https://www.storyboardthat.com/pl/create/mapy-robocze
Dostosuj i Używaj już Dziś!

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!Szablony Arkuszy Mapy | Arkusze z Geografii

Co to jest Arkusz mapy?

Arkusz z mapą to rodzaj zasobów edukacyjnych, które mają pomóc dzieciom w nauce geografii i umiejętności tworzenia map. Zwykle zawiera mapę lub serię map, którym towarzyszą pytania, podpowiedzi lub inne działania, które proszą uczniów o interakcję z informacjami na różne sposoby.

Nauczanie korzystania z map pomaga w doskonaleniu kluczowych pojęć z zakresu nauk społecznych, a także umiejętności myślenia przestrzennego. Uczniowie mogą dowiedzieć się więcej o geograficznych, ekonomicznych, politycznych i społecznych cechach kraju lub regionu, aby lepiej zrozumieć jego historię i teraźniejszość! Te szablony arkuszy zawierają gotowe mapy, których Twoja klasa może używać do oznaczania miejsc lub kluczowych wydarzeń, opisywania obiektów fizycznych i nie tylko. Arkusze nauk społecznych mogą pomóc dowiedzieć się więcej o dostosowywaniu.

Zawartość arkuszy mapowania może się znacznie różnić w zależności od docelowej grupy odbiorców i celów nauczania. Na przykład arkusz map dla małych dzieci może zawierać proste, kolorowe mapy z etykietami różnych regionów lub krajów, podczas gdy arkusz dla starszych uczniów może zawierać bardziej złożone mapy, które wymagają od uczniów interpretacji danych, analizowania wzorców lub tworzenia powiązań między różnymi regionami.

Mogą być używane w różnych środowiskach edukacyjnych, w tym w salach lekcyjnych, środowiskach nauczania domowego i sesjach korepetycji. Są szczególnie przydatne dla nauczycieli, którzy chcą włączyć do swoich lekcji więcej praktycznych i interaktywnych zajęć edukacyjnych.

Jedną z zalet tych arkuszy jest to, że można je dostosować do różnych stylów uczenia się i umiejętności. Na przykład, niektórzy mogą skorzystać z pomocy wizualnych, takich jak mapy i diagramy, podczas gdy inni mogą preferować więcej działań opartych na tekście lub praktycznych projektów. Oferując szereg różnych rodzajów arkuszy, nauczyciele mogą upewnić się, że wszyscy są w stanie zaangażować się w materiał w sposób, który najbardziej im odpowiada.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Geografia ma ogromny wpływ na naukę i wydarzenia historyczne. Dokładne mapy są również trudne do narysowania! Miejsca i obiekty można oznaczyć etykietami, ale mapy mogą być jeszcze bardziej przydatne jako wizualne odniesienie towarzyszące analizie historycznych lub kluczowych wydarzeń, prądów oceanicznych i bieżącej polityki. Można ich używać w połączeniu z jednostkami ludów tubylczych , starożytnych cywilizacji , kolonialnej Ameryki i nie tylko! Nauczyciel może rozdać mapę wojny domowej z zaznaczonymi kluczowymi bitwami i poprosić klasę o zaznaczenie miejsca każdej bitwy i napisanie krótkiego podsumowania wyniku. Uczniowie mogą również otrzymać zadanie oznaczania krajów hiszpańskojęzycznych, w tym Argentyny, Hiszpanii i Meksyku, co pomaga im lepiej zrozumieć regiony i ich różnorodność kulturową.

Arkusze map są ważną częścią zasobów edukacyjnych z kilku powodów:

 1. Pomagają rozwijać umiejętności tworzenia map i geografii: Korzystając z naszych arkuszy, dzieci mogą nauczyć się czytać i interpretować mapy, rozumieć różne rodzaje odwzorowań na mapach, identyfikować kluczowe elementy, takie jak granice polityczne, zasoby naturalne i zmiany klimatu.
 2. Promują myślenie przestrzenne: wymagają od uczniów myślenia przestrzennego, co jest ważną umiejętnością w różnych dziedzinach akademickich i zawodowych. Myślenie przestrzenne obejmuje zrozumienie, w jaki sposób przedmioty, ludzie i miejsca są rozmieszczone w przestrzeni i jak odnoszą się do siebie.
 3. Zachęcają do krytycznego myślenia: często zawierają pytania lub podpowiedzi, które wymagają od uczniów analizy, interpretacji i syntezy informacji. Pomaga to rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, takie jak rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji i ocena.
 4. Wspierają naukę interdyscyplinarną: można ich używać do nauczania różnych przedmiotów, w tym historii, nauk społecznych, nauk ścisłych i matematyki. Dzięki zintegrowaniu różnych obszarów tematycznych w jednym arkuszu ćwiczeń na mapie, arkusze te mogą pomóc w dostrzeżeniu powiązań między różnymi dziedzinami nauki.

W celu najlepszego wykorzystania należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 1. Dostosuj działanie do celów uczenia się: Powinny być zaprojektowane z myślą o określonych celach uczenia się. Może to pomóc w upewnieniu się, że działanie jest odpowiednie i angażujące oraz że są w stanie osiągnąć pożądane efekty uczenia się.
 2. Podaj jasne instrukcje: Powinny one zawierać jasne i zwięzłe instrukcje dotyczące wypełniania arkuszy ćwiczeń na mapie. Może to pomóc klasie zachować koncentrację i pomóc w zamieszaniu.
 3. Rusztowanie działania: W zależności od złożoności działania pomocne może być zapewnienie dodatkowego wsparcia. Może to obejmować ulepszanie przykładów, dzielenie arkusza ćwiczeń na mniejsze etapy lub oferowanie wskazówek lub wskazówek po drodze.
 4. Uwzględnij refleksję i informację zwrotną: Aby pomóc uczniom skonsolidować naukę, pomocne może być uwzględnienie czasu na refleksję i informację zwrotną. Może to obejmować dzielenie się procesami myślowymi lub proszenie dzieci o ocenę własnej pracy i pracy rówieśników.

Ogólnie rzecz biorąc, arkusze map są skutecznym narzędziem do promowania myślenia przestrzennego, krytycznego myślenia i uczenia się interdyscyplinarnego. Projektując zajęcia dostosowane do konkretnych celów edukacyjnych oraz zapewniając jasne instrukcje i wsparcie, nauczyciele mogą pomóc w rozwijaniu cennych umiejętności i wiedzy, które będą im dobrze służyć przez całą karierę akademicką i zawodową.

Rodzaje arkuszy map

Istnieje kilka rodzajów arkuszy, których nauczyciele mogą używać do rozwijania umiejętności tworzenia map geograficznych. Niektóre typowe typy tych arkuszy obejmują:

 • Etykietowanie: oznaczaj określone obiekty na mapie, takie jak stany, kraje, oceany lub punkty orientacyjne. Można ich użyć, aby pomóc uczniom w nauce nazw i lokalizacji kluczowych obiektów geograficznych.
 • Dopasowanie: Dopasuj nazwy lub opisy obiektów do ich lokalizacji na mapie. Mogą one pomóc w rozwijaniu umiejętności rozumowania przestrzennego i zrozumieniu, w jaki sposób różne cechy są ze sobą powiązane.
 • Kolorystyka: Pokoloruj różne regiony zgodnie z określonymi kryteriami, takimi jak granice polityczne, strefy klimatyczne lub zasoby naturalne. Można je wykorzystać do zrozumienia, w jaki sposób różne czynniki wpływają na rozmieszczenie ludzi, zasobów i krajobrazów.
 • Analiza: Interpretuj dane i wyciągaj wnioski na podstawie tych danych. Można ich używać, aby pomóc uczniom rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz zrozumieć, w jaki sposób mapy mogą być używane do przedstawiania złożonych informacji.
 • Tworzenie: Twórz mapy w oparciu o określone kryteria, takie jak rysowanie mapy fantastycznego świata lub wyznaczanie codziennych dojazdów do pracy. Można je wykorzystać, aby pomóc uczniom rozwinąć kreatywność i umiejętności rozumowania przestrzennego oraz zrozumieć, w jaki sposób można wykorzystać mapy do zrozumienia osobistych doświadczeń i perspektyw.
 • Bezpłatne arkusze map

  Bezpłatne arkusze map odnoszą się do arkuszy, które można bezpłatnie pobrać i używać z różnych witryn i zasobów edukacyjnych. Wiele organizacji i osób prywatnych tworzy i udostępnia arkusze robocze jako sposób wspierania nauki i promowania wiedzy geograficznej.

  Bezpłatne arkusze robocze mogą obejmować szeroki zakres tematów i są dostępne w różnych formatach, w tym pliki PDF do wydrukowania, interaktywne działania online i cyfrowe pliki do pobrania. Mogą zawierać mapy różnych regionów, krajów i kontynentów, a także mapy ilustrujące określone tematy, takie jak klimat, zasoby naturalne i rozmieszczenie ludności.

  Bezpłatne arkusze mogą być używane przez nauczycieli w różnych środowiskach, są również przydatne dla nauczycieli, którzy szukają tanich lub bezpłatnych zasobów edukacyjnych, które można łatwo dostosować do potrzeb wszystkich w klasie.

  Ważnymi elementami, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z bezpłatnych arkuszy roboczych, jest upewnienie się, że są one dokładne i aktualne. Warto dwukrotnie sprawdzić informacje i źródła cytowane w arkuszach, aby upewnić się, że są one rzetelne i godne zaufania.

  Kreator map

  Kreator map to bezpłatny internetowy kreator map lub narzędzie programowe, które umożliwia użytkownikom tworzenie i dostosowywanie map do różnych celów. Pierwotnie został opracowany przez Google jako narzędzie do mapowania społeczności, ale został wycofany i zastąpiony przez Google Maps.

  Darmowy kreator map oferuje szereg bezpłatnych funkcji, które pozwalają użytkownikom edytować i aktualizować informacje geograficzne, takie jak sieci dróg, ciekawe miejsca i kontury budynków. Dzięki wersjom edytowalnym użytkownicy mogą również dostosowywać i dodawać do mapy własne informacje, takie jak wykazy firm i lokalne punkty orientacyjne.

  Kreator map był szczególnie przydatny do mapowania obszarów, które nie były dobrze przedstawione na istniejących mapach, takich jak obszary odległe lub wiejskie, lub do tworzenia wyspecjalizowanych map do określonych celów, takich jak reagowanie na katastrofy lub rozmowy.

  Jedną z zalet bezpłatnego kreatora map jest możliwość współpracy z innymi osobami przy projektach, z których wiele oferuje funkcje umożliwiające wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym projektem, ułatwiając udostępnianie informacji i zapewniając ich dokładność i aktualność. data.

  Narzędzia oprogramowania do mapowania oferują również szeroki zakres opcji dostosowywania, umożliwiając użytkownikom tworzenie map dostosowanych do ich konkretnych potrzeb i zainteresowań. Na przykład użytkownicy mogą wybierać spośród różnych stylów, w tym map topograficznych, zdjęć satelitarnych i map ulic, lub dostosowywać kolory, etykiety i symbole używane na mapie.

  Stwórz własny arkusz mapy

  Aby utworzyć arkusz roboczy od podstaw, musisz wykonać następujące kroki:

  1. Określ cel i zakres: Przed rozpoczęciem tworzenia arkusza należy określić cel i zakres mapy. Możesz na przykład utworzyć arkusz z etykietami, który pomoże poznać nazwy i lokalizacje różnych krajów w danym regionie, lub arkusz do kolorowania, w którym poprosisz uczniów o cieniowanie w różnych strefach klimatycznych.
  2. Wybierz mapę, która pasuje do twojego celu: Po określeniu celu i zakresu arkusza, musisz wybrać mapę, która pasuje do twoich potrzeb.
  3. Dostosuj: Po wybraniu mapy możesz dostosować ją do swoich potrzeb. Możesz chcieć dodać etykiety, symbole, kodowanie kolorami, aby pomóc zrozumieć informacje prezentowane na mapie.
  4. Utwórz pytania lub podpowiedzi: Aby arkusze były interaktywne, należy utworzyć pytania lub podpowiedzi, które proszą uczniów o interakcję z mapą w jakiś sposób. Na przykład możesz poprosić klasę o oznaczenie na mapie określonych krajów lub punktów orientacyjnych albo o pokolorowanie różnych regionów zgodnie z określonymi kryteriami.
  5. Test: Po utworzeniu arkusza należy go przetestować, aby upewnić się, że jest skuteczny i wciągający. Możesz podzielić się nim ze współpracownikami lub studentami i poprosić o opinię na temat tego, jak dobrze działa i jak można go ulepszyć.
  6. Udostępnij: Na koniec możesz udostępnić arkusz roboczy innym osobom. Możesz opublikować go w Internecie, aby inni mogli go pobrać i używać, rozpowszechniać go wśród uczniów w klasie lub podczas sesji korepetycji.

  Postępując zgodnie z powyższymi krokami, możesz utworzyć własny arkusz roboczy, który jest dostosowany do Twoich konkretnych potrzeb i pomaga rozwinąć cenne umiejętności związane z tworzeniem map i geografią.

  Inne szablony do użytku

  • Utwórz mapę narracji : szablony map narracji umożliwiają wizualne uporządkowanie kluczowych elementów mapowania narracji, takich jak fabuła, miejsce akcji, postacie i motywy. Szablon mapy narracji może przybierać różne formy, ale zwykle składa się z diagramu lub diagramu, który przedstawia przebieg historii i relacje między jej różnymi elementami. Tworzenie arkusza mapy narracji można rozpocząć od zidentyfikowania głównych bohaterów, miejsca akcji i najważniejszych wydarzeń w historii. Można je następnie uporządkować w wykres lub diagram, który ilustruje, w jaki sposób są one połączone i jak rozwijają się w czasie. Szablony Story Map mogą być używane w różnych kontekstach, na przykład na lekcjach literatury, warsztatach kreatywnego pisania lub jako narzędzie planowania dla autorów i scenarzystów. Ponadto nasze arkusze mogą pomóc dzieciom i pisarzom w głębszym zrozumieniu struktury i elementów opowieści oraz zidentyfikowaniu możliwości rozwoju i ulepszeń.
  • Szablony map postaci : Jest to graficzny organizator, który pomaga analizować i rozumieć osobowości i cechy fikcyjnych postaci w książce, opowiadaniu lub filmie. Zwykle składa się z wykresu lub diagramu, który zapewnia miejsca do zapisywania różnych szczegółów dotyczących postaci, takich jak ich wygląd, osobowość, działania, relacje i motywacja. Celem tych szablonów jest pomoc uczniom w uporządkowaniu i zsyntetyzowaniu ich myśli i spostrzeżeń na temat postaci oraz w głębszym zrozumieniu ich roli w historii. Wypełniając szablony, uczniowie mogą identyfikować i analizować różne elementy składające się na tożsamość postaci oraz wykorzystywać te informacje do wyciągania wniosków i przewidywania ich zachowania i działań. Szablon jest przydatny do angażowania się w analizę literacką i promowania umiejętności krytycznego myślenia, a także zwiększania ich zrozumienia i doceniania tekstów fikcyjnych.
  • Kreator map pająków : Kreator map pająków to narzędzie, które pozwala użytkownikom tworzyć mapy pająków, znane również jako mapy myśli lub mapy koncepcji. Jest to wizualna reprezentacja pomysłów lub koncepcji, które są zorganizowane wokół głównego tematu lub motywu. Centralny temat jest umieszczony na środku mapy, a powiązane idee lub koncepcje są z nim połączone za pomocą gałęzi i szprych. Mapa pająków zazwyczaj zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala użytkownikom tworzyć i dostosowywać mapy pająków przy użyciu różnych kształtów, kolorów, czcionek i obrazów. Oprogramowanie może również zawierać takie funkcje, jak możliwość dodawania notatek, hiperłączy i załączników do elementów, a także możliwość eksportowania map w różnych formatach, takich jak pliki PDF, pliki graficzne lub interaktywne formaty internetowe.
  • Szablony dla nauczycieli : Szablony dla nauczycieli odnoszą się do wstępnie zaprojektowanych dokumentów, arkuszy roboczych i innych materiałów stworzonych specjalnie do użytku przez nauczycieli w różnych środowiskach edukacyjnych. Te szablony zostały zaprojektowane tak, aby zaoszczędzić czas i wysiłek, ponieważ zapewniają ramy do tworzenia planów lekcji, zadań i innych materiałów. Niektóre typowe przykłady szablonów dla nauczycieli obejmują szablony planów lekcji, dziennik lub szablony klas, szablony zarządzania klasą i wykresy zachowań. Korzystanie z szablonów dla nauczycieli może oszczędzić czas na tworzenie wysokiej jakości materiałów instruktażowych i zasobów klasowych. Korzystając z szablonów, nauczyciele mogą bardziej skoncentrować się na treści swoich lekcji i spędzać mniej czasu na formatowaniu i projektowaniu.

  Jak Zrobić Niestandardową Mapę

  1

  Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

  Mamy kolorowe, czarno-białe, pionowe lub poziome szablony. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

  2

  Kliknij „Kopiuj szablon”

  Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

  3

  Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

  Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

  4

  Edytuj Swój Arkusz Roboczy

  W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

  5

  Kliknij „Zapisz i wyjdź”

  Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

  6

  Następne Kroki

  Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!  Miłego tworzenia!


  Często zadawane pytania dotyczące arkuszy map

  Co to jest generator map i jak działa?

  Generator map to narzędzie, które automatycznie tworzy mapy na podstawie określonych parametrów lub danych wejściowych. Generator map online zwykle obejmuje algorytmy generujące teren, punkty orientacyjne i inne funkcje, które użytkownik może dostosować i udoskonalić. Generatory map są często używane w grach, symulacjach i kartografii.

  Jak mogę utworzyć niestandardową mapę dla mojego projektu lub prezentacji?

  Istnieje kilka bezpłatnych kreatorów lub kreatorów map online oraz narzędzi, które umożliwiają szybkie i łatwe tworzenie map online. Storyboard That to popularna opcja tworzenia niestandardowych map. Kreator niestandardowych map oferuje szereg opcji dostosowywania, takich jak dodawanie znaczników, warstw, tras, a także zmiana kolorów, czcionek i stylów mapy.

  Jakie są zalety korzystania z internetowego kreatora map?

  Kreator map online oferuje kilka zalet w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami do tworzenia map, takich jak łatwość obsługi, dostępność z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym oraz często bezpłatna lub tania. Pozwalają również na współpracę i udostępnianie w czasie rzeczywistym, co może być przydatne w projektach i zadaniach grupowych.

  Jak mogę utworzyć zadanie z mapą dla moich uczniów?

  Tworzenie zadania z mapą może być świetnym sposobem na zaangażowanie uczniów w geografię i historię oraz w arkusze mapowania z nauk społecznych. Aby utworzyć zadanie na mapie, możesz zacząć od zdefiniowania celów nauczania i zakresu projektu. Następnie możesz wybrać narzędzie do tworzenia map, które odpowiada Twoim potrzebom, i zapewnić uczniom jasne instrukcje, wskazówki i zasoby. Na koniec możesz ocenić mapy uczniów na podstawie określonych kryteriów, takich jak dokładność, kreatywność i umiejętność krytycznego myślenia.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/mapy-robocze
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA