https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-inferencyjne

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Co to jest arkusz wnioskowania?

Arkusz wnioskowania zazwyczaj prosi uczniów o przyjrzenie się sytuacji lub fragmentowi i określenie znaczenia, które nie jest wyraźnie określone. Uczniowie czerpią z własnego doświadczenia i tego, co już wiedzą, aby dojść do rozsądnych wniosków. Konkluzja nie może być wyraźnie sformułowana w tekście.


Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Wnioskowanie jest ważną umiejętnością, której uczniowie powinni się uczyć podczas czytania, ponieważ jest to umiejętność, której będą używać przez całe życie. Wnioskowanie pomaga uczniom krytycznie myśleć o sytuacjach, które pojawiają się podczas czytania i wyciągać wnioski lub przewidywać na podstawie tych sytuacji. Zazwyczaj wnioskowanie wymaga od uczniów „czytania między wierszami” i wyciągania wniosków na podstawie własnych doświadczeń i wskazówek zawartych w tekście.


Arkusz wnioskowania

Aby utworzyć arkusz wnioskowania, wybierz szablon powyżej! Po przejściu do Kreatora scenorysów kliknij każdy element w szablonie, aby dostosować go do swoich potrzeb. Kiedy skończysz, naciśnij „Zapisz i wyjdź”! Możesz od razu wydrukować arkusz lub po prostu zachować go w bibliotece scenorysów, dopóki nie będziesz gotowy do użycia.


Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Wnioskowania

Co to jest wnioskowanie?

Wnioskowanie to wniosek lub dedukcja wyciągnięta na podstawie dowodów i rozumowania, a nie bezpośrednio stwierdzonych lub oczywistych informacji. Innymi słowy, polega na wykorzystaniu tego, co już jest znane lub dane, do logicznego odgadnięcia lub interpretacji czegoś, co nie zostało powiedziane bezpośrednio. Wyciąganie wniosków to ważna umiejętność czytania ze zrozumieniem, która pozwala czytelnikom pogłębić zrozumienie tekstu i wyciągnąć wnioski, które mogą nie być wyrażone wprost.

W jaki sposób arkusze wnioskowania pomagają uczniom rozwijać umiejętności wnioskowania?

Arkusze wnioskowania dają uczniom możliwość ćwiczenia wyciągania wniosków z tego, co przeczytali. Zapewniając ćwiczenia z przewodnikiem, uczniowie mogą nauczyć się korzystać ze wskazówek kontekstowych, przewidywać i stosować swoją wcześniejszą wiedzę, aby nadać sens temu, co czytają. Regularna praktyka z arkuszami wnioskowania może pomóc uczniom rozwinąć nawyk krytycznego myślenia i wyciągania wniosków na podstawie dowodów. Korzystanie z graficznych organizatorów wnioskowania i arkuszy wnioskowania do wydrukowania może pomóc uczniom uporządkować myśli i zastosować umiejętności wnioskowania do różnych tekstów i sytuacji.

Jakie są przykłady działań wnioskowania, które można wykorzystać w klasie?

Istnieje wiele działań wnioskowania, z których nauczyciele mogą korzystać w klasie, w tym organizery graficzne, przewidywanie wyników i wyciąganie wniosków. Organizatorzy grafiki, tacy jak diagramy Venna i mapy myśli, mogą pomóc uczniom uporządkować myśli i powiązać pomysły. Przewidywanie wyników i wyciąganie wniosków wymagają od uczniów korzystania ze wskazówek kontekstowych i dowodów, aby wyciągać wnioski na temat tego, co może się wydarzyć dalej lub co dzieje się w tekście.

Jaka jest rola umiejętności wnioskowania w krytycznym myśleniu i rozwiązywaniu problemów?

Umiejętności wnioskowania są kluczowe dla krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Kiedy uczniowie nauczą się wyciągać wnioski z dowodów, będą mogli zastosować tę umiejętność w wielu różnych sytuacjach. Ta umiejętność jest niezbędna do rozwiązywania problemów, ponieważ pozwala uczniom przeanalizować problem, rozważyć różne rozwiązania i wybrać najlepszą opcję na podstawie dowodów.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-inferencyjne
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA