Sök
 • Sök
 • Mina Storyboards
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/undersökning-mallar

Anpassa UndersökningsmallarOm du tilldelar dina elever detta, kopiera kalkylbladet till ditt konto och spara. När du skapar en uppgift, välj den bara som en mall!Survey Example

Vad är en undersökning?

En undersökning är en forskningsmetod som syftar till att samla in data och insikter från en viss grupp människor. Den här metoden kan användas för att samla in information om ett brett spektrum av ämnen, inklusive produktfeedback, kundupplevelse, allmän opinion och organisationsforskning. Data som samlas in genom undersökningar kan användas för att få en bättre förståelse för kunders preferenser, erfarenheter och feedback, och för att identifiera förbättringsområden.

Enkäter kan genomföras på olika sätt, till exempel genom onlineundersökningar, telefonundersökningar eller personliga intervjuer. Enkätfrågor kan vara öppna eller slutna och kan sträcka sig från enkla ja- eller nej-frågor till mer komplexa betygsskalor eller flervalsfrågor.

Data som samlas in från undersökningar kan analyseras med olika tekniker, inklusive visuella grafer och statistisk analys. Denna analys kan ge viktig information och insikter i data, hjälpa ett företag och en organisation att fatta välgrundade beslut och förbättra deras övergripande prestanda.

Vilka typer av undersökningsexempel finns det?

Enkäter är ett viktigt verktyg för att samla in feedback och data som kan hjälpa organisationer att fatta välgrundade beslut. Det finns olika typer av undersökningsexempel som kan användas för olika ändamål. Här är några av de vanligaste typerna av undersökningar:

 • Kundnöjdhetsundersökningar: Dessa undersökningar används för att samla in kundfeedback om deras upplevelse av en produkt eller tjänst. Denna typ av undersökning kan innehålla frågor om kundens nöjdhetsnivå, kvaliteten på produkten eller tjänsten, nivån på kundservice som tillhandahålls och sannolikheten att rekommendera produkten eller tjänsten till andra. Den insamlade informationen hjälper företag att bättre förstå sina kunders behov och preferenser, identifiera områden för förbättringar och i slutändan förbättra den övergripande kundupplevelsen.
 • Employee Engagement Survey: Dessa medarbetarundersökningar används för att mäta hur engagerade de anställda är i sitt arbete och företaget. Undersökningen kan ställa frågor om medarbetarens tillfredsställelse med sitt jobb, deras relation till sin chef, företagskulturen och samla in medarbetarnas feedback om olika aspekter av sitt arbete.
 • Marknadsundersökningsundersökning: Dessa undersökningar används för att samla in data om en målmarknad, inklusive deras preferenser, beteenden och attityder. En marknadsundersökning kan ställa frågor om kundens demografi, deras köpvanor och deras åsikter om specifika produkter eller tjänster.
 • Produktfeedbackundersökningar: Dessa undersökningar används för att samla in feedback från kunder om en specifik produkt. Undersökningen kan ställa frågor om kundens nöjdhet med produkten, deras erfarenhet av kundservice och deras sannolikhet att köpa produkten igen.

Enkäter är ett värdefullt verktyg för att samla in viktig information och insikter från kunder, anställda och målmarknader. Med hjälp av visuella grafer och enkätdata kan organisationer bättre förstå sina kunders och anställdas behov och fatta välgrundade beslut som kan förbättra deras tjänster och produkter.

Effektiva sätt att använda undersökningsmallar i klassrummet

Enkäter kan vara ett effektivt verktyg för lärare att samla in värdefull feedback från sina elever. Genom att använda enkätmallar kan lärare spara tid och ansträngning samtidigt som de samlar in viktig data. Här är några effektiva sätt att använda enkätmallar i klassrummet:

 1. Skapa en enkät för att samla in feedback om undervisningens kvalitet: Lärare kan skapa en enkät för att samla in feedback om deras undervisningsstil, effektiviteten av deras lektioner och deras förmåga att engagera eleverna. Denna feedback kan hjälpa lärare att förbättra sin undervisning och göra justeringar för att bättre möta elevernas behov.
 2. Använd undersökningsresultat för att informera lektionsplanering: Lärare kan använda data som samlats in från undersökningar för att informera om lektionsplaneringen. Till exempel, om enkätsvaren visar att eleverna kämpar med ett visst koncept, kan läraren planera ytterligare lektioner eller aktiviteter för att ta upp det ämnet.
 3. Låt eleverna skapa undersökningar: Lärare kan också ge eleverna i uppdrag att skapa undersökningar som ett sätt att förstärka lärandet. Till exempel kan en historielärare be eleverna att skapa en enkät för att samla in åsikter om en historisk händelse, vilket skulle kräva att eleverna forskar i händelsen och tänker kritiskt kring olika perspektiv.
 4. Använd enkätmallar för forskningsprojekt: Enkätmallar kan också vara användbara för forskningsprojekt. Elever kan skapa undersökningar för att samla in data om ett specifikt ämne och sedan använda undersökningsdata för att stödja sin forskning.
 5. Använd enkätmallar för elevers självreflektion: Lärare kan också använda enkätmallar för elevers självreflektion. Eleverna kan fylla i en undersökning för att bedöma sitt eget lärande och identifiera områden där de behöver förbättras.

Genom att använda enkätmallar i klassrummet kan lärare samla in värdefull feedback, informera lektionsplanering och främja elevernas lärande och självreflektion. Med gratis mallar på vår webbplats är det enkelt för lärare att införliva undersökningar i sina klassrumsrutiner.

Kolla in vår samling av gratis kalkylbladsmallar, affischmallar, mallar för sekvensering av kalkylblad och tomma checklistmallar. Dessa mallar är utformade för att hjälpa dig organisera dina uppgifter, visualisera dina idéer och skapa effektiva läromedel.

Fördelar med att använda en enkätmall

Att använda en undersökningsmall för att samla in data har många fördelar, inklusive:

 • Sparar tid och kraft: En enkätmall ger ett färdigt format med frågor och svarsalternativ, vilket gör att lärare eller forskare inte behöver lägga tid på att skapa frågor från grunden.
 • Konsistens: En enkätmall säkerställer att varje respondent svarar på samma frågor på samma sätt, vilket leder till mer konsekventa och tillförlitliga data.
 • Förbättrad kvalitet: Med en enkätmall kan frågor förtestas för att säkerställa att de är tydliga och opartiska. Detta förbättrar den övergripande kvaliteten på undersökningen och leder till mer exakta och meningsfulla resultat.
 • Användarvänlig: Våra enkätmallar är ofta utformade för att vara användarvänliga, vilket gör det enkelt för respondenterna att förstå och svara på frågorna.

Hur man skriver effektiva frågor till din frågeformulärmall

Frågeformulär är ett viktigt verktyg för att samla in information från en stor grupp människor. Oavsett om du genomför marknadsundersökningar, samlar in feedback från kunder eller anställda eller gör en undersökning i akademiska syften, är det avgörande att skapa ett effektivt frågeformulär för att få korrekt och användbar data. Här är några tips om hur du skriver effektiva frågor till din enkätmall:

 • Håll det tydligt och koncist: Se till att din frågeformulärsdesign är lätt att förstå och inte för ordrik. Undvik att använda tekniska termer eller jargong som respondenterna kanske inte förstår.
 • Ställ specifika och relevanta frågor: Se till att varje fråga är relaterad till ämnet och syftet med frågeformuläret. Undvik att ställa frågor som är för allmänna eller för personliga.
 • Använd olika typer av frågor: Använd en mängd olika frågetyper som flervalsfrågor, betygsskalor, öppna och slutna frågor för att få en rad svar och för att undvika partiskhet.
 • Undvik ledande eller partiska frågor: Se till att dina frågor är neutrala och inte leder respondenten till ett visst svar. Detta kan förvränga resultaten och ogiltigförklara data.
 • Testa ditt frågeformulär: Innan du skickar ut frågeformuläret, testa det med en liten grupp människor för att se om frågorna är tydliga och om svaren är användbara.

Genom att använda frågeformulärmallar kan du spara tid och ansträngning för att utforma ett frågeformulär. Med en online frågeformulär kan du enkelt anpassa dina behov. Att använda en enkätmall kan ge en ram för dina frågor och göra processen enklare. Vår frågeformulär skapare är ett användbart verktyg för att skapa ett professionellt utseende enkätformulär. Genom att använda en enkätmall kan du fokusera på att skapa effektiva frågor som är lätta att förstå och som ger högkvalitativa svar från din målgrupp.

Skapa skräddarsydda undersökningar med en onlineundersökningsmaskin

Om du behöver samla in värdefull data eller feedback för ditt företag, forskning eller vilket projekt som helst, kan skapa en undersökning vara ett effektivt sätt att uppnå det. Med tillkomsten av online-undersökningstillverkare kan du skapa dina egna undersökningsmallar på några minuter utan att behöva lära dig några tekniska färdigheter. Här är några fördelar med att använda vår undersökningsmaskin:

 1. Skapa en enkät online: Med vår enkätskapare behöver du inte installera någon programvara eller program. Du kan enkelt komma åt undersökningstillverkaren online och börja skapa din undersökning direkt.
 2. Skräddarsy enkelt enkätformat: Med vår enkätgenerator kan du enkelt skapa en enkät online och välja bland en mängd olika fördesignade gratis enkätmallar som passar dina behov. Dessa mallar kommer med flera undersökningsformatalternativ att välja mellan, vilket gör det enkelt för dig att välja den som bäst passar dina undersökningsmål. Du kan använda en tom undersökningsmall för att skapa din egen undersökning från grunden, vilket kan vara användbart om du har specifika krav för din undersökning.
 3. Olika undersökningsalternativ: Vår kostnadsfria undersökningstillverkare erbjuder en mängd undersökningsalternativ att välja mellan. Du kan lägga till olika frågetyper i din undersökning, till exempel flervalsfrågor, öppna frågor, betygsskalor och mer. Detta gör att du kan anpassa din undersökning utifrån dina specifika behov och samla in den mest relevanta informationen från dina respondenter.
 4. Gratis undersökningsskapare: Du kan skapa din egen undersökning enkelt och snabbt utan att spendera en krona. Vår online-undersökningstillverkare är gratis att använda och har en mängd anpassningsbara funktioner som hjälper dig att skapa den perfekta undersökningen.
 5. Gör din egen undersökning: Med en online-undersökningsmakare har du flexibiliteten att skapa en undersökning som passar dina behov. Du kan lägga till ditt eget varumärke, välja dina egna färgscheman och lägga till dina egna bilder eller videor för att göra undersökningen mer engagerande.

Sammantaget kan användningen av vår kostnadsfria undersökningsmaskin spara tid och ansträngning samtidigt som du får värdefull data och insikter. Så varför inte ge det ett försök och skapa din egen skräddarsydda undersökning idag?


Hur man Skapar en Undersökning

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt kalkylblad, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Andra mallar att använda med dina elever!Happy Creating!


Vanliga Frågor om Undersökningsmallar

Vad är en enkätskapare?

En undersökningsskapare är ett onlineverktyg som gör att du kan designa och layouta undersökningar och frågeformulär på ett enkelt och effektivt sätt. Den erbjuder en rad funktioner och anpassningsalternativ för att hjälpa dig skapa undersökningar som är skräddarsydda för dina specifika behov. Med en undersökningsskapare kan du enkelt välja från våra kostnadsfria undersökningsmallar eller skapa din egen undersökningslayout, lägga till olika frågetyper och anpassa färgerna, typsnitten och andra visuella element för att matcha ditt varumärke.

Hur gör man ett Frågeformulär?

För att skriva effektiva frågor till din undersökning, börja med att definiera ditt forskningsmål och den information du vill samla in. Använd ett tydligt och kortfattat språk, undvik teknisk jargong eller komplexa fraser. Använd slutna frågor med alternativ som täcker alla möjliga svar och undvik ledande eller partiska frågor.

Kan jag göra en egen undersökning?

Ja, du kan göra din egen enkät med hjälp av en enkätskapare. Du kan skapa frågor och välja bland en mängd olika frågetyper, till exempel flervalsfrågor, betygsskalor och öppna frågor.

Vad är en frågeformulärskapare?

En frågeformulärskapare är ett verktyg som hjälper dig att skapa frågeformulär för olika ändamål, såsom marknadsundersökningar, kundfeedback eller medarbetarundersökningar. Det ger en mängd olika frågetyper och mallar att välja mellan.

Var kan jag hitta gratis undersökningsmallar?

På Storyboard That erbjuder vi en mängd gratis undersökningsmallar som du kan komma åt via vår webbplats. Våra mallar inkluderar alternativ för kundnöjdhetsundersökningar, medarbetarundersökningar och mer. Välj helt enkelt den mall som passar dina behov och anpassa den efter din smak med vårt intuitiva verktyg för att skapa enkäter.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/undersökning-mallar
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office

Begränsad tid. Endast nya kunder

Tillbaka till skolan special!

Inköpsorder MÅSTE vara mottagna senast 9/6/24!

Inkluderar:

 • 1 Skola
 • 10 lärare
 • 2 timmar virtuell PD

30 Dagars Pengarna-tillbaka-garanti. Endast nya Kunder. Fullt Pris Efter Introduktionserbjudande

Generera en offert

Det brukar gå ganska snabbt :)

Citat skickat!

Email skickat till