Søg
 • Søg
 • Mine Storyboards
https://www.storyboardthat.com/da/oprette/faglitterære-tekst-struktur-arbejdsark

Tilpas en Faglitterær Tekststrukturskabelon


Hvis du tildeler dette til dine elever, skal du kopiere regnearket til din konto og gemme. Når du opretter en opgave, skal du bare vælge den som en skabelon!nonfiction-text-structure

Udforskning af faglitterære tekststrukturarbejdsark

Faglitterære tekster spiller en afgørende rolle i at udvide læsernes viden og forbedre deres læseforståelse. At forstå de forskellige tekstlayouts, der bruges i informative tekster, er afgørende for effektiv læsning og analyse.

Hvad er faglitterær tekststruktur?

De henviser til de forskellige organisatoriske mønstre eller rammer, som forfattere bruger til at præsentere information i faktuelle eller informative tekster. Disse formater fungerer som rammer for organisering og præsentation af ideer, og hjælper læserne med at forstå indholdet mere effektivt. Almindelige faglitterære tekstformater omfatter kronologisk rækkefølge, årsag og virkning, sammenligning og kontrast, problem og løsning, beskrivelse og hovedidé med understøttende detaljer. Hver struktur har sine egne karakteristiske træk, såsom rækkefølgen af ​​begivenheder i kronologisk rækkefølge, udforskningen af ​​forholdet mellem handlinger og konsekvenser i årsag og virkning, eller identifikation af ligheder og forskelle i sammenligning og kontrast.

Vigtigheden af ​​faglitterære tekststrukturer

Faglitterære tekststrukturer tjener som organisatoriske rammer, der hjælper med at forstå og analysere informative tekster. Ved at forstå, hvordan information er organiseret, kan eleverne udtrække nøgleideer, identificere hovedkoncepter og analysere understøttende detaljer mere effektivt. Denne færdighed er afgørende for akademisk succes på tværs af forskellige fag. I en veltilrettelagt tekststrukturlektion begiver børn sig ud på en rejse for at udforske de grundlæggende principper for organisering af information i faglitterære tekster. Gennem engagerende aktiviteter og tæt analyse af forskellige skrevne værker udvikler læserne en dybere forståelse af, hvordan forfattere bruger forskellige tekststrukturer til effektivt at formidle ideer og forbedre forståelsen.

Forbedring af forståelse: Tekststrukturer tjener som organisatoriske rammer, der hjælper eleverne med at forstå og bevare information. Ved at genkende mønstrene og relationerne mellem ideer kan eleverne udtrække nøgleinformation, identificere hovedideer og analysere understøttende detaljer mere effektivt.

Oprettelse af forbindelser: De letter processen med at skabe forbindelser i teksten. De hjælper med at etablere årsag-og-virkning-forhold, drage sammenligninger mellem forskellige emner og identificere mønstre og tendenser.

Almindelige typer af tekststrukturer i faglitteratur

Faglitterære tekster anvender forskellige organisatoriske mønstre til at præsentere information. Nogle almindelige eksempler omfatter:

 • Kronologisk rækkefølge: I denne struktur præsenteres information i en sekventiel eller tidsbaseret rækkefølge. Vi vil undersøge, hvordan dette hjælper læserne med at forstå udviklingen af ​​begivenheder og historiske fortællinger. Arbejdsark i sekventiel/kronologisk orden fokuserer på den sekventielle tekststruktur, der kræver, at eleverne organiserer information eller begivenheder på en logisk tidsbaseret måde.

 • Årsag og virkning: Denne struktur forklarer årsagerne (årsagerne) bag visse begivenheder eller fænomener og deres deraf følgende konsekvenser (virkninger).

 • Sammenlign og kontrast: Denne struktur fokuserer på at fremhæve lighederne og forskellene mellem to eller flere emner. Ved at analysere sammenlignende formater udvikler børn kritisk tænkning og får en dybere forståelse af de aktuelle emner.

 • Problem og løsning: I denne struktur præsenterer forfattere et problem eller problem og giver en eller flere mulige løsninger.
 • Beskrivende struktur: Denne struktur bruger beskrivende sprog og sensoriske detaljer for at give læserne en levende og fordybende oplevelse. Arbejdsark med beskrivende struktur koncentrerer sig om den beskrivende tekststruktur, hvor eleverne bruger sansedetaljer og beskrivende sprog til at formidle et levende billede eller en oplevelse.

 • Sekvens/processtruktur: Denne struktur præsenterer information trin for trin eller i en bestemt rækkefølge for at forklare en proces eller procedure. Arbejdsark i sekventiel/kronologisk rækkefølge arbejdsark fokuserer på tekststrukturen i sekventiel eller kronologisk rækkefølge, hvilket kræver, at eleverne organiserer information eller begivenheder i en logisk tidsbaseret rækkefølge.

 • Hovedidé og understøttende detaljer: Denne struktur understreger en central idé eller hovedkoncept, understøttet af relevante fakta eller detaljer. Vi vil undersøge, hvordan identifikation af hovedideen og understøttende detaljer forbedrer elevernes overordnede forståelse af en tekst. Arbejdsark til hovedide og understøttende detaljer centrerer sig om tekststrukturen for hovedideen og de understøttende detaljer, hvor eleverne identificerer hovedkonceptet og kan se den relevante understøttende information.

 • Omvendt pyramide: Et eksempel kan ses i den omvendte pyramide, hvor den vigtigste information præsenteres først, efterfulgt af understøttende detaljer. Den prioriterer kortfattet og virkningsfuld meddelelse ved at levere den vigtigste information først.

For at styrke forståelsen kan undervisere bruge et oplysende tekststruktur-arbejdsark, der giver øvelse og vejledning i at identificere og analysere de organisatoriske mønstre af faglitterære tekster.

Undervisning i faglitterære tekststrukturer

Engagerende lektioner er afgørende for at introducere og forstærke faglitterære tekststrukturer i det øvre elementære klasseværelse. Disse lektionsplaner kan inkorporere forskellige aktiviteter, diskussioner og praktiske øvelser for at hjælpe med at forstå og identificere forskellige hændelser. Her er nogle vigtige aspekter at medtage, når du underviser i denne enhed:

 • Grafisk arrangør: Brug af visuelle værktøjer såsom grafiske arrangører kan hjælpe med at organisere tanker. Vi vil præsentere forskellige typer grafiske arrangører, der er skræddersyet til hver tekststruktur, hvilket giver din klasse en visuel ramme for forståelse.
 • Ankerdiagram: Ankerdiagrammer for faglitterære tekststrukturer styrker elevernes forståelse af forskellige faglitterære tekststrukturer og fungerer som løbende påmindelser om nøglebegreberne.
 • Korte passager og arbejdsark: Vi stiller gratis ressourcer til rådighed såsom korte passager og medfølgende arbejdsark for at øve os i at identificere tekststrukturer. Disse ressourcer vil gøre det muligt for børn at anvende deres viden og styrke deres forståelse.
 • Inkorporering af tekstfunktioner: Vi vil undersøge, hvordan faglitterære tekstfunktioner, såsom overskrifter, underoverskrifter, fed tekst og billedtekster, kan hjælpe med at identificere tekststrukturer.

Tips til planlægning af et fagbogstekststrukturregneark

 1. Bestem tekststrukturen: Vælg en specifik faglitterær tekststruktur, såsom kronologisk rækkefølge, årsag og virkning, eller sammenlign og kontrast, for arbejdsarket for faglitterær tekststruktur.
 2. Vælg en faglitteratur passage: Find en passende faglitteratur passage, der har de valgte tekststrukturer til stede. Sørg for, at det stemmer overens med læringsmålene og er passende for det øvre elementære klasseværelse.
 3. Identificer de strukturelle elementer: Analyser passagen for at identificere de vigtigste strukturelle elementer, der afspejler den valgte tekststruktur, herunder signalord, specifikke organisationsmønstre eller andre tekstmæssige spor.
 4. Opret vejledende spørgsmål: Udvikl vejledende spørgsmål, der får eleverne til at analysere passagen og identificere tekststrukturen. For eksempel, "Hvordan er informationen organiseret i denne passage?" eller "Hvilke signalord angiver den anvendte tekststruktur?"
 5. Giv multiple-choice- eller Fill-in-the-Blank-spørgsmål: Lav multiple-choice-spørgsmål eller udfyld-i-det-blanke spørgsmål relateret til passagens indhold og tekststruktur. For eksempel, "Hvilket af følgende beskriver bedst tekststrukturen, der er brugt i passagen?" eller "Udfyld det tomme felt: Den anvendte tekststruktur i denne passage er ________."
 6. Design grafiske arrangører eller diagrammer: Medtag grafiske arrangører eller diagrammer, der visuelt repræsenterer den valgte tekststruktur. Opret for eksempel et flowchart for kronologisk rækkefølge eller et Venn-diagram til sammenligning og kontrast. Disse billeder hjælper eleverne med at forstå og analysere organiseringen af ​​information.
 7. Inkluder udvidelsesaktiviteter: Tilføj udvidelsesaktiviteter, der giver eleverne mulighed for at øve sig i at anvende den identificerede tekststruktur selvstændigt. Giv yderligere korte passager eller eksempler, hvor eleverne kan identificere og analysere tekststrukturen.
 8. Angiv svarnøgle eller forklaringer: Medtag en svarnøgle eller detaljerede forklaringer til spørgsmålene og aktiviteterne i arbejdsarket. Dette hjælper børn med at selvvurdere deres forståelse og giver klarhed over den korrekte fortolkning af tekststrukturen.
 9. Overvej formatering og layout: Sørg for, at regnearket er velformateret og visuelt tiltalende. Brug klare overskrifter, passende skrifttyper og ensartet formatering. Overvej at inkorporere ankerdiagrampapirelementer eller tekstfunktioner for at forbedre forståelsen.
 10. Gennemgå og rediger: Gennemgå arbejdsarket for klarhed, nøjagtighed og passende forhold til målklasseniveauet. Foretag eventuelle nødvendige revisioner for at forbedre kvaliteten og sikre, at den stemmer overens med målene.

Mere Storyboardthat og gratis printables


Sådan Laver du et Arbejdsark til Faglitteratur

1

Vælg en af ​​de Færdiglavede Skabeloner

Vi har masser af skabeloner at vælge imellem. Tag et kig på vores eksempel for inspiration!

2

Klik på "Kopier skabelon"

Når du har gjort dette, vil du blive dirigeret til storyboard-skaberen.

3

Giv dit Regneark et Navn!

Sørg for at kalde det noget relateret til emnet, så du nemt kan finde det i fremtiden.

4

Rediger dit Regneark

Det er her, du vil inkludere anvisninger, specifikke billeder og foretage de æstetiske ændringer, du ønsker. Mulighederne er uendelige!

5

Klik på "Gem og afslut"

Når du er færdig, skal du klikke på denne knap i nederste højre hjørne for at forlade dit storyboard.

6

Næste Skridt

Herfra kan du printe, downloade som PDF, vedhæfte det til en opgave og bruge det digitalt og meget mere!Glad skabelse!


Ofte Stillede Spørgsmål om Faglitterær Tekststruktur

Er der specifikke søgeord eller signalord, der angiver forskellige tekststrukturer?

Nøgleord og signalord kan tjene som værdifulde indikatorer for forskellige tekststrukturer i faglitteratur. For eksempel, når de støder på kronologisk rækkefølge, giver ord som "først", "næste", "derefter" og "endelig" en sekventiel tidslinje af begivenheder. Årsags- og virkningsstrukturer signaleres ofte med ord som "fordi", "siden" og "som et resultat", der fremhæver forholdet mellem handlinger og konsekvenser. Sammenlign og kontrast strukturer kan identificeres gennem ord som "på samme måde", "på den anden side" og "i modsætning", som fremhæver ligheder og forskelle mellem emner. Problem- og løsningsstrukturer indeholder nøgleord som "problem", "løsning" og "løs", med fokus på at løse udfordringer. Beskrivende strukturer inkorporerer beskrivende adjektiver, sensoriske detaljer og levende sprog for at male et klart billede. Sekvens- eller processtrukturer er angivet med ord som "første", "anden", "trin" og "instruktioner", der angiver en specifik rækkefølge af handlinger. Endelig er hovedidé- og understøttende detaljestrukturer karakteriseret ved nøgleord som "hovedsagelig", "understøttende beviser" og "yderligere", der understreger det centrale koncept og den medfølgende understøttende information. Selvom disse nøgleord giver værdifulde ledetråde, er det vigtigt at overveje den overordnede organisering og flow af teksten for nøjagtigt at bestemme den specifikke tekststruktur, der bruges.

Kan du give eksempler på faglitterære tekststrukturer i den virkelige verden?

Faglitterære tekststrukturer bruges i vid udstrækning i den virkelige verden til at organisere og præsentere information effektivt. Aviser og nyhedsartikler anvender den omvendte pyramidestruktur, der starter med den vigtigste information og gradvist giver yderligere detaljer. Kronologisk rækkefølge bruges ofte til at præsentere begivenheder i et tidslinjeformat. Problem- og løsningsstrukturer anvendes til at løse samfundsproblemer og foreslå potentielle løsninger. I lærebøger og undervisningsmateriale hjælper overskrifter og underoverskrifter med at organisere indholdet, mens hovedidé- og understøttende detaljestrukturer understreger nøglebegreber med understøttende fakta og eksempler. Årsags- og virkningsstrukturer hjælper med at forklare forholdet mellem forskellige ideer eller fænomener. How-to-vejledninger og instruktionsmanualer anvender sekvens- eller processtrukturer, der nedbryder komplekse procedurer i trin-for-trin instruktioner. Ved at genkende og forstå disse tekststrukturer kan læsere navigere og forstå faglitterære tekster mere effektivt i den virkelige verden.

Hvordan relaterer tekstfunktioner såsom overskrifter, underoverskrifter og billedtekster til tekststrukturer?

Tekstfunktioner såsom overskrifter, underoverskrifter og billedtekster spiller en væsentlig rolle i at understøtte og forbedre tekststrukturer. Overskrifter giver en forhåndsvisning eller oversigt over de vigtigste emner eller afsnit i en tekst. De hjælper læserne med at navigere i indholdet og identificere organiseringen af ​​information. Underoverskrifter opdeler teksten yderligere i mindre, mere specifikke sektioner, så læserne kan finde specifikke detaljer eller underemner. Både overskrifter og underoverskrifter bidrager til den overordnede struktur ved at give tydelige vejvisere og guide læserne gennem teksten. Billedtekster giver på den anden side kortfattede beskrivelser eller forklaringer til ledsagende billeder såsom billeder eller grafer. De hjælper med at forstærke de vigtigste ideer eller nøgledetaljer relateret til det visuelle indhold, og tilføjer endnu et lag af forståelse til teksten.

Se alle regnearksskabeloner!
Se Alle Lærerressourcer
*(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/da/oprette/faglitterære-tekst-struktur-arbejdsark
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office