https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-numerów-porządkowych

Dostosuj Arkusze Numerów Zamówień


Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!ordering-numbers

Korzystanie z arkuszy numerów porządkowych w klasie

Arkusze porządkowania liczb są niezbędnymi zasobami edukacyjnymi, które umożliwiają uczniom systematyczne organizowanie wartości liczbowych. Arkusze te są dostosowane do różnych poziomów edukacyjnych, począwszy od podstawowego liczenia dla uczniów pierwszej klasy, a skończywszy na złożoności sortowania liczb wymiernych i niewymiernych dla uczniów ósmej klasy. Arkusz porządkowania liczb wymiernych w szczególności pomaga uczniom ćwiczyć sekwencjonowanie ułamków zwykłych i dziesiętnych, podczas gdy porównywanie i porządkowanie arkuszy liczb rzeczywistych poszerza ich wnikliwość, obejmując zarówno liczby wymierne, jak i niewymierne. Arkusze zamawiania liczb stanowią ustrukturyzowaną platformę, dzięki której uczniowie mogą opanować najważniejsze koncepcje matematyczne dotyczące sekwencjonowania i porównywania liczb, co stanowi solidną podstawę ich ciągłej edukacji numerycznej.

Pomysły na arkusze ćwiczeń

 • Arkusz porównywania ułamków zwykłych i dziesiętnych: W tym arkuszu porównywania i porządkowania liczb wymiernych uczniowie mogą porównywać ułamki zwykłe i dziesiętne, w razie potrzeby konwertując je między nimi, aby określić właściwą kolejność, zarówno rosnącą, jak i malejącą.

 • Arkusz zadań od najmniejszego do największego: Ten arkusz porządkowania liczb od najmniejszego do największego zapewni uczniom mieszane zestawy liczb, w tym liczby całkowite, wartości dziesiętne, liczby ujemne i dodatnie oraz ułamki zwykłe, które uczniowie będą mogli ułożyć.

 • Ćwiczenie polegające na podsumowywaniu liczb rzeczywistych: Arkusz porównujący i porządkujący liczby rzeczywiste, w którym uczniowie klasyfikują mieszaną listę liczb rzeczywistych jako wymierne lub niewymierne, a następnie odpowiednio je porządkują.

 • Ćwiczenie sortowania w workach mieszanych: Ten arkusz porządkowania i porównywania przedstawia mieszaninę jedno- lub dwucyfrowych liczb, ułamków zwykłych i miejsc po przecinku, aby uczniowie mogli je porównać, używając symboli większych niż, mniejszych lub równych, a następnie uporządkować od najmniejszego do największego lub od największego do najmniejszego.

 • Arkusz ćwiczeń z liczbami: Odpowiedni dla drugiej klasy. W tym arkuszu porządkowania i porównywania liczb dzieci mogą otrzymać pomieszaną sekwencję liczb, które muszą poprawnie uporządkować, obejmującą zarówno umiejętności porównywania, jak i sekwencjonowania.

 • Arkusz rankingowy liczb rzeczywistych: W arkuszu porządkowania liczb rzeczywistych można poprosić uczniów o ułożenie zbioru liczb rzeczywistych w kolejności rosnącej lub malejącej, co będzie wymagało od nich rozważenia różnych wartości zarówno liczb wymiernych, jak i niewymiernych.

 • Niezależny arkusz racjonalnego przeglądu: Niezależny arkusz ćwiczeń dotyczący porządkowania liczb wymiernych pozwoliłby dzieciom wykazać się umiejętnością porządkowania liczb wymiernych bez pomocy.

 • Matematyczne poszukiwanie skarbów: wciągające ćwiczenie polegające na porządkowaniu, podczas którego uczniowie podążają za wskazówkami związanymi z kolejnością liczb, aby przejść dalej przez grę.

 • Arkusz równoważenia: Ten arkusz porządkowania liczb dodatnich i ujemnych skupia się na pomaganiu uczniom w zrozumieniu, jak prawidłowo uporządkować kombinację dodatnich i ujemnych liczb całkowitych oraz miejsc po przecinku.

 • Arkusz ćwiczeń „Pierwsze kroki w porządkowaniu liczb”: Zaprojektowany specjalnie dla początkujących, ten arkusz ćwiczeń dla pierwszej klasy będzie zawierał proste liczby, które należy uporządkować, wprowadzając koncepcję sekwencji.

 • Arkusz sortowania matematyki dla gimnazjum: Arkusz porównujący i porządkujący liczby rzeczywiste dla 8. klasy, który może zawierać złożony zakres liczb rzeczywistych, w tym pierwiastki kwadratowe i pi, aby stanowić wyzwanie dla uczniów na wyższym poziomie.

 • Arkusz konfrontacji racjonalnej i irracjonalnej: Arkusz porządkowania liczb wymiernych i niewymiernych, w którym uczniowie najpierw klasyfikują liczby przed ich uporządkowaniem, aby utrwalić wiedzę na temat tych dwóch kategorii.

Kroki tworzenia arkuszy numerów porządkowych

 1. Zaprojektuj układ arkusza: Wybierz cel i wybierz lub utwórz dokument z przejrzystym układem, miejscami na odpowiedzi uczniów oraz sekcjami na nazwiska i daty.

 2. Twórz ćwiczenia dotyczące porządkowania: Opracuj szereg ćwiczeń dotyczących porządkowania liczb całkowitych, dziesiętnych i ułamków zwykłych, aby rozwijać umiejętności sekwencjonowania.

 3. Uwzględnij umiejętności porównywania: Dołącz sekcje, w których uczniowie będą mogli ćwiczyć porównywanie ze znakami większymi niż, mniejszymi lub równymi.

 4. Dołącz treści edukacyjne: Na początku podaj instrukcje lub przykłady, aby pomóc uczniom w prawidłowym porządkowaniu i porównywaniu liczb całkowitych.

 5. Upewnij się, że odpowiedzi są weryfikowalne: Wygeneruj klucz odpowiedzi dla każdego arkusza ćwiczeń, aby ułatwić uczniom samodzielne sprawdzenie lub ocenę przez nauczycieli.

 6. Udostępnij: przekonwertuj arkusz do formatu PDF, aby ułatwić drukowanie i udostępnianie, a także udostępnij arkusze zamówień do wydrukowania do bezpłatnego pobrania.

Więcej Storyboard That Zasoby i materiały do ​​wydrukowania


Jak Zrobić Arkusz Numerów Porządkowych

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy mnóstwo szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład i znajdź inspirację!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do kreatora scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go jakoś powiązanym z tematem, aby móc go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne obrazy i dokonasz wszelkich zmian estetycznych, jakie chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść ze scenorysu.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać w formacie PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!Miłego tworzenia!


Często zadawane pytania dotyczące arkuszy numeracji porządkowych

W jaki sposób arkusze porządkowania liczb mogą pomóc uczniom w rozwijaniu umiejętności matematycznych?

Arkusze te poprawiają zrozumienie wartości liczbowych, zwiększają zdolność porównywania i kontrastowania różnych liczb (w tym ułamków zwykłych i dziesiętnych) oraz rozwijają podstawowe umiejętności w zakresie sekwencjonowania liczb, które są krytyczne dla przyszłych koncepcji matematycznych.

Jakie umiejętności poza porządkowaniem można uwzględnić w tych arkuszach ćwiczeń?

Oprócz porządkowania arkusze te często obejmują porównywanie liczb, określanie wartości większych niż, mniejszych lub równych oraz zrozumienie wartości miejsc i mianowników.

Jaka jest różnica między porządkowaniem liczb rzeczywistych a porządkowaniem liczb wymiernych?

Porządkowanie liczb rzeczywistych obejmuje wszystkie możliwe liczby na osi liczbowej, w tym zarówno liczby wymierne, jak i niewymierne, natomiast porządkowanie liczb wymiernych koncentruje się na liczbach, które można wyrazić w postaci ułamków zwykłych.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-numerów-porządkowych
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA