https://www.storyboardthat.com/da/oprette/resumé-syntese-regneark

Hvis du tildeler dette til dine elever, skal du kopiere regnearket til din konto og gemme. Når du opretter en opgave, skal du bare vælge den som en skabelon!Sammenfatning Syntese Arbejdsark | Oversigtsskabeloner

Hvad er et oversigts-/synteseark?

I dagens verden er vi omgivet af en overvældende mængde information. Uanset om det er nyhedsartikler, akademiske tidsskrifter eller opslag på sociale medier, bliver vi konstant bombarderet med information, som vi skal fordøje og få mening i. Det er her, at syntetisere information kommer i spil. Så hvad er syntetisering af information? Det er processen med at kombinere flere informationskilder for at skabe en ny forståelse af et emne. Det er en vigtig færdighed, der kan hjælpe elever med at forbedre deres læseforståelse og kritiske tænkning.

En effektiv måde at lære eleverne, hvordan man syntetiserer information, er ved at bruge arbejdsark. Vores arbejdsark beder eleverne om at omskrive nøgleoplysninger, analysere vigtigheden af ​​disse oplysninger og syntetisere eller drage en konklusion om den information. Et resumé omhandler én tekst, hvorimod en syntese er et svar på flere tekster. Disse regneark hjælper med at skelne mellem de to og lære at anvende hver teknik effektivt. Opsummeringsanalyse og informationssyntetiseringsregneark er designet til at hjælpe eleverne med at identificere hovedideerne i en tekst og kondensere dem til et kort resumé. Syntese-regneark kræver på den anden side, at eleverne analyserer flere informationskilder og syntetiserer dem til en ny sammenhængende forståelse af emnet.

Hvorfor er de vigtige, og hvordan bruges de bedst?

En sammenfattende syntese trækker på mere end én informationskilde for at analysere informationen og nå frem til en konklusion. Disse opgaver kan bruges til at lave litteraturanmeldelser, artikler eller kildeevalueringer. De kan også bruges i syntesepapirer, hvor forfattere skal skrive om ét emne, mens de trækker fra en bred vifte af kilder.

Lad os f.eks. sige, at din klasse læser tre forskellige artikler om fordelene ved træning. Et opsummerende arbejdsark kan bede dem om at identificere de vigtigste fordele nævnt i hver artikel og skrive et kort resumé af hver enkelt. Et sammenfattende regneark kan derimod bede dem om at analysere informationen fra alle tre artikler og syntetisere en ny forståelse af fordelene ved motion under hensyntagen til alle tre perspektiver.

Sammenfatning vs. syntese

Det er to vigtige færdigheder, som eleverne skal udvikle for at kunne forstå og analysere information effektivt. Forskellen mellem syntese og resumé er mere nuanceret end dens vigtigste lighed, som er, at begge involverer kondensering af information til en mere kortfattet form. Der er vigtige forskelle mellem de to.

Forestil dig for eksempel, at du læser en artikel om klimaændringer. Et resumé af artiklen kan sige:

"Denne artikel diskuterer virkningerne af klimaændringer på vejrmønstre og havniveauer. Den argumenterer for, at menneskelig aktivitet i høj grad er ansvarlig for disse ændringer, og at der er behov for en hurtig handling for at afbøde klimaændringernes indvirkning på miljøet og samfundet."

Dette fanger hovedpunkterne i artiklen på en kortfattet og ligetil måde.

Syntese involverer på den anden side at tage flere stykker information og kombinere dem til en ny og original helhed. Det er en måde at skabe forbindelser mellem forskellige informationskilder og skabe noget nyt og unikt ud fra dem. Syntese kan findes i en bred vifte af sammenhænge, ​​fra akademiske forskningsartikler til kreativ skrivning, og bruges ofte som en måde at udvikle nye indsigter eller ideer på. Eksemplerne nedenfor illustrerer forskellene.

Sammenfatning vs synteseeksempel

Forestil dig for eksempel, at du forsker i sociale mediers indflydelse på mental sundhed. Du kan læse flere undersøgelser, der udforsker forskellige aspekter af dette emne, såsom virkningerne af sociale medier på selvværd, forholdet mellem brug af sociale medier og depression og sociale mediers indvirkning på søvnmønstre. Gennem syntese kan du kombinere disse forskellige informationer for at udvikle en ny forståelse af emnet, f.eks. med eksemplet nedenfor:

"Sociale medier har et komplekst forhold til mental sundhed, hvor undersøgelser viser, at det kan påvirke selvværd, bidrage til depression og forstyrre søvnmønstre. Selvom der ikke er nogen klar konsensus om sociale mediers overordnede indflydelse på mental sundhed, er det klart, at det er et emne, der kræver yderligere forskning og opmærksomhed."

Denne syntese kombinerer flere stykker information for at skabe en ny og nuanceret forståelse af emnet, der inkorporerer indsigt fra flere kilder.

De er begge vigtige færdigheder, som eleverne skal udvikle for effektivt at forstå og analysere information. Begge færdigheder er værdifulde i en bred vifte af sammenhænge, ​​fra akademisk forskning til hverdagslivet, og kan hjælpe eleverne til bedre at forstå komplekse ideer og begreber.

Oprettelse af en vellykket lektionsplan

For at skabe en vellykket lektionsplan er det vigtigt at starte med klare læringsmål. Disse mål bør skitsere, hvad eleverne vil være i stand til at gøre ved slutningen af ​​lektionen, såsom: "Eleverne vil være i stand til at skelne mellem resumé og syntese og anvende hver teknik effektivt."

Når læringsmålene er fastlagt, kan du begynde at planlægge de aktiviteter, der hjælper eleverne med at nå disse mål. En effektiv måde at undervise i syntese er ved at bruge grafiske arrangører, der hjælper eleverne med at organisere deres tanker og analysere flere informationskilder. For eksempel kan et Venn-diagram bruges til at sammenligne og kontrastere information fra to forskellige kilder. Et T-diagram kan bruges til at sammenligne og kontrastere to forskellige perspektiver på et emne.

Det er også vigtigt at inkludere en række primære kilder i lektionsplanen. Primære kilder, såsom originale dokumenter eller førstehåndsberetninger, kan give eleverne en dybere forståelse af et emne og give dem mulighed for at danne deres egne meninger.

Endelig er det vigtigt at give børnene analyseark, der hjælper dem med at anvende de teknikker, de har lært. Disse arbejdsark bør bede eleverne om at analysere en tekst og identificere de vigtigste ideer, understøttende detaljer og eventuelle skævheder eller antagelser i teksten.

Der er mange gratis opsummerende arbejdsark og syntetisering af informationsarbejdsark tilgængelige online, som kan hjælpe lærere med at skabe effektive, detaljerede lektionsplaner. Disse arbejdsark kan skræddersyes til at passe hver klasses behov og kan bruges til at styrke de færdigheder, der er blevet undervist i klassen.

Som konklusion er syntetisering af information en vigtig færdighed, der kan hjælpe børn med at blive bedre læsere og kritiske tænkere. Ved at bruge arbejdsark, grafiske arrangører, primære kilder og analyseark kan lærere skabe effektive lektionsplaner, der lærer deres klasse at syntetisere information fra flere kilder og skabe en ny forståelse af et emne.

Planlægning af et arbejdsark

  1. Identificer teksten eller emnet: Vælg en tekst eller et emne, som du vil have din klasse til at opsummere eller syntetisere.
  2. Bestem formålet: Beslut dig for formålet med arbejdsarket. Er det for at tjekke for forståelse eller for at tilskynde til kritisk tænkning og analyse?
  3. Identificer hovedideerne: Identificer hovedideerne eller temaerne i teksten eller emnet. Dette vil hjælpe dig med at oprette prompter eller spørgsmål til arbejdsarket.
  4. Bestem formatet: Beslut dig for formatet. Vil det være et skriftligt svar eller en visuel repræsentation, såsom et storyboard eller mindmap?
  5. Opret prompter eller spørgsmål: Opret prompter eller spørgsmål, der guider eleverne i at opsummere eller syntetisere informationen. Disse bør være klare og præcise og tilskynde til kritisk tænkning og analyse.
  6. Giv stilladser: Sørg for stilladser til elever, der kan have brug for yderligere støtte. Dette kan omfatte brugen af ​​syntesegrafiske arrangører, sætningsstartere eller sætningsrammer.
  7. Revidere og redigere: Gennemgå og revider efter behov. Sørg for, at meddelelserne eller spørgsmålene er klare, og at formatet er passende til opgaven.
  8. Brug som et undervisningsværktøj: Brug regnearket som et undervisningsværktøj til at styrke vigtige begreber og færdigheder. Giv feedback til eleverne og brug deres svar til at vejlede fremtidig undervisning.

Ved at følge disse trin kan du oprette effektive regneark, der engagerer og udfordrer dine elever og samtidig understøtter deres læring.


Sådan Laver du et Resumé og Synteseark

1

Vælg en af de Færdiglavede Skabeloner

Vi har masser af skabeloner at vælge imellem. Tag et kig på vores eksempel for inspiration!

2

Klik på "Kopier skabelon"

Når du har gjort dette, vil du blive dirigeret til storyboard-skaberen.

3

Giv dit Regneark et Navn!

Sørg for at kalde det noget relateret til emnet, så du nemt kan finde det i fremtiden.

4

Rediger dit Regneark

Det er her, du vil inkludere anvisninger, specifikke spørgsmål og billeder og foretage de æstetiske ændringer, du ønsker. Mulighederne er uendelige!

5

Klik på "Gem og afslut"

Når du er færdig med dit regneark, skal du klikke på denne knap i nederste højre hjørne for at forlade dit storyboard.

6

Næste Skridt

Herfra kan du printe, downloade som PDF, vedhæfte det til en opgave og bruge det digitalt og meget mere!


Endnu flere Storyboard That ressourcer og gratis printablesGlad skabelse!


Ofte Stillede Spørgsmål om Oversigts- og Synteseark

Hvad er syntetisering af information, og hvad er forskellen mellem syntese og resumé?

Syntetisering af information involverer at kombinere flere kilder for at skabe en ny, integreret forståelse. Det går ud over at opsummere ved at analysere hver kilde og forbinde prikkerne for at skabe noget nyt. Den vigtigste forskel mellem de to er, at syntese skaber noget nyt ved at kombinere information fra flere kilder, mens resumé kondenserer information fra en enkelt kilde til en kort erklæring.

Hvordan kan opsummerings- og synteseark bruges i klasseværelset?

Disse arbejdsark er værdifulde værktøjer til at fremme elevernes læring. De kan forbedre læseforståelsen, udvikle kritisk tænkning, styrke læringsmål og vurdere elevernes forståelse. Ved at identificere hovedideerne i en tekst og syntetisere information fra flere kilder, kan eleverne skabe en ny forståelse af et emne og understøtte deres argumenter med beviser. Arbejdsark kan tilpasses til at imødekomme forskellige elevers behov og er effektive til at fremme læring på tværs af forskellige læringsstile.

Hvad er fordelene ved at bruge storyboards til at undervise i resumé og syntese?

Storyboards giver flere fordele til undervisning. De giver visuelle repræsentationer, der hjælper med at forstå og huske nøglebegreber, engagerer eleverne kreativt, tillader syntese fra flere kilder, udvikler kritisk tænkning og fremmer samarbejde mellem elever. Storyboards tilbyder et spændende og engagerende klassemiljø, der kan understøtte elevernes læring og være skræddersyet til forskellige læringspræferencer.

I hvilke akademiske emner kan brugen af resumé- og synteseark og storyboards være gavnlig?

Disse regneark og storyboards kan bruges i forskellige fag til at forbedre elevernes kritiske tænkningsfærdigheder og forståelse af komplekse begreber. Eksempler omfatter ELA, hvor eleverne kan opsummere romaner og artikler, samfundsfag, hvor eleverne kan syntetisere information fra primære og sekundære kilder, naturvidenskab, hvor eleverne kan visualisere data for at identificere mønstre, og matematik, hvor eleverne kan skabe visuelle repræsentationer af ordproblemer.

Se alle regnearksskabeloner!
Se Alle Lærerressourcer
*(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/da/oprette/resumé-syntese-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office