https://www.storyboardthat.com/no/opprett/område-og-omkrets-regneark
Tilpass og Bruk i Dag!

Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!Arbeidsarkmaler for Område og Omkrets

Hva er areal- og omkretsark?

Matematikk spiller en avgjørende rolle i utviklingen av problemløsning, kritisk tenkning og logisk resonnement. Blant de grunnleggende konseptene som elevene lærer i en tidlig klasse, er omkrets og areal, som har praktiske anvendelser og bidrar til et solid matematisk grunnlag. For å styrke læringen og forsterke disse konseptene, gir område- og perimeterarbeidsark uvurderlige ressurser for både lærere og foreldre. Regneark for areal og omkrets hjelper elevene med å bestemme arealer og omkretser av ulike former. Ved å løse ulike problemer som involverer områder og omkrets av former, vil hver student utvikle en solid forståelse av geometriske målinger og deres praktiske anvendelser.

Hva er areal og omkrets?

I geometri er både areal og omkrets essensielle målinger som brukes til å forstå ulike aspekter ved former. Når man vurderer et rektangel, refererer arealet til et rektangel til hvor mye plass som er innelukket innenfor dets grenser, beregnet ved å multiplisere lengden og bredden. På den annen side representerer omkretsen til et rektangel den totale lengden på alle sidene, dens grense, oppnådd ved å legge sammen alle fire sidene. For å styrke forståelsen av geometri kan barna øve seg på å beregne arealet og omkretsen til rektangler ved hjelp av arbeidsark. Elevene får muligheten til å bruke sine kunnskaper om geometri til å beregne arealet og omkretsen til 2D-former, som rektangler, trekanter og sirkler, gjennom interaktive øvelser og problemløsningsoppgaver. For å tilrettelegge for effektiv læring og ekstra øvelse, bruker lærere ofte arbeidsark med områdeperimeter som tilbyr øvelser og eksempler med sidene merket.

Hvorfor er arbeidsark for areal og omkrets viktige, og hvordan brukes de best?

Det kan være vanskelig å huske forskjellen mellom areal og omkrets, og hvordan man bestemmer hver. Å beregne arealet og omkretsen til en form i tidlige klassetrinn er ferdigheter som elevene vil finne praktiske når de blir eldre. Å gi mange muligheter til å øve vil hjelpe dem å forstå konseptet lettere. For å styrke deres forståelse av kvadratisk geometri, kan barn for eksempel få i oppgave å fullføre en omkrets av kvadratisk regneark der de beregner summen av sidene i forskjellige firkanter. Disse arbeidsarkmalene for område og omkrets er fullstendig tilpassbare og kan brukes på tvers av alle ferdighets- og klassetrinn. Omkrets- og områdearbeidsark tilbyr en interaktiv tilnærming til læring, som overgår tradisjonelle undervisningsmetoder. Disse regnearkene har forskjellige former, for eksempel rektangler, firkanter, trekanter og sirkler, med tilhørende mål. Ved å representere disse formene visuelt hjelper regneark elevene med å forstå begrepene omkrets og område mer effektivt.

Fordeler for studenter

Forbedret konseptuell forståelse

Omkrets- og arealarbeidsark letter en praktisk forståelse av disse matematiske begrepene. Barn deltar i praktisk praksis, beregner omkretsen og arealet til forskjellige former og til og med sammensatte former. Visuelle representasjoner på regnearkene etablerer forbindelser mellom formlene og scenarier i den virkelige verden, noe som gjør konseptene relaterte og lettere å forstå.

Forbedrede problemløsningsferdigheter

Sammen med emner som brøk og multiplikasjon, ligger problemløsning i hjertet av matematikk, og arbeidsark for areal og omkrets presenterer mange muligheter for elevene til å utvikle denne avgjørende ferdigheten. Variasjonen av problemer på arbeidsarkene utfordrer elevene til å tenke analytisk, anvende matematiske strategier og etablere forbindelser mellom sammensatte former, uregelmessige former og ulike geometriske egenskaper. Dette styrker deres problemløsningsevner og ruster dem til å takle mer komplekse matematiske utfordringer.

Individuell læring

Ved å erkjenne at elever i alle klassetrinn har unike læringsbehov og preferanser, tilbyr arbeidsark for område og omkrets fleksibilitet for individualisert læring. Disse regnearkene kan tilpasses for å imøtekomme ulike ferdighetsnivåer og læringsstiler. Lærere kan tilby differensierte arbeidsark for å utfordre avanserte elever og tilby ekstra støtte til de som trenger det. Denne inkluderende tilnærmingen fremmer personlig læring og gjør det mulig for elevene å utvikle seg i sitt eget tempo.

Samarbeid og klasseromsdynamikk

Arbeidsark for område og omkrets strekker seg utover individuelle læringserfaringer, og fremmer samarbeid og peer-to-peer læring i klasserommet. Lærere kan tildele gruppeaktiviteter der elevene jobber sammen for å finne løsninger på problemer, diskutere strategier og dele funnene sine. Denne samarbeidstilnærmingen fremmer et støttende læringsmiljø, oppmuntrer til aktiv deltakelse og styrker elevenes kommunikasjons- og teamarbeidsevner.

Bruke regneark hjemme

Fordelene med minimalt forberedelsesområde og perimeterarbeidsark strekker seg utover klasserommet, noe som gjør dem til verdifulle verktøy for mattelæring hjemme. Foreldre kan aktivt engasjere seg i barnas matematikkundervisning ved å bruke disse arbeidsarkene som tilleggsressurser. Ved å jobbe på arbeidsark sammen, kan foreldre forsterke konsepter, fastslå og adressere misoppfatninger og gi verdifull støtte og veiledning.

For å finne passende regneark på nettet, kan foreldre søke etter "utskrivbare perimeterarbeidsark" eller "geometriregneark" for å få tilgang til gratis ressurser i tråd med vanlige kjernestandarder. I tillegg kan de utforske interaktive nettplattformer som gir engasjerende regnearklignende opplevelser, og kombinerer teknologi med tradisjonelle læringsmetoder.

Tips for effektiv bruk av regneark

For å maksimere effektiviteten til areal- og perimeterregneark, bør du vurdere følgende tips:

 • Strukturarbeidsarkaktiviteter: Introduser arbeidsark på passende punkter i læreplanen og øk gradvis kompleksiteten til problemene for å utfordre elevene.
 • Rettidig tilbakemelding og gjennomgang: Gi rask tilbakemelding på fullførte regneark, fremhev riktige metoder for å finne område og omkrets og adressere feil. Se regelmessig gjennom ferdige regneark for å styrke læringen og avklare eventuelle misoppfatninger.
 • Integrasjon med teknologi og praktiske materialer: Kombiner bruken av regneark med interaktiv teknologi, for eksempel geometriprogramvare eller virtuelle manipulasjoner, for å forbedre visualisering og utforskning av geometriske konsepter. I tillegg kan praktiske materialer som mønsterblokker eller måleverktøy supplere regnearkaktiviteter, noe som gir en taktil læringsopplevelse.
 • Tips for å lage et arbeidsark for område og omkrets

  Å lage et eksempel på arbeidsark for område og omkrets som integrerer tverrfaglige studier kan forbedre elevenes læringserfaring og hjelpe dem å se de praktiske anvendelsene av disse matematiske konseptene. Her er en nummerert liste over trinn for å lage et effektivt arbeidsark for område og omkrets:

  1. Velg en virkelig verdenskontekst: Introduser et virkelighetsscenario relatert til matematikk, naturfag eller arkitektur som krever beregning av areal og omkrets. Innlemme konseptet rom og hvordan det forholder seg til scenariet. For eksempel å designe en hage, planlegge en romoppsett eller bygge en lekeplass.
  2. Definer parametrene: Spesifiser dimensjonene, målene og relevante detaljer for det gitte scenariet. Ta med forskjellige former som rektangler, firkanter og sirkler for å beregne både areal og omkrets. Introduser uregelmessige former eller sammensatte former for å utfordre problemløsningsevner.
  3. Koble til andre fag: Inkorporer konsepter fra andre fag, for eksempel matematikk, naturfag og arkitektur. Utforsk hvordan område og omkrets relaterer seg til emner som geometri, landskapsarbeid eller miljøvitenskap. Diskuter viktigheten av nøyaktige målinger innen felt som ingeniørfag eller interiørdesign.
  4. Problemløsningsaktiviteter: Inkluder problemløsende aktiviteter som krever at elevene beregner areal, omkrets eller begge deler. Oppmuntre til kritisk tenkning ved å presentere desimaler eller komplekse beregninger.
  5. Integrer interaktive elementer: Inkorporer elementer i regnearket, for eksempel klikkbare former eller virtuelle manipulasjoner. Bruk nettressurser eller apper som gir en engasjerende opplevelse for å utforske området og omkretsen.
  6. Gi klare instruksjoner: Forklar oppgaven tydelig og gi trinnvise instruksjoner om hvordan du beregner areal og omkrets. Gi veiledning om bruk av passende formler og måleenheter. Inkluder en del om matematisk vokabular og definisjoner knyttet til område og omkrets.
  7. Inkluder svarnøkkel og forklaringer: Gi en svarnøkkel slik at elevene kan kontrollere arbeidet sitt uavhengig. Ta med detaljerte forklaringer og beregninger for å hjelpe elevene å forstå prosessen og resonnementet bak løsningene.
  8. Tillat utvidelsesaktiviteter: Tilby utvidelsesaktiviteter som oppmuntrer elevene til å bruke kunnskapen sin om område og omkrets kreativt. Gi muligheter for videre tverrfaglig utforskning, for eksempel å designe tegninger eller analysere virkelige arkitektoniske planer.

  Mer storyboard med ressurser og gratis utskrifter


  Hvordan Lage et Arbeidsark for Område og Omkrets

  1

  Velg en av de Forhåndslagde Malene

  Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

  2

  Klikk på "Kopier mal"

  Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

  3

  Gi Regnearket Ditt et Navn!

  Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

  4

  Rediger Regnearket Ditt

  Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke bilder og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

  5

  Klikk "Lagre og avslutt"

  Når du er ferdig, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

  6

  Neste Skritt

  Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!  Lykkelig skaperverk!


  Ofte stilte spørsmål om område og omkrets

  Hva er forskjellen mellom areal og omkrets?

  Mens begge spiller avgjørende roller i geometri, er de forskjellige i hva de måler. Arealet til en form kvantifiserer plassen den opptar, uttrykt som en kvadratisk enhet. Den avslører mengden overflate som er omsluttet av formens grenser, og gir verdifull informasjon om størrelsen. I kontrast måler omkretsen summen av formens grense, vanligvis i lineære enheter. Den representerer avstanden rundt de ytre kantene av formen, og understreker dens grense. Ved å inkludere ulike former, som firkanter, sirkler eller uregelmessige polygoner, gir arbeidsark for areal og omkrets verdifulle øvelsesmuligheter for elever i alle klassetrinn for å styrke deres forståelse av disse grunnleggende geometriske prinsippene.

  Hva er noen strategier eller tips for elevene for å huske formlene for å beregne areal og omkrets?

  For det første kan mnemonics eller minneverdige fraser opprettes for å assosieres med formlene. For eksempel "Areal er lengde ganger bredde" eller "Omkrets er summen av alle sider." Disse fengende frasene kan tjene som mentale signaler når elevene trenger å huske formlene raskt. I tillegg kan visuelle hjelpemidler, som plakater eller ankerdiagrammer, som viser formlene i klasserommet, være en konstant referanse for elevene. Det er en fordel å la barna skrive ut spørsmål og svar ved å bruke hele tall og brøker for å øve. En annen effektiv strategi er å forsterke formlene gjennom hyppig praksis. Oppmuntre elevene til å løse en rekke problemer som involverer område og omkrets regelmessig. Ved å bruke formlene gjentatte ganger forsterker elevene hukommelsen og får flyt i bruken av dem.

  Hvordan kan jeg inkludere praktiske aktiviteter eller manipulasjoner for å hjelpe klassen min bedre å forstå området og omkretsen?

  Å inkludere praktiske aktiviteter og manipulasjoner kan i stor grad forbedre forståelsen av området og omkretsen. En effektiv tilnærming er å tilby ulike materialer som firkantede fliser, mønsterblokker eller måleverktøy. For eksempel kan grupper eller enkeltpersoner bruke firkantede fliser for å lage former og telle flisene for å finne området. De kan også bruke måleverktøy, som linjaler eller målebånd, for å måle lengden på manglende sider og beregne omkretsen. En annen engasjerende aktivitet er å la klassen jobbe med utskårne former og omorganisere dem for å utforske hvordan areal og omkrets endres ved å variere lengdene. Ved å fysisk manipulere disse objektene kan elevene visualisere og internalisere begrepene areal og omkrets mer effektivt enn å se på vinkler og linjer på en side. Å utforske området og omkretsen til 2D-former lar elevene utvikle et solid fundament i geometri og få en praktisk forståelse av målinger i virkelige kontekster.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/område-og-omkrets-regneark
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office