https://www.storyboardthat.com/pl/create/mnożenie-arkusze-robocze

Jeśli przypisujesz to uczniom, skopiuj arkusz na swoje konto i zapisz. Tworząc zadanie, po prostu wybierz je jako szablon!


Co to są arkusze mnożenia?

Arkusz mnożenia to materiał edukacyjny, który ma pomóc uczniom w ćwiczeniu umiejętności. Arkusze mnożenia zazwyczaj zawierają szereg problemów, które uczniowie muszą rozwiązać. Problemy mogą być ułożone w rzędy i kolumny lub mogą być przedstawione w bardziej losowej kolejności.

Arkusze mnożenia to także narzędzia dla nauczycieli, które pomagają dzieciom w nauce podstawowych tabliczek mnożenia lub zapewniają bardziej zaawansowaną praktykę tym, którzy pracują nad bardziej złożonymi problemami i obliczeniami. Niektóre arkusze mogą również zawierać zadania tekstowe, które wymagają od uczniów zastosowania umiejętności mnożenia w rzeczywistych sytuacjach.

Arkusze mnożenia są powszechnie używane w klasie, ale można ich również używać w domu do dodatkowej praktyki. Są dostępne w różnych formatach, w tym do wydrukowania, które można dostosować i pobrać, a arkusze robocze mają również duże zaangażowanie lub interakcję, które można wypełnić na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Dlaczego są ważne i jak najlepiej je wykorzystać?

Arkusze mnożenia są ważne, ponieważ dają uczniom możliwość ćwiczenia i wzmacniania umiejętności mnożenia. Regularna praktyka może pomóc rozwinąć płynność i dokładność, które są umiejętnościami niezbędnymi do osiągnięcia sukcesu w matematyce i innych przedmiotach.

Narzędzia te najlepiej nadają się jako uzupełnienie nauczania w klasie, a nie jako jego zamiennik. Mogą być wykorzystywane przez nauczycieli, aby zapewnić dodatkową praktykę tym, którzy potrzebują dodatkowego wsparcia, lub jako forma oceny w celu oceny zrozumienia pojęć przez uczniów. Mogą być również wykorzystane przez nauczyciela jako arkusz do testów mnożenia dla uczniów.

Aby skutecznie korzystać z arkusza mnożenia, ważne jest, aby uczniowie mieli solidne podstawy w zakresie podstawowych pojęć, zanim przejdą do bardziej zaawansowanych problemów. Arkusze powinny być dobierane w oparciu o potrzeby i możliwości danej osoby i powinny stanowić odpowiednie wyzwanie bez przytłaczania.

Ważne jest również, aby przekazywać informacje zwrotne podczas pracy nad arkuszami mnożenia. Można to zrobić za pomocą zindywidualizowanych instrukcji, recenzowania lub zautomatyzowanych systemów informacji zwrotnej. Informacja zwrotna pomaga uczniom zidentyfikować ich mocne i słabe strony oraz może motywować ich do dalszego ćwiczenia i doskonalenia umiejętności mnożenia.

Szablony arkuszy mnożenia

Szablony arkuszy mnożenia to wstępnie zaprojektowane dokumenty, których nauczyciele lub rodzice mogą używać do tworzenia własnych arkuszy mnożenia. Szablony te zazwyczaj zawierają miejsca, w których uczniowie mogą wpisać swoje odpowiedzi na problemy, a także nagłówki i formatowanie, aby arkusz był przejrzysty i łatwy w użyciu.

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów arkuszy, w zależności od potrzeb użytkownika. Niektóre popularne typy:

 1. Podstawowy szablon mnożenia: Te szablony zawierają proste zadania mnożenia do rozwiązania, zwykle obejmujące liczby jednocyfrowe.
 2. Szablony zadań tekstowych: Te szablony zawierają zadania tekstowe, które wymagają od ucznia zastosowania umiejętności mnożenia w rzeczywistych sytuacjach.
 3. Szablony mnożenia w czasie: Te szablony zostały zaprojektowane, aby rzucić wyzwanie dzieciom, aby rozwiązały zestaw problemów z mnożeniem w określonym czasie, aby opracować arkusze szybkiego mnożenia z dokładnością. Istnieje kilka dostępnych gier online, które są mnożeniem na czas dla praktyki.
 4. Wielocyfrowy szablon mnożenia: Te szablony obejmują bardziej złożone zadania mnożenia, obejmujące dwie lub więcej cyfr.

Szablony arkuszy mnożenia to wygodne i skuteczne narzędzie dla nauczycieli i rodziców, które może pomóc uczniom w rozwijaniu ich umiejętności matematycznych.

Szablony arkuszy matematycznych

Dostępne są różne szablony arkuszy matematycznych, których nauczyciele i rodzice mogą używać do tworzenia dostosowanych arkuszy matematycznych.

Oto kilka popularnych typów szablonów arkuszy matematycznych:

 • Arkusz dodawania i odejmowania : Te szablony zawierają miejsca, w których uczniowie mogą rozwiązywać problemy z dodawaniem i odejmowaniem, od prostych problemów jednocyfrowych po bardziej złożone problemy wielocyfrowe. Arkusz roboczy to samouczące się narzędzie, którego można używać do rozwiązywania problemów z dodawaniem i odejmowaniem.
 • Arkusz mnożenia i dzielenia : Te szablony są podobne do szablonów dodawania i odejmowania, ale zamiast tego skupiają się na problemach z mnożeniem i dzieleniem. Mogą zawierać tabele lub siatki, których uczniowie mogą używać do rozwiązywania problemów.
 • Arkusze ułamkowe : Te szablony koncentrują się na ułamkach zwykłych i mogą obejmować szereg problemów obejmujących dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych.
 • Arkusze geometrii : Te szablony zawierają problemy związane z koncepcjami geometrii, takimi jak kąty, okręgi lub kształty, pole i obwód oraz miary.
 • Arkusze wykresów : te szablony koncentrują się na koncepcjach tworzenia wykresów, takich jak kreślenie punktów, rysowanie linii i tworzenie wykresów.
 • Arkusze matematyczne na czas : te szablony mają na celu zachęcenie uczniów do rozwiązania zestawu problemów matematycznych w określonym czasie, aby rozwinąć szybkość i dokładność.

Tworzenie własnego arkusza mnożenia

Istnieje kilka sposobów generowania arkuszy mnożenia, ale oto prosta metoda:

 1. Określ liczbę problemów, które chcesz uwzględnić w arkuszu. Na przykład możesz chcieć utworzyć arkusz z 20 problemami.
 2. Zdecyduj, jaki zakres liczb ma zostać pomnożony. Na przykład możesz chcieć stworzyć problemy, które obejmują mnożenie liczb 1 i 10.
 3. Utwórz tabelę z dwiema kolumnami za pomocą edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego. Pierwsza kolumna powinna zawierać mnożnik (liczbę mnożoną), a druga kolumnę mnożnik (liczbę, przez którą dzielony jest mnożnik).
 4. Wypełnij pierwszą kolumnę mnożną, którą chcesz uwzględnić w arkuszu. Na przykład, jeśli chcesz uwzględnić liczby od 1 do 10 jako mnożniki, wypisz je w pierwszej kolumnie.
 5. Wypełnij drugą kolumnę mnożnikami. Na przykład, jeśli chcesz uwzględnić liczby od 1 do 10 jako mnożniki, wypisz je w drugiej kolumnie.
 6. Pomnóż każdą parę liczb w tabeli, aby utworzyć problemy. Na przykład dla pierwszego wiersza tabeli problemem będzie 1 x 1 = ____, a dla drugiego wiersza problemem będzie 1 x 2 = _____.
 7. Dodaj puste miejsce lub linię, aby dzieci mogły zapisać swoje odpowiedzi na papierze lub arkuszu.
 8. Arkusz roboczy można sformatować zgodnie z potrzebami, uwzględniając wszelkie instrukcje lub dodatkowe informacje, i można go wydrukować w celu rozdania uczniom.

Tworzenie arkusza kalkulacyjnego od podstaw to świetna zabawa, ale możesz też zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki naszym gotowym szablonom! Sprawdź, jak skopiować szablon poniżej.


Jak Stworzyć Tabliczkę Mnożenia1

Wybierz Jeden z Gotowych Szablonów

Mamy kolorowe i czarno-białe szablony portretów. Spójrz na nasz przykład inspiracji!

2

Kliknij „Kopiuj szablon”

Gdy to zrobisz, zostaniesz przekierowany do twórcy scenorysu.

3

Nadaj Swojemu Arkuszowi Nazwę!

Pamiętaj, aby nazwać go czymś związanym z tematem, abyś mógł go łatwo znaleźć w przyszłości.

4

Edytuj Swój Arkusz Roboczy

W tym miejscu podasz wskazówki, konkretne pytania i obrazy oraz dokonasz wszelkich zmian estetycznych, które chcesz. Opcje są nieograniczone!

5

Kliknij „Zapisz i wyjdź”

Kiedy skończysz pracę z arkuszem, kliknij ten przycisk w prawym dolnym rogu, aby wyjść z serii ujęć.

6

Następne Kroki

Stąd możesz wydrukować, pobrać jako plik PDF, dołączyć go do zadania i używać go cyfrowo i nie tylko!


Inne zasoby do wykorzystania!

Oto kilka innych szablonów, których możesz użyć w swojej klasie:

 • Szablony arkuszy z podziałem : Szablony arkuszy z podziałem to wstępnie zaprojektowane arkusze, które zapewniają ustrukturyzowane formaty do ćwiczenia problemów z dzieleniem. Te szablony zazwyczaj zawierają szereg problemów matematycznych, które są zorganizowane w wierszach i kolumnach. Problemy mogą być ułożone na różne sposoby, na przykład poziomo lub pionowo, i mogą zawierać kombinację liczb jednocyfrowych, dwucyfrowych lub większych.
 • Puste szablony arkuszy : szablony pustych arkuszy są wstępnie zaprojektowane i nie zawierają żadnych treści ani problemów, co pozwala użytkownikom dostosować je do konkretnych potrzeb, zwłaszcza w przypadku arkuszy kolorów. Puste szablony arkuszy zawierają również podstawową strukturę do tworzenia różnych typów arkuszy, w tym problemów matematycznych, ćwiczeń ze słownictwa, wskazówek dotyczących pisania i nie tylko.
 • Arkusz dodawania : Arkusz dodawania to rodzaj arkusza używanego do ćwiczenia i wzmacniania umiejętności dodawania. Dodawanie to podstawowa operacja matematyczna polegająca na łączeniu dwóch lub więcej liczb w celu uzyskania sumy.


Miłego tworzenia!


Często zadawane pytania dotyczące arkuszy mnożenia

Jakiego rodzaju problemy są zwykle zawarte w arkuszu mnożenia?

Multiplication worksheets can include a wide range of problems, from simple one-digit problems to more complex multi-digit questions. The multiplication worksheet is also a type of math worksheet that involves different types of numbers, such as whole numbers, decimals, and fractions.

Czy dostępne są jakieś zasoby, które pomogą mi utworzyć arkusz mnożenia?

Tak, w Storyboard That dostępnych jest wiele zasobów, które pomagają tworzyć arkusze mnożenia, takie jak generatory arkuszy i szablony.

Jak mogę rozróżnić arkusze dla uczniów o różnych poziomach umiejętności?

Aby rozróżnić arkusz mnożenia, możesz dostosować poziom trudności problemu w oparciu o poziom umiejętności każdego ucznia. Na przykład możesz zapewnić prostsze zadania dla uczniów, którzy dopiero zaczęli uczyć się mnożenia, i bardziej wymagające zadania dla zaawansowanych uczniów. Możesz także udostępnić obrazy, takie jak tablice i diagramy, aby pomóc uczniom zrozumieć koncepcje mnożenia.

Jak często powinienem używać arkuszy mnożenia w mojej klasie?

Częstotliwość korzystania z arkuszy mnożenia w klasie będzie zależała od Twojego stylu nauczania i programu nauczania. Jednak generalnie zaleca się regularne ćwiczenie umiejętności przez cały rok szkolny, aby pomóc uczniom budować i wzmacniać ich zrozumienie.

Zobacz wszystkie szablony arkuszy roboczych!
Zobacz Wszystkie Zasoby dla Nauczycieli
*(Rozpocznie się 2-tygodniowy darmowy okres próbny - brak karty kredytowej)
https://www.storyboardthat.com/pl/create/mnożenie-arkusze-robocze
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Wszelkie prawa zastrzeżone.
StoryboardThat jest znakiem towarowym firmy Clever Prototypes , LLC , zarejestrowanym w Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych USA