https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kalkylblad-testet-frågesport

Anpassa Test- och Frågesportsmallar


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!


Om du är något som oss, letar du alltid efter nya sätt att engagera dina elever i klassrummet. Vilket bättre sätt att göra det än med en rolig testmall? Tack vare Storyboard That har du precis vad du behöver! Kolla in vår senaste kollektion och gör en testmall på nolltid.


Vad är ett test eller frågesport?

Ett test eller frågesport är en formell bedömning av en enskild elevs lärande som räknas för ett betyg. Ofta, men inte alltid, involverar frågesporter och tester flervalsfrågor, korta svar, sant/falskt, fyll i tomrummet eller essäfrågor.


Varför är de viktiga och hur används de bäst?

Skolor kräver ofta numeriska data (betyg) som kan användas för att mäta elevernas framsteg, och frågesporter och tester är viktiga bidragsgivare till betyg. Det finns också många höginsatsprov som elever kommer att möta, särskilt i gymnasieskolan och därefter. Skapa frågesporter och tester som mäter de viktigaste kriterierna.


Varför använda en mall för tester och frågesporter?

Att använda mallar för tester och frågesporter kan vara ett bra sätt att spara tid när du utformar bedömningar. Mallar frigör lärare från att behöva rekonstruera frågor varje gång de gör en bedömning, vilket gör att de kan fokusera på att skriva mer meningsfulla saker som mer exakt mäter elevernas framsteg. Lärare kan skapa ett test gratis med vår plattform.

Genom att använda en mall säkerställs dessutom att alla grunderna täcks. Om det till exempel är ett flervalstest kan en enhetlig formatering av svarsvalen göra dem lättare för eleverna att läsa och förstå. Av dessa skäl kan användning av mallar när du skapar tester och frågesporter effektivt säkerställa att bedömningar korrekt fångar vad eleverna vet utan att lägga till onödig stress.

Hitta rätt mall

Frågesporter kan vara ett bra sätt att engagera, informera och underhålla din klass. Men att hitta en lämplig mall för dina behov kan kännas som en svår uppgift. Lyckligtvis finns det många användarvänliga verktyg tillgängliga. Du kan använda Storyboard That testskapare utan kostnad, vilket gör det enkelt att designa och distribuera frågesporter!

Ta dig tid att utvärdera vilket verktyg som bäst uppfyller behoven hos ditt frågesport och dess avsedda målgrupp. Tänk på frågetyper, varumärkesalternativ och till och med tillgänglighetsbehov. Storyboard That har ett brett urval av mallar tillgängliga, vilket gör det enkelt att hitta en som passar dina specifika behov.

Vilken information ska inkluderas i ett test eller frågesport?

Att använda vår programvara med utskrivbara frågesportsutvecklare och mallar som vår är ett utmärkt sätt att komplettera klassrumsinlärningen, utvärdera elevernas förståelse och spåra framsteg. Beroende på vad du försöker uppnå med mallen måste du inkludera ett brett utbud av information om den.

Först och främst bör det finnas tydliga instruktioner för eleverna om vilka svarsformat som är tillåtna (t.ex. uppsats, flerval) och hur lång varje del behöver vara. Dessutom bör de ämnen som täcks av testet eller frågesporten specificeras, liksom eventuella ytterligare regler som eleverna måste följa under testprocessen.

Klassaktiviteter med frågesport och prov

Det finns många sätt att använda tester och frågesporter i klassrummet. Tester kan användas efter en undervisningsenhet i bedömningssyfte eller under en enhet för att kontrollera förståelsen. Frågesporter kan användas för granskning eller som en introduktion till nytt material.

Här är en lista med några idéer för frågesport och testaktiviteter som du kan ställa in för dina elever:

 • Frågesporter före och efter lektionen för att mäta elevtillväxt under loppet av en enhet.
 • Öppna bokprov för att bedöma hur väl eleverna har varit uppmärksamma i klassen.
 • Matchande kalkylbladsmallar är bra för yngre elever eller för enklare uppgifter.
 • Online frågesporter för att granska material eller förbereda sig för tentor.
 • Gruppprojekt där eleverna arbetar tillsammans för att skapa en rolig frågesport eller test för att skapa diskussion och ytterligare förståelse.
 • Hemuppgifter för att öva på nya färdigheter, till exempel att kontrollera matematikkunskaper med mallar för bråkkalkylblad.
 • Få eleverna att skapa sitt eget frågesport och ställ in det för olika klasskamrater för att se om de kan de rätta svaren.
 • Gör ett frågesport med villkorad logik där eleverna måste svara på ett visst sätt för att komma vidare.
 • Låt barnen designa en brädspelsmall.
 • En allmän kunskapsquiz kan vara bra att inkorporera och blanda ihop saker lite i klassrummet.
 • Ett frågesport för att utmana dina elever och tända vänlig konkurrens.
 • Att använda en frågesportmall för ordförråd kan vara bra för att hjälpa elever att lära sig nya språk.

Fördelar med att testa med mallar

För studenter

Genom att använda en mall för pedagogiska frågesporter för tester och frågesporter får eleverna en organiserad layout som hjälper dem att snabbt och enkelt förstå materialet. Att se ett professionellt utformat test eller frågesport försäkrar dessutom eleverna om att lärare tar deras lärande på allvar.

Dessutom, med rätt frågesportslayoutmall, kan eleverna öva sina testfärdigheter och bli mer bekanta med standardiserade tester som SAT eller andra kvalifikationer. Detta ger dem en bättre möjlighet att förbättra sina poäng och göra det bra på tentor när de kommer upp.

Genom att skapa ett test som exakt mäter elevernas förståelse spelar lärare en viktig roll för att hjälpa eleverna att lära sig och lyckas. Mallar är ett effektivt sätt att säkerställa att bedömningar är rättvisa och engagerande.

För lärare

Att testa elever är viktigt för att säkerställa att de lär sig och förstår materialet. Lärare kan använda vår kostnadsfria programvara för att spara tid och tillhandahålla ett standardiserat format för sina elever att följa.

Att använda testmallar hjälper lärare att utforma bedömningar snabbt och ge feedback snabbt och effektivt till sina elever. Detta gör det lättare att utvärdera elevernas framsteg och hjälper till att identifiera områden där eleverna behöver mer uppmärksamhet eller stöd. Dessutom kan mallar hjälpa lärare att fokusera på de väsentliga delarna av ett test, som att skriva mål, välja lämpliga frågesportsfrågor baserade på inlärningsmål och skapa test som ligger i linje med läroplanen.

På det hela taget kommer lämpligt utformade blanktestmallar att säkerställa att lärare har effektiva och effektiva bedömningar. Genom att använda mallar kan lärare skapa omfattande test som exakt bestämmer elevernas nivåer samtidigt som de ger användbar feedback för att hjälpa dem att växa och utvecklas akademiskt. Med rätt mall har lärare ett verktyg för att snabbt och enkelt utforma engagerande bedömningar.

Öka engagemanget med våra mallar

Att skapa en framgångsrik och engagerande utskrivbar frågesportmall kan vara en utmaning. Det finns dock flera steg du kan ta för att se till att din mall fångar läsarnas uppmärksamhet.

Först, förbli professionell genom att se till att typsnittet, designelementen och färgerna återspeglar stilen på din skola. För det andra, dela upp texttunga avsnitt med relevanta bilder som grafik eller foton. För det tredje, använd vitt utrymme strategiskt. Uppmärksamma nyckelbudskap genom att markera vissa ord eller fraser, men använda massor av pauser genomgående för att lättare kunna läsas. Slutligen, överväg uppmaningar, till exempel länkar som uppmuntrar eleverna att lära sig mer om ett ämne.

Spara tid med frågesport och testmallar

Med så mycket innehåll att täcka kan det vara utmanande för lärare att skapa frågesporter och tester effektivt och effektivt. Men att använda gratis testmallsprogram är ett utmärkt sätt att spara tid samtidigt som du maximerar resultaten, samtidigt som du inte spenderar några pengar.

Genom att börja med en befintlig mall istället för att skapa något från grunden, kommer du inte att slösa tid på att försöka komma på en ny design. Du kommer dock fortfarande att kunna anpassa frågorna och svaren utifrån just ditt kursmaterial eller studentbehov. Dessutom har mallbaserade bedömningar visat sig minska tiden för betygsättning, vilket ger lärarna värdefull driftstopp mellan klasserna.

Att använda en fördefinierad struktur för bedömningar hjälper dessutom eleverna att vänja sig vid vissa typer av frågor och uppmuntrar dem att tänka mer kritiskt kring materialet.

Använda en testmaskin med utskrivbara mallar på kontoret

Utöver utbildningsmiljöer kan bedömningsmallar användas i kontorsmiljöer. De är utmärkta för att hjälpa arbetsgivare att utvärdera anställdas prestationer och kontrollera deras förståelse för företagets policyer eller rutiner.

Genom att tillhandahålla ett standardiserat format gör dessa mallar det enklare för chefer att säkerställa att alla anställda förstår sina respektive roller och ansvarsområden, såväl som eventuella ändringar eller uppdateringar av etablerade policyer. Vår kostnadsfria testtillverkare med utskrivbara mallar kan också hjälpa team att arbeta tillsammans mer effektivt genom att tillhandahålla en struktur för att sätta mål och mäta framsteg.

Varför välja Storyboard That?

Storyboard That är en heltäckande programvara som låter dig skapa många olika aktiviteter för lektioner. Våra kreativa verktyg effektiviserar undervisningsprocessen så att du kan fokusera på de personliga aspekterna och utveckla djupare relationer med dina elever. Lärare kan också dra nytta av att använda andra typer av våra mallar, till exempel en grafisk arrangör för storyboard för andra typer av uppgifter eller personliga behov.

Förutom en gratis testmakare för lärare har vi alla möjliga resurser för utbildning. Våra verktyg kan låta dig inte bara kontrollera kunskapen utan också effektivt förmedla nytt material. Du kan till exempel använda mallar för litteraturlektioner för gymnasiet och mellanstadiet för att introducera författare, deras berättelser och karaktärer på ett roligt sätt. Om du arbetar med yngre barn kan våra lektionsplaner för litteratur för grundskolan vara särskilt användbara för att fånga deras uppmärksamhet med ljusa färger och illustrationer.

Mr. Smiths klassrumsaktiviteter med en utskrivbar frågesport

Mr. Smith kämpade för att hålla sina elever engagerade under sin undervisning. Han behövde hjälp med att hålla sig uppdaterad med var eleverna befann sig i sin lärandeupplevelse. Eleverna var väluppfostrade, men när han bad dem svara på frågor verkade de flesta i klassen vilse.

Det var därför Mr. Smith bestämde sig för att börja använda Storyboard That plattformen för att ge sin klass veckotest på materialet de lärt sig. Han använde en tom frågesportmall som inkluderade flervalsfrågor, fyll i tomrummen och öppna frågor.

Mr. Smith kunde spåra sin klass prestationer snabbt och använda data från sina tester för att avgöra vilka ämnen som behövde mer fokus. Han använde också feedbacken från testresultaten för att skräddarsy sin undervisning och ge mer tid till eleverna som hade det kämpigt.

Smith var imponerad av hur snabbt han kunde utforma bedömningar och spåra elevernas prestationer med hjälp av Storyboard That plattformen. Han höll sin klass engagerad och aktiv, och eleverna tyckte om de olika typerna av frågor på sina prov, vilket i slutändan ökade klassens årsbetygsgenomsnitt med cirka 12 %.

Sammanfattning

Att använda en mall för tester och frågesporter kan hjälpa till att göra processen mycket enklare samtidigt som det ger korrekta resultat. Det är avgörande att hitta en lämplig mall som passar dina behov och se till att ditt valda alternativ innehåller all viktig information.

Du måste också komma ihåg att mallar inte bara handlar om att förenkla testprocessen, utan också att se till att innehållet är engagerande och effektivt.

Goda testpraxis som involverar mallar kommer att spara tid och förbättra de övergripande resultaten. Därför, om du vill effektivisera din undersöknings- eller testprocess, överväg att använda en Storyboard That testlayoutmall.


Hur man gör ett Test- och Frågeformulär1

Välj en av de Förgjorda Test- och Frågesportsmallarna

Vi har mallar i färg, svartvitt, stående eller liggande. Ta en titt på vårt test- och quizexempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt test- eller frågeformulär, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga frågor om test- och frågesportsmallar

Vad är frågesportsmallar?

Frågesportsformatmallar är förgjorda design som används för att snabbt skapa tester och frågesporter. Mallar innehåller förutbestämda utrymmen för frågor och svar som kan anpassas efter en användares specifika behov.

Hur använder man en testmall för lärare från Storyboard That?

För att använda en testmall från Storyboard That måste du först skapa ett konto och sedan välja den mall du väljer. Efter det kan du anpassa mallen genom att lägga till och ta bort frågor efter behov.

Var kan jag skapa ett test utan kostnad?

Storyboard That erbjuder ett brett urval av mallar som du kan använda för att skapa tester, frågesporter och bedömningar gratis när du registrerar dig för en 2 veckors gratis provperiod!

Hur gör man en egen frågesport?

För att göra din egen frågesport kan du använda en testmall för lärare från Storyboard That. Detta kommer att ge dig ett ramverk för att komma igång. Du kan sedan lägga till och ta bort frågor, anpassa layouten och justera svårighetsgraden för frågesporten efter behov.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/kalkylblad-testet-frågesport
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office