https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-robocze-debaty

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Co to jest debata?

Debata to cenna umiejętność, która może pomóc uczniom rozwinąć umiejętności myślenia i argumentacji na wyższym poziomie. Uczestnicząc w debatach, uczniowie mogą nauczyć się organizować swoje myśli, badać tematy i przedstawiać swoje argumenty w jasny i przekonujący sposób. Jednak przygotowanie się do debaty może być trudne, zwłaszcza dla młodych uczniów. Aby pomóc uczniom przygotować się do debat, nauczyciele mogą korzystać z różnych zasobów, takich jak organizery graficzne, szablony i karty zadań.

Co to jest arkusz debaty?

Arkusz debaty jest dokumentem planowania debaty. Większość przygotowań do debaty wykorzystuje karty dowodów, schematy blokowe i szablony konstruktywnych przemówień, ale nauczyciele mają możliwość stworzenia własnego arkusza przygotowania do debaty.

Organizatorzy grafiki debaty

Jednym ze sposobów, aby pomóc uczniom uporządkować myśli i argumenty, jest wykorzystanie graficznych organizatorów debat. Organizatorzy ci mogą pomóc uczniom nakreślić ich argumenty i kontrargumenty, a także zidentyfikować dowody na poparcie ich twierdzeń. Niektóre przykłady organizatorów graficznych debat obejmują:

 • T-wykres: tego typu szablony arkuszy debat pozwalają uczniom porównać i zestawić ze sobą dwa przeciwstawne punkty widzenia, z jednym punktem widzenia po każdej stronie wykresu.
 • Diagram Venna: ten organizator pomaga uczniom zidentyfikować podobieństwa i różnice między dwoma przeciwstawnymi punktami widzenia.
 • Mapa pająka: ten organizer umożliwia uczniom przeprowadzanie burzy mózgów pomysłów i argumentów związanych z konkretnym tematem debaty.

Szablony debat dla studentów

Innym przydatnym źródłem do przygotowania uczniów do debat są szablony debat. Te szablony zapewniają studentom uporządkowany format do organizowania argumentów i notatek. Oto kilka przykładów szablonów debat:

 • Arkusz przygotowania do debaty: Ten szablon prowadzi uczniów przez proces zbierania informacji i przygotowywania się do debaty.
 • Szablon notatek z debaty: ten szablon zapewnia uczniom miejsce na robienie notatek na temat ich badań i argumentów.
 • Arkusz przygotowania do debaty: ten szablon pomaga uczniom uporządkować argumenty i kontrargumenty przed właściwą debatą.
 • Arkusz planowania debaty: Aby pomóc uczniom przygotować się do właściwej debaty, nauczyciele mogą udostępnić im arkusz planowania debaty. Ten arkusz zawiera format debaty, zasady i wytyczne, a także tematy debaty i przydział argumentów. Uczniowie mogą korzystać z tego arkusza, aby zaplanować swoje argumenty i przygotować notatki z przemówień.

Korzystanie z tych szablonów w rzeczywistych scenariuszach debat jest bardzo pomocne. Podczas właściwej debaty uczniowie mogą wykorzystywać swoje notatki i konspekty do przedstawiania swoich argumentów i odpowiadania na argumenty przeciwników. Uczestnicząc w rzeczywistych debatach w klasie, uczniowie mogą ćwiczyć swoje umiejętności debatowania, zdolności myślenia na wyższym poziomie i poprawić ogólną zdolność wyrażania swoich opinii.

Dlaczego arkusze debaty są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Debaty to ważny sposób dzielenia się pomysłami i krytycznej analizy informacji. Debaty stanowią wyzwanie dla mówców, aby dokładnie zbadali obie strony tematu lub pytania i przedstawili solidne dowody na poparcie wybranej przez nich strony, jednocześnie przewidując problemy i dostarczając rozwiązania. Uczniowie mogą znaleźć te umiejętności, które pomogą im również w przekonującym pisaniu i pracach naukowych. Debaty rozwijają również umiejętność publicznego przemawiania i uważnego słuchania.

W Internecie dostępnych jest wiele zasobów, z których nauczyciele mogą korzystać, aby pomóc uczniom przygotować się do debat. Zasoby te obejmują różne rodzaje arkuszy debat, organizery graficzne, szablony, karty zadań i arkusze planowania. Udostępniając uczniom te zasoby, nauczyciele mogą pomóc uczniom uporządkować myśli, zbadać tematy i przedstawić swoje argumenty w jasny i przekonujący sposób. Debata to cenna umiejętność, która może pomóc uczniom rozwinąć umiejętności myślenia i argumentacji na wyższym poziomie, a te zasoby mogą pomóc młodym uczniom rozwinąć te umiejętności.

Planowanie: przykład zarysu debaty

Wiedza o tym, jak napisać zarys debaty, może nie przychodzić naturalnie, ale postępując zgodnie z tymi krokami, możesz stworzyć solidny przykładowy szablon zarysu debaty, który pomoże Ci przedstawić przekonujące argumenty. Pamiętaj, aby argumenty były uporządkowane i poparte dowodami, przewiduj argumenty strony przeciwnej i używaj słów przejściowych, aby zapewnić płynny przepływ pomysłów.

 1. Wybierz temat debaty: Pierwszym krokiem w tworzeniu zarysu debaty jest wybór tematu. Upewnij się, że temat jest dyskusyjny i ma jasne argumenty po obu stronach.
 2. Zbadaj temat: Przeprowadź dokładne badania na ten temat, aby zrozumieć różne punkty widzenia i argumenty. Zbierz dowody i dane na poparcie swojego stanowiska.
 3. Zidentyfikuj kluczowe argumenty: Zidentyfikuj kluczowe argumenty przemawiające za twoją stroną debaty. Argumenty te powinny być poparte dowodami i powinny być w stanie przeciwstawić się argumentom strony przeciwnej.
 4. Uporządkuj argumenty: Uporządkuj argumenty w logicznej kolejności. Zacznij od najmocniejszego argumentu, a następnie następnego najsilniejszego i tak dalej. Upewnij się, że każdy argument płynnie przechodzi w następny.
 5. Uwzględnij obalenia: Przewiduj argumenty strony przeciwnej i dołącz obalenia dla każdego z nich. Odnieś się do każdego punktu, który prawdopodobnie podniesie strona przeciwna, i odrzuć je mocnymi dowodami.
 6. Dodaj przejścia: używaj słów i wyrażeń przejściowych, aby Twoja mowa płynnie przechodziła od jednego argumentu do drugiego. Przykłady słów przejściowych obejmują „ponadto”, „dodatkowo” i „jednak”.
 7. Dołącz wprowadzenie i zakończenie: Rozpocznij konspekt od mocnego wprowadzenia, które przyciągnie uwagę słuchaczy i przedstawi Twoje stanowisko. Zakończ mocnym wnioskiem, który powtórzy twoje główne argumenty i wywrze trwałe wrażenie na słuchaczach.
 8. Przećwicz: Poćwicz wygłaszanie przemówienia, korzystając ze schematu. Upewnij się, że trzymasz się limitu czasu, a twoje argumenty są jasne i zwięzłe.

Jak Zrobić Arkusz Debaty

1

Wybierz Jeden z Szablonów Konspektu Debaty

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowaniaMiłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Dyskusyjnych

W jaki sposób można zintegrować arkusze robocze i scenorysy debat z różnymi tematami?

Szablony przygotowania debaty i storyboardy można zintegrować z wieloma różnymi przedmiotami, takimi jak język angielski, nauki społeczne i nauki ścisłe. Na przykład na zajęciach z języka angielskiego uczniowie mogą debatować nad wartościami literackimi konkretnej powieści lub sztuki teatralnej. Na zajęciach z nauk społecznych uczniowie mogą omawiać różne wydarzenia historyczne lub kwestie polityczne. Na zajęciach z przedmiotów ścisłych uczniowie mogą dyskutować o zaletach i wadach określonej teorii lub praktyki naukowej. Tematy debat można wyciągnąć z dowolnego tematu i zbadać w kontekście.

W jaki sposób nauczyciele mogą ocenić wykorzystanie przez uczniów arkuszy debat i scenopisów?

Nauczyciele mogą ocenić wykorzystanie przez uczniów arkuszy debaty i scenopisów, oceniając jakość ich argumentów, wykorzystanie dowodów na poparcie swoich argumentów, ich zdolność do skutecznego komunikowania swoich pomysłów oraz ich zdolność do reagowania na przeciwne argumenty. Ponadto nauczyciele mogą przekazywać informacje zwrotne i konstruktywną krytykę, aby pomóc uczniom doskonalić umiejętności prowadzenia debaty w miarę upływu czasu.

W jaki sposób arkusze dyskusyjne i storyboardy mogą przynieść korzyści uczniom?

Szablony arkuszy dyskusyjnych i storyboardy mogą przynieść uczniom wiele korzyści. Pomagają uczniom uporządkować myśli, rozwijać logiczne argumenty i skutecznie przekazywać swoje pomysły. Zachęcają również uczniów do badania i gromadzenia dowodów na poparcie ich argumentów, co pomaga im budować umiejętności krytycznego myślenia. Wreszcie, korzystanie z takich pomocy wizualnych może pomóc uczniom poczuć się pewniej i lepiej przygotować się do przedstawiania swoich argumentów.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-robocze-debaty
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA