https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-ćwiczeń-dotyczące-tonu-i-nastroju

Dostosuj Szablony Tonu i Nastroju


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!tone and mood worksheet

Arkusze nastroju i tonu

Zrozumienie tych pojęć za pomocą arkuszy ćwiczeń jest niezbędne, aby czytelnicy wszystkich klas rozwinęli umiejętności identyfikowania kluczowych elementów literatury. Nauczyciele mogą projektować, pobierać i drukować bezpłatne, konfigurowalne szablony szablonów tonu i nastroju, które pomogą uczniom określić postawę (ton) i uczucia pisarza (nastrój) powstałe w czytelniku podczas analizowania opisów i fragmentów.

Co to jest arkusz nastroju i tonu?

Jest to ulotka edukacyjna do wydrukowania, zawierająca fragmenty powieści, wierszy, artykułów i opowiadań do zapoznania się z nimi przez całą klasę. Po uważnym przeczytaniu fragmentów dzieci odpowiadają na pytania ze zrozumieniem dotyczące tonu i nastroju autora w powieści lub wierszu. Opisują różnice i podobieństwa między nimi oraz przedstawiają dowody tekstowe z fragmentu na poparcie swojej analizy.

Niektóre arkusze identyfikujące ton i nastrój zawierają zbiór słów lub zwrotów dotyczących tonu i nastroju, takich jak „ponury”, „krytyczny”, „zabawny”, do których uczniowie mogą się odwołać. Budowanie słownictwa zawierającego słowa pełne emocji pomaga w dyskusji na temat subtelnych celów i uczuć przekazywanych w tekstach. Nauczyciele mogą ocenić, czy dzieci rozumieją często mylące rozróżnienie między tymi dwoma pojęciami.

W jaki sposób nauczyciele mogą bezpłatnie korzystać z arkuszy ćwiczeń dotyczących tonu i nastroju?

Nauczyciele mogą wykorzystać te zajęcia na wiele sposobów w celu nauczania tej koncepcji w klasie ELA:

  • Przedstaw koncepcję nastroju i tonu: Użyj arkusza ćwiczeń jako ćwiczenia identyfikującego ton i nastrój, aby nauczyć dzieci tej kluczowej umiejętności czytania ze zrozumieniem. Razem z klasą obejrzyjcie opowiadanie, aby stworzyć model, analizując dobór słów w celu określenia tonu i nastroju.

  • Niezależna praktyka: Zapewnij uczniom arkusz nastroju do indywidualnej praktyki identyfikowania elementów emocjonalnych we fragmentach beletrystyki i literatury faktu.

  • Ćwiczenie rozgrzewkowe: Niech klasa wypełni krótkie arkusze ćwiczeń dotyczące nastroju, czytając krótkie fragmenty i odpowiadając na pytania, aby rozpocząć zajęcia.

  • Narzędzie oceny: Twórz testy słownictwa lub quizy czytelnicze, korzystając z fragmentów, aby ocenić zrozumienie przez uczniów tych pojęć na przestrzeni czasu.

Dlaczego warto korzystać z tych arkuszy ćwiczeń?

Włączenie tych arkuszy ćwiczeń dotyczących tonu i nastroju do klasy zapewnia wiele korzyści:

  1. Nauczyciele mogą wykorzystać arkusz ćwiczeń, aby udoskonalić umiejętności uczniów w zakresie analizy czytania, pomagając im zidentyfikować elementy emocjonalne i ukryte znaczenia w tekstach.

  2. Poszerzaj słownictwo poszczególnych słów, aby precyzyjnie opisać postawę autora i uczucia czytelnika.

  3. Umożliwiaj bogatą dyskusję i głębszą ocenę fragmentów z różnych perspektyw.

  4. Użycie arkusza identyfikującego ton i nastrój jeszcze bardziej udoskonali umiejętności uczniów w zakresie określania postawy autora i emocji, jakie wywołały w czytelniku podczas analizowanych fragmentów.

  5. Zachęcaj do uważnego czytania, wymagając dowodów tekstowych wspierających identyfikację tonu i nastroju.

  6. Odwołaj się do różnych stylów uczenia się, korzystając z arkuszy ćwiczeń dotyczących nastroju do analizy.

Dodatkowe zasoby

Sprawdź inne przydatne zasoby Storyboard That :


{Microdata type="HowTo" id=3051""}

Miłego tworzenia!


Często zadawane pytania dotyczące arkuszy tonu i nastroju

Jakie są wskazówki dotyczące korzystania z arkuszy tonu i nastroju?

Korzystając z tych arkuszy ćwiczeń na zajęciach, pomocne może być rozpoczęcie od wspólnej analizy fragmentów, modelującej sposób identyfikowania elementów emocjonalnych. Następnie poproś uczniów, aby pracowali samodzielnie lub w małych grupach, zachęcając do dyskusji. Na koniec ponownie zbierz klasę, aby podzieliła się swoimi analizami.

Gdzie mogę znaleźć wysokiej jakości darmowe arkusze ćwiczeń dotyczące tonu i nastroju?

Storyboard That zapewnia różne bezpłatne szablony pustych arkuszy tonów i nastroju do wydrukowania. Nauczyciele mogą dostosowywać te materiały, dodając własne przykłady fragmentów odnoszące się do tego, co aktualnie czytają uczniowie.

Co się stanie, jeśli uczniowie będą mieli trudności ze zrozumieniem różnicy między nastrojem a tonem głosu?

Wyjaśnij, że ton odnosi się konkretnie do postawy pisarza, podczas gdy nastrój opisuje uczucie, jakie wywołało w czytelniku. Podanie konkretnych słów, takich jak „ponury”, „nostalgiczny”, „krytyczny” itp. pomaga również uczniom rozróżnić te pojęcia.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-ćwiczeń-dotyczące-tonu-i-nastroju
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA