https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/arbetsblad-för-vattenförekomster

Anpassa Arbetsblad för Vattenförekomster


Om du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!bodies-water-example

Typer av vattenförekomster

Vattendrag är bland jordens mest fascinerande och väsentliga egenskaper. De finns i olika former runt om på jorden, var och en bidrar till planetens biologiska mångfald, klimatreglering och mänsklig försörjning. Kolla in de olika vattentyperna nedan:

 • Hav och hav: Vidsträckta saltvattenkroppar formar vädret och stödjer det marina livet. De har en tydlig skillnad i storlek och geografi.

 • Floder och bäckar: Flödande sötvatten som en flod eller en bäck, skär landskap och är avgörande för vattenförsörjning, transporter och jordbruk.

 • Sjöar och dammar: Lugna vattenkroppar som en sjö eller en damm, har ett varierat vattenliv och bidrar till ekosystem och är bra för rekreation.

 • Våtmarker: Land-vattenövergång, livsmiljöer för arter, vattenrening, översvämningskontroll, biologisk mångfald.


Lektionsaktivitet Arbetsbladsidéer

Väck nyfikenhet och inspirera till utforskning när eleverna gräver in i den sammankopplade sfären av geografiska underverk genom praktiska, visuellt berikande kalkylblad. Svaren kan ges i arbetsbladen, och erbjuder barnen en referens samtidigt som de utforskar de olika typerna av vattenförekomster och deras betydelse. Arbetsblad uppmuntrar aktivt deltagande, håller barnen engagerade och motiverade att lära. Interaktiva övningar som att märka, matcha och analysera olika typer av vattenförekomster gör det roligt att lära sig.

Klassnivå: Grundskola (årskurs 1–5)

 1. Arbetsblad för märkning: Tillhandahåll gratis utskrivbara arbetsblad av vattenförekomster med en tom karta för eleverna att märka och identifiera olika typer av vattenförekomster och större landformer.
 2. Matchande spel: Skapa ett matchande spel där barn matchar namnet på en vattenförekomst med motsvarande beskrivning eller bild. Detta är utmärkt för dagis och första klass.
 3. Färgläggande arbetsblad: Designa målarblad med olika typer av vattendrag och be barnen att färglägga dem på lämpligt sätt. Inkludera en kort beskrivning bredvid varje bild.
 4. Hantverksaktivitet: Låt klassen skapa ett diorama eller collage av olika vattensamlingar med hjälp av utklipp från tidningar eller ritningar. Inkludera etiketter med typer av vattenförekomster.

Betygsnivå: Mellanstadiet (Åk 6-8)

 1. Jämförande analys: Tillhandahåll en ordbank av ordförråd med termer, tillsammans med korta beskrivningar. Be barnen att kategorisera dem baserat på deras egenskaper, såsom storlek, plats och om de är sötvatten eller saltvatten.
 2. Interaktiv kartaktivitet: Tillhandahåll en världskarta och en lista över typer av vattenförekomster. Låt barnen hitta och märka dem på kartan, inklusive svar för att förstärka inlärningen.
 3. Forskningsprojekt: Ge eleverna olika typer av vattenförekomster att forska. De kan skapa presentationer eller rapporter inklusive exempel och egenskaper.
 4. Korsord: Skapa ett korsord med ledtrådar relaterade till olika typer av vatten. Inkludera svaren på pusslet som referens.

Betygsnivå: Gymnasiet (9-12 årskurser)

 1. Övning för kritiskt tänkande: Ge ett scenario där klassen måste bestämma den bästa platsen för en fiktiv bosättning baserat på tillgängliga vattendrag. Inkludera en lista över typer av vatten och deras egenskaper.
 2. Miljökonsekvensanalys: Diskutera miljöpåverkan av mänskliga aktiviteter på vattenförekomster. Ge exempel och be eleverna föreslå lösningar som svar.
 3. Debatt och diskussion: Dela in klassen i grupper och tilldela varje grupp en typ av vattenförekomst. Låt dem undersöka och presentera betydelsen, utmaningarna och fördelarna med deras tilldelade typ.
 4. Scenariobaserade arbetsblad: Presentera verkliga scenarier där barn måste fatta beslut relaterade till vattenförekomster.

Tips för att göra ett arbetsblad

 • Definiera lärandemål: Beskriv tydligt de pedagogiska målen för arbetsbladet. Bestäm vilka specifika kunskaper eller färdigheter du vill att klassen ska skaffa sig, som att identifiera och märka vattenförekomster eller förstå deras ekologiska betydelse.

 • Välj kalkylbladsformat: Välj det format som bäst passar dina mål, oavsett om det är en etikettövning, korsord eller kritiskt tänkande. Formatet bör överensstämma med läranderesultaten och engagera eleverna effektivt.

 • Skapa innehåll: Utveckla innehållet för arbetsbladet. Inkludera bilder som kartor, bilder, diagram eller bilder av olika vattenförekomster. Skapa frågor som utmanar förståelsen och uppmuntrar barn att tillämpa varje koncept och skapa kopplingar.

 • Inkludera svar eller riktlinjer: Beroende på kalkylbladets komplexitet, tillhandahåll antingen svar eller riktlinjer för varje fråga eller aktivitet. Dessa hjälper eleverna att testa kunskaper, mäta deras framsteg, självbedöma och förstärka deras lärande.

 • Formatering och design: Ordna innehållet på ett tydligt och organiserat sätt. Använd läsbara typsnitt, lämpligt mellanrum och visuellt tilltalande element. Se till att kalkylbladets layout guidar barnen genom övningarna smidigt och ger dem fullständig tillgång till allt de behöver för att lyckas.


Fler Storyboard That resurser och gratis utskrifter


Hur man gör Arbetsblad för Vattensamlingar

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Arbetsblad för Vattenförekomster

Vad är vattenförekomster i geografistudier?

Vattenkroppar är naturliga egenskaper på jordens yta som håller och förflyttar vatten. Exempel på vattenförekomster inkluderar hav, hav, floder, bäckar, sjöar, dammar och våtmarker.

Varför är landformer viktiga?

Landformer formar jordens yta och påverkar vädermönster, ekosystem och mänskliga aktiviteter. De ger livsmiljöer för olika arter och påverkar regionernas geografi.

Hur kan arbetsblad om landformer och vattenförekomster uppmuntra kritiskt tänkande?

Arbetsblad kan innehålla oberoende övningsfrågor som får eleverna att analysera, jämföra och utvärdera olika landformer och vattenförekomster. Svar kan ges i arbetsbladen, så att barnen kan självbedöma sin förståelse med sina egna ord. Dessa frågor stimulerar högre ordningstänkande och djupare förståelse. Gratis utskrivbara vattensamlingar finns tillgängliga på olika webbplatser online med redigerbara mallar och format.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/arbetsblad-för-vattenförekomster
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office