https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/förskrivning-arbetsblad

Anpassa Förskrivningsmallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!prewriting-example

Förbättra skrivfärdigheterna med engagerande förskrivningskalkylblad

Dessa åhörarkopior är värdefulla resurser som spelar en viktig roll i processen, och hjälper individer, särskilt studenter, att organisera sina tankar, generera idéer och lägga grunden för effektivt skrivande. Dessa utskrivbara verktyg ger en strukturerad ram för olika förskrivningsaktiviteter och kan användas av både lärare och föräldrar för att främja kreativitet och kritiskt tänkande hos unga elever. Genom att använda kalkylblad kan barn bevittna ett konkret exempel på förskrivning i praktiken, eftersom de deltar i aktiviteter som stimulerar deras kreativitet och hjälper dem att generera idéer. Jämfört med traditionell brainstorming i fritt format erbjuder det en mer strukturerad och vägledd metod att engagera sig i avsiktlig förskrivning med hjälp av förskrivning av utskriftsmaterial.

Vad är ett förskrivningskalkylblad?

Det är ett verktyg som används under den inledande fasen av processen för att hjälpa författare att generera idéer, organisera tankar och planera sitt skrivande. Det är ett utskrivbart eller digitalt dokument som ger uppmaningar, instruktioner och visuella hjälpmedel för att hjälpa till med brainstorming, skisser, mindmapping och forskning. De är anpassningsbara och tillgodoser olika skrivuppgifter och åldersgrupper. Ett exempel på hur pre-writing printables kan användas är genom att ge eleverna en grafisk arrangör som är särskilt utformad för uppsatsskrivande, som gör att de systematiskt kan brainstorma huvudidéer, stödjande detaljer och kopplingar mellan begrepp, vilket resulterar i en välstrukturerad och sammanhållen uppsats. .

Vikten av prewriting-övningar

Förskrivning är ett viktigt steg i skrivprocessen som lägger grunden för ett välstrukturerat och sammanhängande skrift. Att förstå hur man gör förskrivning för en uppsats ger eleverna möjlighet att använda ett systematiskt tillvägagångssätt, använda tekniker som brainstorming, skissera och använda arbetsblad, för att effektivt organisera sina idéer och utveckla en sammanhängande och övertygande uppsats. I prewriting-fasen kan eleverna använda pre-writing-konturer som ett strategiskt verktyg för att kartlägga sina idéer, skapa ett logiskt flöde och säkerställa koherens i sitt skrivande, vilket lägger en stark grund för deras slutliga komposition. Att engagera sig i förskrivningsaktiviteter gör det möjligt för författare, särskilt unga elever, att:

 • Generera idéer och brainstorma effektivt
 • Organisera sina tankar och klargöra mål
 • Utveckla finmotorik som krävs för handstil
 • Förbättra kreativitet och kritiskt tänkande

Utforska olika typer av förskrivningsarbetsblad

Brainstorming arbetsblad

Uppmuntra barnen att skriva ner idéer, nyckelord och associationer relaterade till ett ämne.

Exempel: "Föreställ dig att du planerar en fest. Använd det här arbetsbladet för att brainstorma temaidéer, dekorationer och aktiviteter."

Översikt av arbetsblad

Hjälp eleverna att strukturera sina idéer, argument eller berättelser.

Exempel: "Använd detta arbetsblad för att organisera huvudpunkterna och stödjande detaljer för din övertygande uppsats om en miljöfråga."

Mindmapping arbetsblad

Underlätta visuella kopplingar mellan idéer, främja kreativitet och kritiskt tänkande.

Exempel: "Skapa en tankekarta med det här arbetsbladet för att utforska olika delar av en fiktiv berättelse: karaktärer, miljö, konflikt och lösning."

Forskningsarbetsblad

Hjälp till att organisera forskningsresultat, fakta och stödjande bevis.

Exempel: "Forska om en historisk figur och använd detta kalkylblad för att skriva ner viktiga datum, prestationer och intressanta fakta."

Gratis förskrivning av arbetsblad för barn

För att stödja unga elever i deras förskrivningsresa har vi sammanställt en samling engagerande och gratis utskrivbara arbetsblad som finns att ladda ner på vår webbplats. Dessa resurser tillgodoser olika förskrivningsbehov, som att utveckla finmotorik, spåra linjer, träna på att skriva och utforska former och bokstäver. Med förskrivande kalkylblad som kan skrivas ut i olika format, har eleverna bekvämligheten att få tillgång till och använda dessa värdefulla resurser som främjar organisation och idégenerering i sina skrivsträvanden.

Hur man införlivar förskrivningsarbetsblad för essäskrivning

För äldre elever som förbereder sig för uppsatsskrivande kan de vara ovärderliga verktyg. Här är en steg-för-steg-guide för att använda dessa kalkylblad effektivt:

 • Välj ett lämpligt arbetsblad baserat på uppsatsens ämne eller typ.
 • Fyll i arbetsbladet med relevanta idéer, argument och bevis.
 • Använd en förskriven grafisk arrangör eller dispositionsark för att strukturera uppsatsen.
 • Revidera och förfina arbetsbladet.

Förskrivning av arbetsblad för förskolebarn och dagisbarn

Dessa arbetsblad är inte begränsade till äldre elever. Förskolebarn och dagisbarn kan också dra nytta av aktiviteter som utvecklar deras finmotoriska färdigheter och introducerar dem till grundläggande skrivbegrepp. Våra utskrivbara arbetsblad för denna förskola och dagis inkluderar att spåra linjer, öva på att skriva former och bokstäver, penngrepp och engagera sig i lekfulla förskrivningsövningar som hjälper dem att lära sig skriva. Barn älskar denna typ av aktivitet för morgonarbete, eftersom de kan använda kritor, färgpennor och andra färgverktyg när de börjar lära sig!

Att införliva dessa utdelat material i skrivandet kan göra en värld av skillnad när det gäller att utveckla starka skrivförmåga, kreativitet och kritiskt tänkande. Genom att erbjuda ett brett utbud av engagerande och kostnadsfria förskrivningsutskrifter för att hjälpa barn att öva på att skriva, strävar vi efter att stödja barn och lärare i att främja en kärlek till att skriva och förbereda unga elever för framtida akademiska framgångar.

Tips för att skapa ett arbetsblad för förskrivning

 1. Bestäm syftet och målgrupp: Tänk på åldersgruppen (förskolebarn, dagisbarn eller äldre elever) och deras specifika behov. Skräddarsy arbetsbladet för att passa deras nivå av förståelse och kompetensutveckling, med fokus på nyckelord som finmotorik, pre k eller handstilsfärdigheter.

 2. Välj kalkylbladsformat: Välj ett format som stämmer överens med den förskrivningsaktivitet du vill underlätta, till exempel brainstorming, disposition eller mindmapping. Inkludera former, bokstavsspårning eller linjespårningsövningar för att främja motorik och hand-öga-koordination.

 3. Designa layouten: Använd pre-writing-teckensnitt och utskrivbara kalkylbladsmallar för att göra kalkylbladet visuellt tilltalande och lätt att läsa. Överväg att inkludera horisontella linjer, böjda linjer och diagonala linjer för att hjälpa dig att träna på att skriva och spåra färdigheter.

 4. Ge tydliga instruktioner: Ange tydligt syftet med förskrivningsaktiviteten på arbetsbladet. Inkludera instruktioner om hur du fyller i kalkylbladet eller deltar i förskrivningsövningen.

 5. Inkludera visuella uppmaningar och exempel: Lägg till visuella ledtrådar, såsom bilder eller ikoner, för att stimulera kreativitet och förståelse. Ge exempel på genomförda förskrivningsövningar för att vägleda elever och föräldrar.

 6. Erbjud variation och flexibilitet: Erbjud flera versioner av kalkylbladet, var och en med olika fokus eller ämne, för att tillgodose olika intressen och lärandebehov. Ge barn utrymme att anpassa och lägga till sina egna idéer till arbetsbladet.

 7. Tänk på utvecklingsutveckling: För förskolebarn och dagisbarn, börja med enkla finmotoriska aktiviteter som att spåra tunna linjer eller former, skapa mönster och träna slag. Lär dem sedan gradvis att spåra bokstäver och öva på ordbildning. Äldre barn kan dra nytta av mer komplexa arbetsblad, inklusive forskningsbaserade uppmaningar och strukturerade uppsatser.


Mer storyboard med resurser och gratis utskrifter


Hur man gör ett Arbetsblad för Förskrivning

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Förskrivning av Arbetsblad

Hur passar förskrivning av kalkylblad in i den övergripande skrivprocessen?

Dessa arbetsblad fungerar som det första steget i processen. De hjälper författare att skapa idéer, organisera sina tankar och skapa en färdplan för sitt skrivande. Förskrivning följs av utarbetande, revidering, redigering och slutligen framställning av ett sista skrivet stycke.

Hur hjälper förskrivning av kalkylblad med att övervinna writer's block?

De tillhandahåller ett strukturerat ramverk för brainstorming och generering av idéer, vilket kan hjälpa till att övervinna författarblockering. De erbjuder uppmaningar, visuella ledtrådar och organisationstekniker för att stimulera kreativitet.

Stöder dessa arbetsblad elever i engelska?

Ja, de kan vara till nytta för engelska språkinlärare. De visuella uppmaningarna, exemplen och strukturerade ramarna hjälper ELLs att generera idéer, organisera sina tankar och utveckla sina skrivförmåga på ett stödjande och tillgängligt sätt.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/förskrivning-arbetsblad
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office