Szukaj
 • Szukaj
 • Moje Scenorysy
https://www.storyboardthat.com/pl/create/długie-arkusze-kalkulacyjne

Dostosuj Szablony Długich Kompozycji


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!Szablon Konspektu Eseju 5 Akapitów | Arkusze Długiej Kompozycji

Co to jest szablon konspektu eseju składający się z 5 akapitów lub długi arkusz roboczy?

5-akapitowy esej lub długi arkusz roboczy to narzędzie, które pomaga uczniom napisać długą kompozycję ekspozycyjną w uporządkowany i zorganizowany sposób. Jest to strategia formalna, która składa się z akapitu wprowadzającego z tezą, trzech akapitów głównych i akapitu końcowego. Ten rodzaj arkusza pomaga dzieciom planować i organizować swoje pomysły i jest powszechnie używany w klasach i do standaryzowanych testów. Korzystając z arkusza planowania, uczniowie mogą zidentyfikować główną ideę, szczegóły wspierające i ważne punkty, które chcą uwzględnić.


Nauczanie pisania esejów: zrozumienie różnych typów esejów

Jeśli chodzi o nauczanie pisania esejów dla początkujących pisarzy, ważne jest, aby nauczyciele rozumieli różne typy i ich cele. Oto krótki przegląd niektórych z najpopularniejszych typów esejów:

Esej argumentacyjny

Esej argumentacyjny to rodzaj eseju, którego celem jest przekonanie czytelnika do zgody z punktem widzenia pisarza. Aby to osiągnąć, esej zazwyczaj przedstawia główny argument poparty dowodami i przykładami. Zarys jest idealnym szablonem do tego typu pisania, ponieważ pomaga uporządkować myśli i dowody, aby skutecznie poprzeć główny argument. Aby jeszcze bardziej pomóc swojej klasie w tworzeniu skutecznych esejów argumentacyjnych, można użyć szablonów arkuszy stwierdzeń pracy dyplomowej.

Porównaj i skontrastuj esej

Z kolei esej porównujący i kontrastujący wymaga od pisarza przeanalizowania i porównania dwóch lub więcej tematów, podkreślając ich podobieństwa i różnice. Zarys eseju kontrastowego jest do tego idealny, ponieważ pomaga uporządkować twoje pomysły i gwarantuje, że zajmiesz się wszystkimi istotnymi punktami.

Esej ekspozytorski

Esej ekspozycyjny ma na celu wyjaśnienie lub poinformowanie czytelnika o określonym temacie lub pomyśle. Zwykle zawiera jasne wprowadzenie, akapity z dowodami potwierdzającymi i wnioski. Używanie ogólnego szablonu konspektu dla esejów jest idealne, ponieważ zapewnia przejrzystą strukturę.

Przekonujący esej

Eseje perswazyjne są podobne do esejów argumentacyjnych, ponieważ mają na celu przekonanie czytelnika. Mogą jednak używać odwołań emocjonalnych oprócz logicznych argumentów. Szablony, które zawierają zarówno odwołania logiczne, jak i emocjonalne, mogą posłużyć jako podstawa do napisania przekonującego eseju.

Oświadczenia osobiste

Wreszcie, osobiste oświadczenia są często wymagane w przypadku aplikacji na studia lub pracę, umożliwiając pisarzowi wyrażenie osobistych doświadczeń, wartości i celów. Arkusze z kompozycją obrazkową i pisemne z kompozycją są idealnymi szablonami dla tego typu esejów, szczególnie dla wzrokowców, którym łatwiej jest organizować swoje pomysły za pomocą diagramów lub obrazków.

Każdy rodzaj eseju wymaga innego podejścia i ważne jest, aby nauczyciele zapewnili swojej klasie szablony planowania eseju, arkusze struktury eseju i inne zasoby, które pomogą im w tym. Korzystanie z odpowiednich szablonów kompozycji jest kluczowe dla napisania skutecznego utworu. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad esejem argumentacyjnym, esejem porównującym i kontrastującym, esejem wyjaśniającym, esejem perswazyjnym czy osobistym oświadczeniem, dostępny jest zarys eseju składającego się z 5 akapitów lub szablony konspektu esejów, które mogą pomóc w uporządkowaniu pomysłów i stworzeniu dobrze ustrukturyzowanego końcowego Kopiuj. Dzięki temu przewodnikowi dla nauczycieli możesz lepiej zrozumieć różne rodzaje esejów i odpowiednio dostosować zajęcia w klasie.

Korzyści z używania szablonu planowania esejów do efektywnego pisania esejów dla studentów

Jako nauczyciel możesz się zastanawiać, jak pomóc swojej klasie poprawić umiejętności pisania esejów. Jednym ze skutecznych sposobów jest zachęcenie ich do korzystania z szablonu planowania. Oto kilka zalet korzystania z szablonu do stworzenia skutecznego planu eseju:

 • Zapewnia strukturę: 5-punktowy zarys eseju lub szablon planowania eseju pomaga uporządkować pomysły i myśli w jasny i zwięzły sposób. Pomaga im pozostać na właściwej drodze i zapewnia, że zawierają wszystkie niezbędne elementy eseju, takie jak wstęp, akapity podstawowe i zakończenie.
 • Pomaga zidentyfikować główne punkty: szablon kompozycji może pomóc zidentyfikować główne punkty, które chcą poruszyć w swoim eseju. Pomaga im skupić się na temacie i upewnić się, że ich pisanie jest odpowiednie dla zadania.
 • Zachęca do tworzenia zdań tematycznych: Arkusze konspektu eseju mogą pomóc w tworzeniu zdań tematycznych dla każdego akapitu, zapewniając, że każdy odnosi się do głównego tematu i wspiera stwierdzenie tezy.
 • Konfigurowalny: Szablony terminarza esejów można dostosować do stylu pisania i potrzeb każdego ucznia. Niektóre szablony są bardziej wizualne, podczas gdy inne są bardziej skoncentrowane na tekście. Studenci mogą wybrać szablon, który odpowiada ich preferencjom i stylowi, dzięki czemu proces jest wygodniejszy i przyjemniejszy.
 • Oszczędność czasu: Korzystanie z szablonu konspektu eseju może zaoszczędzić czas na dłuższą metę. Planując swój esej z wyprzedzeniem, mogą uniknąć blokady pisarza i upewnić się, że skupią się na temacie.
 • Poprawia umiejętności pisania: Kolejną zaletą korzystania z tych szablonów jest to, że uczniowie mogą rozwijać własne umiejętności pisania. Pomaga im uporządkować myśli i pomysły, poprawić ich strukturę i poprawić umiejętności krytycznego myślenia.

Zapewniając uczniom narzędzia i zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu, możesz pomóc im stać się pewnymi siebie pisarzami, którzy są w stanie skutecznie wyrażać swoje pomysły i myśli.

Jak wybrać odpowiedni szablon eseju z 5 akapitami, który spełni potrzeby uczniów w zakresie pisania

Napisanie eseju może być trudnym zadaniem. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi pomagających im uporządkować myśli i pomysły jest konspekt eseju lub arkusz planowania eseju. Przy dostępnych różnych typach szablonów wybór odpowiedniego dla potrzeb pisarskich może być przytłaczający. Oto kilka wskazówek, jak wybrać odpowiedni konspekt eseju dla swoich uczniów.

 1. Zidentyfikuj typ eseju: Zacznij od określenia rodzaju eseju, który muszą napisać, niezależnie od tego, czy jest to esej narracyjny, opisowy, przekonujący czy wyjaśniający. Różne rodzaje esejów wymagają różnych struktur i formatów. Po określeniu rodzaju eseju mogą rozważyć cel swojego pisania. Czy starają się informować, przekonywać lub zabawiać swoich czytelników?
 2. Oceń umiejętności: Następnie poproś ich o ocenę własnych umiejętności. Czy są początkującymi, czy doświadczonymi pisarzami? Jeśli są początkujący, najlepiej wybrać punkt wyjścia, który zapewnia więcej wskazówek i struktury. Z drugiej strony, jeśli są doświadczonymi pisarzami, mogą preferować szablon, który pozwala na większą elastyczność i kreatywność.
 3. Pomyśl o preferencjach stylu: Wybierając konspekt lub szablon eseju, ważne jest, aby szukać takiego, który pasuje do ich stylu i preferencji. Niektóre szablony mogą zawierać więcej elementów wizualnych, podczas gdy inne mogą koncentrować się na tekście. Niektóre mogą mieć formalny ton, podczas gdy inne mogą być bardziej swobodne. Zachęć ich, aby wybrali coś, co odpowiada ich stylowi i preferencjom. Innym popularnym szablonem eseju, który mogą rozważyć nauczyciele, jest szablon hamburgera. Ten szablon dzieli każdy akapit eseju na trzy części: wstęp lub „górna bułka”, treść lub „mięso” oraz zakończenie lub „dolna bułka”. Jest to pomocne narzędzie dla pisarzy do wizualizacji struktury ich eseju i upewnienia się, że każda sekcja zawiera jasne zdanie tematyczne, wspierające szczegóły i zdanie końcowe.
 4. Eksperymentuj: Na koniec zachęć ich do eksperymentowania z różnymi szablonami esejów, aż znajdą ten, który najlepiej im odpowiada. Mogą wypróbować różne szablony esejów, takie jak arkusze planowania esejów lub arkusze składu, dopóki nie znajdą tego, który odpowiada ich potrzebom.

Korzystanie z konspektu eseju to doskonały sposób na rozpoczęcie planowania i organizowania pisania. Wybierając odpowiedni konspekt lub szablon eseju, który odpowiada ich potrzebom pisarskim, stylowi i preferencjom, uczniowie mogą czuć się pewniej i zmotywowani do napisania eseju, który informuje, przekonuje lub bawi czytelników.

Zrozumienie podstaw skutecznego pisania esejów z 5-punktowym przykładem eseju

Esej składający się z 5 akapitów jest jednym z najczęstszych zadań pisemnych, z którymi studenci spotykają się podczas swojej akademickiej podróży. Jest to prosty format eseju, który składa się ze wstępu, trzech głównych akapitów i zakończenia. Ta struktura eseju to doskonały sposób na rozwinięcie umiejętności pisania i nauczenie się, jak skutecznie organizować swoje myśli i pomysły.

Oto przykład eseju składającego się z 5 akapitów, który może służyć jako przewodnik:

 1. Wprowadzenie: Wprowadzenie jest pierwszym akapitem eseju i powinno przyciągnąć uwagę czytelnika, dostarczając podstawowych informacji na ten temat. W tym przykładzie będziemy mówić o znaczeniu ćwiczeń.
 2. Akapit główny 1: Pierwszy akapit główny powinien przedstawiać główny punkt lub argument eseju. W tym przykładzie głównym punktem jest to, że ćwiczenia mają wiele korzyści dla zdrowia fizycznego, takich jak zmniejszenie ryzyka chorób serca, cukrzycy i otyłości. Niezbędne jest poparcie tego punktu konkretnymi przykładami i dowodami, aby esej był bardziej przekonujący.
 3. Akapit główny 2: Drugi akapit główny powinien rozwinąć główną myśl i dostarczyć więcej dowodów i przykładów na jej poparcie. W tym przykładzie główną ideą jest to, że ćwiczenia przynoszą również korzyści dla zdrowia psychicznego, takie jak zmniejszenie poziomu stresu i niepokoju. Ponownie kluczowe jest przedstawienie konkretnych przykładów i dowodów na poparcie tego argumentu.
 4. Akapit główny 3: Akapit trzeci powinien odnosić się do wszelkich przeciwstawnych punktów widzenia lub argumentów związanych z głównym stwierdzeniem. W tym przykładzie niektórzy ludzie mogą twierdzić, że ćwiczenia są czasochłonne lub kosztowne. Jednak ważne jest, aby obalić te argumenty, dostarczając przeciwne dowody lub wyjaśniając, dlaczego są one nieważne.
 5. Wniosek: Wniosek powinien podsumować główne punkty eseju i zawierać ostateczną myśl lub wezwanie do działania. W tym przykładzie moglibyśmy zakończyć, powtarzając znaczenie ćwiczeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zachęcając czytelników do włączenia ćwiczeń do ich codziennej rutyny.

Pomysły na wykorzystanie arkuszy kompozycji podczas zajęć w klasie

Arkusze kompozycji są cennym narzędziem do rozwijania umiejętności pisania. Zapewniają uporządkowane podejście do procesu pisania. Ale w jaki sposób nauczyciele mogą skutecznie włączyć arkusze kompozycji do swoich zajęć w klasie? Oto kilka pomysłów do rozważenia:

 • Ćwiczenie pisania esejów: Zapewnij uczniom szablony, takie jak szablony konspektu lub szablon eseju z wieloma akapitami , aby ćwiczyć pisanie esejów. Te szablony i arkusze pomogą pisarzom nauczyć się strukturyzować swoje eseje i rozwijać swoje pomysły w przejrzysty i uporządkowany sposób.
 • Recenzja koleżeńska: Poproś dzieci, aby przejrzały nawzajem swoje eseje, korzystając z arkuszy składu. Te arkusze mogą pomóc uczniom w przekazywaniu konstruktywnych informacji zwrotnych swoim rówieśnikom i pozwolić im zidentyfikować obszary, które wymagają poprawy.
 • Praca w grupach: przydziel grupy do pracy nad różnymi częściami eseju przy użyciu arkuszy kompozycji. Na przykład jedna grupa może pracować nad wprowadzeniem, podczas gdy inna grupa pracuje nad innymi sekcjami. Pomoże to uczniom rozwinąć umiejętności współpracy, a jednocześnie nauczy się, jak konstruować esej.
 • Analiza literatury: Analiza literatury jest częstym zadaniem na zajęciach językowych, a arkusze z kompozycją mogą być cennym narzędziem do analizy dzieł literackich. Korzystając z tych arkuszy, uczniowie mogą zidentyfikować główne punkty opowieści i opracować własne pomysły i argumenty dotyczące tekstu. Ponadto szablony arkuszy analizy krytycznej mogą pomóc uczniom uporządkować analizę i skupić się na kluczowych elementach, takich jak fabuła, rozwój postaci i temat.
 • Przygotowanie do egzaminu: Dostarcz klasie konspekty esejów składające się z 5 akapitów jako narzędzie do przygotowania do egzaminu. Te konspekty mogą pomóc uczniom rozwinąć umiejętności pisania i przygotować się do pisania zadań.

Włączając arkusze z kompozycją do zajęć w klasie, nauczyciele mogą zapewnić uczniom narzędzia potrzebne do rozwijania umiejętności pisania i stania się bardziej pewnym siebie pisarzem.

Jak Napisać Esej Składający się z 5 Akapitów

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy kolorowe, czarno-białe, pionowe lub poziome szablony. Spójrz na nasz niesamowity przykład inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!Miłego tworzenia!


Często zadawane pytania dotyczące arkuszy długich kompozycji

Co to jest długi arkusz składu?

Arkusz z długą kompozycją to narzędzie, które pomaga uczniom uporządkować pomysły i uporządkować ich pisanie. Zapewnia ramy do opracowania spójnego i dobrze ustrukturyzowanego eseju.

Jakie są korzyści z używania arkusza struktury eseju?

Arkusz struktury eseju pomaga uczniom planować i organizować pisanie, dzięki czemu proces pisania jest bardziej wydajny i skuteczny. Pomaga również uczniom rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, zachęcając ich do analizowania i oceniania swoich pomysłów i argumentów.

Jak napisać esej na 5 akapitów?

Aby napisać esej składający się z 5 akapitów, zacznij od wprowadzenia, które przedstawia temat i przedstawia tezę. Następnie napisz trzy akapity główne, z których każdy skupia się na osobnym punkcie lub argumencie. Na koniec zakończ swój esej, podsumowując główne punkty i ponownie formułując swoją tezę.

Co to jest zarys eseju argumentacyjnego?

Zarys eseju argumentacyjnego to szablon, który pomaga uczniom uporządkować ich esej argumentacyjny. Zwykle zawiera sekcje dotyczące wprowadzenia, informacji ogólnych, głównego argumentu i dowodów, kontrargumentów i obaleń oraz wniosku.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/długie-arkusze-kalkulacyjne
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA

Ograniczony czas. Tylko nowi klienci

Specjalny powrót do szkoły!

Zamówienia MUSZĄ zostać dostarczone do 6.09.24!

Obejmuje:

 • 1 Szkoła
 • 10 nauczycieli
 • 2 godziny wirtualnego PD

30 Dniowa Gwarancja Zwrotu Pieniedzy. Tylko Nowi Klienci. Pełna Cena po Ofercie Wstępnej

Generowanie wyceny

Zazwyczaj jest to dość szybkie :)

Wycena wysłana!

Email wysłany do