https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-winogron

Dostosuj Arkusze WINOGRON


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!grapes-example

Korzystanie z arkuszy GRAPES jako narzędzia do wszechstronnego uczenia się

W dziedzinie nauk społecznych zrozumienie starożytnych cywilizacji wykracza poza zwykłe fakty; chodzi o odkrycie istoty przeszłości ludzkości. Organizator grafiki nauk społecznych GRAPES nie gloryfikuje historii; służy raczej jako pragmatyczne narzędzie. Zapewnia uczniom ustrukturyzowaną ścieżkę analizy, porównywania i syntezy informacji o starożytnych cywilizacjach. W klasach pełni rolę drogowskazu, wspierając krytyczne myślenie i umiejętność identyfikowania wzorców występujących w różnych kulturach i epokach.

Co oznaczają WINOGRONA w naukach społecznych?

Struktura GRAPES, akronim obejmujący geografię, religię, osiągnięcia, politykę, ekonomię i społeczeństwo, służy jako pouczający klucz, otwierający skarby historii, jednocześnie równoważąc zawiłe aspekty ludzkiego życia.

 • Ustrukturyzowana eksploracja: Narzędzie GRAPES zapewnia ustrukturyzowaną ścieżkę zagłębiania się w cywilizacje, wspierając zrównoważone podejście do nauki.

 • Holistyczne zrozumienie: Każda litera akronimu GRAPES reprezentuje kategorię, która jest integralna dla zrozumienia historii życia cywilizacji – od jej ludzi i pełnych energii osiągnięć, po dążącą do równowagi dynamikę jej polityki.

 • Pielęgnowanie krytycznego myślenia: Winogrona zachęcają do krytycznego myślenia, zachęcając uczniów do wychodzenia poza powierzchnię i odkrywania powiązań między różnymi aspektami cywilizacji.

Tworzenie skutecznych arkuszy ćwiczeń WINOGRONA

 • Sekcje podzielone na segmenty: Przydziel w arkuszu dedykowane sekcje dla każdego komponentu GRAPES, zapewniając prosty, ale skuteczny układ, który nie będzie zbyt przytłaczający.

 • Odkrywanie z przewodnikiem: Zadawaj pytania przewodnie w ramach każdej kategorii, aby pomóc uczniom wytyczyć ścieżkę odkryć.

 • Miejsce na spostrzeżenia: upewnij się, że uczniowie mają wystarczająco dużo miejsca na uchwycenie swoich refleksji, ustaleń i wniosków wyciągniętych z historii każdej cywilizacji.

Wdrażanie GRAPES w klasie

 • Rozpocznij od wyjaśnienia: rozpocznij od żywego wprowadzenia do frameworka GRAPES, pozwalając uczniom poczuć znaczenie każdej litery.

 • Zajęcia interaktywne: Zamień historię w żywą opowieść, prosząc uczniów o wypełnienie arkusza WINOGRON dotyczącego konkretnych cywilizacji – prosty, ale świetny sposób na połączenie się z przeszłością.

 • Tworzenie połączeń: Zachęcaj do analizy porównawczej, podczas której uczniowie przeglądają, w jaki sposób różne cywilizacje równoważyły ​​te same kategorie, ujawniając przypływy i odpływy ludzkiego doświadczenia.

Wskazówki dotyczące tworzenia arkusza winogron

 1. Zrozumienie koncepcji: Zapoznaj się z koncepcją arkusza WINOGRON. Winogrona oznaczają geografię, religię, osiągnięcia, politykę, ekonomię i społeczeństwo i reprezentują kluczowe elementy starożytnych cywilizacji w naukach społecznych.

 2. Wybierz cywilizację: Wybierz starożytną cywilizację, o której chcesz się dowiedzieć, korzystając ze środowiska GRAPES. Rozważ na przykład użycie arkusza WINOGRONA cywilizacji do analizy różnych aspektów cywilizacji.

 3. Uporządkuj kategorie: Utwórz przejrzysty i zorganizowany wykres lub organizer graficzny dla każdej kategorii WINOGRON. Może to być arkusz badań społecznych z wykresem GRAPES, który wizualnie przedstawia każdy element.

 4. Zdefiniuj i wyjaśnij: Podaj zwięzłe definicje dla każdej kategorii, aby zapewnić przejrzystość. Na przykład dla kogoś, kto zastanawia się, co to znaczy i jak wykorzystać organizer graficzny do nauk społecznych GRAPES w klasie.

 5. Zastosuj z przykładami: Podaj przykłady powiązania każdej kategorii z wybraną cywilizacją. Zilustruj na przykład, jaki wpływ na życie cywilizacji miała religia i jak zachowana została równowaga w polityce.

 6. Zastanów się i podsumuj: Zakończ arkusz ćwiczeń, zachęcając uczniów do zastanowienia się nad ogólną dynamiką cywilizacji. Poproś ich, aby przedstawili życiowy sens równowagi cywilizacji, korzystając z konkretnych przykładów z każdej kategorii.

Tworzenie arkusza Winogrona to satysfakcjonujące ćwiczenie, które angażuje uczniów w odkrywanie wieloaspektowej natury starożytnych cywilizacji.

Więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowania


Jak Zrobić Arkusz WINOGRON

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne obrazy i dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Winogrona

Dlaczego ramy GRAPES są ważne w naukach społecznych?

Nie ma konkretnej definicji GRAPES, ponieważ GRAPES to platforma zapewniająca całościowe podejście do badania starożytnych cywilizacji. Dzięki temu dzieci sprawdzają wiele wymiarów, takich jak wpływy geograficzne, konkretne osiągnięcia, praktyki religijne, struktury polityczne, systemy ekonomiczne i dynamika społeczna.

W jaki sposób arkusze WINOGRON promują analizę porównawczą?

Arkusze ćwiczeń GRAPES zachęcają uczniów do porównania, w jaki sposób różne cywilizacje podeszły do ​​każdego elementu. Ta analiza porównawcza pogłębia zrozumienie kontekstów historycznych i podkreśla unikalne cechy każdego społeczeństwa.

W jaki sposób arkusze ćwiczeń GRAPES mogą poprawić krytyczne myślenie?

Arkusze ćwiczeń GRAPES zachęcają do krytycznego myślenia, zachęcając uczniów do analizy i oceny wzajemnych powiązań różnych aspektów cywilizacji. Uczą się wyciągać wnioski na temat wzajemnego wpływu geografii, religii, codziennej ciężkiej pracy, polityki, ekonomii, osiągnięć i społeczeństwa.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-winogron
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA