https://www.storyboardthat.com/da/oprette/indstillingen-map-regneark

Hvis du tildeler dette til dine elever, skal du kopiere regnearket til din konto og gemme. Når du opretter en opgave, skal du bare vælge den som en skabelon!Indstilling af Arbejdsark | Indstilling af Kortskabeloner

Hvad er arbejdsark til indstilling af kort?

Et setting map-arbejdsark er en glimrende ressource til at holde styr på de forskellige indstillinger i en historie i skønlitterær skrivning, mens den udfolder sig. Brug af dette regneark er især gavnligt for litteratur, der involverer flere eller ukendte indstillinger. For eksempel kan et eksempel hjælpe din klasse med bedre at forstå indstillingerne i en roman, novelle eller skuespil. Ved at bruge disse arbejdsark kan eleverne skabe en visuel repræsentation af, hvor historien finder sted, hvilket gør det lettere for dem at forstå og analysere alle historiens elementer. For at oprette et regneark kan et værktøj til oprettelse af kort bruges til at hjælpe eleverne med at organisere de forskellige elementer. Ved at bruge arbejdsark til karakterer og indstilling kan elever organisere information og bedre forstå, hvordan en histories rammer påvirker hovedpersonernes handlinger og plottet.

Hvorfor er de vigtige, og hvordan bruges de bedst?

En histories rammer kan have stor indflydelse på karakterhandlinger, plot og forventninger. En historie, der foregår i det femte århundredes Kina, ville betyde en helt anden atmosfære end en moderne historie. Når indstillinger ændrer sig, selv om det er en lille smule, kan karakterer opføre sig anderledes, eller konflikten kan udvikle sig. Brug arbejdsark til indstillingskort, når du læser litteratur i ukendte omgivelser eller litteratur med flere indstillinger.

Disse regneark giver en visuel repræsentation af, hvor historien finder sted, og kan bruges i en række forskellige fag og klassetrin for at forbedre læringen.

Elementer, der skal overvejes, når man konstruerer en indstilling til et historieregneark

For at skabe et effektivt kort er der forskellige detaljer og elementer, der bør medtages, såsom tidsperiode, vejr og klima, geografi, arkitektur og kulturel kontekst. For eksempel kan tidsperioden påvirke mode, teknologi og sociale normer for karaktererne og omgivelserne, mens vejret og klimaet kan skabe en følelse af atmosfære og spænding. Derudover kan geografien og arkitekturen give fingerpeg om omgivelsernes historie og kultur, mens den kulturelle kontekst kan tilføje dybde og rigdom til karaktererne og historien. Det er vigtigt at overveje, hvordan hvert af disse elementer bidrager til den overordnede stemning, tone og tema i omgivelserne. Ved at inkludere disse detaljer og elementer kan børn få en dybere forståelse og påskønnelse af en histories verden eller den historiske kontekst i en tidsperiode og forbedre deres kreative skrivning og kritiske tænkning.

En historiekortlægningsøvelse kan hjælpe eleverne til bedre at forstå strukturen og vigtige dele af en historie. Dette er især nyttigt for børn i grundskolen, som netop lærer om elementerne i en historie. En måde at opmuntre din klasse til at tænke kreativt om historiens rammer er ved at bruge et arbejdsark sammen med et historiekort, der giver indsigt i historiens struktur.

Ved at give en trin-for-trin kortskabelon til oprettelse af et arbejdsark til indstilling, kan lærere hjælpe eleverne med at forenkle processen med at organisere deres tanker og ideer. Især visuelle elever kan drage fordel af denne øvelse, da den giver dem mulighed for at se de forskellige niveauer af en histories placering på en klar og kortfattet måde.

Inkorporering af en script-grafisk arrangør i historiekortlægningsøvelsen kan yderligere forbedre elevernes forståelse af, hvordan omgivelser påvirker karakterhandlinger og plotudvikling. Denne øvelse hjælper eleverne med at lære at identificere nøgleelementer i omgivelserne, såsom tidsrum, geografi og kultur, og hvordan de bidrager til historiens struktur og betydning.

I sidste ende kan lærere ved at bruge disse arbejdsark, historiekort og manuskriptarrangører opmuntre eleverne til at tænke kreativt og kritisk om litteraturens rolle. Disse øvelser giver en ramme til at udforske kompleksiteten af en histories rammer og til at udvikle en dybere forståelse og forståelse af den verden, hvori historien foregår.

Indstillingstyper

Forståelse af forskellige typer indstillinger er afgørende for at forstå en fortællings kompleksitet, da indstillinger kan variere meget afhængigt af historien, genren og den kulturelle kontekst. Kreativ tænkning er en væsentlig komponent i at identificere og analysere de forskellige rammer, der kan eksistere i litteraturen, såsom landdistrikter, byer, forstæder, historiske, futuristiske, fantasy og dystopiske. At opmuntre eleverne til at udforske de forskellige niveauer af omgivelser i en historie kan hjælpe dem med at få en dybere forståelse for de temaer og vigtige dele, som en historie formidler. Dette kan gøres ved at bruge visuelle hjælpemidler som kortlægningsskabeloner, historiekortlægning og scriptgrafiske arrangører. Her er de forskellige typer indstillinger, som læsere kan støde på:

 1. Landlige omgivelser: Landlige omgivelser involverer ofte mindre, mere isolerede samfund og kan fremhæve temaer som tradition, familie og enkelhed. Bymiljøer er på den anden side typisk større, mere overfyldte miljøer og kan understrege temaer om modernitet, mangfoldighed og bylivets udfordringer.
 2. Forstadsindstillinger: Forstadsindstillinger kan kombinere elementer af både landlige og bymæssige omgivelser og udforsker ofte temaer om fællesskab, konformitet og den amerikanske drøm.
 3. Historiske indstillinger: Historiske indstillinger kan variere fra gamle civilisationer til nyere tidsperioder og kan give indsigt i fortidens skikke, værdier og begivenheder.
 4. Futuristiske indstillinger: Futuristiske indstillinger udforsker ofte forestillede verdener og teknologier og kan adressere nutidige sociale spørgsmål på en spekulativ eller allegorisk måde.
 5. Fantasy-indstillinger: Fantasy-indstillinger kan involvere magiske eller overnaturlige elementer, hvilket gør det til en engagerende genre for kreativ tænkning og historiekortlægningsøvelser. At opmuntre din klasse til at skabe deres egne kort over fantasiverdener kan hjælpe dem med at visualisere de forskellige elementer, der udgør omgivelserne, såsom unikke landskaber, skabninger og magiske artefakter, og ofte understrege temaer som heltemod, mytologi og kampen mellem det gode og ond.
 6. Dystopiske omgivelser: Dystopiske omgivelser er ofte karakteriseret ved et dystert, undertrykkende samfund og kan udforske temaer om magt, kontrol og oprør.

Hvorfor er indstillingskortarbejdsark effektive?

Disse arbejdsark er effektive, fordi de opmuntrer eleverne til aktivt at engagere sig i den historie, de læser eller lærer om. Ved at skabe en visuel repræsentation af omgivelserne er børnene i stand til bedre at forstå historiens kontekst, og hvordan den relaterer sig til karaktererne og plottet. Derudover hjælper oprettelse af et indstillingskort læserne med at udvikle vigtige færdigheder såsom visualisering, kritisk tænkning og rumlig ræsonnement.

Hvordan kan arbejdsark til indstilling af kort indarbejdes i lektioner?

Opstillingskort-arbejdsark kan indarbejdes i lektioner på tværs af fag og klassetrin.

I engelsk sprogkunst kan eleverne skabe dem til romaner, noveller eller digte, de studerer. Dette kan hjælpe dem til bedre at forstå forfatterens brug af omgivelser til at skabe stemning og atmosfære.

I samfundsfag kan eleverne lave rammekort for historiske begivenheder eller tidsperioder, de studerer. Dette kan hjælpe dem til bedre at forstå konteksten og geografien i tidsperioden.

I naturvidenskab kan eleverne skabe dem til økosystemer eller levesteder, de lærer om. Dette kan hjælpe dem til bedre at forstå sammenhængen mellem forskellige elementer i økosystemet.

Gør og lad være, når du laver arbejdsark til indstillingskort

Gøre

 • Overvej, at disse regneark er bedst egnede til brug med historier, der har rige og detaljerede indstillinger.
 • Sørg for, at instruktionerne er klare, og at de opmuntres til at bruge deres kreativitet og kritiske tænkning.
 • Giv eksempler for at hjælpe eleverne med at forstå, hvad der forventes af dem.
 • Tilskynd eleverne til at bruge en række forskellige farver og symboler til at repræsentere forskellige elementer i omgivelserne.
 • Giv klassen mulighed for at dele og diskutere deres kort med hinanden.

Lad være

 • Vælg ikke en historie med indstillinger, der er for forsimplede eller ligegyldige for plottet.
 • Fokuser ikke udelukkende på faktuelle detaljer om omgivelserne, men tilskynd i stedet eleverne til at overveje omgivelsernes følelsesmæssige og psykologiske indvirkning på historien og karaktererne.
 • Begræns ikke til et bestemt format eller design for deres indstillingskort. Tillad dem at være kreative og udtrykke deres ideer på deres egen måde.
 • Fokuser ikke udelukkende på fysiske elementer som bygninger og landskaber. Tilskynd eleverne til at inkludere elementer som tidsperiode, sociale normer og kulturel kontekst.
 • Antag ikke, at alle vil have det samme niveau af fortrolighed med indstillingen. Angiv ressourcer såsom kort, billeder eller tekstuddrag for at hjælpe dem med at forstå indstillingen bedre.

Idéer til lektionsplan til oprettelse af indstillingsarbejdsark

Analyse af omgivelser i litteraturen

Efter at have læst en roman eller novelle, kan du få eleverne til at lave et arbejdsark med indstillinger for visuelt at repræsentere de forskellige elementer i omgivelserne. Tilskynd dem til at inkludere detaljer såsom tidsperiode, vejr, geografi og kulturel kontekst.

Historisk miljøstudie

Brug arbejdsark til opsætning af kort til at undervise om forskellige tidsperioder og kulturer. Få din klasse til at undersøge og lav et regneark, der repræsenterer en bestemt historisk æra, såsom det antikke Rom eller renæssancen. Dette vil hjælpe læserne til bedre at forstå den kulturelle og sociale kontekst i tidsperioden, og hvordan den påvirkede forskellige aspekter af livet.

Miljøundersøgelse

Brug arbejdsark til opsætning af kort til at undervise i miljøvidenskab og geografi. Tildel et regneark, der repræsenterer et specifikt økosystem eller geografisk region, såsom en regnskov eller ørken. Dette vil hjælpe eleverne til bedre at forstå de forskellige elementer i et økosystem, og hvordan de interagerer med hinanden.

Kreativ skrivning

Brug opsætningskort-arbejdsark til at inspirere til kreativ skrivning. Lad eleverne lave et arbejdsark til en fiktiv verden, de er ved at skabe, eller til en bestemt scene i en historie. Dette vil hjælpe eleverne til bedre at visualisere omgivelserne og skabe en mere fordybende oplevelse for læserne.

Sociale Studier

Brug arbejdsark til indstilling af kort til at undervise om forskellige regioner og lande rundt om i verden. Bed eleverne om at lave et regneark, der repræsenterer et bestemt land eller en region, herunder kulturelle elementer som mad, musik og skikke. Dette vil hjælpe eleverne til bedre at forstå og værdsætte mangfoldigheden af forskellige kulturer rundt om i verden.


Sådan Laver du et Arbejdsark med Indstillingskort

1

Vælg en af de Færdiglavede Skabeloner

Vi har skabeloner i farver, sort/hvid, portræt eller landskab. Tag et kig på vores eksempel for inspiration!

2

Klik på "Kopier skabelon"

Når du har gjort dette, vil du blive dirigeret til storyboard-skaberen.

3

Giv dit Regneark et Navn!

Sørg for at kalde det noget relateret til emnet, så du nemt kan finde det i fremtiden.

4

Rediger dit Regneark

Det er her, du vil inkludere anvisninger, specifikke spørgsmål og billeder og foretage de æstetiske ændringer, du ønsker. Mulighederne er uendelige!

5

Klik på "Gem og afslut"

Når du er færdig med dit regneark, skal du klikke på denne knap i nederste højre hjørne for at forlade dit storyboard.

6

Næste Skridt

Herfra kan du printe, downloade som PDF, vedhæfte det til en opgave og bruge det digitalt og meget mere!


Endnu flere Storyboard That ressourcer og gratis printablesGlad skabelse!


Ofte stillede spørgsmål om indstilling af kort

Hvordan kan arbejdsark til indstilling af kort bruges i gruppeprojekter?

Arbejdsark til indstilling af kort kan bruges i gruppeprojekter ved at lade hvert medlem af gruppen oprette en del af kortet, såsom forskellige områder af en by eller forskellige dele af en historisk indstilling. Derefter kan gruppen kombinere kortene til en sammenhængende helhed for at skabe en mere komplet forståelse af, hvor historien foregår. Brug af disse arbejdsark i gruppeprojekter kan også tilskynde til samarbejde og kommunikation mellem gruppemedlemmer, da de arbejder sammen for at sikre, at deres individuelle bidrag passer problemfrit sammen. Derudover kan brug af en kortskabelon hjælpe med at holde tingene enkle og organiserede og give en trin-for-trin proces, som gruppemedlemmer kan følge. Dette kan være særligt nyttigt for elever i grundskolen eller visuelle elever, der har gavn af klar og struktureret vejledning. Ved at arbejde på denne opgave sammen kan eleverne også udvikle deres kreative tænkning og problemløsningsevner, da de overvejer forskellige detaljeringsniveauer og vigtige dele af rammerne, der skal inddrages.

Hvordan kan opsætning af kort-arbejdsark tilpasses elever med læringsforskelle?

Disse arbejdsark kan tilpasses elever med læringsforskelle ved at yde yderligere støtte eller forenkle opgaven. For eksempel at levere et forudtegnet kort, som eleverne kan udfylde, give sætningsstartere eller opfordringer til at hjælpe eleverne med at organisere deres tanker, eller skabe et fysisk 3D-kort til elever, der kan kæmpe med visuel-rumlig ræsonnement.

Kan opsætningskort-arbejdsark bruges til faglitterære tekster?

Ja, arbejdsark til indstilling af kort kan bruges til faglitterære tekster såsom historiske beretninger, biografier eller rejseskrivning. Eleverne kan kortlægge de steder og omgivelser, der er beskrevet i teksten, og inkludere yderligere information såsom historisk kontekst, kulturelle elementer eller miljøfaktorer.

Hvordan kan arbejdsark til indstilling af kort bruges til virtuel eller online læring?

Disse arbejdsark kan tilpasses til virtuel eller online læring ved at bruge digitale værktøjer såsom online whiteboards, interaktive kort eller virtual reality-platforme. Dette giver eleverne mulighed for at udforske og interagere med omgivelserne på en mere fordybende måde, selvom de ikke er fysisk til stede i klasseværelset. Derudover kan lærere tilbyde virtuelle rundvisninger eller videoer for at give eleverne en bedre forståelse af konteksten.

Se alle regnearksskabeloner!
Se Alle Lærerressourcer
*(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/da/oprette/indstillingen-map-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office