https://www.storyboardthat.com/no/opprett/undersøkelsesmaler
Tilpass og Bruk i Dag!


Hvis du tildeler elevene dette, må du kopiere regnearket til kontoen din og lagre. Når du oppretter en oppgave, bare velg den som en mal!Survey Example

Hva er en undersøkelse?

En undersøkelse er en forskningsmetode som tar sikte på å samle inn data og innsikt fra en bestemt gruppe mennesker. Denne metoden kan brukes til å samle inn informasjon om et bredt spekter av emner, inkludert produkttilbakemeldinger, kundeopplevelse, opinion og organisasjonsundersøkelser. Dataene som samles inn gjennom undersøkelser kan brukes til å få en bedre forståelse av kundenes preferanser, erfaringer og tilbakemeldinger, og til å identifisere forbedringsområder.

Undersøkelser kan gjennomføres på ulike måter, for eksempel gjennom nettbaserte undersøkelser, telefonundersøkelser eller personlige intervjuer. Undersøkelsesspørsmål kan være åpne eller lukkede, og kan variere fra enkle ja- eller nei-spørsmål til mer komplekse vurderingsskalaer eller flervalgsspørsmål.

Dataene som samles inn fra undersøkelser kan analyseres ved hjelp av ulike teknikker, inkludert visuelle grafer og statistisk analyse. Denne analysen kan gi viktig informasjon og innsikt i dataene, hjelpe en virksomhet og organisasjon med å ta informerte beslutninger og forbedre deres generelle ytelse.

Hva er typene undersøkelseseksempler?

Undersøkelser er et viktig verktøy for å samle inn tilbakemeldinger og data som kan hjelpe organisasjoner med å ta informerte beslutninger. Det finnes ulike typer undersøkelseseksempler som kan brukes til ulike formål. Her er noen av de vanligste typene undersøkelser:

 • Kundetilfredshetsundersøkelser: Disse undersøkelsene brukes til å samle inn tilbakemeldinger fra kunder om deres opplevelse med et produkt eller en tjeneste. Denne typen undersøkelser kan inkludere spørsmål om kundens tilfredshetsnivå, kvaliteten på produktet eller tjenesten, nivået på kundeservicen som tilbys, og sannsynligheten for å anbefale produktet eller tjenesten til andre. De innsamlede dataene hjelper bedrifter bedre å forstå kundenes behov og preferanser, identifisere områder for forbedring og til slutt forbedre den generelle kundeopplevelsen.
 • Employee Engagement Survey: Disse medarbeiderundersøkelsene brukes til å måle hvor engasjerte ansatte er i arbeidet sitt og selskapet. Undersøkelsen kan stille spørsmål om den ansattes tilfredshet med jobben, forholdet til overordnet, bedriftskulturen og innhente tilbakemeldinger fra ansatte om ulike sider ved arbeidet.
 • Market Research Survey: Disse undersøkelsene brukes til å samle inn data om et målmarked, inkludert deres preferanser, atferd og holdninger. En markedsundersøkelse kan stille spørsmål om kundens demografi, deres kjøpsvaner og deres meninger om spesifikke produkter eller tjenester.
 • Produkttilbakemeldingsundersøkelser: Disse undersøkelsene brukes til å samle inn tilbakemeldinger fra kunder om et spesifikt produkt. Undersøkelsen kan stille spørsmål om kundens tilfredshet med produktet, deres erfaring med kundeservice, og deres sannsynlighet for å kjøpe produktet igjen.

Undersøkelser er et verdifullt verktøy for å samle inn viktig informasjon og innsikt fra kunder, ansatte og målmarkeder. Ved hjelp av visuelle grafer og undersøkelsesdata kan organisasjoner bedre forstå kundenes og ansattes behov og ta informerte beslutninger som kan forbedre deres tjenester og produkter.

Effektive måter å bruke spørreundersøkelsesmaler på i klasserommet

Undersøkelser kan være et effektivt verktøy for lærere for å samle verdifull tilbakemelding fra elevene. Ved å bruke spørreundersøkelsesmaler kan lærere spare tid og krefter samtidig som de samler inn viktige data. Her er noen effektive måter å bruke spørreundersøkelsesmaler på i klasserommet:

 1. Lag en spørreundersøkelse for å samle tilbakemeldinger om undervisningskvalitet: Lærere kan lage en spørreundersøkelse for å samle tilbakemeldinger om undervisningsstilen deres, effektiviteten av leksjonene deres og deres evne til å engasjere elevene. Denne tilbakemeldingen kan hjelpe lærere med å forbedre undervisningen og gjøre justeringer for å bedre møte elevenes behov.
 2. Bruk undersøkelsesresultater til å informere leksjonsplanlegging: Lærere kan bruke dataene som er samlet inn fra undersøkelser for å informere leksjonsplanleggingen. For eksempel, hvis undersøkelsessvarene viser at elevene sliter med et bestemt konsept, kan læreren planlegge flere leksjoner eller aktiviteter for å ta opp dette emnet.
 3. La elevene lage undersøkelser: Lærere kan også gi elevene i oppdrag å lage undersøkelser som en måte å styrke læringen på. En historielærer kan for eksempel be elevene lage en spørreundersøkelse for å samle meninger om en historisk begivenhet, noe som vil kreve at elevene undersøker hendelsen og tenker kritisk om ulike perspektiver.
 4. Bruk undersøkelsesmaler for forskningsprosjekter: Undersøkelsesmaler kan også være nyttige for forskningsprosjekter. Studentene kan lage undersøkelser for å samle inn data om et spesifikt emne og deretter bruke undersøkelsesdataene til å støtte forskningen deres.
 5. Bruk spørreundersøkelsesmaler for elevenes selvrefleksjon: Lærere kan også bruke spørreundersøkelsesmaler for elevenes selvrefleksjon. Studentene kan fullføre en spørreundersøkelse for å vurdere sin egen læring og identifisere områder der de trenger forbedring.

Ved å bruke undersøkelsesmaler i klasserommet kan lærere samle verdifull tilbakemelding, informere leksjonsplanlegging og fremme elevenes læring og selvrefleksjon. Med gratis maler på nettstedet vårt er det enkelt for lærere å inkludere undersøkelser i klasseromspraksisen.

Ta en titt på vår samling av gratis regnearkmaler, plakatmaler, sekvenseringsregnearkmaler og tomme sjekklistemaler. Disse malene er utviklet for å hjelpe deg med å organisere oppgavene dine, visualisere ideene dine og lage effektive læremidler.

Fordeler med å bruke en undersøkelsesmal

Å bruke en undersøkelsesmal for å samle inn data har mange fordeler, inkludert:

 • Sparer tid og krefter: En spørreundersøkelsesmal gir et ferdig format med spørsmål og svaralternativer, noe som gjør at lærere eller forskere ikke trenger å bruke tid på å lage spørsmål fra bunnen av.
 • Konsistens: En undersøkelsesmal sikrer at hver respondent svarer på de samme spørsmålene på samme måte, noe som fører til mer konsistente og pålitelige data.
 • Forbedret kvalitet: Med en undersøkelsesmal kan spørsmål forhåndstestes for å sikre at de er klare og objektive. Dette forbedrer den generelle kvaliteten på undersøkelsen og fører til mer nøyaktige og meningsfulle resultater.
 • Brukervennlig: Våre undersøkelsesmaler er ofte utformet for å være brukervennlige, noe som gjør det enkelt for respondentene å forstå og svare på spørsmålene.

Hvordan skrive effektive spørsmål til spørreskjemamalen din

Spørreskjemaer er et viktig verktøy for å samle informasjon fra en stor gruppe mennesker. Enten du utfører markedsundersøkelser, samler inn tilbakemeldinger fra kunder eller ansatte, eller gjør en undersøkelse for akademiske formål, er det avgjørende å lage et effektivt spørreskjema for å få nøyaktige og nyttige data. Her er noen tips om hvordan du skriver effektive spørsmål til spørreskjemamalen din:

 • Hold det klart og konsist: Sørg for at spørreskjemautformingen er lett å forstå og ikke for ordrik. Unngå å bruke faguttrykk eller sjargong som respondentene kanskje ikke forstår.
 • Still spesifikke og relevante spørsmål: Sørg for at hvert spørsmål er relatert til emnet og formålet med spørreskjemaet. Unngå å stille spørsmål som er for generelle eller for personlige.
 • Bruk ulike typer spørsmål: Bruk en rekke spørsmålstyper som flervalg, vurderingsskalaer, åpne og lukkede spørsmål for å få en rekke svar og for å unngå skjevhet.
 • Unngå ledende eller partiske spørsmål: Sørg for at spørsmålene dine er nøytrale og ikke leder respondenten til et bestemt svar. Dette kan skjeve resultatene og gjøre dataene ugyldige.
 • Test spørreskjemaet ditt: Før du sender ut spørreskjemaet, test det med en liten gruppe mennesker for å se om spørsmålene er klare og om svarene er nyttige.

Ved å bruke spørreskjemamaler kan du spare tid og krefter på å utforme et spørreskjema. Med en online spørreskjemaprodusent kan du enkelt tilpasse dine behov. Å bruke en spørreskjemamal kan gi et rammeverk for spørsmålene dine og gjøre prosessen enklere. Vår spørreskjemaskaper er et nyttig verktøy for å lage et profesjonelt utseende spørreskjema. Ved å bruke en spørreskjemamal kan du fokusere på å lage effektive spørsmål som er enkle å forstå og gir høykvalitetssvar fra målgruppen din.

Opprette tilpassede undersøkelser med en online undersøkelsesmaskin

Hvis du trenger å samle inn verdifulle data eller tilbakemeldinger for virksomheten din, forskningen eller et hvilket som helst prosjekt, kan det å lage en spørreundersøkelse være en effektiv måte å oppnå det på. Med bruken av online spørreundersøkelser kan du lage dine egne spørreundersøkelsesmaler på få minutter uten å måtte lære noen tekniske ferdigheter. Her er noen fordeler ved å bruke spørreundersøkelsesmaskinen vår:

 1. Lag en spørreundersøkelse på nettet: Med vår spørreundersøkelsesskaper trenger du ikke å installere programvare eller program. Du kan enkelt få tilgang til spørreundersøkelsen online og begynne å lage spørreundersøkelsen din umiddelbart.
 2. Tilpass enkelt spørreundersøkelsesformat: Med vår spørreundersøkelsesgenerator kan du enkelt lage en spørreundersøkelse på nettet og velge fra en rekke forhåndsdesignede gratis spørreundersøkelsesmaler som passer dine behov. Disse malene kommer med flere undersøkelsesformatalternativer å velge mellom, noe som gjør det enkelt for deg å velge den som best passer undersøkelsesmålene dine. Du kan bruke en blank undersøkelsesmal for å lage din egen undersøkelse fra bunnen av, noe som kan være nyttig hvis du har spesifikke krav til undersøkelsen.
 3. En rekke undersøkelsesalternativer: Vår gratis spørreundersøkelse tilbyr en rekke undersøkelsesalternativer å velge mellom. Du kan legge til forskjellige spørsmålstyper i undersøkelsen din, for eksempel flervalgsspørsmål, åpne spørsmål, vurderingsskalaer og mer. Dette lar deg tilpasse undersøkelsen din basert på dine spesifikke behov og samle inn de mest relevante dataene fra respondentene dine.
 4. Gratis undersøkelsesskaper: Du kan lage din egen undersøkelse enkelt og raskt uten å bruke en krone. Vår online spørreundersøkelsesprodusent er gratis å bruke og har en rekke tilpassede funksjoner for å hjelpe deg med å lage den perfekte spørreundersøkelsen.
 5. Lag din egen spørreundersøkelse: Med en nettbasert spørreundersøkelse har du fleksibiliteten til å lage en spørreundersøkelse som passer dine behov. Du kan legge til din egen merkevarebygging, velge dine egne fargeskjemaer og legge til dine egne bilder eller videoer for å gjøre undersøkelsen mer engasjerende.

Totalt sett kan bruk av vår gratis spørreundersøkelse spare deg for tid og krefter samtidig som du får verdifull data og innsikt. Så hvorfor ikke prøve det og lage din egen tilpassede undersøkelse i dag?


Hvordan Lage en Undersøkelse

1

Velg en av de Forhåndslagde Malene

Vi har mange maler å velge mellom. Ta en titt på vårt eksempel for inspirasjon!

2

Klikk på "Kopier mal"

Når du har gjort dette, vil du bli henvist til storyboard-skaperen.

3

Gi Regnearket Ditt et Navn!

Sørg for å kalle det noe relatert til emnet, slik at du enkelt kan finne det i fremtiden.

4

Rediger Regnearket Ditt

Det er her du vil inkludere veibeskrivelser, spesifikke spørsmål og bilder, og gjøre eventuelle estetiske endringer du ønsker. Alternativene er uendelige!

5

Klikk "Lagre og avslutt"

Når du er ferdig med regnearket, klikker du på denne knappen i nedre høyre hjørne for å gå ut av storyboardet.

6

Neste Skritt

Herfra kan du skrive ut, laste ned som PDF, legge den ved en oppgave og bruke den digitalt, med mer!


Andre maler du kan bruke med elevene dine!Lykkelig skaperverk!


Ofte Stilte Spørsmål om Undersøkelsesmaler

Hva er en undersøkelsesskaper?

En undersøkelsesskaper er et nettbasert verktøy som lar deg designe og sette opp spørreundersøkelser og spørreskjemaer på en enkel og effektiv måte. Den tilbyr en rekke funksjoner og tilpasningsalternativer for å hjelpe deg med å lage undersøkelser som er skreddersydd for dine spesifikke behov. Med en undersøkelsesskaper kan du enkelt velge fra våre gratis undersøkelsesmaler eller lage ditt eget undersøkelsesoppsett, legge til forskjellige spørsmålstyper og tilpasse fargene, skriftene og andre visuelle elementer for å matche merkevaren din.

Hvordan Lage et Spørreskjema?

For å skrive effektive spørsmål til undersøkelsen din, start med å definere forskningsmålet ditt og informasjonen du ønsker å samle inn. Bruk et klart og konsist språk, unngå teknisk sjargong eller komplisert frasering. Bruk lukkede spørsmål med alternativer som dekker alle mulige svar, og unngå ledende eller partiske spørsmål.

Kan jeg lage min egen undersøkelse?

Ja, du kan lage din egen undersøkelse ved å bruke en undersøkelsesskaper. Du kan lage spørsmål og velge mellom en rekke spørsmålstyper, for eksempel multiple choice, vurderingsskalaer og åpne spørsmål.

Hva er en spørreskjemaskaper?

En spørreskjemaskaper er et verktøy som hjelper deg med å lage spørreskjemaer for ulike formål, for eksempel markedsundersøkelser, tilbakemeldinger fra kunder eller medarbeiderundersøkelser. Den gir en rekke spørsmålstyper og maler å velge mellom.

Hvor kan jeg finne gratis spørreundersøkelsesmaler?

Hos Storyboard That tilbyr vi en rekke gratis undersøkelsesmaler som du kan få tilgang til via nettstedet vårt. Våre maler inkluderer alternativer for kundetilfredshetsundersøkelser, tilbakemeldingsundersøkelser for ansatte og mer. Bare velg malen som passer dine behov og tilpass den til din smak ved å bruke vårt intuitive verktøy for oppretting av spørreundersøkelser.

Se alle regnearkmaler!
Vis Alle Lærerressurser
*(Dette vil starte en 2 ukers gratis prøveversjon - ingen kredittkort nødvendig)
https://www.storyboardthat.com/no/opprett/undersøkelsesmaler
© 2023 - Clever Prototypes, LLC - Alle rettigheter forbeholdt.
StoryboardThat er et varemerke for Clever Prototypes , LLC , og registrert i US Patent and Trademark Office