https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusz-odpowiedzi-otwartej
Dostosuj i Używaj już Dziś!

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Co to jest krótka odpowiedź?

W miarę postępów w swojej akademickiej podróży uczniowie napotykają różne zadania i zadania, które wymagają od nich odpowiedzi na podpowiedzi, pytania lub odczyty. Jednym z tych zadań jest krótka odpowiedź, która jest wspólna dla różnych poziomów i przedmiotów. Otwarta zachęta do napisania odpowiedzi zazwyczaj wymaga od ucznia odpowiedzi na jedną kluczową myśl z 2-4 przykładami i krótką analizą tekstu. Wymagają od uczniów udzielenia zwięzłych i skoncentrowanych odpowiedzi na pytania, zwykle na jednej stronie lub akapicie.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Te pytania często pojawiają się w stanowych standardowych testach dotyczących krótkich fragmentów czytania. Nie wymagają od uczniów napisania pełnego eseju na pytanie na końcu lektury, ale oczekują, że stworzą solidne zdanie tematyczne i przedstawią 2-4 odpowiednie przykłady z tekstu z pewną analizą, w jaki sposób każdy przykład odnosi się do monit. Odpowiedzi na tego rodzaju pytania zwykle można znaleźć w 1-2 krótkich akapitach. Zwykle mają limit słów, a uczniowie powinni wykazać się zrozumieniem tematu, koncepcji lub tekstu w zwięzły sposób. Otwarte odpowiedzi mogą być wykorzystywane jako forma oceny zarówno dzieł beletrystycznych, jak i non-fiction, i mogą być wykorzystywane do oceny różnych umiejętności, takich jak rozumienie, analiza i ocena.

Szablony i arkusze odpowiedzi na krótkie odpowiedzi

Jednym ze sposobów, aby pomóc uczniom opanować tego typu pytania, jest udostępnienie im szablonu. Szablon to wstępnie zaprojektowany arkusz roboczy, który pomaga uczniom w tworzeniu struktury odpowiedzi przy użyciu formatu krótkich odpowiedzi. Dobry szablon powinien zawierać sekcje na wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a także podpowiedzi lub pytania, które uczniowie mogą wykorzystać do uporządkowania myśli. Korzystanie z szablonów odpowiedzi z krótkimi odpowiedziami może pomóc uczniom skoncentrować się na odpowiedziach i zapewnić, że odniosą się do wszystkich wymaganych kluczowych punktów.

Jak zrobić dobrą krótką odpowiedź

Po pierwsze, powinni uważnie przeczytać podpowiedź lub pytanie i upewnić się, że rozumieją, o co pytają. Następnie powinni zaplanować swoją odpowiedź, przeprowadzając burzę mózgów i organizując swoje pomysły za pomocą szablonu. Następnie powinni skupić się na zwięzłym i konkretnym pisaniu, używając odpowiednich dowodów lub przykładów na poparcie swoich tez. Na koniec powinni sprawdzić swoją odpowiedź pod kątem błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przed jej przesłaniem.

Przykłady krótkich odpowiedzi odpowiedzi

Oto kilka przykładów pokazujących, jak zastosować powyższe wskazówki:

Przykład 1:

  • Pytanie: Jaki jest główny temat opowiadania?
  • Odpowiedź: Głównym tematem opowieści jest znaczenie rodziny. W całej historii bohater dowiaduje się, że rodzina jest ważniejsza niż dobra materialne czy status. Pokazuje to jego interakcje z członkami rodziny i jego ostateczna decyzja o przedłożeniu rodziny nad karierę.

Przykład 2:

  • Podpowiedź: porównaj i porównaj te dwie postacie.
  • Odpowiedź: Te dwie postacie mają pewne podobieństwa i różnice. Obie postacie są zdeterminowane i pracowite, ale podczas gdy jedna jest towarzyska i ekstrawertyczna, druga jest powściągliwa i introwertyczna. Dodatkowo, jedna postać stawia na pierwszym miejscu indywidualny sukces, podczas gdy druga ceni sobie pracę zespołową i współpracę.

Korzystanie z otwartych arkuszy odpowiedzi w Google Classroom

Otwarte arkusze odpowiedzi są przydatnym narzędziem dla nauczycieli, którzy chcą ułatwić udzielanie odpowiedzi pisemnych w swoich klasach na każdym poziomie klasy. Arkusze te można łatwo udostępniać uczniom za pośrednictwem Google Classroom i dostosowywać je do różnych poziomów ocen, przedmiotów i typów ocen. Korzystanie z arkuszy roboczych z edytowalnymi szablonami może oszczędzić czas i wysiłek nauczycieli, zapewniając uczniom przejrzystą i zorganizowaną strukturę odpowiedzi.

Otwórz arkusze odpowiedzi

Aby utworzyć otwarte arkusze odpowiedzi do czytania odpowiedzi, wybierz szablon z powyższych opcji i uzyskaj dostęp do kreatora scenariuszy. Zmodyfikuj pytania i elementy odpowiedzi w szablonie, aby dostosować je do potrzeb uczniów. Po dostosowaniu arkusza roboczego zapisz go i wydrukuj lub przechowuj w bibliotece scenorysów do wykorzystania w przyszłości. Aby uzyskać więcej informacji na temat projektowania skutecznych otwartych arkuszy odpowiedzi, zapoznaj się z dodatkowymi zasobami na temat zróżnicowanych instrukcji i oceniania formatywnego.


Jak Zrobić Otwarty Arkusz Odpowiedzi

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowania


Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Otwartych Arkuszy Odpowiedzi

Jak można je wykorzystać w klasie?

Otwarte arkusze odpowiedzi to wszechstronne narzędzia, których można używać na różne sposoby do oceny umiejętności rozumienia, krytycznego myślenia i pisania uczniów w klasie. Można je wykorzystać jako ocenę formatywną lub podsumowującą, pracę domową lub zajęcia w klasie, umożliwiając uczniom wykazanie się zrozumieniem i zastosowaniem wiedzy i umiejętności. Nauczyciele mogą z nich korzystać, aby uzyskać wgląd w zrozumienie materiału przez uczniów i odpowiednio dostosować swoje strategie nauczania, przekazywać informacje zwrotne na temat konkretnych obszarów wymagających poprawy lub mocnych stron w pisaniu uczniów oraz różnicować instrukcje, podając różne podpowiedzi lub pytania dla różnych poziomów zaawansowania. studenci.

Czy można ich używać w przypadku pytań wielokrotnego wyboru?

Nie, otwarte arkusze odpowiedzi są przeznaczone do odpowiedzi pisemnych, a nie do pytań wielokrotnego wyboru. Możesz jednak użyć tych arkuszy do oceny wielu umiejętności lub obszarów wiedzy, podając wiele monitów lub pytań. Arkusze krótkich odpowiedzi mogą być używane wraz z pytaniami wielokrotnego wyboru, aby zapewnić różnorodne opcje oceny. Dodatkowo generator krótkich odpowiedzi może służyć do tworzenia odpowiedzi, które są podobne pod względem formatu i złożoności do pytań wielokrotnego wyboru. Pozwala to na bardziej zróżnicowany zakres opcji oceny w ramach jednego arkusza.

Jak zaprojektować otwarte arkusze odpowiedzi na potrzeby zróżnicowanego uczenia się?

Aby zaprojektować otwarte arkusze odpowiedzi na potrzeby zróżnicowanego uczenia się, rozważ utworzenie podpowiedzi o różnych poziomach złożoności, zapewnij rusztowanie i wybór oferty. Używaj inteligencji wielorakich, aby odwoływać się do różnych stylów uczenia się i dostarczać uczniom informacji zwrotnych i okazji do refleksji.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusz-odpowiedzi-otwartej
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA