https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/för-person-berättelser

Anpassa Personliga Berättarmallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!Personlig Narrativ Disposition | Personliga Narrativa Arbetsblad

Vad är en personlig berättelse?

En personlig berättelse är en sann historia som berättar för läsaren om något som hänt författaren. Skrivandet fokuserar på små ögonblick och bländar läsarna genom att måla en bild med detaljer, som om de var i ögonblicket med författaren.

Denna typ av skrivande inkluderar vanligtvis förstapersonssynpunkter och återspeglar författarens tankar, känslor och känslor. Syftet är att dela en upplevelse med andra och att erbjuda insikter, perspektiv och reflektioner som kan vara till hjälp eller relatera till läsarna. De kan ha många former, till exempel en memoarbok, en personlig uppsats, en dagboksanteckning eller ett blogginlägg.

Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Personligt berättande skrivande kan vara ett kraftfullt verktyg för undervisning och lärande. Genom att dela erfarenheter kan elever och lärare skapa en känsla av anknytning och empati, vilket kan hjälpa till att bygga en positiv klassrumsstruktur. De kan också hjälpa elever att utveckla sina skriv- och berättande färdigheter, eftersom de lär sig att skapa övertygande redogörelser som förmedlar deras tankar och känslor.

Ett effektivt sätt att använda personliga berättelser i ett pedagogiskt sammanhang är att låta barn skriva och dela sitt eget berättande skrivande med sina kamrater. Detta kan göras på en mängd olika sätt, till exempel genom journalföring, små gruppdiskussioner, Google-bilder eller klasspresentationer. Lärare kan ge uppmaningar eller ämnen som eleverna kan skriva om, eller så kan de låta klassen välja sina egna ämnen baserat på deras intressen och erfarenheter.

Personliga berättelser kan också användas för att lära ut viktiga begrepp och färdigheter. Lärare kan använda dem för att lära ut litterära element som handling, karaktärsutveckling och synvinkel. Eleverna kan analysera personliga berättelser för att identifiera dessa element och förstå hur de bidrar till den övergripande handlingen. De kan också användas för att lära ut kritiskt tänkande, eftersom eleverna lär sig att utvärdera författarens perspektiv och reflektera över sina egna övertygelser och erfarenheter.

Dessa texter lär barn hur man skriver om ett verkligt minne i sina liv. Att skriva en personlig berättande berättelse kommer att tillåta självuttryck och förmågan att skriva om något som har stor betydelse och betydelse för dem. De lär också ut skrivorganisation, grovt skrivande, planering, användning av dialog och levande bildspråk.

Personliga narrativa exempel

Här är några exempel på idéer

 1. ''Dagen jag lärde mig att cykla'': Detta beskriver en minnesvärd upplevelse av författaren som lärde sig att cykla, inklusive spänningen och rädslan hon kände.
 2. ''Min första dag på gymnasiet'': Den här historien delar författarens tankar och känslor när hon börjar en ny fas av sin utbildning, inklusive de utmaningar och möjligheter hon står inför.
 3. ''En sommar i Europa'': Det här berättar om författarens erfarenheter av att resa i hela Europa, inklusive människorna hon träffade, platserna hon besökte och de lärdomar hon lärde sig.
 4. ''Min mormors hus'': Den här personliga berättelsen beskriver författarens minnen av att besöka sin mormors hus som barn, inklusive syn, ljud och dofter som framkallar en känsla av nostalgi.
 5. ''Att övervinna min rädsla för att tala inför publik'': Detta delar författarens resa för att övervinna rädslan för att tala inför publik, inklusive de strategier hon använde och de lärdomar hon lärde sig.

Personliga berättelser kan ta många former och täcka ett brett spektrum av ämnen, men de delar alla en röd tråd om att förmedla en personlig upplevelse eller perspektiv.

Personlig berättelsemall

En narrativ planeringsmall är en strukturerad ram som används för att skissera och organisera nyckelkomponenterna i en berättelse eller berättelse. Här är ett exempel på en mall:

 1. Introduktion: Börja med att presentera upplevelsen eller händelsen som du kommer att skriva om. Ge läsaren ett sammanhang i början av raderna och skapa förutsättningar för berättelsen du ska berätta.
 2. Ställa in scenen: Beskriv inställningarna och atmosfären i upplevelsen. Inkludera detaljer som hjälper läsaren att visualisera scenen och förstå sammanhanget.
 3. Utmaning eller konflikt: Beskriv utmaningen eller konflikten som du stötte på under upplevelsen. Vilket var hindret som du behövde övervinna eller problemet som du behövde lösa?
 4. Rising Action: Beskriv händelserna eller handlingar som ledde fram till historiens klimax. Hur navigerade du i utmaningen eller konflikten?
 5. Climax: Beskriv ögonblicket för högsta spänning eller intensitet. Detta är den vändpunkt som förändrar berättelsens gång.
 6. Fallande aktion: Beskriv händelserna eller handlingar som inträffade efter klimaxet. Hur förändrades situationen till följd av klimaxen?
 7. Slutsats: Avsluta berättelsen med att reflektera över vad du lärde dig eller hur du växte från erfarenheten. Dela alla insikter eller perspektiv som du har fått, och avsluta berättelsen.

Personlig narrativ skapare

En personlig narrativ skapare är ett verktyg eller programvara som hjälper individer att skapa personliga konton, ofta i form av skrivna berättelser eller essäer. Dessa verktyg kan hjälpa till med att generera idéer, organisera tankar och till och med ge uppmaningar för att hjälpa skribenten att komma igång.

Vissa skapare av personliga berättelser kan ha mallar eller fördesignade strukturer som individer kan följa. Andra kan ge förslag eller tips om hur man kan förbättra berättelsens flöde och genomslagskraft.

Vissa skapare av personliga berättelser kan också erbjuda funktioner som grammatik och stavningskontroll, som kan hjälpa författare att finslipa sitt arbete innan de delar det med andra. Det kan också vara användbara resurser för individer som vill dela personliga erfarenheter på ett kreativt och engagerande sätt.


Hur man gör en Personlig Berättelse

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Andra mallar att använda med din klass

 • Kalkylblad för kreativt skrivande : Kalkylblad för kreativt skrivande kan vara värdefulla resurser för att hjälpa elever att förbättra sina skrivfärdigheter och utveckla sin kreativitet. Dessa kalkylblad kan ge ett strukturerat tillvägagångssätt för att brainstorma och organisera idéer, vilket kan hjälpa eleverna att bli mer självsäkra och skickliga skribenter. Kalkylblad för kreativt skrivande kan också användas för att lära ut olika litterära tekniker, såsom karaktärsutveckling, handling, inställningar och dialog.
 • Synvinkel i litteraturen : Synvinkel i litteraturen är viktig för att utveckla kritisk läsning och analytisk förmåga. Att analysera synvinkeln kan ge insikt i författarens intentioner, karaktärens motiveringar och perspektiv samt de övergripande teman och budskap. Genom att undersöka synvinkeln i ett litteraturstycke kan eleverna bättre förstå relationerna mellan karaktärerna och hur deras uppfattningar och erfarenheter påverkar händelsen i berättelsen.
 • Berättelsekartamallar : En berättelsekarta är en grafisk organisatör eller visuell hjälp som hjälper författare att planera och organisera nyckelelementen. Dessa mallar kan ha olika former, men innehåller vanligtvis mellanslag eller sektioner för följande element: inställningar, karaktärer, plot, konflikt, upplösning, tema, ton och stämning. Det är användbart för både lärare och elever.
 • Mallar för första skoldagen : Mallar för första skoldagen är grafiska organisatörer eller visuella hjälpmedel som är utformade för att hjälpa lärare och elever att förbereda sig för den första skoldagen. Dessa mallar kan också ha olika former, men innehåller vanligtvis utrymmen eller sektioner för följande element: Välkomstmeddelande, Introduktion, Schema, Regler och Förväntningar, Icebreakers och teambuilding-aktiviteter; Klassrumsprocedurer och rutiner.
 • Berättarmallar : De är visuella hjälpmedel som hjälper författare att planera och strukturera sina berättelser. De kan hjälpa eleverna att bättre förstå och analysera nyckelelementen i en berättelse, samt planera och organisera sitt eget skrivande.
 • Kalkylblad för sekvensering : Kalkylblad för sekvensering är pedagogiska verktyg som används för att hjälpa eleverna att förstå och öva på sekvensering, vilket är processen att placera händelser eller objekt i en logisk ordning. Dessa kalkylblad kan ha olika former, men innehåller vanligtvis en serie händelser eller steg som måste placeras i rätt ordning. Det kan också användas inom språkkonst, matematik och naturvetenskap.


Happy Creating!


Vanliga Frågor om Personliga Narrativa Arbetsblad

Vad är en personlig berättelse på nätet?

En personlig berättelse online är en plan eller guide som organiserar händelserna och detaljerna i en personlig upplevelse till en sammanhängande och engagerande berättelse.

Vad är ett narrativt konturexempel?

Den innehåller vanligtvis en introduktion med en krok, bakgrundsinformation och ett avhandlingsuttalande, följt av den kropp som beskriver händelserna eller upplevelserna av berättelsen, och en slutsats som reflekterar över upplevelsens betydelse och lämnar ett bestående intryck på läsaren . Översikten kan vara kortfattad eller detaljerad, och det finns mallar tillgängliga för att vägleda skrivprocessen.

Vad är en narrativ dispositionsmall?

En narrativ dispositionsmall är ett fördesignat dokument som ger en struktur och ett format för att organisera en personlig berättelse. Konturen för personlig berättelse innehåller vanligtvis rubriker eller avsnitt för introduktionen, brödtexten och avslutningen, såväl som uppmaningar eller frågor för att vägleda författaren i att beskriva sin personliga upplevelse.

Vad finns det för personliga berättande idéer?

Idéer kan komma från en mängd olika upplevelser, till exempel en meningsfull resa, en livsförändrande händelse, en utmaning eller prestation eller en betydelsefull relation. Andra idéer kan inkludera att övervinna en rädsla eller ett hinder, lära sig en värdefull läxa eller uppleva en kulturell tradition eller fest.

Hur skriver man en personlig berättelse?

För att skriva en personlig berättelse, börja med att välja en meningsfull upplevelse eller händelse att fokusera på. Skapa sedan en disposition eller mall för att organisera detaljerna i berättelsen, inklusive inledning, brödtext och avslutning. Använd sensoriska detaljer, dialog och personlig reflektion för att ge berättelsen liv, och överväg betydelsen av erfarenheten eller lärdomen. Slutligen, revidera och redigera berättelsen för klarhet, sammanhållning och effekt.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/för-person-berättelser
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office