https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/spider-map-mallar

Anpassa SpindeldiagrammallarUtforska spindelkartamallar

Spindelkartmallar, även kallade spindeldiagram eller spindelnätsdiagram, är visuella verktyg som används för att representera komplex information. I sin kärna består de av ett centralt ämne eller en idé omgiven av grenar, vilket skapar en webbliknande struktur. Detta centrala ämne fungerar som fokuspunkten från vilken underidéer eller begrepp strålar utåt och bildar en samling relaterad information. Föreställ dig det som ett spindelnät där varje gren representerar en annan aspekt av det centrala konceptet.

Användning av spindelkartamall

Kalkylblad för spindelkartamallar kan användas i en mängd olika utbildningssammanhang för att förbättra lärande och kritiskt tänkande. Här är några olika användningsområden för spindeldiagrammallar:

 • Brainstormingsessioner: Använd spindelkartor för att underlätta brainstormingsessioner i vilket ämne som helst. Eleverna kan börja med ett centralt ämne och förgrena sig med idéer, lösningar eller kreativa koncept.

 • Ordförrådsbyggande: Skapa kalkylblad för spindelkarta för ordförråd. Den centrala cirkeln representerar ordet, och grenar kan innehålla definitioner, synonymer, antonymer och exempelmeningar.

 • Karaktärsanalys: I litteraturklasser kan eleverna analysera karaktärer genom att fylla i kalkylblad för spindelkarta. Den centrala cirkeln representerar karaktären och grenar kan inkludera egenskaper, motivationer, handlingar och relationer.

 • Historiska händelser: För historielektioner kan eleverna använda dessa kartläggningsark för att beskriva viktiga historiska händelser. Den centrala cirkeln representerar händelsen, och grenar kan innehålla orsaker, effekter, viktiga figurer och datum.

 • Vetenskapskoncept: Lär ut vetenskapliga begrepp med kartläggningsarbetsblad, som illustrerar huvudidén i centrum och grenar för underämnen, exempel och experiment relaterade till konceptet.

 • Jämförande analys: Låt eleverna jämföra och kontrastera olika ämnen, karaktärer, böcker eller historiska perioder med hjälp av kalkylblad med spindelkarta. Centrala cirklar representerar ämnena och grenar kan innehålla likheter och olikheter.

 • Problemlösning: Använd kalkylblad med spindelkarta för att analysera komplexa problem. Den centrala cirkeln kan representera problemet, och grenar kan innehålla möjliga lösningar, för- och nackdelar.

 • Projektplanering: Innan du startar ett projekt kan eleverna fylla i kalkylblad med spindelkarta för att beskriva sina idéer, mål, resurser och åtgärder som behövs för att slutföra projektet framgångsrikt.

 • Geografi och kartor: I geografilektioner, använd kalkylblad för spindelkartor för att illustrera olika aspekter av ett land eller en region, såsom dess fysiska egenskaper, kultur, ekonomi och historia.

 • Konst och design: För konst- och designklasser kan eleverna planera sina projekt med hjälp av dessa kalkylblad. Den centrala cirkeln kan representera projektets tema, och grenar kan innehålla element som färgscheman, material och komposition.

 • Språkinlärning: Använd dessa kartläggningsarbetsblad för att hjälpa eleverna att lära sig ett nytt språk. Centrala cirklar kan innehålla ord eller fraser, och grenar kan innehålla översättningar, uttal och användning i meningar.

 • Begreppsförståelse: I vilket ämne som helst, använd dessa arbetsblad för att hjälpa eleverna att förstå komplexa idéer genom att dela upp dem i mindre, mer lätthanterliga delar. Detta kan hjälpa till att förstå och behålla.

 • Kreativt skrivande: Uppmuntra kreativitet i skrift genom att låta eleverna fylla i kalkylblad för spindelkarta för att utveckla berättelseidéer. Den centrala cirkeln kan representera berättelsens huvudkoncept, och grenar kan inkludera karaktärer, handlingspunkter och inställningar.

 • Målsättning: Lär eleverna målsättningsfärdigheter genom att låta dem fylla i kartläggningsark för personliga eller akademiska mål. Den centrala cirkeln representerar målet, och grenar kan innehålla steg för att uppnå det.

Dessa olika användningsfall visar mångsidigheten hos kalkylblad med spindelkartor för att hjälpa elever att organisera information, generera nya idéer och få en djupare förståelse för olika ämnen och ämnen.

10 steg för att göra ett arbetsblad för spindeldiagrammall

 1. Välj en lämplig spindeldiagrammakare: Börja med att välja en lämplig spindeldiagramframställare eller verktyg för att skapa spindeldiagram. Leta efter programvara eller onlineplattformar som erbjuder anpassningsbara spindeldiagrammallar, eller så kan du enkelt hitta ett spindeldiagram som kickstartar din kreativitet.

 2. Definiera ditt centrala ämne: Identifiera det centrala temat eller konceptet som din mall kommer att kretsa kring. Detta är kärnidén som du kommer att använda för att generera grenar av relaterad information.

 3. Skapa den centrala noden: I ditt valda spindelnätsdiagram, placera huvudämnet i mitten. Detta fungerar som fokuspunkten från vilken dina grenar kommer att sträcka sig.

 4. Lägg till grenar: Börja förlänga linjer eller grenar utåt från den centrala noden. Varje gren bör representera en annan underidé eller koncept relaterat till det centrala ämnet. Dessa grenar hjälper till att organisera information.

 5. Märk grenarna: Märk underidéerna tydligt och koncist på varje gren. Detta säkerställer att kopplingarna mellan det centrala ämnet och dess grenar är lätta att förstå.

 6. Anpassa layouten: Beroende på funktionerna i ditt valda verktyg kan du ha möjlighet att anpassa layouten för ditt diagram. Justera färger, teckensnitt och formatering för att göra din karta visuellt tilltalande och effektiv.

 7. Expandera och anslut: Fortsätt att utöka dina filialer genom att lägga till fler underidéer vid behov. Anslut relaterade grenar för att visa hur olika element är sammankopplade inom ditt ämne.

 8. Underlätta brainstormingsessioner: Uppmuntra kreativt tänkande och idégenerering genom att använda din mall som ett verktyg för brainstormingsessioner. Detta kan hjälpa dig att utöka grenarna och utforska olika möjligheter.

 9. Granska och redigera: Ta dig tid att granska din färdiga mall. Se till att den representerar dina idéer korrekt och att kopplingarna mellan det centrala ämnet och dess grenar är tydliga. Redigera och förfina efter behov.

 10. Spara och dela: När du är nöjd med din spindelkartas grafiska arrangör, spara den i ditt föredragna format eller dela den digitalt med andra. Din färdiga spindelnätsarrangör kan användas för studier, planering, presentationer eller andra utbildningsändamål.

Genom att följa dessa steg kan du skapa en anpassad och effektiv begreppskarta med spindelnät som hjälper dig att visuellt organisera information, stimulera kreativitet och analysera komplexa ämnen under brainstormingsessioner.

Fler Storyboard That resurser och gratis utskrifter

Skapa dina idealiska visuella läromedel med lätthet på vår plattform! Oavsett om du föredrar att kalla det en spindelnätskonceptkarta är vår användarvänliga spindeldiagramtillverkare här för att hjälpa dig. Med hjälp av vår intuitiva spindelkarttillverkare kan lärare utan ansträngning designa interaktiva visuella hjälpmedel för klassrumslektioner. Ta kontroll över ditt utbildningsmaterial genom att designa spindelnätsdiagrammallar och spindelkonceptkartor som passar dina behov perfekt. Lärare, fängsla dina elever med engagerande spindeldiagrammallar och elever, förenkla dina studier med vår effektiva spindeldiagramskapare. Vår spindelnätsorganisator är ett värdefullt verktyg för studenter att strukturera sina idéer och organisera komplex information effektivt. Anpassa och skapa spindelkartor för att lyfta dina presentationer och utbildningsinnehåll. Börja skapa nu och släpp lös kraften i visuell inlärning!


Hur man gör ett Arbetsblad för en Spindelkartamall

1

Välj en av de Förgjorda Mallarna

Vi har massor av mallar att välja mellan. Ta en titt på vårt exempel för inspiration!

2

Klicka på "Kopiera mall"

När du har gjort detta kommer du att dirigeras till storyboard-skaparen.

3

Ge Ditt Arbetsblad ett Namn!

Se till att kalla det något relaterat till ämnet så att du enkelt kan hitta det i framtiden.

4

Redigera Ditt Arbetsblad

Det är här du kommer att inkludera anvisningar, specifika bilder och göra alla estetiska ändringar som du vill. Alternativen är oändliga!

5

Klicka på "Spara och avsluta"

När du är klar klickar du på den här knappen i det nedre högra hörnet för att lämna din storyboard.

6

Nästa Steg

Härifrån kan du skriva ut, ladda ner som PDF, bifoga den till en uppgift och använda den digitalt med mera!


Vanliga frågor om arbetsblad för spindelkartamall

Vad är en spindelkartasmall och hur skiljer den sig från andra grafiska arrangörer?

En spindelkartasmall är ett visuellt verktyg med ett huvudämne i mitten och grenar som ansluter till relaterade underämnen. Den skiljer sig från andra grafiska organisatörer som tankekartor och linjära konturer på grund av dess strukturerade, hierarkiska arrangemang och betoning på visuell klarhet.

Finns det några verkliga tillämpningar av spindelkartmallar bortom klassrummet?

Ja, spindelkartmallar har verkliga tillämpningar inom företag, forskning, innehållsskapande, strategisk planering, problemlösning, personlig utveckling, presentationer, hälsovård, juridik, design, marknadsföring, kunskapshantering och mer. De hjälper till att organisera idéer och visualisera relationer effektivt inom olika områden.

Vilka är några alternativ till spindelkartmallar för att visualisera information i utbildningen?

Alternativa metoder till spindelkartmallar för att visualisera information inom utbildning inkluderar tankekartor, konceptkartor, flödesscheman, linjära konturer, Venn-diagram, grafiska organisatörer, träddiagram, ordwebb, flödeskartor, tidslinjediagram, grafiska tidtabeller, Gantt-diagram, cirkeldiagram, stapeldiagram och tabeller. Valet beror på innehåll och lärandemål.

Visa alla Storyboard-mallar!
Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/skapa/spider-map-mallar
© 2024 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office