kontekst: Dodaj pytania, które zachęcą klasę do wyjaśnienia znaczenia i znaczenia każdej aluzji, łącząc ją z szerszą historią, postaciami lub symboliką. Pomaga to w rozwijaniu umiejętności czytania ze zrozumieniem i zrozumienia koncepcji.

 5. Zaprojektuj kreatywne podpowiedzi: Zachęć dzieci do napisania własnego przykładu, opierając się na ich wiedzy z zakresu literatury, historii i kultury popularnej. Pomaga to w ćwiczeniu posługiwania się językiem figuratywnym i zrozumieniu, w jaki sposób aluzje zwiększają głębię narracji.

 6. Dołącz klucz odpowiedzi: Do każdego ćwiczenia dołącz klucz odpowiedzi z arkusza kalkulacyjnego. Klucz ten powinien nie tylko podawać prawidłowe odpowiedzi, ale także oferować wyjaśnienia pomagające w skuteczniejszej identyfikacji i zrozumieniu koncepcji. Możesz utworzyć arkusz ćwiczeń z odpowiedziami lub bez, w zależności od celów edukacyjnych.

Te kroki zapewniają, że arkusze ćwiczeń, niezależnie od tego, czy są to arkusze ćwiczeń z aluzjami, arkusze aluzji, z których może korzystać gimnazjum, czy arkusze aluzji dla szkoły średniej, będą edukacyjne, wciągające i skuteczne w uczeniu czytelników i pisarzy, jak identyfikować i rozumieć w różnych kontekstach.

Dostępne Storyboard That Zasoby i bezpłatne materiały do ​​wydrukowania


Jak Zrobić Arkusz Aluzji

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy mnóstwo szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład i znajdź inspirację!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do kreatora scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go jakoś powiązanym z tematem, aby móc go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne obrazy i dokonasz wszelkich zmian estetycznych, jakie chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść ze scenorysu.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać w formacie PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!Miłego tworzenia!


Często zadawane pytania dotyczące arkuszy Alusion

Dlaczego aluzje są ważne w literaturze i nauce?

They are important in literature and learning because they enrich a text by drawing on historical, cultural, or literary references, adding depth and layers of meaning. They enhance comprehension and encourage readers to make connections between different works and ideas.

Jakie są typowe przykłady aluzji w literaturze?

Typowym przykładem aluzji w literaturze są odniesienia do mitologii greckiej, takie jak wzmianka o Herkulesie, który miał symbolizować siłę. Inne obejmują odniesienia do historii biblijnych (takich jak Ogród Edenu czy Judasz), postaci mitologicznych (takich jak Herkules czy Pandora), wydarzeń historycznych (takich jak Rewolucja Francuska) i dzieł znanych autorów (takich jak sztuki Szekspira czy powieści Dickensa). . Służą do przekazywania złożonych idei, tematów lub cech bez skomplikowanych wyjaśnień.

Czy ulotki zawierające aluzje mogą pomóc dzieciom stać się silniejszymi pisarzami?

Tak, mogą znacząco pomóc w rozwijaniu umiejętności pisania. Angażując się w aluzje, młodzi pisarze uczą się, jak włączać i wyjaśniać te odniesienia we własnej twórczości, zwiększając swoją umiejętność posługiwania się językiem figuratywnym i przekazywania głębszego znaczenia.

Atrybuty Obrazu
 • 2088203 • eberhard grossgasteiger • Licencja Free To Use / No Attribution Required / See https://www.pexels.com/license/ for what is not allowed
Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-aluzji
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA