https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/kritiskt-tänkande-förmåga

Vad är kritiskt tänkande?

Kritiskt tänkande är den aktiva processen att samla in och analysera information för att bilda en åsikt eller bedömning. Kritiskt tänkande är inte begränsat till ett visst ämnesområde eller årskurs, utan snarare den allmänna förmågan att tänka på ett tydligt och rationellt sätt. Att kunna lösa problem och tänka på ett metodiskt sätt är viktigt för små barn, och därför behöver de särskilt läras dessa färdigheter.Vad är kritiskt tänkande?

Det finns många olika tolkningar av vad som är kritiskt tänkande. För studenter inkluderar de bästa kritiska tänkandeförmågan: analys, kommunikation, kreativitet, öppenhet och problemlösning . Genom att fokusera på var och en av dessa kommer eleverna att bättre kunna engagera sig i innehåll både i klassrummet och i sina liv.

Analys

En viktig del av kritiskt tänkande är att undersöka och analysera något. Detta kan inkludera skriven text, faktiska data eller ett problem som presenteras. Några sätt att analysera är att forska, ställa frågor, tolka och lägga märke till mönster.Kommunikation

Ofta delar eleverna sina tankar och slutsatser med en grupp eller en partner och måste samarbeta på något sätt. Att kunna arbeta med andra och kommunicera effektivt är en nyckelfaktor för kritiskt tänkande. Några exempel på detta inkluderar aktivt lyssnande, presentation och förklaring.Kreativitet

En annan viktig färdighet för en kritisk tänkare är innovation och kreativitet; Att inte vara rädd för att tänka utanför boxen, prova något annat och närma sig saker från alla vinklar är nyckeln. Några exempel på detta är att dra slutsatser, skapa kopplingar, förutsäga, föreställa sig och omfamna nyfikenhet.Öppensinnet

En kritisk tänkare är någon som kan tänka utan bedömning, partiskhet eller antagande. Det är viktigt att helt enkelt vara uppmärksam på själva informationen och dra slutsatser med ett klart sinne. Några exempel på detta inkluderar mångfald, objektivitet, inkludering och rättvisa.Problemlösning

Den kanske viktigaste färdigheten hos en kritisk tänkare är förmågan att lösa problem. Problemlösning inkluderar att förstå problemet, komma på och implementera en lösning och bedöma resultatet av din plan. En bra problemlösare fattar beslut, förtydligar, är uppmärksam på detaljer och utvärderar.Strategier för att utveckla kritiska tänkare i klassrummet

När eleverna kan tänka kritiskt blir de mer motiverade och ivriga att lära sig i klassrummet. Kritiska tänkare tänker inte bara rationellt, de analyserar och bedömer också och är mer benägna att tänka på ett rimligt, rationellt och empatiskt sätt. Här är några strategier för att utveckla kritiska tänkare i ditt klassrum.  1. Ifrågasättande: Förmågan att ifrågasätta är avgörande för att utveckla kritiskt tänkande. För att hjälpa dina elever att utvecklas som kritiska tänkare, undvik att ställa ja eller nej-frågor och ställ öppna frågor istället. Uppmuntra eleverna att utveckla sina svar och förklara varför de tänker som de gör.

  2. Studentledda diskussioner: I klassrum där elever leder sitt eget lärande, litar de på sig själva och sina kamrater, snarare än på sin lärare. Detta uppmuntrar dem att reflektera, diskutera och lösa problem tillsammans.

  3. Förfrågningsbaserat lärande: Förfrågningsbaserat lärande är en modell som fokuserar på att eleverna utvecklar sina egna frågor och utforskar ämnen som de är entusiastiska över. Att ha elever involverade i inlärningsprocessen aktiverar intresse och nyfikenhet och engagerar deras kritiska tänkande.

  4. Samarbete: Att samarbeta och diskutera med sina kamrater är en mycket viktig del av att utveckla kritiskt tänkande. Eleverna lär sig av varandra och genom att samarbeta förstår de att alla inte tänker på samma sätt eller har samma åsikter.

  5. Problembaserat lärande: Problembaserat lärande är en strategi som består av fyra grundläggande steg: utforska en ny fråga, forska och brainstorma, kom på en lösning och dela den med klassen och bestäm vilka steg som måste tas härnäst. PBL ger en strukturerad upptäcktsprocess som hjälper eleverna att tänka kritiskt och ställa frågor.

Varför är det viktigt att utveckla kritiskt tänkande?

Kritiskt tänkande är så viktigt eftersom det gör det möjligt för oss att använda disciplin och logik samtidigt som vi löser problem både i skolan och i livet. Att lära sig att tänka kritiskt som barn kommer att göra det möjligt för eleverna att förstå hur saker fungerar i världen och komma på kreativa och intelligenta idéer och lösningar under hela livet. När barn växer upp och möter verkliga utmaningar som grupptryck och viktigt beslutsfattande, kommer deras förmåga att tänka kritiskt komma väl till pass.Använda Storyboard That för att utveckla kritiskt tänkande

Ett perfekt sätt för elever att öva sina färdigheter i kritiskt tänkande är att skapa storyboards som illustrerar dessa färdigheter i verkliga sammanhang. Att låta eleverna skapa illustrationer av den kritiska tankeprocessen, eller av personliga situationer, kommer att utmana dem att vara kreativa och ha kul! Det ger dem också ett säkert utrymme att utforska vissa scenarier innan de kan stöta på dem i verkligheten.

Idéer för kritiskt tänkande

Lärare kan skapa scenarier som involverar beslut som eleverna måste fatta. De kan också låta eleverna komma på sina egna scenarier eller använda aktuella händelser och ha en klassdiskussion innan de skapar.

Efter en diskussion eller lektion om kritiskt tänkande och ansvarsfullt beslutsfattande kan lärare låta eleverna göra följande aktivitet:

  1. Tänk på en tid då du var tvungen att tänka kritiskt för att fatta ett beslut.
  2. Skapa en storyboard med tre celler som innehåller beskrivningar.
  3. Beskriv och illustrera tankeprocessen för att fatta det beslutet och slutsatsen du kom till.
  4. Om så önskas, inkludera en cell som illustrerar ett annat möjligt resultat om du hade fattat ett annat beslut.

Relaterade aktiviteter
Hur man lär Eleverna att Kritiskt Utvärdera Källor och Information

1

Introducera Begreppet Källutvärdering

Förklara vikten av att kritiskt utvärdera källor och information för att fastställa trovärdighet, partiskhet och tillförlitlighet. Definiera nyckeltermer som trovärdighet, partiskhet och primära/sekundära källor.

2

Lär ut Källutvärderingskriterier

Lär eleverna en uppsättning kriterier för att bedöma källor, såsom auktoritet, noggrannhet, objektivitet, valuta och relevans. Ge exempel och modellera processen för att utvärdera källor med hjälp av kriterierna.

3

Utforska Olika Typer av Källor

Introducera eleverna för olika typer av källor, inklusive böcker, artiklar, webbplatser och multimedia. Diskutera styrkorna och begränsningarna för varje källtyp i termer av trovärdighet och partiskhet.

4

Function Host is not Running.

Ge eleverna övningsaktiviteter där de utvärderar olika källor med hjälp av de lärda kriterierna. Erbjud vägledning och feedback när eleverna analyserar och gör bedömningar om källornas tillförlitlighet och relevans.

5

Diskutera Bias och Multipla Perspektiv

Utforska begreppet partiskhet och dess inverkan på informationskällor. Uppmuntra eleverna att överväga flera perspektiv genom att jämföra källor med olika fördomar eller synpunkter.

6

Uppmuntra Oberoende Källutvärdering

Ge eleverna möjlighet att självständigt utvärdera källor genom att tilldela forskningsprojekt eller förfrågningsbaserade aktiviteter. Guide eleverna i att välja och använda trovärdiga källor som stödjer deras forskning eller argument.

Vanliga frågor om att utveckla kritiskt tänkande

Vad är kritiskt tänkande?

Kritiskt tänkande är den aktiva processen att samla in och analysera information för att bilda en åsikt eller bedömning.

Varför är det viktigt att utveckla kritiskt tänkande hos små barn?

Det är viktigt att lära små barn kritiskt tänkande eftersom det gör det möjligt för dem att bli effektiva problemlösare och tänka mer logiskt och systematiskt. Genom att vårda dessa färdigheter tidigt utvecklar barn förmågan att analysera och utvärdera information, fatta sunda beslut och tillämpa kritiskt tänkande på alla områden av livet.

Vilka är elevernas bästa kritiska tänkande?

De bästa kritiska tänkandeförmågan för studenter inkluderar analys, kommunikation, kreativitet, öppenhet och problemlösning.

Hur kan lärare hjälpa till att utveckla kritiskt tänkande i klassrummet?

Lärare kan hjälpa till att utveckla kritiskt tänkande i klassrummet genom att använda strategier som ifrågasättande, elevledda diskussioner, frågebaserat lärande, samarbete och problembaserat lärande.

Visa Alla Lärarresurser
*(Detta kommer att starta en 2 veckors gratis prov - inget kreditkort behövs)
https://www.storyboardthat.com/sv/articles/e/kritiskt-tänkande-förmåga
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alla rättigheter förbehållna.
StoryboardThat är ett varumärke som tillhör Clever Prototypes , LLC och registrerat i US Patent and Trademark Office