https://www.storyboardthat.com/da/oprette/social-studier-grafiske-arrangører

Hvis du tildeler dette til dine elever, skal du kopiere regnearket til din konto og gemme. Når du opretter en opgave, skal du bare vælge den som en skabelon!


Samfundsfag Grafisk Tilrettelægger Arbejdsark

Hvad er samfundsfags grafiske arrangører?

De er et yderst effektivt og engagerende værktøj til brug i klasseværelset. De præsenterer information på en visuel klar og kortfattet måde, og når de anvendes, kan de hjælpe eleverne med at lære og bevare information om komplekse emner, termer og ideer. Grafiske arrangører til er specifikt skræddersyet til dette emne og kan redigeres, så de afspejler det specifikke tidsrum og emne, du underviser i! Disse visuelle repræsentationer hjælper eleverne med at organisere, illustrere og kommunikere ideer præsenteret i samfundsfag.

Hvorfor er de vigtige, og hvordan bruges de bedst?

De er kreative former for visuelle værktøjer, der hjælper eleverne med at forstå og analysere komplekse emner. Nogle typer af disse arrangører inkluderer konceptkort, tidslinjer, Venn-diagrammer og ankerdiagrammer. De fungerer som en ramme for eleverne til at organisere deres viden, brainstorme ideer og kategorisere information. Når eleverne lærer ny information om et sted, en kultur eller et historisk emne, kan det være nyttigt for dem at have et sted at holde styr på vigtig information. Det gør gennemgang af quizzer og tests, forskningsprojekter og noteskrivning lettere og mindre stressende!

Tips til brug af grafiske arrangører for samfundsfag til lærere

 • Udnyt en variation: Inkorporer kreative arbejdsark, der er specielt designet til samfundsfag. Dette kan omfatte konceptkort, tidslinjer, Venn-diagrammer, årsag-og-virkning-diagrammer og KWL-diagrammer (Know, Want to Know, Learned). Brug af en række arrangører hjælper med at tage højde for forskellige læringsstile og øger elevernes engagement.
 • Tilpas med relevante emner: Vælg grafiske arrangører, der stemmer overens med specifikke samfundsfags-emner eller -temaer. For eksempel kan en tidslinjearrangør bruges til at kortlægge historiske datoer, mens et Venn-diagram kan bruges til at sammenligne og kontrastere forskellige kulturer eller civilisationer. At skræddersy arrangørerne til det indhold, der studeres, forbedrer forståelsen og kritisk tænkning.
 • Fremme aktiv læring og samarbejde: Tilskynd eleverne til aktivt at deltage i udfyldelsen af ​​arbejdsarket. Brug samarbejdsstrategier såsom gruppearbejde eller tænk-par-del-aktiviteter til at fremme kollegadiskussion og informationsdeling. Dette giver eleverne mulighed for at konstruere viden sammen og få forskellige perspektiver.
 • Stillads: Giver skabeloner eller vejledninger til grafisk arrangør af samfundsfag, der hjælper eleverne med at navigere og organisere deres tanker effektivt. Stilladser processen ved at modellere, hvordan arrangøren færdiggøres, fremhæve nøgleelementer og give eksempler. Frigiv gradvist ansvar til eleverne, efterhånden som de bliver dygtigere til at bruge arrangørerne selvstændigt.
 • Inkorporer visuals og farvekodning: Forøg den visuelle appel ved at inkorporere relevante billeder, symboler eller ikoner. Tilskynd eleverne til at bruge farvekodning til at repræsentere forskellige kategorier eller temaer i arrangøren. Visuelle elementer hjælper med hukommelsesbevarelse og organisering af information.
 • Tilskynd til kritisk tænkning og analyse: Tilskynd eleverne til at gå ud over simpel tilbagekaldelse af information og engagere sig i højere ordenstænkning. Brug uddelingsarkene til at vejlede eleverne i at analysere primære kilder, vurdere historiske perspektiver eller identificere årsag-og-virkning sammenhænge. Dette udvikler tankefærdigheder og opmuntrer eleverne til at dykke dybere ned i specifikke emner.
 • Brug som studieværktøjer: Tilskynd eleverne til at gennemgå og studere deres færdige grafiske arrangører som et studieværktøj før vurderinger eller eksamener. Den visuelle organisering af information hjælper eleverne med at gennemgå nøgletermer, forbindelser og detaljer, hvilket styrker deres forståelse af indholdet.
 • Sørg for fleksibilitet og tilpasningsevne: Giv mulighed for fleksibilitet i, hvordan eleverne bruger disse regneark. Nogle foretrækker måske digitale versioner, mens andre måske foretrækker pen og papir. Tilbyd muligheder, der passer til individuelle præferencer og læringsstile, fremme ejerskab og personalisering af læringsoplevelsen.

Fordele ved at bruge grafiske arrangører i klasseværelset

 1. Forbedring af forståelse og fastholdelse: De hjælper eleverne med at visualisere information, hvilket gør det nemmere for dem at forstå og huske hovedideen og understøttende detaljer. Ved at organisere idéer rumligt kan eleverne se sammenhængen mellem forskellige informationer, hvilket fremmer en dybere forståelse af emnet.
 2. Fremme af kritiske tænkningsfærdigheder: De tilskynder til dette, da eleverne analyserer primære kilder, sammenligner og kontrasterer historiske datoer og evaluerer årsag-og-virkning-forhold. Eleverne kategoriserer information, identificerer mønstre og skaber forbindelser.
 3. Facilitering af kollaborativ læring: De giver eleverne mulighed for at samarbejde og deltage i meningsfulde diskussioner. De kan dele ideer, sammenligne perspektiver og arbejde sammen om at skabe omfattende grafiske arrangører. Denne samarbejdstilgang fremmer aktivt engagement og en dybere forståelse.
 4. Støtte til elever med indlæringsvanskeligheder: De giver en visuel struktur, der hjælper elever med indlæringsvanskeligheder med bedre at organisere deres tanker og få mening i information. Den visuelle karakter af grafiske arrangører hjælper eleverne med at behandle og forstå komplekse emner.
 5. Inkorporering af grafiske tilrettelæggere til samfundsfag i undervisningen

  Aktiviteter før lektionen

  De kan bruges som aktiviteter før lektionen til at aktivere elevernes forhåndsviden og stimulere brainstorming. Studerende kan udfylde tomme grafiske arrangører til samfundsfag og notere, hvad de allerede ved, og hvad de vil lære.

  Noter og opsummering

  Under forelæsninger eller læsninger kan eleverne bruge grafiske arrangører til at tage organiserede noter og opsummere hovedpunkterne. De kan oprette kort eller rutediagrammer for at fange og organisere nøgleoplysninger.

  Sammenlign og kontrast

  Organisatorer såsom Venn-diagrammer og T-diagrammer er nyttige for eleverne til at sammenligne og kontrastere historiske tider, civilisationer eller kulturer. Eleverne kan identificere og illustrere ligheder og forskelle mellem forskellige emner.

  Årsag-og-virkningsanalyse

  Organisatorer som flowcharts eller årsag-og-virkning-diagrammer hjælper eleverne med at forstå sammenhængen mellem faktorer i samfundsfag. Eleverne kan analysere årsager og virkninger af tider i historien, hvilket gør dem i stand til at forstå komplekse sociale fænomener.

  Vurdering og refleksion

  Lærere kan bruge grafiske planlæggere som vurderingsværktøjer til at måle elevernes forståelse af relevante begreber. Eleverne kan udfylde tomme grafiske arrangører for at demonstrere deres viden, organisere deres tanker og vise deres forståelse.

  Tips til at lave grafiske arrangører

  1. Bestem formålet og emnet: Start med at identificere formålet og det specifikke tværfaglige emne, det vil behandle. Overvej de nøglebegreber og sammenhænge, ​​du vil fremhæve.
  2. Vælg den passende grafiske arrangørtype: Vælg en skabelon, der passer bedst til formålet og emnet. Mulighederne omfatter konceptkort, tidslinjer, Venn-diagrammer og årsag-og-virkning-diagrammer. Hver type tilbyder unikke fordele til at organisere information og fremhæve relationer.
  3. Design strukturen: Skab en klar og logisk struktur. Brug overskrifter, underoverskrifter og etiketter til at vejlede eleverne i at forstå de forskellige sektioner og kategorier. Dette sikrer, at informationen er organiseret og nem at følge.
  4. Inkorporer visuelle elementer: Gør dem visuelt tiltalende ved at inkorporere farver, ikoner eller relevante billeder. Visuelle signaler kan hjælpe eleverne med bedre at forstå og huske information og samtidig gøre den grafiske arrangør engagerende og mindeværdig.
  5. Inkluder sektioner for forskellige discipliner: For at lette tværfaglige undersøgelser skal du inkludere sektioner i arbejdsarket, der svarer til forskellige discipliner relateret til emnet. Dette giver eleverne mulighed for at inkorporere information fra forskellige fag og se sammenhængen mellem viden.
  6. Differentier sektioner for at fremhæve forskelle: Opret sektioner, der specifikt er dedikeret til at fremhæve, hvordan discipliner er forskellige. Dette kan gøres gennem kontrastfarver, etiketter eller specifikke prompter. At understrege dette fremmer tilskynder eleverne til at analysere forskellige perspektiver.
  7. Giv plads til kommunikation og samarbejde: Tildel plads til eleverne til at skrive eller tegne deres ideer. Dette giver mulighed for kommunikation og samarbejde mellem gruppemedlemmer eller når man diskuterer arrangøren som en klasse. Tilskynd eleverne til at dele deres indsigt og fortolkninger.
  8. Brug primære kilder: Hvis det er relevant, inkorporer primære kilder såsom historiske dokumenter eller artefakter. Dette hjælper eleverne med at forbinde direkte med kilderne og analysere dem inden for den tværfaglige kontekst. Medtag mellemrum for at citere eller henvise til disse kilder.
  9. Vurder forståelse: Evaluer forståelsen af ​​det tværfaglige emne ved at vurdere deres evne til at udfylde de grafiske arrangører nøjagtigt og effektivt. Overvej at give feedback for at hjælpe eleverne med at forbedre deres organisation.

  Mere Storyboard med ressourcer og gratis printables


  Sådan Laver du Grafiske Arrangører til Samfundsfag

  1

  Vælg en af ​​de Færdiglavede Skabeloner

  Vi har masser af skabeloner at vælge imellem. Tag et kig på vores eksempel for inspiration!

  2

  Klik på "Kopier skabelon"

  Når du har gjort dette, vil du blive dirigeret til storyboard-skaberen.

  3

  Giv dit Regneark et Navn!

  Sørg for at kalde det noget relateret til emnet, så du nemt kan finde det i fremtiden.

  4

  Rediger dit Regneark

  Det er her, du vil inkludere anvisninger, specifikke billeder og foretage de æstetiske ændringer, du ønsker. Mulighederne er uendelige!

  5

  Klik på "Gem og afslut"

  Når du er færdig, skal du klikke på denne knap i nederste højre hjørne for at forlade dit storyboard.

  6

  Næste Skridt

  Herfra kan du printe, downloade som PDF, vedhæfte det til en opgave og bruge det digitalt og meget mere!  Glad skabelse!


  Ofte stillede spørgsmål om samfundsfags grafiske arrangører

  Hvordan kan grafiske tilrettelæggere bruges til at støtte eleverne i at skabe forbindelser mellem primære kilder og historiske begivenheder?

  Disse arrangører kan være effektive værktøjer til at støtte børn i at skabe forbindelser mellem primære kilder og historiske begivenheder i samfundsfag. En effektiv tilgang er at bruge en tidslinje grafisk arrangør. Studerende kan placere primære kilder langs tidslinjen ved at bruge tomme grafiske arrangører til samfundsfag og annotere hver kilde med relevante detaljer. Denne proces giver børn mulighed for visuelt at se forholdet mellem kilderne og begivenhederne, hvilket letter en dybere forståelse af, hvordan primære kilder informerer vores forståelse af historien. Det er værd at bemærke, at der er forskellige ressourcer til rådighed, som giver gratis grafiske arrangører for samfundsfag, som lærere kan bruge i klasseværelset.

  Er der specifikke grafiske arrangører, der fungerer godt til at fremme sammenligne- og kontrastaktiviteter i samfundsfag?

  Ja. En effektiv grafisk arrangør er Venn-diagrammet. Venn-diagrammet består af to eller flere overlappende cirkler, hvor hver cirkel repræsenterer et specifikt emne eller koncept. Eleverne kan angive karakteristika eller egenskaber for hvert emne i den tilsvarende cirkel og identificere de fælles karakteristika i det overlappende område. Dette giver eleverne mulighed for visuelt at sammenligne og kontrastere funktionerne i forskellige emner, hvilket hjælper dem med at identificere ligheder og forskelle. En anden grafisk arrangør, der fungerer godt til sammenlignings- og kontrastaktiviteter, er T-diagrammet eller et dobbeltsøjlediagram. Børn kan angive karakteristika eller nøglepunkter for hvert emne i separate kolonner og derefter analysere og sammenligne oplysningerne side om side. Dette letter en klar sammenligning af ligheder og forskelle mellem emnerne. Ved at bruge disse grafiske arrangører kan eleverne udvikle kritiske tænkningsfærdigheder, analysere flere aspekter af forskellige emner og få en dybere forståelse af forbindelserne og forskellene mellem dem.

  Hvad er nogle eksempler på kreative grafiske arrangører, der kan bruges specifikt til disse emner?

  Der er flere eksempler på kreative grafiske tilrettelæggere, der kan bruges specifikt til samfundsfags-emner. Et eksempel er konceptkortet, hvor eleverne visuelt kan organisere og forbinde forskellige koncepter, begivenheder eller historiske personer. De kan bruge pile, linjer eller stik til at demonstrere sammenhænge mellem de forskellige elementer. Et andet eksempel er Frayer-modellen, som består af et firkantet diagram. Eleverne kan skrive hovedbegrebet eller begrebet i midterfeltet og udfylde de andre felter med definitioner, eksempler og ikke-eksempler relateret til begrebet. Dette hjælper med at uddybe forståelsen af ​​begrebet og dets kontekst inden for samfundsfag. Derudover kan PMI-diagrammet (plus, minus, interessant) bruges til at analysere forskellige aspekter af et emne i samfundsfag. Eleverne kan identificere de positive aspekter eller fordele, negative aspekter eller ulemper og interessante eller tankevækkende elementer relateret til emnet. Dette tilskynder til kritisk tænkning og omfattende analyse. Disse kreative grafiske arrangører giver eleverne alternative måder at repræsentere og behandle information på, hvilket fremmer engagement og dybere forståelse af samfundsfags emner.

Se alle regnearksskabeloner!
Se Alle Lærerressourcer
*(Dette vil starte en 2 ugers gratis prøveperiode - ingen kreditkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/da/oprette/social-studier-grafiske-arrangører
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheder forbeholdes.
StoryboardThat er et varemærke tilhørende Clever Prototypes , LLC og registreret i US Patent and Trademark Office