https://www.storyboardthat.com/da/oprette/lang-sammensætning-regneark

Hvis du tildeler dette til dine elever, skal du kopiere regnearket til din konto og gemme. Når du opretter en opgave, skal du bare vælge den som en skabelon!5 Afsnit Essay Disposition Skabelon | Lange Kompositionsark

Hvad er en 5-afsnits essay-konturskabelon eller et arbejdsark til lang komposition?

Et essay med 5 afsnit eller et langt kompositionsark er et værktøj, der hjælper eleverne med at skrive en lang redegørelseskomposition på en struktureret og organiseret måde. Det er en formel strategi, der består af et indledende afsnit med en specialeerklæring, tre hovedafsnit og et afsluttende afsnit. Denne type arbejdsark hjælper børn med at planlægge og organisere deres ideer, og den bruges ofte i klasseværelser og til standardiserede tests. Ved at bruge et planlægningsark kan eleverne identificere hovedideen, understøttende detaljer og vigtige punkter, som de ønsker at inkludere.


Undervisning i essayskrivning: Forståelse af de forskellige typer essays

Når det kommer til at undervise essayskrivning til spirende forfattere, er det vigtigt for lærere at forstå de forskellige typer og deres formål. Her er en kort oversigt over nogle af de mest almindelige typer af essays:

Argumenterende essay

Et argumenterende essay er en type essay, der er designet til at overtale læseren til at være enig i forfatterens synspunkt. For at opnå dette præsenterer essayet typisk et hovedargument understøttet af beviser og eksempler. En disposition er en ideel skabelon til denne type skrivning, da den hjælper med at organisere dine tanker og beviser for effektivt at understøtte dit hovedargument. For yderligere at hjælpe din klasse med at udforme effektive argumenterende essays kan skabeloner til opgavearkserklæringer bruges.

Sammenlign og kontrast essay

I modsætning hertil kræver et sammenlignings- og kontrastessay, at forfatteren analyserer og sammenligner to eller flere emner og fremhæver deres ligheder og forskelle. Et kontrastoplæg er perfekt til dette, da det hjælper med at organisere dine ideer og sikrer, at du tager fat på alle de relevante punkter.

Ekspositorisk essay

Et ekspositorisk essay er beregnet til at forklare eller informere læseren om et bestemt emne eller idé. Det inkluderer typisk en klar introduktion, kropsparagraffer med understøttende beviser og en konklusion. Brug af en generel dispositionsskabelon til essays er ideel, da det giver en klar struktur.

Overbevisende essay

Overbevisende essays ligner argumenterende essays, idet de har til formål at overtale læseren. Men de kan bruge følelsesmæssige appeller ud over logiske argumenter. Skabeloner, der indeholder både logiske og følelsesmæssige appeller, kan bruges som grundlag for at komponere et overbevisende essay.

Personlige erklæringer

Endelig er personlige udtalelser ofte påkrævet til college- eller jobansøgninger, hvilket giver forfatteren mulighed for at udtrykke deres personlige erfaringer, værdier og mål. Billedkompositionsregneark og skriftlige kompositionsregneark er ideelle skabeloner til denne type essay, især for visuelle elever, der finder det nemmere at organisere deres ideer ved hjælp af diagrammer eller billeder.

Hver type essay kræver en anden tilgang, og det er vigtigt for lærere at give deres klasse essayplanlægningsskabeloner, essaystrukturregneark og andre ressourcer til at vejlede dem. Brug af passende kompositionsskabeloner er afgørende for at skrive et effektivt stykke. Uanset om du arbejder på et argumenterende essay, sammenligner og kontrasterer essay, redegørende essay, overbevisende essay eller personlig udtalelse, er der en skitse til essays med 5 afsnit eller skitseringsskabeloner til essays, der kan hjælpe med at organisere ideer og producere en velstruktureret finale. kopi. Med denne lærervejledning kan du bedre forstå de forskellige typer essays og skræddersy dine klasseværelsesaktiviteter derefter.

Fordele ved at bruge essayplanlægningsskabelon til effektiv essayskrivning for studerende

Som lærer spekulerer du måske på, hvordan du kan hjælpe din klasse med at forbedre deres essayskrivefærdigheder. En effektiv måde er at opmuntre dem til at bruge en planlægningsskabelon. Her er nogle fordele ved at bruge en skabelon til at skabe en effektiv essayplan:

 • Giver struktur: En 5-afsnits essaydisposition eller en essayplanlægningsskabelon hjælper med at strukturere ideer og tanker på en klar og kortfattet måde. Det hjælper dem med at holde sig på sporet og sikrer, at de inkluderer alle nødvendige komponenter i et essay, såsom en introduktion, hovedafsnit og en konklusion.
 • Hjælper med at identificere hovedpunkter: En kompositionsskabelon kan hjælpe med at identificere de vigtigste pointer, de ønsker at komme med i deres essay. Det hjælper dem med at fokusere på emnet og sikre, at deres skrivning er relevant for opgaven.
 • Opmuntrer til emnesætninger: Opgaveark med essays kan hjælpe med at skabe emnesætninger for hvert afsnit, og sikre, at hver af dem relaterer til hovedemnet og understøtter afhandlingserklæringen.
 • Kan tilpasses: Essayplanlæggerskabeloner kan tilpasses, så de passer til hver elevs skrivestil og behov. Nogle skabeloner er mere visuelle, mens andre er mere tekstfokuserede. Eleverne kan vælge en skabelon, der passer til deres præferencer og stil, hvilket gør processen mere behagelig og behagelig.
 • Sparer tid: Brug af skabelon til essaydisposition kan spare tid i det lange løb. Ved at planlægge deres essay på forhånd kan de undgå forfatterblokering og sikre, at de forbliver fokuseret på emnet.
 • Forbedrer skrivefærdigheder: En anden fordel ved at bruge disse skabeloner er, at eleverne kan udvikle deres egne skrivefærdigheder. Det hjælper dem med at organisere deres tanker og ideer, forbedre deres struktur og forbedre deres kritiske tænkning.

Ved at give eleverne de værktøjer og ressourcer, de har brug for for at få succes, kan du hjælpe dem med at blive selvsikre forfattere, der er i stand til at udtrykke deres ideer og tanker effektivt.

Sådan vælger du den rigtige essayskabelon med 5 afsnit til dine elevers skrivebehov

At skrive et essay kan være en skræmmende opgave. Et af de mest effektive værktøjer til at hjælpe dem med at organisere deres tanker og ideer er en essay-oversigt eller et essay-planlægningsark. Med forskellige typer skabeloner til rådighed, kan det være overvældende at vælge den rigtige til deres skrivebehov. Her er nogle tips til, hvordan du vælger den rigtige essay-oversigt til dine elever.

 1. Identificer essaytype: Start med at identificere den type essay, de skal skrive, uanset om det er et fortællende, beskrivende, overbevisende eller forklarende essay. Forskellige typer essays kræver forskellige strukturer og formater. Når de har identificeret typen af essay, kan de overveje formålet med deres skrivning. Forsøger de at informere, overtale eller underholde deres læsere?
 2. Evaluer færdigheder: Lad dem derefter vurdere deres egne færdigheder. Er de begyndere eller erfarne forfattere? Hvis de er begyndere, er det bedst at vælge et udgangspunkt, der giver mere vejledning og struktur. På den anden side, hvis de er erfarne forfattere, foretrækker de måske en skabelon, der giver mulighed for mere fleksibilitet og kreativitet.
 3. Tænk på stilpræference: Når du vælger en essay-oversigt eller skabelon, er det vigtigt at kigge efter en, der matcher deres stil og præferencer. Nogle skabeloner kan have flere visuelle elementer, mens andre kan fokusere på tekst. Nogle kan have en formel tone, mens andre kan være mere afslappede. Tilskynd dem til at vælge noget, der stemmer overens med deres stil og præferencer. En anden populær essayskabelon, som lærere kan overveje, er hamburger-skabelonen. Denne skabelon opdeler hvert afsnit af essayet i tre dele: introduktionen eller "topbollen", kroppen eller "kødet" og konklusionen eller "bundbollen". Det er et nyttigt værktøj for forfattere til at visualisere strukturen af deres essay og sikre, at hvert afsnit har en klar emnesætning, understøttende detaljer og en afsluttende sætning.
 4. Eksperiment: Til sidst opfordrer du dem til at eksperimentere med forskellige essayskabeloner, indtil de finder den, der fungerer bedst for dem. De kan prøve at bruge en række essayskabeloner, såsom essayplanlægningsark eller kompositionsregneark, indtil de finder den, der passer til deres behov.

Brug af en essay-oversigt er en glimrende måde at begynde at planlægge og organisere deres skrivning. Ved at vælge den rigtige essay-oversigt eller skabelon, der matcher deres skrivebehov, stil og præferencer, kan eleverne føle sig mere selvsikre og motiverede til at skrive et essay, der informerer, overtaler eller underholder deres læsere.

Forstå det grundlæggende i effektiv essayskrivning med et essayeksempel på 5 afsnit

Et essay på 5 afsnit er en af de mest almindelige skriveopgaver, som studerende støder på gennem deres akademiske rejse. Det er et ligetil essay-format, der består af en introduktion, tre hovedafsnit og en konklusion. Denne essaystruktur er en glimrende måde at udvikle skrivefærdigheder på og lære at organisere deres tanker og ideer effektivt.

Her er et essayeksempel på 5 afsnit, der kan tjene som vejledning:

 1. Introduktion: Indledningen er det første afsnit i essayet, og det bør fange læserens opmærksomhed ved at give nogle baggrundsoplysninger om emnet. I dette eksempel vil vi tale om vigtigheden af træning.
 2. Kropsafsnit 1: Det første hovedafsnit bør introducere essayets hovedpunkt eller argument. I dette eksempel er hovedpointen, at træning har adskillige fysiske sundhedsmæssige fordele, såsom at reducere risikoen for hjertesygdomme, diabetes og fedme. Det er vigtigt at understøtte dette punkt med specifikke eksempler og beviser for at gøre essayet mere overbevisende.
 3. Kropsafsnit 2: Anden kropsparagraf skal udvide hovedideen og give flere beviser og eksempler til støtte for den. I dette eksempel er hovedideen, at træning også har mentale fordele, såsom at reducere stress- og angstniveauer. Igen er det afgørende at give specifikke eksempler og beviser til støtte for dette argument.
 4. Kropsafsnit 3: Det tredje organparagraf skal behandle alle modstridende synspunkter eller argumenter relateret til hovedudsagnet. I dette eksempel kan nogle mennesker hævde, at træning er tidskrævende eller dyrt. Det er dog vigtigt at afvise disse argumenter ved at fremlægge modbeviser eller forklare, hvordan de ikke er gyldige.
 5. Konklusion: Konklusionen skal opsummere hovedpunkterne i essayet og give en sidste tanke eller opfordring til handling. I dette eksempel kunne vi afslutte med at gentage vigtigheden af træning for både fysisk og mental sundhed og opmuntre læserne til at inkorporere træning i deres daglige rutine.

Idéer til, hvordan man bruger kompositionsregneark i klasseværelsesaktiviteter

Kompositionsark er et værdifuldt værktøj til at udvikle deres skrivefærdigheder. De giver en struktureret tilgang til skriveprocessen. Men hvordan kan lærere effektivt inkorporere kompositionsregneark i deres klasseværelsesaktiviteter? Her er nogle ideer til at overveje:

 • Øvelse til at skrive essays: Giv eleverne skabeloner, såsom skitse-arbejdsarkskabeloner eller en essayskabelon med flere afsnit , for at øve sig i at skrive essays. Disse skabeloner og arbejdsark vil hjælpe forfattere med at lære at strukturere deres essays og udvikle deres ideer på en klar og organiseret måde.
 • Peer Review: Få børn til at gennemgå hinandens essays ved hjælp af kompositionsregneark. Disse arbejdsark kan hjælpe eleverne med at give konstruktiv feedback til deres kammerater og give dem mulighed for at identificere områder, der skal forbedres.
 • Gruppearbejde: Tildel grupper til at arbejde med forskellige dele af et essay ved hjælp af kompositionsregneark. For eksempel kan en gruppe arbejde med introduktionen, mens en anden gruppe arbejder med andre afsnit. Dette vil hjælpe eleverne med at udvikle deres samarbejdsevner, samtidig med at de lærer at strukturere et essay.
 • Analyse af litteratur: At analysere litteratur er en almindelig opgave i sprogkurser, og kompositionsark kan være et værdifuldt værktøj til at analysere litterære værker. Ved at bruge disse arbejdsark kan eleverne identificere hovedpunkterne i en historie og udvikle deres egne ideer og argumenter om teksten. Derudover kan skabeloner til arbejdsark til kritiske analyser hjælpe eleverne med at strukturere deres analyse og fokusere på nøgleelementer som plot, karakterudvikling og tema.
 • Eksamensforberedelse: Giv klassen 5 stykker essayskitser som et værktøj til eksamensforberedelse. Disse oversigter kan hjælpe eleverne med at udvikle deres skrivefærdigheder og forberede sig til at skrive opgaver.

Ved at inkorporere kompositionsregneark i klasseværelsesaktiviteter kan lærere give eleverne de værktøjer, de har brug for til at udvikle deres skrivefærdigheder og blive mere selvsikre forfattere.

Sådan Laver du et Essay med 5 Afsnit

1

Vælg en af de Færdiglavede Skabeloner

Vi har skabeloner i farver, sort/hvid, portræt eller landskab. Tag et kig på vores fantastiske eksempel for inspiration!

2

Klik på "Kopier skabelon"

Når du har gjort dette, vil du blive dirigeret til storyboard-skaberen.

3

Giv dit Regneark et Navn!

Sørg for at kalde det noget relateret til emnet, så du nemt kan finde det i fremtiden.

4

Rediger dit Regneark

Det er her, du vil inkludere anvisninger, specifikke spørgsmål og billeder og foretage de æstetiske ændringer, du ønsker. Mulighederne er uendelige!

5

Klik på "Gem og afslut"

Når du er færdig med dit regneark, skal du klikke på denne knap i nederste højre hjørne for at forlade dit storyboard.

6

Næste Skridt

Herfra kan du printe, downloade som PDF, vedhæfte det til en opgave og bruge det digitalt og meget mere!Glad skabelse!


Ofte stillede spørgsmål om lange kompositionsregneark

Hvad er et arbejdsark med lang komposition?

Et langt kompositionsark er et værktøj, der hjælper eleverne med at organisere deres ideer og strukturere deres skrivning. Det giver en ramme for udvikling af et sammenhængende og velstruktureret essay.

Hvad er fordelene ved at bruge et arbejdsark til essaystruktur?

Et arbejdsark med essaystruktur hjælper eleverne med at planlægge og organisere deres skrivning, hvilket gør skriveprocessen mere effektiv og effektiv. Det hjælper også eleverne med at udvikle deres kritiske tænkning ved at opmuntre dem til at analysere og evaluere deres ideer og argumenter.

Hvordan skriver jeg et essay på 5 afsnit?

For at skrive et essay på 5 afsnit skal du starte med en introduktion, der introducerer dit emne og præsenterer din afhandlingserklæring. Skriv derefter tre hovedafsnit, der hver især fokuserer på et separat punkt eller argument. Afslut endelig dit essay med at opsummere dine hovedpunkter og gentage din afhandlingserklæring.

Hvad er en argumenterende essay-oversigt?

Et argumenterende essay er en skabelon, der hjælper eleverne med at strukturere deres argumenterende essays. Det omfatter typisk afsnit til en introduktion, baggrundsinformation, hovedargument og beviser, modargumenter og genvisninger og en konklusion.

Se alle regnearksskabeloner!
Se Alle Lærerressourcer
*(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/da/oprette/lang-sammensætning-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office