https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/ordförråd-templates

Anpassa Arbetsblad för Ordförråd


If you're assigning a vocabulary worksheet template to your students, copy the worksheet to your account and save. When creating an assignment, just select it as a template!


Printable Vocabulary Worksheet Templates!

Make vocabulary building activities fun! Oftentimes, explicit instruction of vocabulary can be dry and boring for students. However, Storyboard That's digital and printable worksheets can spice up any vocabulary lesson!

Vocabulary templates and graphic organizers are used to help students visually organize and keep track of new vocabulary words and their definitions. These templates for vocabulary above are designed to be used digitally or offline. Teachers may customize our free printable blank vocabulary worksheets for their students to enhance their learning on any subject!

Starting a unit or lesson with the key vocabulary that students will see in their readings or presentations aids in overall comprehension and retention. Vocabulary is the foundation of language. Becoming acquainted with new terms and concepts is crucial for students to have a thorough understanding of any unit. Storyboard That's vocab chart templates can help!

Why are Vocabulary Templates Important and How are They Best Used?

Academic achievement in any subject depends on a students' ability to grasp the concepts and apply them. Acquiring an extensive vocabulary is critical in achieving this goal. Educators know that expanding students' vocabulary is the key to expanding their reading comprehension in more advanced texts. However, improving students' vocabulary needs a multi-faceted approach. Most students are visual learners. When students define and illustrate each term using Storyboard That's graphic organizers, they will master the application of it and retain it as part of their lexicon. By illustrating and using new vocabulary words and their definitions students' will increase their understanding of any topic whether it is science, social studies, math or language arts.


Far better than simple vocabulary lists, vocab charts and graphic organizers often have places for students to draw a picture, write a sentence, and use context to help solidify the student’s understanding of the word and its meaning. There are many types of vocabulary templates that get students engaged with the words they are learning. Teachers can choose from different styles of worksheets above such as a vocabulary chart template where students can benefit from graphic organizers such as the Frayer Model which encourages them to not only know the definition of a new term or concept, but also its characteristics, examples and non-examples. Teachers could also use a vocabulary word template where students can focus on one word or concept at a time and demonstrate their understanding by writing the definition, synonyms, adding an illustration and using the word in a sentence. If there are many new and unfamiliar terms to focus on, teachers could provide students with a vocabulary list template that includes all of the terms. They could combine more than one in a sentence and create an illustration that demonstrates the meaning of multiple words. Teachers could also provide students with a more generic vocabulary sheet template that can provide students with more choice on how to demonstrate their understanding.

Other Vocabulary Resources

Storyboard that knows how important it is to integrate explicit instruction of vocabulary within any subject. Visual vocabulary storyboards are a part of many of our units and lesson plans in English language arts, science, social studies and even math! For example, most of our in depth novel study units include a lesson on vocabulary like this one from the popular novel, The Wild Robot.

When studying about new places, people and events in social studies, students are bound to come across new and unfamiliar words. That is why most of our social studies units include a vocabulary building activity like this one in our unit on the American Revolution.

Science teachers know that student success depends on their ability to integrate brand new words and concepts into creating hypotheses and conducting experiments in class. All of our science lesson plans were created by veteran science educators with this in mind which is why most include visual vocabulary boards like this one for States of Matter.

Many language learning programs are focused on the immersion method which is widely considered to be the most effective way to learn a foreign language. However, within this method is a need to explicitly teach new vocabulary for future application. Storyboard That has many lessons and applications for teaching vocabulary for English language learners as well as French and Spanish such as this lesson on Food and Restaurant Vocabulary.

For even more ideas, check out this article on vocabulary, this article on vocabulary boards, and our social studies vocabulary worksheets, and even math vocabulary worksheets.


Hur man gör ett Ordförråd1

Välj en av de Premade Ordförrådsmallarna

Vi har mallar i färg, svartvitt, stående eller liggande. Ta en titt på vårt vokabulärexempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika frågor och bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar med ditt ordförråd, klicka på den här knappen i det nedre högra hörnet för att avsluta din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!Happy Creating!

Vanliga frågor om mallar för ordförråd

Kan jag använda ordförrådsmallar för vilket ämne som helst?

Det kan du säkert! Våra ordförrådsmallar kan användas för ämnen som samhällskunskap, naturvetenskap, läsning, skrivning, matematik och världsspråk! Dessutom, eftersom våra mallar är helt anpassningsbara, kan lärare göra dem åldersanpassade med bara några klick.

Hur man gör ett ordförråd från grunden?

Är du intresserad av att göra ditt eget ordförråd från grunden? Bra! Följ bara dessa steg:

  1. Klicka på knappen "skapa en storyboard". Detta tar dig till storyboard-skaparen.

  2. Ge ditt ordförråd ett namn. Vi föreslår att du ger den ett detaljerat namn så att du vet hur du hittar den i framtiden. Klicka på fortsätt.

  3. Nu när du är i storyboard-skaparen klickar du på "layout"-knappen i menyn till höger. Du kan välja antingen kalkylbladslayouten (8,5x11) för enkel utskrift.

  4. Välj om du vill att ditt kalkylblad ska vara horisontellt eller vertikalt och klicka på "okej".

  5. För att hitta Storyboard That kalkylbladstillgångar, klicka på knappen "kalkylblad" i den översta raden. Om du är på en liten skärm som en chromebook kan du behöva trycka på "mer"-knappen för att hitta det här alternativet.

  6. När du väl är i den här kategorin hittar du alla typer av tillgångar som färgglada bårder, grafiska arrangörer och mycket mer. Dra och släpp där du vill att tillgångarna ska gå.

  7. Kolla in kategorin "Scener" för andra vackra bakgrunder, inklusive mönster. Titta under "Talbubblor" för att se de otaliga sätten att lägga till text inklusive friformstext. Du kan hitta karaktärer som ser ut som lärare eller elever och bedårande djur under kategorin "Tecken". Det finns till och med nyckfulla ikoner och banners under "Infographics" och emojis under "Web and Wireframes"!

  8. När du har skapat ditt ordförråd, klicka på spara och avsluta.

  9. Skriv ut eller lägg till en uppgift som dina elever kan slutföra digitalt!


Hur påverkar ordförrådet förståelsen?

När eleverna läser texter på högre nivå inom språkkonst och lär sig om nya begrepp inom samhällskunskap, naturvetenskap och matematik, kommer eleverna att möta många nya och obekanta ord. Att lära sig nytt ordförråd är nyckeln till att öka läsförståelsen. Elever kan inte förstå vad de läser eller lär sig om om de inte vet vad de flesta av orden betyder. Explicit undervisning kring ordförråd är avgörande för att utveckla en grundlig förståelse för nya samhällsvetenskapliga begrepp.

Hur kan lärare hjälpa elever med ordförråd?

Ordförrådsutveckling är en grund för alla ämnen som alla lärare vet. Det finns många sätt för eleverna att öka sitt lexikon. Eleverna skaffar sig nya ordförråd genom exponering för språket från en rad läsmaterial, diskussioner och presentationer. Det är också fördelaktigt att förhandsgranska nya termer och begrepp som eleverna kommer att möta och explicit lära ut deras definitioner. De flesta elever är visuella inlärare och att använda storyboards för visuella ordförråd kommer att hjälpa dem att behålla informationen för framtida tillämpningar.

Visa alla arbetsbladsmallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/ordförråd-templates
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office