https://www.storyboardthat.com/pl/create/osobiste-narracje
Dostosuj i Używaj już Dziś!

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!Osobisty Zarys Narracji | Osobiste Arkusze Narracyjne

Co to jest narracja osobista?

Osobista narracja to prawdziwa historia, która opowiada czytelnikowi o tym, co przydarzyło się autorowi. Pisanie skupia się na małych chwilach i olśniewa czytelników, malując obraz szczegółami, jakby byli w tej chwili z autorem.

Ten rodzaj pisania zazwyczaj obejmuje punkt widzenia pierwszej osoby i odzwierciedla myśli, uczucia i emocje autora. Jego celem jest dzielenie się doświadczeniami z innymi oraz oferowanie spostrzeżeń, perspektyw i refleksji, które mogą być pomocne lub przydatne dla czytelników. Mogą przybierać różne formy, takie jak pamiętnik, osobisty esej, wpis do pamiętnika lub wpis na blogu.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Osobiste pisanie narracji może być potężnym narzędziem do nauczania i uczenia się. Dzieląc się doświadczeniami, uczniowie i nauczyciele mogą stworzyć poczucie więzi i empatii, co może pomóc w budowaniu pozytywnej struktury klasy. Mogą również pomóc uczniom rozwinąć umiejętności pisania i opowiadania historii, gdy uczą się tworzyć przekonujące relacje, które przekazują ich myśli i emocje.

Jednym ze skutecznych sposobów wykorzystania osobistych narracji w kontekście edukacyjnym jest pisanie przez dzieci i dzielenie się nimi z rówieśnikami. Można to zrobić na różne sposoby, na przykład poprzez prowadzenie dziennika, dyskusje w małych grupach, slajdy Google lub prezentacje klasowe. Nauczyciele mogą podawać podpowiedzi lub tematy, o których uczniowie mogą pisać, lub mogą pozwolić klasie wybrać własne tematy w oparciu o ich zainteresowania i doświadczenia.

Osobiste narracje mogą być również wykorzystywane do nauczania ważnych pojęć i umiejętności. Nauczyciele mogą ich używać do nauczania elementów literackich, takich jak fabuła, rozwój postaci i punkt widzenia. Uczniowie mogą analizować osobiste narracje, aby zidentyfikować te elementy i zrozumieć, w jaki sposób przyczyniają się one do ogólnej fabuły. Mogą być również wykorzystywane do nauczania umiejętności krytycznego myślenia, ponieważ uczniowie uczą się oceniać perspektywę autora i zastanawiać się nad własnymi przekonaniami i doświadczeniami.

Te fragmenty pisma uczą dzieci, jak pisać o prawdziwym wspomnieniu z ich życia. Napisanie osobistej historii narracyjnej pozwoli na wyrażenie siebie i umiejętność pisania o czymś, co ma dla nich duże znaczenie i znaczenie. Uczą również organizacji pisania, wstępnego pisania szkiców, planowania, używania dialogów i żywych obrazów.

Przykłady narracji osobistych

Oto kilka przykładowych pomysłów

 1. „Dzień, w którym nauczyłem się jeździć na rowerze”: Opisuje niezapomniane przeżycie autorki podczas nauki jazdy na rowerze, w tym podekscytowanie i strach, które odczuwała.
 2. „Mój pierwszy dzień w szkole średniej”: ta historia opowiada o przemyśleniach i emocjach autorki, gdy zaczyna ona nowy etap edukacji, w tym o wyzwaniach i szansach, przed którymi stoi.
 3. „Lato w Europie”: opowiada o doświadczeniach autorki podróżujących po Europie, w tym o ludziach, których spotkała, miejscach, które odwiedziła i lekcjach, których się nauczyła.
 4. „Dom mojej babci”: Ta osobista historia opisuje wspomnienia autorki z odwiedzin domu jej babci jako dziecka, w tym widoki, dźwięki i zapachy, które wywołują poczucie nostalgii.
 5. „Pokonanie mojego strachu przed wystąpieniami publicznymi”: przedstawia drogę autorki do przezwyciężenia strachu przed wystąpieniami publicznymi, w tym strategie, których użyła i lekcje, których się nauczyła.

Osobiste narracje mogą przybierać różne formy i obejmować szeroki zakres tematów, ale wszystkie mają wspólny wątek przekazywania osobistych doświadczeń lub perspektyw.

Osobisty szablon narracji

Szablon planowania narracji to ustrukturyzowana struktura używana do nakreślania i organizowania kluczowych elementów narracji lub historii. Oto przykład szablonu:

 1. Wprowadzenie: zacznij od przedstawienia doświadczenia lub wydarzenia, o którym będziesz pisać. Podaj czytelnikowi kontekst w początkowych wierszach i przygotuj scenę dla historii, którą będziesz opowiadać.
 2. Ustawienie sceny: Opisz ustawienia i atmosferę doświadczenia. Dołącz szczegóły, które pomogą czytelnikowi zwizualizować scenę i zrozumieć kontekst.
 3. Wyzwanie lub konflikt: Opisz wyzwanie lub konflikt, z którym miałeś do czynienia podczas doświadczenia. Jaka była przeszkoda, którą musiałeś pokonać lub problem, który musiałeś rozwiązać?
 4. Rising Action: Opisz wydarzenia lub działania, które doprowadziły do ​​punktu kulminacyjnego historii. Jak poradziłeś sobie z wyzwaniem lub konfliktem?
 5. Punkt kulminacyjny: Opisz moment największego napięcia lub intensywności. Jest to punkt zwrotny, który zmienia bieg narracji.
 6. Falling Action: Opisz wydarzenia lub działania, które miały miejsce po kulminacji. Jak zmieniła się sytuacja w wyniku kulminacji?
 7. Wniosek: zakończ historię, zastanawiając się nad tym, czego się nauczyłeś lub jak wyrosłeś z tego doświadczenia. Podziel się zdobytymi spostrzeżeniami lub perspektywami i zamknij narrację.

Osobisty twórca narracji

Osobisty twórca narracji to narzędzie lub oprogramowanie, które pomaga poszczególnym osobom tworzyć konta osobiste, często w formie pisemnych opowiadań lub esejów. Narzędzia te mogą pomóc w generowaniu pomysłów, organizowaniu myśli, a nawet dostarczać podpowiedzi, które pomogą pisarzowi rozpocząć pracę.

Niektórzy twórcy osobistych narracji mogą mieć szablony lub wstępnie zaprojektowane struktury, z których mogą korzystać poszczególne osoby. Inni mogą dostarczać sugestii lub wskazówek, jak poprawić przepływ i wpływ historii.

Niektórzy twórcy osobistych narracji mogą również oferować funkcje takie jak sprawdzanie gramatyki i pisowni, które mogą pomóc pisarzom dopracować swoją pracę przed udostępnieniem jej innym. Może to być również pomocne źródło informacji dla osób, które chcą dzielić się osobistymi doświadczeniami w kreatywny i angażujący sposób.


Jak Stworzyć Osobistą Narrację

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Inne szablony do wykorzystania w Twojej klasie

 • Arkusze kreatywnego pisania : Arkusze kreatywnego pisania mogą być cennymi zasobami, które pomogą uczniom poprawić umiejętności pisania i rozwinąć kreatywność. Te arkusze robocze mogą zapewnić uporządkowane podejście do burzy mózgów i organizowania pomysłów, co może pomóc uczniom stać się bardziej pewnymi siebie i biegłymi pisarzami. Arkusze kreatywnego pisania mogą być również wykorzystywane do nauczania różnych technik literackich, takich jak rozwój postaci, fabuła, ustawienia i dialogi.
 • Punkt widzenia w literaturze : Punkt widzenia w literaturze jest ważny dla rozwijania krytycznego czytania i umiejętności analitycznych. Analiza punktu widzenia może zapewnić wgląd w intencje autora, motywacje i perspektywy postaci oraz ogólne tematy i przesłania. Badając punkt widzenia w kawałku literatury, uczniowie mogą lepiej zrozumieć relacje między postaciami oraz to, jak ich postrzeganie i doświadczenia wpływają na wydarzenie z historii.
 • Szablony map narracyjnych : mapa narracyjna to graficzny organizator lub pomoc wizualna, która pomaga pisarzom planować i organizować kluczowe elementy. Szablony te mogą przybierać różne formy, ale zwykle zawierają przestrzenie lub sekcje dla następujących elementów: scenerii, postaci, fabuły, konfliktu, rozwiązania, motywu, tonu i nastroju. Przydaje się zarówno nauczycielom, jak i uczniom.
 • Szablony pierwszego dnia szkoły : Szablony pierwszego dnia szkoły to graficzne organizery lub pomoce wizualne, które mają pomóc nauczycielom i uczniom przygotować się do pierwszego dnia szkoły. Szablony te mogą również przybierać różne formy, ale zazwyczaj zawierają miejsca lub sekcje na następujące elementy: wiadomość powitalna, wprowadzenie, harmonogram, zasady i oczekiwania, przełamywanie lodów i działania integracyjne; Procedury i rutyny w klasie.
 • Szablony opowiadania historii : to pomoce wizualne, które pomagają pisarzom planować i konstruować ich historie. Mogą pomóc uczniom lepiej zrozumieć i przeanalizować kluczowe elementy opowieści, a także zaplanować i zorganizować własne pisanie.
 • Arkusze sekwencjonowania : Arkusze sekwencjonowania to narzędzia edukacyjne, które pomagają uczniom zrozumieć i ćwiczyć sekwencjonowanie, czyli proces układania zdarzeń lub elementów w logicznej kolejności. Arkusze te mogą przybierać różne formy, ale zwykle obejmują serię zdarzeń lub kroków, które należy ułożyć w odpowiedniej kolejności. Może być również używany w sztuce językowej, matematyce i naukach ścisłych.


Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Osobistych Arkuszy Narracyjnych

Czym jest osobista narracja online?

Osobista narracja online to plan lub przewodnik, który organizuje wydarzenia i szczegóły osobistego doświadczenia w spójną i wciągającą historię.

Co to jest przykład konspektu narracji?

Zwykle zawiera wprowadzenie z haczykiem, informacje ogólne i stwierdzenie tezy, po którym następuje treść, która szczegółowo opisuje wydarzenia lub doświadczenia z historii, oraz zakończenie, które odzwierciedla znaczenie doświadczenia i pozostawia niezatarte wrażenie na czytelniku . Konspekt może być zwięzły lub szczegółowy, a dostępne są szablony ułatwiające proces pisania.

Co to jest szablon konspektu narracji?

Szablon konspektu narracji to wstępnie zaprojektowany dokument, który zapewnia strukturę i format do organizowania osobistej narracji. Zarys osobistej narracji zazwyczaj zawiera nagłówki lub sekcje dotyczące wstępu, treści i zakończenia, a także podpowiedzi lub pytania, które mają pomóc pisarzowi w szczegółowym opisaniu osobistych doświadczeń.

Jakie są pomysły na narrację osobistą?

Pomysły mogą pochodzić z różnych doświadczeń, takich jak znacząca podróż, wydarzenie zmieniające życie, wyzwanie lub osiągnięcie lub znaczący związek. Inne pomysły mogą obejmować przezwyciężenie strachu lub przeszkody, zdobycie cennej lekcji lub przeżycie tradycji kulturowej lub uroczystości.

Jak napisać osobistą narrację?

Aby napisać osobistą narrację, zacznij od wybrania znaczącego doświadczenia lub wydarzenia, na którym chcesz się skupić. Następnie utwórz konspekt lub szablon, aby uporządkować szczegóły historii, w tym wstęp, treść i zakończenie. Wykorzystaj zmysłowe szczegóły, dialogi i osobistą refleksję, aby ożywić historię i rozważ znaczenie doświadczenia lub wyciągniętej lekcji. Na koniec przejrzyj i edytuj narrację, aby uzyskać przejrzystość, spójność i wpływ.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/osobiste-narracje
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA