https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/åtgärder-och-konsekvenser-arbetsblad

Anpassa Arbetsblad för Åtgärder och Konsekvenser


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!actions-consequences-example

Hur du effektivt använder arbetsblad för åtgärder och konsekvenser i ditt klassrum

Dessa arbetsblad är ett värdefullt verktyg för lärare som vill ingjuta viktiga livslektioner hos sina elever. De går längre än traditionellt lärande genom att tillhandahålla en plattform för att utforska orsak och verkan mellan val och beteenden. Genom att använda dem i ditt klassrum kan du skapa en dynamisk inlärningsmiljö som uppmuntrar kritiskt tänkande, ansvar och positivt beslutsfattande. Låt oss utforska hur vi kan maximera effekten av denna resurs till nytta för elever i alla årskurser, vuxna och hela skolgemenskapen.

  • Introducera verkliga scenarier: Engagera din klass genom att presentera verkliga situationer som de kan relatera till. Uppmuntra dem att identifiera de handlingar som leder till både positiva och negativa resultat. Genom att knyta an till sina liv kan eleverna bättre förstå betydelsen av sina val och vilken inverkan de har på sig själva och andra.

  • Främja kritiskt tänkande: Dessa arbetsblad stimulerar kritiskt tänkande. Uppmuntra öppna diskussioner i klassrummet om de potentiella resultaten av olika åtgärder. Detta stärker inte bara deras analytiska förmåga utan hjälper dem också att utveckla empati och beakta andras känslor och erfarenheter.

  • Främja positivt beslutsfattande: Hjälp din klass att förstå att deras val får konsekvenser. Betona vikten av att fatta ansvarsfulla beslut som leder till positiva resultat. Genom att illustrera fördelarna med positivt beteende kan barn bli mer medvetna om sig själva och sträva efter att göra genomtänkta val.

  • Involvera föräldrar och vårdnadshavare: Samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare för att förstärka lärdomarna från dessa arbetsblad. Dela scenarierna som behandlas i klassen och uppmuntra föräldrar att diskutera liknande situationer hemma. Detta partnerskap mellan skola och hem kan ha en djupgående inverkan på att förstärka positiva beteenden.

  • Anpassning för ditt klassrum: Skräddarsy dessa utdelningar för att passa de unika behoven i ditt klassrum. Du kan utforma scenarier som resonerar med dina elevers intressen eller införliva teman från din läroplan. Anpassning möjliggör en mer personlig och engagerande inlärningsupplevelse.

  • Skapa en positiv inlärningsmiljö: Använd arbetsblad som ett positivt läromedel snarare än ett straffande. Fokusera på att lyfta fram fördelarna med bra val och de positiva konsekvenser som följer. Detta tillvägagångssätt främjar en stödjande och uppmuntrande inlärningsmiljö.

Åtgärder och konsekvenser Exempel på aktiviteter för barn

Dessa aktiviteter i klassrummet ger ett interaktivt och engagerande sätt för barn att utforska orsak och verkan av deras beteenden. Här är några aktiviteter som pedagoger kan använda i klassrummet för att förbättra inlärningsupplevelsen.

  1. Känslodiagram: Skapa ett känslordiagram med olika känslor listade, som glad, ledsen, arg och stolt. Låt eleverna komma ihåg tillfällen då de eller andra har känt varje känsla. Denna aktivitet hjälper barn att koppla handlingar till känslor, uppmuntra empati och självmedvetenhet. Para ihop den här aktiviteten med arbetsblad för handlingar och konsekvenser för barn, där barn kan reflektera över hur deras beteenden påverkar deras känslor och andras känslor. Denna aktivitet bör genomföras självständigt och delas.

  2. Orsak och verkan Övning: Presentera klassen för olika scenarier och be dem identifiera handlingar och deras motsvarande konsekvenser. Till exempel, "Sarah delade sina leksaker med sina vänner." Konsekvensen kan bli "Hennes vänner var glada och tacksamma." Efter övningen kan barnen fylla i arbetsbladet, matcha åtgärder med lämpliga konsekvenser, förstärka deras förståelse.

  3. Tabell för samarbetsidéer: Skapa en tabell med två kolumner: "Positiva åtgärder" och "Konsekvenser." Uppmuntra alla att brainstorma positiva handlingar de kan vidta i olika situationer och de positiva konsekvenser som kan följa. Barn kan använda sina åhörarkopior för att dokumentera sina samarbetsidéer och reflektera över de potentiella resultaten av deras positiva handlingar.

  4. Nedladdningsbara scenariokort: Ladda ner en uppsättning scenariokort för rollspel. Eleverna använder gratis utskrivbara arbetsblad för åtgärder och konsekvenser för att identifiera resultat och lära av sina val. Främja kritiskt tänkande och ansvarsfullt beslutsfattande genom interaktivt lärande.

Efter att ha skapat sina berättelser kan eleverna använda arbetsblad för att beskriva handlingar och deras motsvarande konsekvenser i sina berättelser. Den här övningen förstärker orsak och verkan-relationen i berättande och förbättrar deras förståelse för hur val påverkar handlingen och karaktärerna i deras berättelser.


Hur man gör ett Arbetsblad för Åtgärder och Konsekvenser

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Åtgärder och Konsekvenser Arbetsblad

Vad är positiva och negativa konsekvenser?

Positiva konsekvenser hänvisar till gynnsamma resultat eller belöningar som är resultatet av en viss handling eller beteende. Å andra sidan är negativa konsekvenser oönskade utfall eller påföljder som uppstår på grund av en specifik handling eller beteende.

Kan arbetsblad för åtgärder och konsekvenser användas för olika åldersgrupper?

Ja, de kan skräddarsys för att passa olika åldersgrupper, vilket gör dem lämpliga för både unga elever och äldre elever. Lärare kan anpassa komplexiteten i scenarier och frågor för att matcha elevernas kognitiva förmågor.

Hur får jag tillgång till gratis utskrivbara arbetsblad för åtgärder och konsekvenser?

Du kan komma åt gratis utskrivbara arbetsblad för åtgärder och konsekvenser på Storyboard That. Besök helt enkelt webbplatsen, navigera till avsnittet med utbildningsresurser och utforska de tillgängliga arbetsbladen. Du kan spara dem som en digital pdf-nedladdning för dina utbildningsändamål, vilket gör lärandet om orsak och verkan engagerande och interaktivt för dina elever.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/åtgärder-och-konsekvenser-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office