https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-przyczynowo-skutkowe

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Co to jest arkusz przyczyny i skutku?

Arkusz przyczynowo-skutkowy pomaga uczniom nakreślić sekwencję wydarzenia i wpływ, jaki wydarzenie ma na postacie lub osoby. Arkusz dopasowywania przyczyn i skutków to narzędzie wykorzystywane w edukacji, które pomaga uczyć związku między zdarzeniami, działaniami i ich konsekwencjami. Te arkusze robocze zazwyczaj zawierają serię scenariuszy lub stwierdzeń opisujących sytuację, a uczeń jest proszony o zidentyfikowanie przyczyny (przyczyn) i skutku (ów) tej sytuacji.

Przykłady przyczyn i skutków mogą przedstawiać scenariusz, na przykład nieuczenie się do ważnego testu. Następnie uczeń zostałby poproszony o zidentyfikowanie przyczyny (nie uczył się) i skutku (nie poszło mu dobrze w teście). Dostępnych jest wiele różnych typów szablonów przyczyn i skutków, w tym ćwiczenia dla różnych poziomów ocen i szablony, które można dostosować. Niektóre szablony mogą zawierać obrazy lub diagramy, które pomogą ćwiczyć i lepiej zrozumieć prezentowane związki przyczynowo-skutkowe.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Ćwiczenia przyczynowo-skutkowe wymagają od uczniów zbadania, w jaki sposób sekwencja zdarzenia może prowadzić do określonych konsekwencji lub rezultatów. Uczniowie powinni być w stanie zrozumieć i wyjaśnić związek między nimi. Te szablony pomagają nie tylko zdefiniować zdarzenie i konsekwencje, ale także pomagają im skonstruować szablon zarysu przyczyny i skutku, który pokazuje logiczne przyczyny wystąpienia konsekwencji. Jest to cenna umiejętność, którą można zastosować w wielu różnych dziedzinach życia, w tym w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.

Najlepszym sposobem wykorzystania działań przyczynowo-skutkowych jest zintegrowanie ich z większą lekcją lub jednostką na określony temat. Na przykład, jeśli nauczyciel uczy jednostki o rewolucji amerykańskiej, może użyć arkuszy przyczynowo-skutkowych, aby pomóc zrozumieć powody, dla których koloniści zdecydowali się zbuntować przeciwko rządom brytyjskim, oraz wpływ, jaki bunt wywarł na kolonie i Imperium Brytyjskie .

Dodatkowo mogą być wykorzystywane do wspierania budowania umiejętności czytania i rozumienia. Analizując związki przyczynowo-skutkowe w opowiadaniu lub artykule, dzieci mogą lepiej zrozumieć tekst i jego znaczenie. Jest to szczególnie przydatne dla czytelników, którzy mają problemy z wnioskowaniem i analizą.

Aby jak najlepiej wykorzystać arkusze przyczynowo-skutkowe, ważne jest, aby zapewnić swojej klasie różnorodne scenariusze i sytuacje do przeanalizowania. Powinny być również zaprojektowane z myślą o odpowiednim poziomie ocen, aby uczniowie mogli zaangażować się w materiał i ćwiczyć swoje umiejętności na odpowiednim poziomie.

Wskazówki, które należy wziąć pod uwagę podczas konstruowania bezpłatnych arkuszy przyczynowo-skutkowych za pomocą Storyboard That

Podczas konstruowania pustego arkusza szablonu przyczyny i skutku należy wziąć pod uwagę kilka elementów, aby upewnić się, że jest on skuteczny i wciągający, a uczniowie opanowali jego treść. Te wskazówki mogą mieć zastosowanie nawet podczas tworzenia innych typów materiałów informacyjnych. Oto kilka kluczowych elementów, o których należy pamiętać:

 • Odpowiednia treść: Scenariusze i stwierdzenia przedstawione w arkuszu powinny być adekwatne do studiowanego tematu i odpowiednie do poziomu klasy.
 • Jasny i zwięzły język: język używany w arkuszu powinien być łatwy do zrozumienia i wolny od zbędnego żargonu lub złożonego słownictwa.
 • Różnorodność scenariuszy: aby uczniowie byli zaangażowani i zainteresowani, ważne jest uwzględnienie wielu różnych scenariuszy obejmujących różne tematy i sytuacje.
 • Pomoce wizualne: Obrazy lub diagramy mogą pomóc w lepszym zrozumieniu przedstawionych związków przyczynowo-skutkowych.
 • Spójność: format i struktura powinny być spójne w całym tekście, aby uniknąć nieporozumień i zapewnić łatwość ich zrozumienia.
 • Odpowiedni poziom trudności: Karta pracy powinna być wystarczająco trudna, aby promować krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów, ale nie na tyle trudna, aby stała się frustrująca lub przytłaczająca.

Uwzględniając te elementy podczas projektowania z pustego arkusza przyczynowo-skutkowego, nauczyciele mogą stworzyć narzędzie, które jest skuteczne, angażujące i wartościowe dla uczniów.

Dlaczego arkusze przyczyny i skutku są skuteczne?

Arkusze przyczynowo-skutkowe są skuteczne, ponieważ pomagają uczniom rozwijać krytyczne myślenie i umiejętności analityczne. Analizując sytuację i identyfikując jej przyczyny (przyczyny) i skutki, uczniowie są w stanie nawiązywać połączenia i rozumieć, w jaki sposób zdarzenia są ze sobą powiązane. Jest to cenna umiejętność, którą można zastosować w wielu różnych dziedzinach życia, w tym w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.

Dodatkowo można je wykorzystać do wspomagania czytania ze zrozumieniem. Analizując związki przyczynowo-skutkowe w historii lub artykule, uczniowie mogą lepiej zrozumieć tekst i jego znaczenie. Jest to szczególnie przydatne dla czytelników, którzy mają problemy z wnioskowaniem i analizą.

Arkusze przyczynowo-skutkowe są również skuteczne, ponieważ zapewniają klasom uporządkowany sposób ćwiczenia swoich umiejętności. Instrukcje często obejmują różne scenariusze i sytuacje do przeanalizowania przez uczniów, co pomaga utrzymać ich zaangażowanie i zainteresowanie materiałem.

Co więcej, można ich używać na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach tematycznych, co czyni je wszechstronnym narzędziem dla nauczycieli. Włączając zadania przyczynowo-skutkowe do lekcji i jednostek, nauczyciele mogą pomóc uczniom rozwinąć głębsze zrozumienie tematu i promować umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Ogólnie rzecz biorąc, arkusze przyczynowo-skutkowe są skuteczne, ponieważ zapewniają uczniom uporządkowany sposób ćwiczenia swoich umiejętności, wspierają czytanie ze zrozumieniem oraz promują krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów.

Pomysły na karty przyczynowo-skutkowe

Przedszkole

 • Podczas lekcji naukowej na temat cyklu życiowego roślin twoja klasa może wypełnić arkusz przyczynowo-skutkowy, aby zrozumieć, w jaki sposób nasiono wyrasta na roślinę i jakie czynniki mogą wpływać na jej wzrost.
 • Podczas lekcji matematyki na temat podstawowego dodawania i odejmowania uczniowie mogą wypełnić arkusz przyczynowo-skutkowy, aby zrozumieć, w jaki sposób te operacje są ze sobą powiązane i jak można je wykorzystać do rozwiązywania problemów powiązanych z innymi.

Szkoła Podstawowa

 • Na lekcji języków obcych istnieją różne sposoby przydzielania uczniom ćwiczeń, aby ćwiczyli przyczynę i skutek. Na przykład uczniowie klasy 3 mogą przeczytać fragment przyczynowo-skutkowy i zidentyfikować związki przyczynowo-skutkowe w fabule. Mogą również stworzyć własne zdanie lub zdania przyczynowo-skutkowe, korzystając z podanych podpowiedzi. Na koniec mogli zrobić quiz z kluczem odpowiedzi i dać swojemu partnerowi do rozwiązania!
 • Na lekcji wiedzy o społeczeństwie uczniowie mogą wykonać zadanie dotyczące przyczyny i skutku. Uczniowie klasy 2 mogą sporządzić wykres skutków wydarzenia historycznego. Mogą na przykład zbadać przyczyny i skutki rewolucji amerykańskiej, wypełniając tabelę wydarzeniami takimi jak Boston Tea Party i podpisanie Deklaracji Niepodległości.

Gimnazjum i Liceum

 • Podczas lekcji historii dotyczącej wojny secesyjnej uczniowie mogli wypełnić arkusz przyczynowo-skutkowy, aby przeanalizować podstawowe przyczyny konfliktu i jego wpływ na rozwój kraju w następnych latach.
 • Podczas lekcji ekonomii na temat podaży i popytu uczniowie mogą wypełnić arkusz przyczynowo-skutkowy, aby przeanalizować, w jaki sposób zmiany podaży lub popytu mogą wpłynąć na ceny i całą gospodarkę.


Jak Zrobić Diagram Przyczynowo-skutkowy

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy kolorowe, czarno-białe, pionowe lub poziome szablony. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowaniaMiłego tworzenia!


Często zadawane pytania dotyczące arkuszy przyczynowo-skutkowych

W jaki sposób można wykorzystać arkusze przyczynowo-skutkowe do poprawy umiejętności czytania ze zrozumieniem?

Arkusze przyczynowo-skutkowe mogą być cennym narzędziem pomagającym poprawić umiejętność czytania ze zrozumieniem. Korzystając z tych arkuszy, uczniowie mogą rozwinąć umiejętność analizowania i rozumienia relacji między zdarzeniami w tekście. Kilka konkretnych sposobów wykorzystania arkuszy przyczynowo-skutkowych do poprawy umiejętności czytania ze zrozumieniem to:

 • Zidentyfikuj i przeanalizuj związki przyczynowo-skutkowe: Użyj arkusza przyczyn i skutków, aby zidentyfikować i przeanalizować relacje między zdarzeniami w tekście. W ten sposób mogą lepiej zrozumieć fabułę opowieści i uzyskać głębszy wgląd w postacie i ich motywacje.
 • Przewidywanie wyników: arkusze przyczynowo-skutkowe mogą również pomóc uczniom w ćwiczeniu przewidywania, co wydarzy się dalej w historii. Dzięki zrozumieniu przyczyn i skutków pewnych wydarzeń uczniowie mogą dokładniej przewidzieć, jak potoczy się historia.
 • Połącz z osobistymi doświadczeniami: uczniowie mogą korzystać z arkuszy przyczynowo-skutkowych, aby połączyć wydarzenia w tekście z rzeczami, które przydarzyły im się w ich osobistych doświadczeniach. To pomaga im rozwijać empatię i odnosić się do postaci w historii na głębszym poziomie.

Jakie strategie mogą zastosować nauczyciele, aby rozróżnić arkusze przyczynowo-skutkowe dla uczniów o różnych potrzebach lub zdolnościach edukacyjnych?

Rozróżnianie arkuszy przyczynowo-skutkowych jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb wszystkich uczniów w klasie. Arkusze przyczynowo-skutkowe dla trzecioklasistów można nawet odróżnić od arkuszy przyczynowo-skutkowych dla czwartoklasistów. Oto kilka strategii, które nauczyciele mogą zastosować, aby rozróżnić arkusze przyczynowo-skutkowe dla uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych lub zdolnościach:

 • Zapewnij różne poziomy trudności: Nauczyciele mogą tworzyć różne wersje tego samego arkusza przyczynowo-skutkowego o różnych poziomach trudności. Następnie uczniowie mogą wybrać arkusz roboczy, który najlepiej pasuje do ich poziomu umiejętności lub zdolności.
 • Użyj pomocy wizualnych: Nauczyciele mogą korzystać z pomocy wizualnych, takich jak organizery graficzne, aby pomóc uczniom lepiej zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe. Pomoce wizualne mogą być szczególnie przydatne dla uczniów z trudnościami w uczeniu się lub osób, które są wzrokowcami.
 • Zmodyfikuj tekst: Nauczyciele mogą modyfikować tekst w arkuszu przyczynowo-skutkowym, aby dopasować go do poziomu czytania każdego ucznia. Na przykład uczniowie z niższymi poziomami czytania mogą otrzymać prostsze teksty z mniejszą liczbą złożonych zdań.

W jaki sposób arkusze przyczynowo-skutkowe można zintegrować z lekcjami przedmiotów innych niż językowe, takich jak nauki społeczne czy nauki ścisłe?

Arkusze przyczynowo-skutkowe można zintegrować z różnymi przedmiotami poza sztukami językowymi, w tym z naukami społecznymi i naukami ścisłymi, poprzez identyfikację związków przyczynowo-skutkowych w odpowiednich kontekstach. Na przykład w naukach społecznych nauczyciele mogą korzystać z arkuszy przyczynowo-skutkowych, aby zbadać wpływ wydarzeń historycznych na społeczeństwo. Na naukach ścisłych uczniowie mogą dowiedzieć się o przyczynach i skutkach zjawisk naturalnych, takich jak zmiany klimatu czy erupcje wulkanów. Ponadto nauczyciele mogą włączyć arkusze przyczynowo-skutkowe jako narzędzie do analizy danych w eksperymentach naukowych lub do badania związków przyczynowo-skutkowych w badaniach z zakresu nauk społecznych.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-przyczynowo-skutkowe
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA