https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-części-mowy
Dostosuj i Używaj już Dziś!

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!parts of speech

Czym są części mowy?

Części mowy to kategorie, które pomagają klasyfikować słowa na podstawie ich funkcji gramatycznej i ich związku z innymi słowami w zdaniu. Solidne zrozumienie części definicji mowy stanowi podstawę rozumienia języka, umożliwiając jednostkom rozwijanie biegłych umiejętności językowych i umiejętne dekonstruowanie kompozycji zdań.

Czym są arkusze części mowy?

Jednym z fundamentalnych aspektów gramatyki i pisania zdań jest rozumienie części mowy. Badanie części mowy otwiera drzwi do głębszego zrozumienia struktury i użycia języka. Każde słowo w zdaniu pełni określoną funkcję, a rozpoznanie tych ról jest niezbędne do efektywnej komunikacji. Nauczyciele mogą skorzystać z dostępnych online darmowych generatorów części mowy, aby wzbogacić swoją naukę języka.

Odkrywanie rodzajów części mowy

Podstawowe części mowy w języku angielskim to:

 • Rzeczownik: Słowo reprezentujące osobę, miejsce, rzecz lub ideę. Przykłady: kot, miasto, miłość.
 • Zaimek: Słowo używane zamiast rzeczownika, aby uniknąć powtórzeń. Przykłady: on, ona, ono, oni.
 • Czasownik: Słowo, które wyraża działanie, zdarzenie lub stan istnienia. Przykłady: biegać, skakać, jest, stać się.
 • Przymiotnik: Słowo, które opisuje lub modyfikuje rzeczownik lub zaimek. Przykłady: duży, piękny, szczęśliwy.
 • Przysłówek: Słowo, które modyfikuje czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek, dostarczając informacji o czasie, miejscu, sposobie lub stopniu. Przykłady: szybko, bardzo, tutaj.
 • Przyimek: słowo, które pokazuje związek między rzeczownikiem (lub zaimkiem) a innym słowem w zdaniu. Przykłady: w, na, w, pod.
 • Spójnik: Słowo, które łączy słowa, wyrażenia lub klauzule. Przykłady: i, ale, lub, ponieważ.
 • Wykrzyknik: Słowo lub wyrażenie używane do wyrażenia silnych emocji lub nagłych reakcji. Przykłady: o!, wow!, ups.

Te części mowy odgrywają kluczową rolę w konstruowaniu zdań i przekazywaniu znaczenia w języku angielskim.

Pomysły na części mowy według poziomu klasy

Podczas nauczania gramatyki włączenie interaktywnych działań, takich jak arkusze czasowników, może pomóc uczniom zrozumieć koncepcję wyrazów określających czynność i ich rolę w konstruowaniu zdań. Ponadto przydzielanie zadań pisemnych, które obejmują tworzenie zdań z wyrażeniami przyimkowymi, pozwala uczniom ćwiczyć rozumienie relacji między słowami i ulepszać ich strukturę zdań. Badanie przymiotników w najwyższym stopniu daje możliwość zagłębienia się w niuanse porównania i języka opisowego. Zaznajamiając uczniów z ośmioma częściami mowy, w tym przymiotnikami i przysłówkami, nauczyciele wyposażają ich w narzędzia niezbędne do dokładnego i skutecznego wyrażania myśli w języku angielskim. Te części mowy nie tylko angażują uczniów w ćwiczenie części mowy, ale także zachęcają do kreatywności, krytycznego myślenia i pracy zespołowej. Można je dostosować w zależności od poziomu klasy i umiejętności uczniów, aby nauka była przyjemna i pouczająca. Włączenie bezpłatnych arkuszy części mowy generowanych online do tych angażujących zajęć nie tylko pozwala uczniom lepiej rozumieć części mowy, ale także sprzyja kreatywności, krytycznemu myśleniu i pracy zespołowej.

Klasy 1-3

Sortowanie części mowy: Utwórz arkusz z różnymi słowami i odpowiadającymi im kategoriami (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki) oznaczonymi jako różne koszyki lub pojemniki. Uczniowie wycinają słowa i przyklejają je do odpowiedniej kategorii.

Budowanie historii: Rozdaj uczniom arkusz zawierający prostą historię z brakującymi częściami mowy. Uczniowie uzupełniają luki odpowiednimi rzeczownikami, czasownikami i przymiotnikami, aby uzupełnić historię.

Klasy 4-6

Mad Libs: utwórz arkusz roboczy z krótkim opowiadaniem lub akapitem, ale pomiń niektóre części mowy. Uczniowie uzupełniają brakujące słowa w oparciu o określone części mowy, aby stworzyć zabawną lub pomysłową historię.

Części mowy: Rozdaj uczniom arkusz roboczy z listą różnych części mowy i poproś, aby znaleźli przykłady każdej z nich w gazecie lub czasopiśmie. Wycinają lub zapisują przykłady i dopasowują je do odpowiedniej kategorii na karcie pracy.

Klasy 7-9

Analiza zdań: Rozdaj uczniom arkusz zawierający kilka złożonych zdań. Analizują każde zdanie, identyfikując i nazywając różne części mowy. Zachęć ich do wyjaśnienia roli i funkcji każdej części mowy w zdaniu.

Części sztafety mowy: Podziel klasę na zespoły. Utwórz kartę pracy ze zdaniami zawierającymi brakujące części mowy. Każdy uczeń z zespołu na zmianę biegnie do przodu, wskazuje brakującą część mowy i zapisuje ją na tablicy lub wyznaczonym arkuszu odpowiedzi. Wygrywa zespół, który udzieli najwięcej poprawnych odpowiedzi.

Klasy 10-12

Debata na temat części mowy: Przypisz dzieciom określoną część mowy (rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki itp.) i poproś, aby przygotowały argumenty broniące znaczenia i wpływu przypisanych im części mowy na skuteczną komunikację. Zachęć ich, aby włączyli przykłady i przekonujący język.

Części mowy Kreatywne pisanie: Dostarcz arkusz roboczy z serią podpowiedzi lub starterów historii. Uczniowie piszą kreatywny utwór, korzystając z podanych wskazówek, upewniając się, że uwzględnią określoną liczbę różnych części mowy w swoim piśmie.

Pomysły na inne części mowy

 1. Sztuka językowa i integracja sztuki: Niech uczniowie stworzą wizualne reprezentacje różnych części mowy. Mogą używać arkuszy gramatycznych jako odniesienia do identyfikowania rzeczowników, czasowników, przymiotników itp., a następnie tworzyć dzieła sztuki, które odzwierciedlają każdą część mowy. Ta aktywność zachęca do kreatywności, jednocześnie wzmacniając zrozumienie gramatyki.

 2. Wychowanie fizyczne i czasowniki akcji: Zaangażuj uczniów w sesję aktywności fizycznej, podczas której wykonują różne czynności i ruchy. Dostarcz im arkusze gramatyczne, które koncentrują się na czasownikach związanych z czynnościami, i poproś, aby zidentyfikowały i skategoryzowały czasowniki na podstawie ich intensywności lub rodzaju ruchu. Ta interdyscyplinarna aktywność łączy wychowanie fizyczne z nauką gramatyki.

 3. Gry z technologią i częściami mowy: Przedstaw uczniom gry online lub interaktywne, które skupiają się na częściach mowy. Użyj arkuszy gramatycznych jako podstawy do lepszego zrozumienia rzeczowników, czasowników, przymiotników itp., jednocześnie angażując ich w technologiczne doświadczenie edukacyjne.

Wskazówki dotyczące tworzenia arkuszy części mowy

Studiowanie części mowy na przykładach to skuteczny sposób na pogłębienie zrozumienia struktury i użycia języka. Kiedy uczniowie uczą się właściwych części zdania, takich jak rzeczowniki pospolite, przysłówki, zaimki, czasowniki i inne, stają się silniejszymi pisarzami i czytelnikami. Nasze arkusze z częściami mowy do wydrukowania to skuteczny sposób dostarczania przykładów i ćwiczeń.

 • Określ cel: wybierz konkretne części mowy, które chcesz omówić, takie jak rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki lub ich kombinacje.
 • Wybierz angażujący format: wybierz atrakcyjne wizualnie formaty, takie jak wypełnianie pustych miejsc, zadania wielokrotnego wyboru lub przestawianie zdań. Rozważ włączenie obrazów i przykładów.
 • Podaj jasne instrukcje: Jasno wyjaśnij zadanie lub cel arkusza, w tym konkretne części mowy, które należy zidentyfikować lub przećwiczyć.
 • Twórz odpowiednie ćwiczenia: Opracuj ćwiczenia, które wymagają od uczniów zidentyfikowania i kategoryzowania części mowy. Dołącz zdania lub wyrażenia, w których uczniowie muszą podkreślić lub podkreślić określone części mowy.
 • Stopniowo zwiększaj trudność: zacznij od prostych ćwiczeń, które koncentrują się na podstawowej identyfikacji i stopniowo przechodź do bardziej złożonych zadań, takich jak identyfikacja różnych czasów czasownika lub rozróżnianie przymiotników i przysłówków.
 • Uwzględnij różne przykłady: Użyj różnorodnych przykładów, aby zilustrować użycie różnych części mowy. Włącz zdania z literatury, codziennych rozmów lub określonych obszarów tematycznych, aby ćwiczenia były relatywne i praktyczne.
 • Dodaj klucze odpowiedzi: Dołącz klucz odpowiedzi na końcu arkusza, aby ułatwić ocenianie i samoocenę. Upewnij się, że odpowiedzi są dokładne i wyraźnie oznaczone.
 • Sprawdź i edytuj: przejrzyj arkusz pod kątem błędów gramatycznych lub niespójności. Upewnij się, że instrukcje są jasne i zwięzłe, a układ jest atrakcyjny wizualnie.
 • Przetestuj arkusz roboczy: Przed użyciem arkusza roboczego z uczniami rozważ przetestowanie go samodzielnie lub z kolegą, aby upewnić się, że jest skuteczny i przejrzysty.
 • Zapewnij dodatkowe wskazówki: rozważ dodanie krótkich wyjaśnień lub przykładów obok trudnych ćwiczeń, aby pomóc uczniom w zrozumieniu prawidłowych odpowiedzi i wzmocnieniu ich nauki.

Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowania


Jak Zrobić Arkusze Części Mowy

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne obrazy i dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!Miłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Części Mowy

Czy słowo może być sklasyfikowane jako więcej niż jedna część mowy?

W języku angielskim niektóre słowa mogą mieć wiele części mowy poprzez przesunięcie funkcjonalne lub konwersję. Identyfikując część mowy słowa, należy wziąć pod uwagę jego kontekst i rolę w zdaniu. Aby uzyskać więcej ćwiczeń i przykładów, możesz znaleźć bezpłatne arkusze części mowy i arkusze gramatyki online. Te zasoby zawierają dodatkowe ćwiczenia i przykłady, które pomogą Ci lepiej zrozumieć części mowy.

Jakie są typowe błędy popełniane przez uczniów podczas identyfikowania części mowy?

Uczniowie często popełniają błędy podczas identyfikowania części mowy, takie jak mylenie przymiotników z przysłówkami, niewłaściwe używanie zaimków, zmaganie się z przyimkami, pomijanie spójników, zmaganie się z identyfikacją czasownika i ignorowanie wykrzykników. Nauczyciele mogą pomóc, udzielając lekcji na temat części mowy z przykładami i możliwościami ćwiczeń. Wciągające zajęcia i interaktywne ćwiczenia wzmacniają zrozumienie i zachęcają do stosowania wiedzy w różnych kontekstach.

W jaki sposób rozumienie części mowy pomaga poprawić umiejętności pisania uczniów?

Zrozumienie części mowy przynosi korzyści uczniom w konstruowaniu zdań poprawnych gramatycznie, poszerzaniu słownictwa, tworzeniu różnorodności zdań, poprawianiu jasności i komunikacji, doskonaleniu umiejętności redagowania i korekty, kształtowaniu stylu i tonu, a ostatecznie rozwijaniu pewnych i dopracowanych umiejętności pisania.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-części-mowy
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA