https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-podziału
Dostosuj i Używaj już Dziś!

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Czym jest podział i czym są arkusze podziału?

W matematyce dzielenie jest podstawową operacją, która wymaga podstawowej znajomości tablic dzielenia, faktów mnożenia i właściwości dzielenia, takich jak własność tożsamości i właściwość zero. Ważne jest, aby uczniowie regularnie ćwiczyli dzielenie i pracowali nad prostymi faktami dotyczącymi dzielenia przy pomocy pomocy w postaci siatki, wykresów tabelarycznych i problemów z brakującymi dywidendami.

Arkusze z podziałem to strony z ćwiczeniami obliczeniowymi, które ćwiczą różne umiejętności. Strony mogą ćwiczyć tę samą umiejętność z różnymi wartościami lub mogą odnosić się do różnych umiejętności, aby służyć jako przegląd lub przewodnik do nauki. Dzielenie to podstawowa operacja matematyczna, która odgrywa kluczową rolę w życiu codziennym. Od równego dzielenia ciasteczek wśród znajomych po obliczanie rachunków za zakupy spożywcze, jest używany wszędzie. Jednak opanowanie podziału wymaga dużo praktyki i zrozumienia podstawowych pojęć. Tutaj z pomocą przychodzą nasze karty pracy.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Dzielenie jest odwrotnością mnożenia i może być dość trudne, szczególnie długie dzielenie. Podstawowe operacje dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia nigdy „nie znikają”. Uczniowie muszą zapoznać się z faktami i koncepcjami dzielenia, aby pomóc im w innych obszarach, takich jak ułamki i procenty. Użyj podstawowych arkuszy roboczych jako ćwiczenia umiejętności.

Arkusze z podziałem są dla uczniów skutecznym sposobem na ćwiczenie i opanowanie podziału. Podstawowe arkusze z podziałem, długie arkusze z podziałem, arkusze z faktami z podziału, arkusze z podziałem do druku i zadania tekstowe z podziałem to doskonałe zasoby dla uczniów na wszystkich poziomach. Arkusze mnożenia i dzielenia oraz arkusze zasad podzielności pomagają uczniom zrozumieć związek między tymi dwiema operacjami i rozwiązywać bardziej złożone problemy. Korzystając z tych zasobów i regularnie ćwicząc, uczniowie mogą zbudować solidne podstawy w zakresie dzielenia i matematyki w ogóle.

Podstawowe arkusze podziału

Podstawowe arkusze dzielenia są idealne dla początkujących, którzy dopiero zaczynają uczyć się dzielenia. Arkusze te zazwyczaj obejmują dzielenie liczb w zakresie 10 lub 20 i zapewniają solidne podstawy do dzielenia, wprowadzając koncepcję równego podziału. Krótkie arkusze z dzieleniem są również przydatne do wzmacniania umiejętności mnożenia.

Na przykład dzielenie sum dla uczniów klasy 2 z liczbami całkowitymi i wybranymi tablicami mnożenia można przećwiczyć za pomocą arkusza dzielenia. W miarę postępów uczniów, na przykład do arkusza dzielenia dla klasy 4, mogą oni pracować nad faktami dotyczącymi dzielenia i mnożenia cyfr, a także korzystać z wykresów tabelarycznych i pomocy w postaci siatki, aby rozwiązywać bardziej złożone zadania dzielenia obejmujące liczby dziesiętne.

Arkusze dzielenia długiego

Długie arkusze z dzieleniem są przeznaczone dla starszych uczniów, którzy opanowali podstawowe dzielenie. Arkusze te wymagają od uczniów dzielenia większych liczb i często obejmują wiele kroków. Długie arkusze z podziałem pomagają uczniom rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów i logicznego myślenia. Przygotowują również uczniów do bardziej zaawansowanych pojęć matematycznych, takich jak ułamki zwykłe i dziesiętne.

Fakty dotyczące podziału

Arkusze faktów z dzielenia to doskonały sposób, aby pomóc uczniom zapamiętać podstawowe fakty z dzielenia. Te arkusze robocze zazwyczaj obejmują dzielenie liczb jednocyfrowych i można je ustawić w czasie, aby rzucić wyzwanie uczniom. Arkusze dzielenia faktów pomagają uczniom rozwijać płynność i dokładność dzielenia, dzięki czemu nauka jest przyjemniejsza i bardziej wciągająca.

Arkusze podziału do druku

Arkusze z podziałem do druku są powszechnie dostępne online i mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i rodziców jako uzupełnienie nauki w klasie. Arkusze te są dostępne w różnych formatach, w tym w arkuszach dzielenia podstawowego, dzielenia długiego, a nawet arkuszy dzielenia dziesiętnego. Arkusze z podziałem do druku są doskonałym źródłem informacji dla uczniów, którzy potrzebują dodatkowej praktyki lub dla tych, którzy wolą uczyć się we własnym tempie. Są one również wyposażone w klucz odpowiedzi, dzięki czemu uczniowie mogą łatwo sprawdzić swoją pracę.

Zadania tekstowe z podziałem

Zadania tekstowe z dzieleniem to doskonały sposób, aby pomóc uczniom zastosować umiejętności dzielenia w rzeczywistych sytuacjach. Problemy te często wiążą się z pieniędzmi, czasem lub odległością i wymagają od uczniów krytycznego myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Zadania tekstowe z podziałem poprawiają również umiejętności czytania ze zrozumieniem i słownictwa.

Mnożenie i dzielenie

Zrozumienie związku między mnożeniem a dzieleniem ma kluczowe znaczenie dla opanowania dzielenia. Arkusze mnożenia i dzielenia pomagają uczniom zrozumieć, w jaki sposób te dwie operacje są ze sobą powiązane i jak można ich razem używać do rozwiązywania bardziej złożonych problemów.

Zasady podzielności

Reguły podzielności to zestaw wskazówek, które pomagają uczniom określić, czy liczba jest podzielna przez inną liczbę bez faktycznego wykonywania dzielenia. Arkusze zasad podzielności pomagają uczniom opanować te zasady, ułatwiając im rozwiązywanie problemów z dzieleniem.

Dzięki regularnej praktyce uczniowie mogą opracować kompletny zestaw faktów matematycznych, który pomoże im szybko i dokładnie rozwiązywać problemy z dzieleniem. Aby pomóc w ćwiczeniu dzielenia, dostępnych jest wiele zasobów internetowych, które oferują okno przeglądarki z szeregiem prostych faktów dotyczących dzielenia i tabel, które pomogą uczniom poprawić ich umiejętności.

Arkusze z podziałem na zabawę i pomysły na zajęcia

 • Sztafeta dywizji z torem przeszkód: Korzystając z arkuszy podziału dla klas 4 i 5, nauczyciele mogą przygotować tor przeszkód i podzielić klasę na zespoły. Każdy członek zespołu musi rozwiązać problem podziału przed pokonaniem części toru przeszkód.
 • Gra planszowa z podziałem: Nauczyciele mogą tworzyć sumy z podziału dla klasy 7, korzystając z gry planszowej, w której uczniowie rzucają kostką i przesuwają znacznik. Każde pole na planszy ma problem z dzieleniem, który muszą rozwiązać, aby przejść dalej.
 • Dzielenie sztuki: W przypadku dzielenia sum dla klasy 3 nauczyciele mogą zapewnić uczniom farby lub pisaki i poprosić ich o stworzenie obrazu przy użyciu tylko ilorazu problemów z dzieleniem. Na przykład uczniowie mogą narysować drzewo, używając tylko liczby 2 jako liści.
 • Division Kahoot Quiz Show: Nauczyciele mogą używać Kahoot do tworzenia gier w stylu quizów dla różnych poziomów klas. Uczniowie mogą odpowiadać na pytania dotyczące podziału i rywalizować ze sobą o zwycięstwo.
 • Sortowanie kart dzielenia: Nauczyciele mogą stworzyć zestaw kart z dzielonymi sumami dla klasy 4. Następnie uczniowie będą musieli dopasować problemy do właściwych rozwiązań.
 • Podział matematyki: Dzięki arkuszom zadań dla klas 3 i 4 nauczyciele mogą stworzyć polowanie na śmieci, w którym uczniowie muszą rozwiązać zadania z podziałem, aby znaleźć wskazówki prowadzące do nagrody.
 • Taniec dzielenia: W przypadku, gdy dzielenie sum dla klasy 3 jest częścią planów lekcji, nauczyciele mogą stworzyć taniec, w którym uczniowie muszą wykonać inny ruch dla każdego ilorazu zadania dzielenia. Można to zrobić bez użycia arkusza kalkulacyjnego.

Tworzenie arkuszy podziału od podstaw

 1. Określ poziom trudności: Weź pod uwagę poziom ocen i poziom umiejętności uczniów, dla których tworzysz arkusz z podziałem. Na przykład arkusz dla uczniów klasy 3 będzie miał prostsze problemy z podziałem niż arkusz dla uczniów klasy 7.
 2. Wybierz motyw: Wybierz temat odpowiedni dla wieku i odpowiedni dla uczniów. Może to sprawić, że arkusz będzie bardziej wciągający i interesujący do rozwiązania.
 3. Zdecyduj o formacie: Określ format, na przykład format siatki lub tabeli, serię problemów na liście lub kombinację obu.
 4. Utwórz problemy: Napisz serię zadań z podziałem, które odpowiadają poziomowi trudności i wybranemu tematowi. Mogą to być problemy z jednocyfrowymi, dwucyfrowymi lub dzieleniami dziesiętnymi.
 5. Dołącz klucz odpowiedzi: Podaj klucze odpowiedzi do arkusza, aby uczniowie mogli sprawdzić swoje odpowiedzi i śledzić swoje postępy.
 6. Dodaj elementy wizualne: Dodaj elementy wizualne, takie jak diagramy, obrazy lub grafiki, aby arkusz był bardziej atrakcyjny wizualnie i łatwiejszy do zrozumienia.
 7. Korekta: Upewnij się, że arkusz jest wolny od błędów, poprawny gramatycznie i zgodny z celami nauczania.
 8. Przetestuj arkusz roboczy: Przetestuj arkusz roboczy, prosząc grupę uczniów o wypełnienie go i przekazanie informacji zwrotnych na temat jego skuteczności.
 9. Dokonaj poprawek: w oparciu o opinie wprowadź poprawki, aby ulepszyć arkusz roboczy i zwiększyć jego skuteczność w nauce uczniów.

Jak Zrobić Arkusz Podziału

1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy wiele szablonów do wyboru. Spójrz na nasz przykład w poszukiwaniu inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Jeszcze więcej zasobów Storyboard That i bezpłatnych materiałów do wydrukowaniaMiłego tworzenia!


Często Zadawane Pytania Dotyczące Arkuszy Podziału

Czym jest dzielenie w matematyce?

W matematyce dzielenie jest operacją arytmetyczną polegającą na podzieleniu liczby na równe części lub grupy. Jest to odwrotność mnożenia i często jest oznaczana symbolem „÷” lub ukośnikiem „/”. Dzieląc zaczynamy od dzielnej (liczby, którą dzielimy), dzielimy przez dzielnik (liczbę, przez którą dzielimy) i otrzymujemy iloraz (odpowiedź) i resztę (jeśli taka istnieje). Jest używany w wielu codziennych sytuacjach, takich jak dzielenie się równo między grupę ludzi, mierzenie ilości przedmiotów w zestawie oraz obliczanie stawek lub proporcji. Jest to podstawowa koncepcja matematyki, której uczy się we wczesnych klasach i rozwija w późniejszych latach.

Jakie są korzyści z używania arkuszy podziału w klasie?

Korzystanie z arkuszy podziału w klasie ma wiele zalet. Zapewniają studentom dużą praktykę i pomagają im rozwijać umiejętności rozwiązywania problemów. Mogą być również dostosowywane do potrzeb poszczególnych uczniów i dostarczać natychmiastowej informacji zwrotnej, co pozwala im zidentyfikować słabe strony i poprawić swoje umiejętności. Ponadto arkusze dzielenia mogą być zabawnym i wciągającym sposobem na naukę i stosowanie koncepcji dzielenia.

Jak mogę wybrać odpowiednie arkusze z podziałem dla moich uczniów?

Problemy dzielenia są powszechnie stosowane w arytmetyce i algebrze. Wybór odpowiednich arkuszy ćwiczeń zależy od poziomu zrozumienia przez uczniów sposobu dzielenia równań i celów, które chcesz osiągnąć. Dla początkujących można skorzystać z podstawowych materiałów z podziałem, podczas gdy starsze dzieci mogą skorzystać z długich arkuszy z podziałem. Arkusze z podziałem do wydrukowania z kluczami odpowiedzi mogą być również wykorzystane jako uzupełnienie nauki w klasie.

Czy arkusze z podziałem mogą być używane do nauczania zróżnicowanego?

Tak, arkusze z podziałem mogą być używane do zróżnicowanych instrukcji, dostosowując je do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Arkusz podziału dla klasy 5 wyglądałby inaczej niż arkusz podziału dla klasy 3, a nawet klasy 7. W zależności od poziomu trudności i celów, które chcesz osiągnąć, możesz wybierać spośród różnych arkuszy podziału, w tym podstawowych arkuszy podziału, długie arkusze do dzielenia i arkusze do dzielenia z kluczami odpowiedzi.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/arkusze-podziału
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA