Szukaj
 • Szukaj
 • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/create/socjologiczni-graficy-organizatorzy

Dostosuj Szablony Organizatorów Graficznych Nauk Społecznych


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Arkusze Organizatora Grafiki Studiów Społecznych

Kim są organizatorzy grafiki w badaniach społecznych?

Są bardzo skutecznym i angażującym narzędziem do wykorzystania w klasie. Prezentują informacje w wizualnie jasny i zwięzły sposób, a zastosowane mogą pomóc uczniom w nauce i zachowaniu informacji na temat złożonych tematów, terminów i pomysłów. Organizatory graficzne są specjalnie dostosowane do tego przedmiotu i można je edytować, aby odzwierciedlić konkretny okres i temat, którego uczysz! Te wizualne reprezentacje pomagają uczniom organizować, ilustrować i przekazywać idee prezentowane w naukach społecznych.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je stosować?

Są to kreatywne formy narzędzi wizualnych, które pomagają uczniom w rozumieniu i analizowaniu złożonych tematów. Niektóre typy tych organizatorów obejmują mapy koncepcji, osie czasu, diagramy Venna i wykresy kotwicowe. Stanowią platformę dla uczniów do porządkowania wiedzy, burzy mózgów i kategoryzowania informacji. Kiedy uczniowie zdobywają nowe informacje na temat miejsca, kultury lub tematu historycznego, pomocne może być dla nich posiadanie miejsca, w którym będą mogli śledzić ważne informacje. Dzięki niemu recenzowanie quizów i testów, projektów badawczych oraz sporządzanie notatek jest łatwiejsze i mniej stresujące!

Wskazówki dotyczące korzystania z organizerów graficznych do nauk społecznych dla nauczycieli

 • Wykorzystaj różnorodność: Dołącz kreatywne arkusze zaprojektowane specjalnie do nauk społecznych. Może to obejmować mapy pojęć, osie czasu, diagramy Venna, wykresy przyczyn i skutków oraz wykresy KWL (wiem, chcę wiedzieć, nauczyłem się). Korzystanie z szerokiej gamy organizerów pomaga dostosować się do różnych stylów uczenia się i zwiększa zaangażowanie uczniów.
 • Dopasuj do odpowiednich tematów: wybierz organizery graficzne, które pasują do konkretnych tematów lub motywów nauk społecznych. Na przykład organizator osi czasu może służyć do mapowania dat historycznych, a diagram Venna może służyć do porównywania i kontrastowania różnych kultur i cywilizacji. Dostosowanie organizatorów do studiowanych treści poprawia zrozumienie i umiejętności krytycznego myślenia.
 • Promuj aktywne uczenie się i współpracę: Zachęcaj uczniów do aktywnego udziału w wypełnianiu arkusza ćwiczeń. Korzystaj ze strategii współpracy, takich jak praca w grupach lub wymiana myśli w parach, aby wspierać dyskusję rówieśniczą i wymianę informacji. Dzięki temu uczniowie mogą wspólnie konstruować wiedzę i zdobywać różne perspektywy.
 • Scaffold: Zapewnij szablony lub przewodniki do badań społecznych dla organizatorów graficznych, które pomogą uczniom nawigować i skutecznie organizować myśli. Ukształtuj proces, modelując sposób kompletowania organizera, podkreślając kluczowe elementy i podając przykłady. Stopniowo przerzucaj odpowiedzialność na uczniów, w miarę jak nabywają coraz większej biegłości w samodzielnym korzystaniu z organizatorów.
 • Uwzględnij elementy wizualne i kodowanie kolorami: Zwiększ atrakcyjność wizualną, dołączając odpowiednie obrazy, symbole lub ikony. Zachęć uczniów, aby używali kodowania kolorami do reprezentowania różnych kategorii lub tematów w organizatorze. Elementy wizualne pomagają w zatrzymywaniu pamięci i organizowaniu informacji.
 • Zachęcaj do krytycznego myślenia i analizy: Zachęcaj uczniów, aby wyszli poza proste przypominanie sobie informacji i zajęli się myśleniem wyższego rzędu. Skorzystaj z materiałów informacyjnych, aby pomóc uczniom w analizowaniu źródeł pierwotnych, ocenie perspektyw historycznych lub identyfikowaniu związków przyczynowo-skutkowych. Rozwija to umiejętności myślenia i zachęca uczniów do głębszego zagłębiania się w określone tematy.
 • Używaj jako narzędzi do nauki: Zachęć uczniów do przeglądania i przestudiowania ukończonych organizerów graficznych jako narzędzia do nauki przed ocenami lub egzaminami. Wizualna organizacja informacji pomaga uczniom przejrzeć kluczowe terminy, powiązania i szczegóły, wzmacniając ich zrozumienie treści.
 • Zapewnij elastyczność i zdolność adaptacji: Pozwól uczniom na elastyczność w korzystaniu z tych arkuszy ćwiczeń. Niektórzy mogą preferować wersje cyfrowe, podczas gdy inni wolą pióro i papier. Oferuj opcje odpowiadające indywidualnym preferencjom i stylom uczenia się, promując odpowiedzialność i personalizację doświadczenia edukacyjnego.

Korzyści ze stosowania organizerów graficznych w klasie

 1. Poprawa zrozumienia i zapamiętywania: Pomagają uczniom wizualizować informacje, ułatwiając im uchwycenie i zapamiętanie głównej idei i szczegółów pomocniczych. Organizując pomysły przestrzennie, uczniowie mogą zobaczyć relacje między różnymi informacjami, co sprzyja głębszemu zrozumieniu tematu.
 2. Promowanie umiejętności krytycznego myślenia: Zachęcają do tego, gdy uczniowie analizują źródła pierwotne, porównują i kontrastują daty historyczne oraz oceniają związki przyczynowo-skutkowe. Uczniowie kategoryzują informacje, identyfikują wzorce i tworzą powiązania.
 3. Ułatwianie uczenia się opartego na współpracy: Umożliwiają uczniom współpracę i angażowanie się w znaczące dyskusje. Mogą dzielić się pomysłami, porównywać perspektywy i współpracować, aby stworzyć kompleksowe organizery graficzne. Takie podejście oparte na współpracy promuje aktywne zaangażowanie i głębsze zrozumienie.
 4. Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się: Zapewniają wizualną strukturę, która pomaga uczniom z trudnościami w uczeniu się lepiej organizować myśli i nadawać sens informacjom. Wizualny charakter organizatorów graficznych pomaga uczniom w przetwarzaniu i rozumieniu złożonych tematów.
 5. Włączanie do nauczania Organizatorów Grafiki dla Nauk Społecznych

  Zajęcia przedlekcyjne

  Można je wykorzystać jako zajęcia przedlekcyjne, aby aktywować wcześniej zdobytą wiedzę uczniów i stymulować burzę mózgów. Uczniowie mogą wypełnić puste organizery graficzne do nauk społecznych, zaznaczając, co już wiedzą i czego chcą się nauczyć.

  Robienie notatek i podsumowanie

  Podczas wykładów lub odczytów studenci mogą korzystać z organizerów graficznych, aby robić uporządkowane notatki i podsumowywać główne punkty. Mogą tworzyć mapy lub schematy blokowe w celu przechwytywania i porządkowania kluczowych informacji.

  Porównać i kontrastować

  Organizatory, takie jak diagramy Venna i wykresy T, są przydatne dla uczniów do porównywania i kontrastowania czasów historycznych, cywilizacji i kultur. Uczniowie potrafią zidentyfikować i zilustrować podobieństwa i różnice między różnymi tematami.

  Analiza przyczynowo-skutkowa

  Organizatory, takie jak schematy blokowe lub wykresy przyczynowo-skutkowe, pomagają uczniom zrozumieć relacje między czynnikami w naukach społecznych. Studenci potrafią analizować przyczyny i skutki czasów w historii, umożliwiając im zrozumienie złożonych zjawisk społecznych.

  Ocena i refleksja

  Nauczyciele mogą używać organizerów graficznych jako narzędzi oceny, pozwalających ocenić zrozumienie przez uczniów odpowiednich pojęć. Uczniowie mogą wypełnić puste organizery graficzne, aby zademonstrować swoją wiedzę, uporządkować myśli i zaprezentować swoje zrozumienie.

  Wskazówki dotyczące tworzenia organizerów graficznych

  1. Określ cel i temat: Zacznij od określenia celu i konkretnego tematu interdyscyplinarnego, którego będzie dotyczyć. Zastanów się nad kluczowymi koncepcjami i powiązaniami, które chcesz podkreślić.
  2. Wybierz odpowiedni typ organizatora grafiki: Wybierz szablon, który najlepiej pasuje do celu i tematu. Opcje obejmują mapy pojęć, osie czasu, diagramy Venna i wykresy przyczynowo-skutkowe. Każdy typ oferuje unikalne korzyści w zakresie organizowania informacji i podkreślania relacji.
  3. Zaprojektuj strukturę: Stwórz przejrzystą i logiczną strukturę. Używaj nagłówków, podtytułów i etykiet, aby pomóc uczniom w zrozumieniu różnych sekcji i kategorii. Dzięki temu informacje są uporządkowane i łatwe do śledzenia.
  4. Dołącz elementy wizualne: spraw, aby były atrakcyjne wizualnie, dodając kolory, ikony lub odpowiednie obrazy. Wskazówki wizualne mogą pomóc uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać informacje, a jednocześnie sprawić, że organizator graficzny będzie wciągający i zapadający w pamięć.
  5. Uwzględnij sekcje dotyczące różnych dyscyplin: Aby ułatwić naukę interdyscyplinarną, umieść w arkuszu sekcje odpowiadające różnym dyscyplinom związanym z danym tematem. Pozwala to uczniom na łączenie informacji z różnych przedmiotów i dostrzeganie wzajemnych powiązań wiedzy.
  6. Zróżnicuj sekcje, aby podkreślić różnice: Utwórz sekcje specjalnie poświęcone podkreślaniu różnic w dyscyplinach. Można to osiągnąć za pomocą kontrastujących kolorów, etykiet lub specjalnych podpowiedzi. Podkreślanie tego sprzyja zachęca uczniów do analizowania różnych perspektyw.
  7. Zapewnij przestrzeń do komunikacji i współpracy: Przydziel uczniom miejsce na pisanie lub rysowanie swoich pomysłów. Pozwala to na komunikację i współpracę pomiędzy członkami grupy lub podczas omawiania organizatora w klasie. Zachęć uczniów do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i interpretacjami.
  8. Wykorzystaj źródła pierwotne: Jeśli ma to zastosowanie, uwzględnij źródła pierwotne, takie jak dokumenty historyczne lub artefakty. Pomaga to uczniom bezpośrednio łączyć się ze źródłami i analizować je w kontekście interdyscyplinarnym. Uwzględnij spacje, aby zacytować lub odwołać się do tych źródeł.
  9. Oceń zrozumienie: Oceń zrozumienie tematu interdyscyplinarnego, oceniając ich zdolność do dokładnego i skutecznego wypełniania organizatorów graficznych. Rozważ przekazanie informacji zwrotnej, aby pomóc uczniom ulepszyć ich organizację.

  Więcej zasobów Storyboardthat i bezpłatnych materiałów do wydrukowania


  Jak Zrobić Organizery Grafiki do Badań Społecznych

  1

  Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

  Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

  2

  Kliknij „Kopiuj szablon”

  Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

  3

  Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

  Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

  4

  Edytuj Swój Arkusz Roboczy

  W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne obrazy i dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

  5

  Kliknij „Zapisz i wyjdź”

  Kiedy skończysz, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

  6

  Następne Kroki

  Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!  Miłego tworzenia!


  Często zadawane pytania dotyczące organizatorów grafiki z nauk społecznych

  W jaki sposób organizery graficzne mogą pomóc uczniom w tworzeniu powiązań między źródłami pierwotnymi a wydarzeniami historycznymi?

  Organizatorzy ci mogą być potężnymi narzędziami wspierającymi dzieci w tworzeniu powiązań między głównymi źródłami a wydarzeniami historycznymi w badaniach społecznych. Jednym ze skutecznych podejść jest wykorzystanie graficznego organizatora osi czasu. Uczniowie mogą umieszczać główne źródła na osi czasu, używając pustych organizerów graficznych do badań społecznych i opisywać każde źródło odpowiednimi szczegółami. Ten proces pozwala dzieciom wizualnie zobaczyć związek między źródłami a wydarzeniami, ułatwiając głębsze zrozumienie, w jaki sposób źródła pierwotne wpływają na nasze rozumienie historii. Warto zauważyć, że dostępne są różne zasoby, które zapewniają bezpłatne organizatory graficzne badań społecznych dla nauczycieli do wykorzystania w klasie.

  Czy istnieją konkretne organizery graficzne, które dobrze sprawdzają się w promowaniu działań związanych z porównywaniem i kontrastowaniem w badaniach społecznych?

  Tak. Jednym ze skutecznych organizatorów graficznych jest diagram Venna. Diagram Venna składa się z dwóch lub więcej nakładających się okręgów, z których każdy reprezentuje określony temat lub koncepcję. Uczniowie mogą wymienić cechy lub atrybuty każdego tematu w odpowiednim kółku i zidentyfikować wspólne cechy w nakładającym się obszarze. Pozwala to uczniom wizualnie porównywać i kontrastować cechy różnych tematów, pomagając im zidentyfikować podobieństwa i różnice. Innym graficznym organizatorem, który dobrze sprawdza się w czynnościach związanych z porównywaniem i kontrastowaniem, jest wykres T lub wykres dwukolumnowy. Dzieci mogą wymienić cechy charakterystyczne lub kluczowe punkty każdego tematu w osobnych kolumnach, a następnie analizować i porównywać informacje obok siebie. Ułatwia to jasne porównanie podobieństw i różnic między tematami. Korzystając z tych organizatorów graficznych, uczniowie mogą rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, analizować wiele aspektów różnych tematów i uzyskać głębsze zrozumienie powiązań i różnic między nimi.

  Jakie są przykłady kreatywnych organizerów graficznych, które można wykorzystać specjalnie do tych tematów?

  Istnieje kilka przykładów kreatywnych organizerów graficznych, które można wykorzystać specjalnie do tematów związanych z naukami społecznymi. Jednym z przykładów jest mapa pojęć, na której uczniowie mogą wizualnie organizować i łączyć różne koncepcje, wydarzenia lub postacie historyczne. Mogą używać strzałek, linii lub łączników, aby zademonstrować relacje między różnymi elementami. Innym przykładem jest model Frayer, który składa się z wykresu z czterema kwadratami. Uczniowie mogą wpisać główne pojęcie lub termin w środkowym kwadracie, a pozostałe pola wypełnić definicjami, przykładami i nie-przykładami związanymi z tą koncepcją. Pomaga to pogłębić zrozumienie pojęcia i jego kontekstu w ramach nauk społecznych. Dodatkowo, wykres PMI (Plus, Minus, Interesujące) może być wykorzystany do analizy różnych aspektów tematu nauk społecznych. Uczniowie potrafią zidentyfikować pozytywne aspekty lub korzyści, negatywne aspekty lub wady oraz interesujące lub prowokujące do myślenia elementy związane z tematem. To zachęca do krytycznego myślenia i wszechstronnej analizy. Ci kreatywni organizatorzy grafiki zapewniają studentom alternatywne sposoby przedstawiania i przetwarzania informacji, sprzyjając zaangażowaniu i głębszemu zrozumieniu tematów nauk społecznych.

Atrybuty Obrazu
 • 3312546 • GDJ • Licencja Free for Most Commercial Use / No Attribution Required / See https://pixabay.com/service/license/ for what is not allowed
Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/socjologiczni-graficy-organizatorzy
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA