https://www.storyboardthat.com/hr/stvoriti/sažetak-sinteza-listove

Prilagodite Predloške Sažetka i Sinteze


Ako to dodjeljujete svojim učenicima, kopirajte radni list na svoj račun i spremite. Prilikom izrade zadatka samo ga odaberite kao predložak!Radni List za Sintezu Sažetka | Predlošci Sažetka

Što je radni list sa sažetkom/sintezom?

U današnjem svijetu okruženi smo ogromnom količinom informacija. Bilo da se radi o novinskim člancima, akademskim časopisima ili objavama na društvenim mrežama, neprestano smo bombardirani informacijama koje moramo probaviti i shvatiti ih. Ovdje dolazi do izražaja sintetiziranje informacija. Dakle, što je sintetiziranje informacija? To je proces kombiniranja više izvora informacija kako bi se stvorilo novo razumijevanje teme. To je važna vještina koja može pomoći učenicima da poboljšaju svoje sposobnosti razumijevanja pročitanog i kritičkog mišljenja.

Jedan učinkovit način podučavanja učenika kako sintetizirati informacije je korištenje radnih listova. Naši radni listovi traže od učenika da parafraziraju ključne informacije, analiziraju važnost tih informacija i sintetiziraju ili donesu zaključak o tim informacijama. Sažetak se bavi jednim tekstom, dok je sinteza odgovor na više tekstova. Ovi radni listovi pomažu u razlikovanju ove dvije tehnike i učenju kako učinkovito primijeniti svaku tehniku. Radni listovi za analizu sažetka i sintetiziranje informacija osmišljeni su kako bi pomogli učenicima identificirati glavne ideje teksta i sažeti ih u kratki sažetak. Radni listovi za sintezu, s druge strane, zahtijevaju od učenika da analiziraju više izvora informacija i sintetiziraju ih u novo, kohezivno razumijevanje teme.

Zašto su važni i kako ih je najbolje iskoristiti?

Sinteza sažetka oslanja se na više od jednog izvora informacija kako bi analizirala informacije i došla do zaključka. Ovi se zadaci mogu koristiti za izradu pregleda literature, članaka ili procjena izvora. Također se mogu koristiti u sintetskim radovima u kojima pisci moraju pisati o jednoj temi dok crpe iz širokog raspona izvora.

Na primjer, recimo da vaš razred čita tri različita članka o prednostima vježbanja. Radni list sa sažetkom može od njih tražiti da identificiraju glavne prednosti spomenute u svakom članku i da napišu kratak sažetak svakoga. Radni list za sintezu, s druge strane, od njih bi mogao tražiti da analiziraju informacije iz sva tri članka i sintetiziraju novo razumijevanje dobrobiti vježbanja, uzimajući u obzir sve tri perspektive.

Sažetak nasuprot sintezi

Ovo su dvije važne vještine koje učenici trebaju razviti kako bi učinkovito razumjeli i analizirali informacije. Razlika između sinteze i sažetka više je nijansirana od njihove glavne sličnosti, a to je da oboje uključuju sažimanje informacija u sažetiji oblik. Postoje važne razlike između to dvoje.

Na primjer, zamislite da čitate članak o klimatskim promjenama. Sažetak članka mogao bi glasiti:

"Ovaj članak raspravlja o učincima klimatskih promjena na vremenske obrasce i razine mora. Tvrdi da je ljudska aktivnost uvelike odgovorna za te promjene i da je potrebno hitno djelovanje kako bi se ublažili utjecaji klimatskih promjena na okoliš i društvo."

Ovo obuhvaća ključne točke članka na sažet i jednostavan način.

Sinteza, s druge strane, uključuje uzimanje više informacija i njihovo kombiniranje u novu i originalnu cjelinu. To je način povezivanja različitih izvora informacija i stvaranja nečeg novog i jedinstvenog od njih. Sinteza se može pronaći u širokom rasponu konteksta, od akademskih istraživačkih radova do kreativnog pisanja, i često se koristi kao način razvijanja novih uvida ili ideja. Donji primjeri ilustriraju razlike.

Primjer sažetka nasuprot sintezi

Na primjer, zamislite da istražujete utjecaj društvenih medija na mentalno zdravlje. Možete pročitati više studija koje istražuju različite aspekte ove teme, kao što su učinci društvenih medija na samopouzdanje, odnos između korištenja društvenih medija i depresije te utjecaj društvenih medija na obrasce spavanja. Kroz sintezu, možete kombinirati ove različite dijelove informacija kako biste razvili novo razumijevanje teme, kao što je primjer u nastavku:

"Društveni mediji imaju složen odnos s mentalnim zdravljem, a studije pokazuju da mogu utjecati na samopouzdanje, pridonijeti depresiji i poremetiti obrasce spavanja. Iako ne postoji jasan konsenzus o ukupnom utjecaju društvenih medija na mentalno zdravlje, jasno je da je to tema koja zahtijeva daljnje istraživanje i pozornost."

Ova sinteza kombinira više informacija kako bi se stvorilo novo i nijansirano razumijevanje teme, uključujući uvide iz više izvora.

Obje su važne vještine koje učenici trebaju razviti kako bi učinkovito razumjeli i analizirali informacije. Obje su vještine vrijedne u širokom rasponu konteksta, od akademskog istraživanja do svakodnevnog života, i mogu pomoći studentima da bolje razumiju složene ideje i koncepte.

Stvaranje uspješnog plana lekcije

Za izradu uspješnog plana lekcije važno je započeti s jasnim ciljevima učenja. Ovi ciljevi trebaju navesti što će učenici moći učiniti do kraja lekcije, kao što je: "Učenici će moći razlikovati sažetak od sinteze i učinkovito primijeniti svaku tehniku."

Nakon što se utvrde ciljevi učenja, možete početi planirati aktivnosti koje će učenicima pomoći da postignu te ciljeve. Jedan učinkovit način poučavanja sinteze je korištenje grafičkih organizatora koji učenicima pomažu organizirati svoje misli i analizirati više izvora informacija. Na primjer, Vennov dijagram može se koristiti za usporedbu i kontrast informacija iz dva različita izvora. T-dijagram se može koristiti za usporedbu i kontrast dvije različite perspektive na temu.

Također je važno uključiti niz primarnih izvora u plan lekcije. Primarni izvori, kao što su izvorni dokumenti ili izvještaji iz prve ruke, mogu pružiti učenicima dublje razumijevanje teme i omogućiti im da formiraju vlastita mišljenja.

Konačno, važno je djeci dati radne listove za analizu koji im pomažu primijeniti tehnike koje su naučili. Ovi bi radni listovi trebali tražiti od učenika da analiziraju tekst i identificiraju glavne ideje, popratne pojedinosti i sve predrasude ili pretpostavke prisutne u tekstu.

Mnogo je besplatnih radnih listova za sažimanje i sintetizirajućih radnih listova dostupnih na internetu koji mogu pomoći učiteljima da naprave učinkovite, detaljne planove lekcija. Ovi se radni listovi mogu prilagoditi potrebama svakog razreda i mogu se koristiti za učvršćivanje vještina koje su poučavane u razredu.

Zaključno, sintetiziranje informacija važna je vještina koja može pomoći djeci da postanu bolji čitatelji i kritički mislioci. Korištenjem radnih listova, grafičkih organizatora, primarnih izvora i radnih listova za analizu, nastavnici mogu izraditi učinkovite planove lekcija koji podučavaju njihov razred kako sintetizirati informacije iz više izvora i stvoriti novo razumijevanje teme.

Planiranje radnog lista

  1. Identificirajte tekst ili temu: Odaberite tekst ili temu koju želite da vaš razred sažme ili sintetizira.
  2. Odredite svrhu: Odlučite o svrsi radnog lista. Je li za provjeru razumijevanja ili za poticanje kritičkog razmišljanja i analize?
  3. Prepoznajte glavne ideje: Prepoznajte glavne ideje ili teme teksta ili teme. To će vam pomoći da stvorite upute ili pitanja za radni list.
  4. Odredite format: Odlučite se o formatu. Hoće li to biti pisani odgovor ili vizualni prikaz, poput scenarija ili mape uma?
  5. Napravite upute ili pitanja: Napravite upute ili pitanja koja vode učenike u sažimanju ili sintetiziranju informacija. Oni bi trebali biti jasni i sažeti te poticati kritičko razmišljanje i analizu.
  6. Osigurajte skele: Osigurajte skele za učenike koji mogu trebati dodatnu podršku. To može uključivati ​​korištenje sintetičkih grafičkih organizatora, pokretača rečenica ili rečeničnih okvira.
  7. Revidirajte i uredite: Pregledajte i revidirajte prema potrebi. Uvjerite se da su upute ili pitanja jasni i da format odgovara zadatku.
  8. Koristite kao nastavni alat: Koristite radni list kao nastavni alat za učvršćivanje važnih pojmova i vještina. Dajte povratne informacije učenicima i upotrijebite njihove odgovore za usmjeravanje buduće nastave.

Slijedeći ove korake, možete izraditi učinkovite radne listove koji će zaokupiti i izazvati vaše učenike, a istovremeno će podržati njihovo učenje.


Kako Napraviti Radni List Sažetka i Sinteze

1

Odaberite Jedan od Unaprijed Pripremljenih Predložaka

Imamo mnogo predložaka za odabir. Pogledajte naš primjer za inspiraciju!

2

Kliknite na "Kopiraj predložak"

Nakon što to učinite, bit ćete usmjereni na kreatora scenarija.

3

Dajte Svom Radnom Listu Naziv!

Svakako ga nazovite nečim povezanim s temom kako biste ga u budućnosti lakše pronašli.

4

Uredite Svoj Radni List

Ovdje ćete uključiti upute, specifična pitanja i slike te napraviti sve estetske promjene koje želite. Mogućnosti su beskrajne!

5

Kliknite "Spremi i izađi"

Kada završite s radnim listom, kliknite ovaj gumb u donjem desnom kutu da izađete iz ploče scenarija.

6

Sljedeći Koraci

Odavde možete ispisati, preuzeti kao PDF, priložiti ga zadatku i koristiti digitalno, i više!


Još više Storyboard That resursa i besplatnih ispisaSretno Stvaranje!


Često Postavljana Pitanja o Radnim Listovima sa Sažetkom i Sintezom

Što je sintetiziranje informacija i koja je razlika između sinteze i sažetka?

Sintetiziranje informacija uključuje kombiniranje više izvora kako bi se stvorilo novo, integrirano razumijevanje. Nadilazi sažetak analiziranjem svakog izvora i povezivanjem točaka kako bi se stvorilo nešto novo. Ključna razlika između to dvoje je u tome što sinteza stvara nešto novo kombiniranjem informacija iz više izvora, dok sažetak sažima informacije iz jednog izvora u kratku izjavu.

Kako se radni listovi sa sažetkom i sintezom mogu koristiti u nastavi?

Ovi radni listovi vrijedni su alati za promicanje učenja učenika. Mogu poboljšati razumijevanje pročitanog, razviti vještine kritičkog mišljenja, ojačati ciljeve učenja i procijeniti razumijevanje učenika. Prepoznavanjem glavnih ideja teksta i sintetiziranjem informacija iz više izvora, učenici mogu stvoriti novo razumijevanje teme i poduprijeti svoje argumente dokazima. Radni listovi mogu se prilagoditi potrebama različitih učenika i učinkoviti su za promicanje učenja kroz različite stilove učenja.

Koje su prednosti korištenja ploča scenarija za podučavanje sažetka i sinteze?

Storyboards nudi nekoliko prednosti za podučavanje. Oni pružaju vizualne prikaze koji pomažu u razumijevanju i pamćenju ključnih pojmova, kreativno angažiraju učenike, omogućuju sintezu iz više izvora, razvijaju vještine kritičkog mišljenja i promiču suradnju među učenicima. Storyboards nudi uzbudljivo i privlačno učioničko okruženje koje može podržati učenje učenika i biti prilagođeno različitim preferencijama učenja.

U kojim akademskim predmetima upotreba sažetih i sinteznih radnih listova i scenarija može biti od koristi?

Ovi radni listovi i ploče scenarija mogu se koristiti u raznim predmetima za poboljšanje vještina kritičkog mišljenja učenika i razumijevanja složenih koncepata. Primjeri uključuju ELA, gdje učenici mogu sažeti romane i članke, društvene nauke gdje učenici mogu sintetizirati informacije iz primarnih i sekundarnih izvora, znanost gdje učenici mogu vizualizirati podatke kako bi identificirali obrasce i matematiku gdje učenici mogu stvoriti vizualne prikaze problema s riječima.

Pogledajte sve predloške radnih listova!
Pogledajte sve Nastavničke Resurse
*(To će započeti s 2 tjedna besplatnog probnog razdoblja - nije potrebna kreditna kartica)
https://www.storyboardthat.com/hr/stvoriti/sažetak-sinteza-listove
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Sva prava pridržana.
StoryboardThat je zaštitni znak tvrtke Clever Prototypes , LLC i registriran u Uredu za patente i zaštitne znakove SAD-a